5 apr. 2017

Könseparation hör inte hemma i svensk skola

Humanisterna kommentarer gårdagens Kalla Fakta i TV4 och tar upp ytterligare en skola där könssegregering förekommer:
Ännu en gång har det avslöjats, denna gång av TV4:s Kalla Fakta, att könsuppdelning förekommer i svenska skolor. Återigen handlade det om Al Azharskolan i Vällingby. Ledande politiker är upprörda och överraskade. Nu ska de agera. Deras reaktioner förvånar. De borde känna till att det finns friskolor som, för att locka till sig elever, marknadsför att de har könsuppdelad undervisning. 
Ett exempel är Alzahraa Akademi i Stockholmsförorten Bagarmossen. På sin hemsida berättar de om skolan och skriver att sim- och idrottsundervisningen är ”delad i tjejer och killar för sig”. Skolan är en F-9 grundskola, barnen separeras utifrån kön från 6 till 16 års ålder vid varje idrottslektion. Skolan talar även om för intresserade föräldrar att ytterligare könseparation förekommer: För de elever som önskar be under rasterna har de två bönerum, ”ett för pojkarna och ett för flickorna.” 
Det intressanta är att Alzahraa Akademin INTE är en konfessionell friskola. Det är en friskola med fördjupning i So-ämnet. Fördjupningen består i att ”man diskuterar etik och moral utifrån Islams värderingar”. Men utifrån detta är det svårt att se något annat motiv än religiösa till könsseparationen av barnen. Barnen uppfostras i de könsmönster som återfinns i traditionella tolkningar av islam.
Läs resten av presskommentaren här.

7 kommentarer:

Lennart W sa...

Under just idrottslektioner finns det nog faktiskt en poäng med könsseparation. Iaf är ju en stor del av idrotten just könsseparerad. Och om den inte vore det skulle det drabba ffa kvinnliga idrottare.

Könsneutrala toaletter har det talats om förr, och visst, sånt finns ju och kan fungera, men hur är det könsneutrala omklädningsrum och duschar? Bra eller dåligt för barn mellan 6 och 16?

Finns nog aspekter här som inte bara är religiösa. T ex att det ju faktiskt finns skillnader mellan könen. I väldigt många sammanhang helt utan betydelse, men ju inte riktigt i alla. Tack och lov! Vive la difference!

Ulf Gustafsson sa...

Lennart,

könsseparation på idrottsundervisningen har i stort försvunnit. Omklädningsrum och duschar kommer framöver mer och mer lösas genom att det ges möjlighet att göra det enskilt.

Det fina med att könsseparation försvinner är att det blir mer anpassning till individens behov, utan krav på att passa in i en dikotomi. Vive la difference!

Lennart W sa...

Vad jag kan se är idrotten väldigt könsuppdelad, och jag ser heller inga tecken på att detta kommer ändras. Finns t ex bara manliga fotbollsspelare i alla matcher som Zlatan spelar i.

Bör detta ändras enligt Humanisterna? Hur i så fall? Urval strikt efter förmåga? (Hejdå, kvinnlig fotboll.) Kvotering, baserat på alla sorters definitioner som finns av kön? (Detta är INTE menat som en halmgubbe. Undrar faktiskt hur ni tänker.)

Ulf Gustafsson sa...

Vi talar om skolan här, Lennart W. Det borde framgå tydligt av texten.

Göran sa...

Jag försöker tänka tillbaka på min skoltid hur vi hade det och jag vill minnas att ibland var vi uppdelade och ibland var det gemensamt men jag kan inte påminna mig att det sågs som något problem hur det än var. Uppfattade det som att det löstes lokalt beroende på vad som uppfattades som bäst. Att det nu föreslås att det ska lagstiftas centralt om vad som ska gälla uppfattar jag som helt absurt.

Lennart W sa...

Ulf, ja det framgår. Det som inte framgår är varför det som är så självklart även inom ungdomssport nu är så helt otänkbart inom skolidrott. Har båda rätt ändå på något sätt, eller bör någon ändras? Finns det någon logik i det här?

Ulf Gustafsson sa...

Ja, Lennart W. Skolidrott är en del av den obligatoriska skolan (skolplikt).

Inom frivillig ungdomsidrott är det traditionellt könsuppdelat, men det finns gott om undantag. Jag hoppas de blir fler framöver.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se