11 apr. 2017

Svenska kyrkan fortsätter tappa medlemmar

Idag kom Svenska kyrkan med statistiken för 2016. Det blev ett rekordår när det gäller utträden ur Kyrkan, 90 259 medlemmar lämnade organisationen frivilligt. Sista december var 6,1 miljoner medlemmar eller 61,2% av Sveriges folkmängd, en minskning med 1,7%-enheter.

Andelen barn som döps in i Kyrkan minskar också: 44,1% av födda i Sverige döptes i Svenska kyrkan, eller 63,1% av födda med minst en förälder som var medlem i Kyrkan.

Medlemstappat har fortsatt i rekordtakt under första kvartalet 2017. Under årets tre första månader begärde 13 220 personer utträde, nästan en fördubbling jämfört med början av 2016.

Svenska kyrkan frågade under förra året personer som lämnade organisationen vilket huvudanledningen till beslutet var. Inte överraskande var det vanligast svaret (40%) att personerna var ateister.

Det verkar vara så att Svenska kyrkan tappar medlemmar när organisationen får uppmärksamhet och folk påminns om att de är medlemmar.

I år kommer Svenska kyrkan få extra uppmärksamhet genom att det är kyrkoval 17 september. Troligtvis kommer detta bli en medialstrid mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Förväntar er ett högt tonläge och en diskussion som inte handlar om teologi och Kyrkans verksamhet - utan om rikspolitik.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se