4 apr. 2017

Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering?

Detta är frågeställningen för ett samtal som sker på onsdag (5 april) på ABF-huset i Stockholm. De som debatterar är Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria, och Christer Sturmark, ordförande Humanisterna. Läs mer om seminariet här.

Joel Halldorf berörde ämnet i en ledare i Dagen: Orimligt att förbjuda religiösa symboler på arbetsplatser. Texten är en kritik av EU-domen som öppnar upp för förbud av religiösa, filosofiska och politiska symboler på arbetsplatser. Hans kritik bygger dock en del missuppfattningar eller rädslor om vad sekularisering är.

Halldorf skriver:
Men domen illustrerar problemen med den liberala människosynen: den tenderar att vara allt för individualistisk, och tar inte hänsyn till människan som kulturell och social varelse.
Detta är radikalt fel. Den liberala människosynen är individualistisk i det hänseendet att den ger individen en stor del av ansvaret för att form och välja de kulturella och sociala sammanhang den vill ingå i. Staten, nationen, familjen, klanen eller religiösa samfund ska inte komma före individen. En liberal demokratisk sekularism fungerar på samma sätt. Den låter individerna utforma det samhälle de vill ha, med all pluralism det kan innebära, så länge detta inte medför tvång och skadar andra individer.
En policy som förbjuder alla religiösa uttryck är inte neutral, utan ett uttryck för sekularism – vilket också är en kultur.
Jo en sådan policy är neutral, i det hänseende som EU-domen avser: Politiska eller religiösa symboler. Andra felet i den meningen är att sekularism inte är en kultur, utan den demokratiska sekularismen är en spelplan där olika kulturer kan mötas, religiösa och icke-religiösa. Men visst kan det teoretiskt uppstå symboler för sekularism som ideologi (jag känner inte till några). Om så sker ska dessa också vara förbjudna på en neutral arbetsplats.

Halldorf avslutar:
Anställda behöver fortfarande ta hänsyn till att de representerar det företag de arbetar för, men företagarna­ måste inse att deras verksamhet är en del av ett större sammanhang: vårt gemensamma samhälle. Det är varken rimligt eller neutralt att förvandla arbetsplatserna till sekulära zoner i ett annars mångkulturellt, mångreligiöst samhälle.
För att detta stycket ska bli förståeligt behöver "sekulära zoner" läsas som "religionsfria zoner". Men en liberal demokratisk sekularism är inte religionsfri - den är neutral inför olika religioner. Ingen religion ges företräde inför andra, och religiösa föreställningar ges inte företräde framför icke-religiösa.

Det som är är bra med EU-domen är att religiösa trosföreställningar inte trumfar regler som en arbetsgivare sätter upp för att uppfylla ett välgrundat syfte, till exempel säkerhet eller en för arbetsplatsen enhetlig klädsel, en uniform. I det hänseendet är domen ett uttryck för sekularism.

1 kommentar:

Göran sa...

Kan bli en intressant diskussion. Halldorf imponerar en del även om han säkert inte skulle få något större stöd från allmänheten i stort.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se