26 apr. 2017

"Förbjuden kunskap"


I senaste avsnittet av sitt Waking Up Podcast sticker Sam Harris verkligen huvudet in i getingboet. Detta genom att under titeln Forbidden Knowledge intervjua ingen mindre än Charles Murray. För de flesta svenskar är Murray en totalt okänd forskare, men han orsakade stort rabalder då han 1994 tillsammans med Richard Herrnstein publicerade boken The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life.

I boken rapporterar författarna resultatet att variation i intelligens mellan människor både förklaras av genetik och miljö, att intelligens till stor del avgör hur det går i livet, samt att vi håller på att få en ny typ av klassamhälle där intelligens spelar stor roll i och med att fler och fler arbeten kräver bra kognitiva färdigheter. Inget direkt vetenskapligt kontroversiellt så långt, men sen gör författarna en undersökning till. De ser på skillnader mellan grupper i det amerikanska samhället utifrån självdefinierad rastillhörighet. Och hittar en skillnad. För att verkligen göra frågan problematisk gör de all statistik rätt och korrigerar för alla variabler man kan tänka sig spelar roll.

När jag föreläser om vetenskapsteori eller etik i forskningen har jag länge använt  det här som ett exempel på frågor världen kanske inte behöver få reda på svaret på. Hittar man ingen skillnad så visst, inget problem. Men vilken nytta har vi av eventuell kunskap om att det existerar en skillnad mellan självdefinerade "vita" och självdefinerade "svarta"? Hur liten skillnaden än är - Murray & Herrnstein  rapporterar en skillnad på en standardavvikelse - så kommer människor med tveksam agenda använda den för att konstatera att "men då så" när det kommer till skillnader i samhället. Vilket är fel slutsats i det här fallet, för den individuella variationen är större än variationen mellan grupperna, så man har väldigt dålig användning av den rapporterade skillnaden om man som rasist vill använda den för att sortera människor. Och sen ska vi inte glömma att asiater får högst resultat på intelligenstester, så är man "vit" är man i alla fall inte överst.

Det går att ha alla möjliga invändningar mot den här forskningen, förutom den etiska jag tar upp här ovanför (samma etiska frågor som Sam Harris ställer om och om igen i programmet, för övrigt). Och folk har verkligen haft invändningar. Tyvärr har vissa av dessa inte varit vetenskapligt stringenta. Notoriskt bland dessa är Steven Jay Goulds kritik i the New Yorker som kritiserade något helt annat än bokens teser. Men det har även förekommit annat osakligt, nu senast då studenter vid Middlebury College tog till våld för att hindra Murray från att tala - bland annat blev en annan professor skadad.

Det var denna händelse som ledde till att Harris bjöd in Murray till sin podd, för det är inte våldsamma protester som är det bästa svaret mot kontroversiella teser. Och vilket intressant samtal det blev. Murray visar sig inte alls vara rasist, utan någon som är genuint oroad över det nya sorts klassamhälle som håller på att utvecklas. Murrays analyser - fördjupade i boken Coming Apart (som jag just nu sträckläser) - är den bästa förklaringen av Donald Trumps framgångar jag har sett. Hans recept på hur man åtgärdar dem är för libertarianska för min smak, och han är till viss del en konservativ gubbstrutt, men problemanalysen är så vitt jag kan bedöma det både korrekt och oroväckande.

En observation förvånar mig, om debatten i sociala medier efter Harris kontroversiella poddavsnitt. Det är mycket tal om vetenskapsförnekelse och alternativa fakta just nu, med "högerns" avfärdande av växthuseffekten som främsta exempel. Om "vänstern" har en liknande blind fläck så är det i frågor om genetiskt arv den finns. Och det är inte bara en observation gjord högerifrån, utan det finns böcker av t.ex. Göran Greider och Peter Singer om problemet.

Notera dock vad resultaten kring IQ faktiskt säger. Det finns en ärftlig komponent som förklarar IQ-resultat. Och det finns en miljökomponent som förklarar IQ-resultat. Medan det förstnämnda kanske kan användas för att argumentera för bevarandet av status quo så är det sistnämnda ett argument för ... social ingenjörskonst. Det här är vetenskapliga resultat som kan användas för att förstå samhället vilken politisk åsikt man än har. (Men glöm inte att vi inte har det slutgiltiga svaret på frågan om IQ förrän vi har förstått Flynneffekten.)

Resultat sparkar - det är helt enkelt en dålig idé att avfärda vetenskap av politiska skäl. Och att använda våld och skrän för att tysta andra kan göra att man missar faktiskt intressanta tankar. Ta er tid att lyssna på Harris och Murray. Om ni inte håller med så kommer ni på det sättet i alla fall få en korrekt bild av vad som faktiskt sägs.

The Waking Up Podcast vann för övrigt just "the 2017 People's Voice Webby Award in the Science and Education category".

1 kommentar:

Göran sa...

Jag hade lite svårt att greppa vad dessa två egentligen står för när det gäller IQ.

Och jag kan förstå när du Patrik är inne på att inte ta upp ämnet över huvud taget eftersom det kan få knepiga konsekvenser.
Jag reagerade på när Murray pratade om affirmative actions och även om man kan hålla med honom till viss det att det kan få dåliga konsekvenser i form av utslagning vid intag till toppuniversiteten så slogs jag av hans resonemang kring användningen av IQ som ett så exakt mått på vilka som är lämpliga att studera på Harvard t ex. Att där klarar sig de två procent som har högst IQ medan de som ligger mellan tre till fyra procent riskerar bli utslagna.

Harris ställer en del kluriga frågor bl a om hans vurm för ämnet men man får inga tydliga svar från Murray och man får en känsla av att Harris egentliga avsikt inte är att ställa honom mot väggen utan snarare försvara honom.

När det gäller det i USA aktuella ämnet freedom of speech och att få uttrycka sina åsikter på universiteten så är det lätt att hålla med de två om att det är fel att stoppa åsikter uttryckta inom universiteten. Det var då Harris blev intresserad av the Bell Curve och Murray när han hörde om att han blivit stoppad med våld på ett universitet.

Detta inslag i Harris podcast går under rubriken Förbjuden kunskap men jag frågar mig om hur relevant är denna kunskap om man hävdar att IQ är upp till 80% genetiskt. Jag tvivlar på att Murray verkligen kan bevisa det och med det stora spann som han nämner upp till 80% så lär det inte vara någon exakt kunskap.

Patrik är inne på att sätta denna fråga på en höger-vänster-skala och det kan man kanske göra men är det inte lite knepigt att säga att det är vänster att hävda att IQ inte har någon genetisk förklaring alls. Då skulle det vara höger att hävda att det bara är en genetisk fråga. Följden av det ger kanske en del ljus åt den kritik som the Bell Curve fått från liberals i USA så väl som generellt från Europa.

Även detta citat tycker jag påvisar hur lite hans tankar går hem åtminstone bland main stream åsikterna vi har i Sverige;

”Try to imagine a GOP presidential candidate saying in front of the cameras, "One reason that we still have poverty in the United States is that a lot of poor people are born lazy." You cannot imagine it because that kind of thing cannot be said. And yet this unimaginable statement merely implies that when we know the complete genetic story, it will turn out that the population below the poverty line in the United States has a configuration of the relevant genetic makeup that is significantly different from the configuration of the population above the poverty line. This is not unimaginable. It is almost certainly true.”

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se