6 apr. 2017

En klar majoritet av väljarna vill förbjuda religiösa friskolor

Det finns flera goda skäl till att förbjuda religiösa friskolor. Utöver detta så är cirka 2 av 3 av väljarna för att friskolor med konfessionell inriktning avskaffas.

Humanisterna skriver på sin hemsida

Enligt en färsk väljarundersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Humanisterna är en majoritet av väljarna för att stoppa religiösa friskolor (friskolor med en konfessionell inriktning) som en del av det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet.

För att få ett rättvisande resultat, så ställdes frågan på tre olika sätt. I samtliga fall är dock en majoritet för att stoppa religiösa friskolor från att vara en del av det allmänna skolväsendet.

  • 59% anser på en rak fråga att religiösa friskolor bör förbjudas. Medan bara 24% av väljarna inte anser detta. När man bortser från de osäkra vill mer än 2 av 3 (71%) förbjuda religiösa friskolor.
  • 2 av 3 (66%) anser att religiösa friskolor inte ska få drivas med skattefinansierad skolpeng. Endast 15% anser religiösa friskolor ska få drivas med skattefinansierad skolpeng och ingå i det obligatoriska skolväsendet. Det vill säga endast 15% stödjer nuvarande ordning.
  • 73% anser att all utbildning och verksamhet ska vara livsåskådningsneutral och att samma krav ska gälla för både friskolor och kommunala skolor. Endast 13% vill se nuvarande ordning: att undervisningen på lektionerna ska vara neutral, men att raster och kringverksamhet på friskolor ska få ha en speciell religiös inriktning.

Som komplement till frågorna om religiösa friskolor tillfrågades väljarna om deras syn på barns religionsfrihet i förhållande till sina föräldrar.

  • 87% anser att föräldrarna inte har rätt att bestämma religion eller livsåskådning åt sina barn. Endast en lite minoritet (7%) anser föräldrarna har rätt att bestämma religion eller livsåskådning åt sina barn.

1 kommentar:

Berander sa...

För att komplicera det hela lite vad gäller juridiken runt att "förbjuda konfessionella skolor rekommenderas ett inlägg från Ledarsidorna.se, absolut läsvärd.

https://ledarsidorna.se/2017/04/forbud-mot-religiosa-friskolor-ar-latt-att-saga-svarare-att-genomfora/

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se