8 apr. 2017

Uttalande från Humanisterna med anledning av dådet i Stockholm

Från Humanisternas hemsida.


Det var med största bedrövelse vi mottog beskedet om det misstänkta terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 7 april. Först och främst går våra tankar till offren, deras familjer och vänner.

Vi har bara oss själva och våra medmänniskor att förlita oss på när en bestialisk händelse som denna inträffar. Utifrån vad vi vet så här långt har sjukvårdspersonal, polis, räddningstjänst och ordningsvakter gjort ett utmärkt jobb. Deras professionella arbete skapar trygghet i samhället. Att sedan stockholmarna slöt upp i praktisk handling, visade medkänsla och tog ansvar för sina medmänniskor, värmer oss. Det var ett ljus i detta mörker. De som vill rasera vårt samhälle ska inte få vinna något med sina omänskliga terrorhandlingar.

Vårt öppna demokratiska samhälle är värt att bevara och utveckla. Därför måste vi nu reagera med förnuft, när den akuta mänskliga krisen är över. De åtgärder som vi vidtar måste leda mot det samhälle vi vill leva i, inte mot det slutna auktoritära samhälle som terroristerna eftersträvar.

37 kommentarer:

Lars Torstensson sa...

Våldsbejakande islamism sprids med skattepengar

"Föreningen Sveriges Förenade Muslimer bjuder in föreläsare som propagerar för våldsbejakande islamism. Den sprider antisemitiska, homofoba och kvinnoföraktande budskap. Samtidigt får den miljoner i skattepengar från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor."

Det framhåller Sofie Löwenmark på Timbros tankesmedja.

https://timbro.se/smedjan/reportage/sfm-sprider-valdsbejakande-islamism-skattepengar

Efter terrordådet i Stockholm kanske man vågar hoppas att politikerna till sist tar sitt förnuft till fånga och tänker om?

Lars Torstensson sa...

Imamerna måste göra upp med koranvåldet

"... tittar man på profeten Muhammeds liv, och han är enligt Koranen en god förebild, så gjorde han just det som [terroristen] Taimour ville göra: han lät mörda sin tids Lars Vilksar. Visst, det skedde för 1500 år sedan. Men problemet är att dagens muslimska teologer inte har gjort upp med det här.

Imamer kan fördöma terroratacker, men de kan inte fördöma Muhammeds handlingar. De fortsätter att okritiskt framhålla honom som en förebild, som den bästa och ädlaste människa som sett dagens ljus. Och som ska följas i vår tid. Det går inte ihop.

Detta behöver påpekas efter varje jihadistattack, för att pressa imamerna att börja titta kritiskt på sin egen religion, sitt förhållande till Koranen och Muhammeds liv och lära. De har ett ansvar. Men få, om någon, vill ta det."

Det skriver Mohamed Omar på bloggen Nya Il Convito.

https://nyailconvito.wordpress.com/2017/04/08/sverige-har-blivit-attackerat

Hos Omar kan man finna många konstiga åsikter, och extrema böjelser, och han är generellt sett inget sanningsvittne. Men han har gedigna kunskaper om islam, och hans kritik av det hat och det våld som finns i Koranen - vid sidan av mildare budskap - och av imamernas ovilja att problematisera dessa texter - finns det goda skäl att lyssna till.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Du skriver:
"Våldsbejakande islamism sprids med skattepengar [...]

Efter terrordådet i Stockholm kanske man vågar hoppas att politikerna till sist tar sitt förnuft till fånga och tänker om?"


Jag håller självklart med om att våldsbejakande islamism inte ska ha skattepengar.

Dock förstår jag inte varför politikerna ska ändra sin efter terrordådet. Vad jag kan läsa i media finns det hittills inget som tyder på att den misstänkte Rakhmat Akilov har haft någon kontakt med islamistiska organisationer som fått statligt stöd.

Sedan om Muhammed och "imamerna" tror jag det är bra att läsa vad de skriver. Många av dem finner teologiskt stöd för att både fördöma terrorism och inte fördöma Muhammed. För de som dessa imamerna som auktoriteter inom islam är det uppenbart att man inte ska begå terror handlingar. För de som inte lyssnar på dessa imamer spelar detta dock ingen roll. Mohamed Omar må vara kunnig, men hans resonemang saknar här rationalitet.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Terrordådet i Stockholm visar vilka katastrofala uttryck den våldsbejakande islamismen kan ta sig, även i Sverige. Det åskådliggör därigenom också hur viktigt det är att motverka denna islamism. Oavsett var Akilov har hämtat inspiration till sitt dåd.

Men politikerna borde förstås ha ändrat sig långt tidigare.

Att "både fördöma terrorism och inte fördöma Muhammed" blir ett haltante avståndstagande från terror, eftersom Muhammed enligt skrifterna utförde terroristiska handlingar, och ändå framställs som ett föredöme för mänskligheten. Ja, ett bättre föredöme än någon annan.

För dem som inte lyssnar på imamer spelar det förstås ingen roll vad imamerna säger. Men många troende har en annan inställning, och låter sig påverkas. Därför bör kloka imamer problematisera hatiska korantexter, inte glorifiera dem.

Att konstatera detta är inte på något sätt irrationellt.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

"Men många troende har en annan inställning, och låter sig påverkas."

Uppenbarligen påverkas de som utför terrorhandlingar inte av alla de imamer som fördömer terrorism. Men du och Omar tror tydligen att terroristerna skulle börja lyssna på dessa imamen om de bara fördömde Muhammed också!?!

Omars resonemang är inte rationellt.

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Imamerna är inte konsekventa. De fördömer ofta terrordåd utförd av islamister idag. Men de försvarar Muhammeds terrorism, och de står bakom "heliga texter" som förkunnar att fromma muslimer bör studera profetens tankar och gärningar, och försöka efterlikna honom. Det är dubbla budskap.

Ett enhetligt budskap skulle säkerligen vara mer verksamt i kampen mot terrorismen.

Lars Torstensson sa...

Imam mörkar koranvåldet

I måndagens Metro har imamen Kashif Virk en artikel som manar till enighet i kampen mot terrorismen. En kamp som hans församling har deltagit i. Han skriver också: “I min heliga skrift står det att mordet på en människa är ett mord på hela mänskligheten (5:32), och att terror är värre än mord (2:217). Som muslim är det därför särskilt viktigt att jag uttrycker fördömande av detta attentat.”

Det är givetvis tacknämligt att imamen så tydligt fördömer terrordådet. Men hans selektiva bruk av korancitat är mindre tacknämligt.

Att Koranen också innehåller rader av texter som glorifierar hat, våld och mord, och som sporrar terrorister, nämner imamen nämligen inte med ett ord. I stället legitimerar han dessa koranord genom att insinuera att Koranen är en genomgående fredlig skrift. Den islamiska självrannsakan som i så hög grad är påkallad lyser med sin frånvaro, och framstår också som obehövlig.

Humanisterna har anledning att sticka hål på den typen av desinformation.

Jag har inte hittat artikeln på nätet.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag tycker du ska ta kontakt med Kashif Virk och diskutera den korantolkning han och Ahmadiyyamuslimerna gör. Det skulle vara lärorikt för dig.

Patrik Lindenfors sa...

Så här är det fulla Korancitatet (illustrativt, att slå upp) 5:32-33:
5:32 "Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn [Alltså: för judarna] att om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet. Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet. Trots att Våra sändebud har kommit till dem med klara vittnesbörd, fortsätter många bland dem att begå ohämmat övervåld på jorden."
5:33 "De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;"

Det Kashif citerade är inga fredsverser, utan några av IS favoritverser.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

"Det Kashif citerade är inga fredsverse"

Är det en sekulär tolkning eller en teologisk?

Ulf Gustafsson sa...

F.ö. är det fascinerande att ett uttalande från Humanisterna måste resultera i kritik av islam. Tankens vägar är förunderliga.

Patrik Lindenfors sa...

Det var en texttrogen tolkning. Och jag skrev kommentaren bara för att jag tycker du hade fel i din kritik av Lars, inte för att kritisera islam.

Unknown sa...

Den andra referensen, 2:217, används faktiskt för att rättfärdiga mord eftersom "terror" (snarare antimuslimskt förtryck och/eller avgudadyrkan) anses värre!

They ask you about the sacred month - about fighting therein. Say, "Fighting therein is great [sin], but averting [people] from the way of Allah and disbelief in Him and [preventing access to] al-Masjid al-Haram and the expulsion of its people therefrom are greater [evil] in the sight of Allah . And fitnah is greater than killing." And they will continue to fight you until they turn you back from your religion if they are able. And whoever of you reverts from his religion [to disbelief] and dies while he is a disbeliever - for those, their deeds have become worthless in this world and the Hereafter, and those are the companions of the Fire, they will abide therein eternally.

Ulf Gustafsson sa...

Vad är i min kritik av Lars tycker du är fel, Patrik? Att han skulle lära sig något om han samtalade med Kashif?

Patrik Lindenfors sa...

Nej det har du förstås rätt i. Men anser du inte att Lars också har en poäng i att Kashif mörkar våldsinslagen som är kontexten i det han citerar?

Ulf Gustafsson sa...

Nej, jag anser inte det. Eller rättare sagt jag kan inte hävda att Kashif "mörkar", eftersom det är en värdering utifrån texttolkning du och Lars gör.

Patrik Lindenfors sa...

"Det är viktigt att visa kärlek för varandra, därför måste vi mörda alla judar."

Är det, enligt din utsago, en rimlig tolkning av denna mening att det är viktigt att visa kärlek för varandra?

Ulf Gustafsson sa...

Patrik, jag är inte kompetent att tolka Koranen. Min grundinställning är dock att jag förlitar mig mer på Kashifs än din kompetens i denna fråga. Du får fråga honom.

Såg att du gillade hans facebookinlägg om Metrotexten. Lite förvirrad nu om vad du anser om texten.

Patrik Lindenfors sa...

Du är väl kompetent att läsa innantill?

Jag gillar hans ansats - att han skriver överhuvudtaget. Jag gillar inte att han mörkar innehållet och kontexten i det han citerar.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik L,

Jag kan läsa innantill.

Unknown sa...

Tycker nog det är betydligt mer förunderligt att en humanist förlitar sig så blint på en imams kompetens att han vägrar diskutera andra tolkningar.

Lars Torstensson sa...

När blev det humanistiskt att lita på religiösa förvillare?

Patrik L.

Jag kollade aldrig upp Kashif Virks korancitat. Att han framställer texten i 5:32, som tillsammans med 5:33 rättfärdigar mord och lemlästning, som exempel på fridsamhet, visar onekligen på en långtgående moralisk förvirring.

Ulf G.

Är det verkligen möjligt att du, som är förbundssekreterare i Humanisterna - och dessutom läskunnig - inte förstår detta, utan förlitar dig på Virks "kompetens", när han vänder svart till vitt? När blev det humanistiskt att lita på religiösa förvillare?

Menar du att det finns en tolkning som gör de citerade grymma verserna till fredsverser? Vilken tolkning då?

Och varför skulle Virk göra en annan korantolkning om man kontaktade honom personligen, än han gör i sin artikel? Om du ändå tror att han gör det - varför kontaktar du honom inte själv?

Slutligen: Humanisterna är ju ett religionskritiskt förbund, så varför skulle Humanisterna inte kritisera islam, när det finns anledning till det?

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jag förlitar mig på de inomreligiösa tolkningarna när det gäller hur religiösa från en viss åskådning använder texterna.

Om jag vill vet hur religionskritiker använder religiösa texter lyssnar jag på religionskritiker.

När jag vill veta vilka historiska kunskaper vi kan dra från religiösa texter, vänder jag mig till en historiker.

När jag vill förstå hur främlingsfientliga hetsar mot religiösa läser jag deras tolkning av texterna.

Olika tolkningar har olika funktioner och vi kan inte avgöra vilken tolkning som är sann.

Virk gör ingen annan tolkning om du kontaktar honom, men du skulle då kunna få reda på hur hans tolkning går toll och hur debn är rimlig utifrån hans sätt att läsa Koranen.

Humanisterna ska krisera islam, men med en saklig och rationell hållning. Det är ju inte så att religionskritik är en grundsten för oss, utan det följer av ett vetenskapligt förhållningssätt.

Lars Torstensson sa...

Vad som står i en text kan vi avgöra genom att läsa den

Ulf G.

Vad texterna säger är en sak, hur olika intressenter använder dem är en annan.

Vad som står i en text kan vi avgöra genom att läsa den. Det är t ex alldeles sant, och inte en fråga om tolkning, att de texter som Patrik L citerar rättfärdigar mord och tortyr. När du förnekar det förnekar du det uppenbara.

Däremot kan en religiös rörelse givetvis besluta sig för att dissa de onda texterna, och bara eller huvudsakligen låta sig vägledas av de goda. Då får den en i stor utsträckning human religion.

Vad Virk och hans trosfränder gör är att de predikar kärlek, och tar avstånd från hat, och sedan låtsas de att den teologin står i god överensstämmelse med Koranen. Det framgår rätt tydligt bl a av Virks artikel. Det förra är förtjänstfullt, det senare är falskt. Och kan leda till att andra muslimer förleds att anamma koranhatet, i tron att det är kärlek.

Givetvis ska Humanisternas religionskritik vara vetenskapligt hållbar. Men den bygger också på värderingar.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

Jo, det är en fråga om tolkning när det gäller religiösa texter. Hur tolkningen gått till historiskt är helt avgörande när det gäller relevansen inom en speciell religiösa tradition. Att förstå detta och ta hänsyn till det när religiösa utsagor bedöms är den vetenskapliga tolkningen.

Sedan har Patrik L rätt i att samma verser tolkas på annat sätt av ISIS. Detta är så klart ett problem för Virk, eftersom det underminerar den allmängiltiga auktoriteten i hans tolkningstradition. (Ett större mänskligt problem är dock att ISIS tolkning leder till död och lidande.)

Unknown sa...

En bra kommentar till en annan av Virks trevliga, men ganska meningslösa, debattartiklar:

"Så länge vi vägrar att inse att Koranen är gudomligt inspirerad – men mänskligt skriven – kommer vi bli tvungna att fortsätta spela spelet med fundamentalisterna och avväpna oss det enda vapen som kan besegra dem: goda sakskäl. Först när vi inser att Koranen och Sunna är ofullkomliga kan vi befria Islam från det fängelse, den dogm, vi placerat den i."

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/motverka-fundamentalism-med-ett-reformerat-islam-28494

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

Om en religiös riktning exempelvis slutar att följa en morduppmaning i Koranen så upphör inte texten för den skull att uppmana till mord. Uppmaningen kan inte “tolkas bort”. Därför är det helt orimligt – och givetvis också ovetenskapligt - att påstå att det beror på tolkningen om texten uppmanar till mord eller ej.

Däremot kan olika religiösa rörelser förstås förhålla sig olika till morduppmaningen. De kan välja att ignorera den, som Ahmadiyyamuslimerna, eller att följa den, som IS.

Virks problem är inte bara att IS går emot hans egen uppfattning och efterlever de onda texterna, utan också att han själv framställer dem som goda. Och därigenom undergräver sin egen trovärdighet.

Lars Torstensson sa...

Krister V.

Det är viktiga påpekanden som Abdul Akbar Rasul gör i den artikel du länkar till. Han skriver även att "vi muslimer måste ... utmana själva idén att Koranen och Sunna är ofelbar." Muslimerna borde ta till sig denna insikt, och göra upp med de onda texterna, i stället för att låtsas att de inte är onda.

Ulf Gustafsson sa...

Lars T,

"Om en religiös riktning exempelvis slutar att följa en morduppmaning i Koranen så upphör inte texten för den skull att uppmana till mord."

Så du hävdar att det är en morduppmaning i Koranen. Jag har ingen kontakt med Allah, så jag kan inte uttala mig om du uppfattat Guds ord korrekt eller inte. Talar han ofta med dig?

Patrik N sa...

Ulf,

Du hävdar att du inte kan "tolka" koranen och du kan inte avgöra om det i koranen finns uppmaningar till mord. Varför kan du inte tolka koranen, vilken "kompetens" saknar du för att kunna "tolka" koranen? Vad gör boken så speciell att du inte kan tolka den? Av dina kommentarer sluter jag mig till att man ska ha stå i kontakt med "Allah" för att kunna uppfatta Guds ord korrekt. Vem eller vad är "Allah? Vem eller vad är "Gud"? Hur vet du att kontakt med "Allah" är en förutsättning för att man ska kunna uppfatta Guds ord korrekt? Står det månne i koranen? Dvs den bok du inte kan tolka..?

Lars Torstensson sa...

Ulf G.

I sura 9:5 kan man exempelvis läsa ett påbud att “döda avgudadyrkarna var ni än träffar på dem”. Det uppges gälla under vissa angivna omständigheter. Kan det kallas något annat än en morduppmaning?

Om det kommer från Allah eller ej är en annan fråga.

Ulf Gustafsson sa...

Patrik N,

Låt oss dela upp alla böcker i två kategorier: sekulära böcker och heliga böcker. Den första kategorin talar bara om denna värld och kan helt tolkas inomvärldsligt. Den senare säger något om det gudomliga, det eviga. För dessa böcker räcker inte inomvärldsliga referenser och kunskaper. För att förenkla det så krävs också "a leap of faith".

En bok kan självklart för en person vara sekulär och för en annan helig. Men ska de samtala med varandra om innehållet i en specifik bok (tolka detta) behöver de gemensamt bestämma sig för vilken typ av bok de talar om. Annars föreligger två olika spelregler för samtalet. Det fungerar inte.

Utifrån ovanstående resonemang är mitt förhållningssätt följande:

1) Jag hävdar att det bara finns sekulära böcker och försöker argumentera för detta. Tills jag övertygat de jag talar med (eller att de i alla fall går med på det för samtalets skull) är det orimligt att ge sig in i tolkningsdiskussioner där jag har en åsikt. Jag kan sträcka mig till att uttala "min sekulära tolkning är ...", men den är inte speciellt intressant för dem som som anser det handlar om en helig bok. De kommer avfärda det jag säger direkt.

2) Jag kan ifrågasätta om en specifik tolkning av en helig bok är rimlig genom att ge exempel på att andra troende tolkar texten på ett annat sätt. Jag kan inte avgöra vilken av de två tolkningarna som är korrekt bara påpeka faktumet att det finns motstridiga tolkningar. Sedan kan jag be de två olika tolkningstraditionerna förklara sina tolkningar. Detta kan leda mig till att se den ena som rimligare (med förra inre motsättningar) eller mer historiskt konsekvent, vilket gör att jag finner den ena mer tilltalande ur mitt sekulära perspektiv.

Sedan kan jag också föredra en specifik helig tolkning, eftersom jag anser den ger ett bättre samhälle. Av pragmatiska skäl kan jag därför tolerera Kashif Virks tolkning utan ifrågasättande, men samtidigt ifrågasätta ISIS tolkning av samma vers genom att upplysa att det finns alternativa tolkningar.

Patrik N sa...

"Låt oss dela upp alla böcker i två kategorier: sekulära böcker och heliga böcker."

Nej.

Patrik N sa...

Svårare än så här behöver man inte göra saken (oavsett i vilken slutsats man har hamnat gällande Islam): http://nyheter24.se/debatt/882118-ex-muslim-det-har-ar-varfor-jag-inte-langre-kan-acceptera-islam

Göran sa...

Ulf, jag tycker du här gör en väldigt insiktsfullt inlägg som det glädjer mig att se.

Lars Torstensson sa...

Patrik N.

Omar Makram ger en katalog av goda skäl att ta avstånd från islam i sin artikel, som också är ett bra exempel på hur en islammotståndare kan föra dialog med muslimer, trots olika syn på Koranen.

Lars Torstensson sa...

Visst kan “heliga böcker” tolkas av ateister

Ulf G.

Att “heliga böcker” inte kan tolkas av ateister tycks mig vara en identitetspolitisk villfarelse. Böckernas text är ju precis den samma oavsett om det är troende eller icke troende som läser den. De senare kan också mycket väl ha utomvärldsliga referenser och kunskaper, likaväl som de förra även kan ha inomvärldsliga – och vanligen också har det.

Islam har en avsevärd betydelse i samhället, och i många människors liv. Flera av de värderingar som torgförs inom denna religion har en negativ inverkan på människovärdet. Därför har Humanisterna anledning att kritisera dessa värderingar och deras förespråkare – gärna i allians med frihetligt sinnade muslimer - och ibland också den praxis de leder till. Att inte göra det, så länge vi inte är ense med muslimerna om Koranens helighet, skulle vara ett svek mot våra ideal. Och även mot de muslimer som vill reformera sin religion.

Vi kan visserligen inte avgöra vilka trosuppfattningar som är “de rätta” ur teologisk synpunkt, eftersom vi inte har någon religiös tro, men vi kan avgöra vilka som är bra och dåliga ur mänsklig synpunkt.

Alla muslimer lyssnar inte till ateister, men en del gör det. Svenska muslimer lever i ett sekulärt samhälle, och många blir precis som andra påverkade av de värderingar som torgförs i samhället. Om man påpekar för dem vilka barbariska handlingar som sanktioneras av Koranen kan resultatet mycket väl bli att de modifierar sin tro. Dessutom kan vi öka icke-muslimernas insikter.

Ingemar Hedenius gjorde på sin tid en av oss mycket hyllad, kristendomskritisk insats, som Svenska kyrkan tog betydande intryck av. Om han hade avstått från denna insats, för att han inte var överens med de kristna om Bibelns helighet, och därför trodde att samtal med prästerna inte skulle fungera, så hade förmodligen Svenska kyrkans liberalisering i hög grad försenats.

Även Christer Sturmark kritiserar gärna kristna företrädare, och debatterar med dem, utan att se oenigheten om Bibelns helighet som något hinder. Humanistbloggen väjer inte heller för religionskritik, trots att vår syn på Bibeln och Koranen skiljer sig från de troendes.

Du själv motsäger också din egen uppfattning att man måste ha kontakt med Gud för att kunna tolka heliga skrifter när du skriver att vi kan värdera olika religiösa tolkningar som mer eller mindre tilltalande. Om vi alltså kan ifrågasätta IS variant av islam, varför ska vi då inte också kunna ifrågasätta Virks glorifiering av de texter som inspirerar IS?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se