9 mars 2017

Stoppa barnäktenskap är inte slutmålet

En lång rad företrädare för olika människorättsorganisationer, bland andra Emilia Ericson i Humanisternas styrelse, skrev i måndags ett debattinlägg i Aftonbladet om att alla barnäktenskap måste stoppas. Artikeln tar avstamp i att den två och ett halvt år gamla lagen mot barnäktenskap delvis varit verkningslös. För detta talar 132 fall av accepterade barnäktenskap under 2016 och att under drygt två år endast ett rättsfall gällande äktenskapstvång lett till fällande dom.
Det är hög tid att det offentliga Sverige en gång för alla gör upp med föreställningen att barnäktenskap alls ska få förekomma. Barnäktenskap måste per definition betraktas som ett tvång och ett övergrepp. Samhällets uppgift är att skydda barn mot sådana övergrepp. 
Vid sidan av tuffare lagstiftning krävs tydlig och enhetlig hantering i Sveriges kommuner av både svenska barn i farozonen och nyanlända unga som är gifta. [...]
Vi ser fram emot en ny utredning och kommer att noga övervaka att Sverige inte sviker unga flickor och pojkar ännu en gång.
Barnäktenskap ska aldrig accepteras. Om ett gift par, där en eller båda parter är under arton år, ska aldrig deras äktenskap gälla i Sverige. De får gifta om sig enligt svensk lag när de båda blivit myndiga.

Det finns dock aspekter i denna fråga som inte får glömmas bort. Vi har friheten att bo som sambor, under äktenskapsliknande förhållanden, i Sverige. Utan att vara gifta. Detta gäller även de under arton ålder, när ungdomarnas vårdnadshavare godkänner det. Detta måste även gälla de som migrerat till Sverige.

I praktiken innebär det att ett par där ena personen är 17 år och den andra 20 år får leva ihop, om inte tvång föreligger, som om det vore ett äktenskap - men de ska inte få vara juridiskt gifta. Dessa fullt acceptabla fall måste en reviderad lagstiftning om barnäktenskap kunna hantera på ett rimligt sätt.

Idag är dock lagen alldeles för tillåtande, på ett orättfärdigt sätt. Ett exempel på detta är det omskrivna fallet i Mönsterås där en gravid 14-åring av kommunen, med tvång, avlägsnandes från sin 21-åriga make. Förvaltningsrätten har nu fastslagit att med nuvarande lag var det fel av kommunen att omhänderta flickan. En reviderad lagstiftning mot barnäktenskap måste inte bara upplösa detta pars äktenskap, utan den måste också ge en 14-årig flicka möjligheten att vara en tonåring och växa upp och utvecklas i frihet och trygghet.

I slutändan handlar det inte om barnäktenskap, utan om hur staten skyddar barn och ungdomar mot tvång. I Sverige blir det juridiska äktenskapet mindre och mindre väsentligt. En del vill att det ska försvinna helt, till exempel en kyrkoherde i Svenska kyrkan:
Staten borde dra sig ur allt som har med äktenskap att göra. Avskaffa den så kallade vigselrätten. Lämna äktenskapet till kultur och religion, där det fortfarande spelar en viktig roll.
Kyrkohederns resonemang har sina poänger. Det juridiska äktenskapet har till stora delar förlorat sin traditionella funktion och detta är bra. Men oavsett hur det blir med äktenskapet i framtiden, kommer statens uppgift att skydda barn och ungdomar från tvång att kvarstå. Detta är ett komplicerat åtagande som inte är begränsat till att förbjuda barnäktenskap.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se