16 maj 2017

”Därför bör svenska kyrkans nya film inte visas i skolan”


”Det är beklagligt att Svenska kyrkan väljer att producera en så försåtligt manipulativ film, istället för att på ett rakt och hederligt sätt faktiskt berätta om hur detta komplexa spänningsfält ser ut”, skriver Christer Sturmark idag i en debattartikel på Dagens Samhälle.
Under vetenskapsfestivalen i Göteborg premiärvisades en film producerad av Svenska kyrkan, avsedd att användas i undervisningen i Sveriges gymnasieskolor.
Filmen heter ”Gud och Big Bang” och kan ses här. Den handlar enligt kyrkans pressmeddelande om ”mötet mellan religion och naturvetenskap”.
Jag medverkar själv i filmen.
Det skulle jag inte ha gjort om jag hade känt till filmens manipulativa syfte. Filmen ger en falsk och vilseledande bild av spänningsfältet mellan religion och vetenskap. Därför hoppade jag av seminariet i Göteborg som hölls i samband med filmpremiären.
Att det är principiellt möjligt att förena (vissa specifika) gudsbegrepp med en acceptans av vetenskapen är förstås trivialt sant. Men så ser det inte ut i världen.
I själva verket föreligger en djupgående konflikt mellan religion och vetenskap i stora delar av världen. Detta mörkas helt och hållet i filmen.
Läs hela artikeln här.

Se Svenska kyrkans film Gud och Big Bang nedan.

11 kommentarer:

Ulf Gustafsson sa...

Jag adderade filmen i avslutningen av inlägget.

Lars Torstensson sa...

Centrala dogmer i kyrkans lära strider mot naturlagarna - som de om uppståndelse och evigt liv - och det är därför inte förvånande att en kyrklig film om förhållandet mellan religion och vetenskap också blir ohederlig och missvisande. Men det är ändå glädjande att Christer Sturmark så övertygande och elegant avslöjar och fördömer denna ohederlighet, som torgförs av en institution som påstår sig stå för en överlägsen moral!

Man får hoppas att Sveriges skolor inte låter sig luras ...

Krister V sa...

Dumheter!
Sturmark vet naturligtvis att man inte kan ge en "nyanserad uppfattning" om alla dessa problemkomplex under en kort film. Det skulle snarare bli flera timmars hätsk debatt.
I så fall måste bland mycket annat Kinas tvångsaborter och Indiens könsselektiva aborter tas upp liksom om de kommunistiska samhällena är ateistiska föredömen.
Religion och vetenskap är helt enkelt redskap som kan användas eller missbrukas. Både religiösa ledare och vetenskapsmän är människor, med mänskliga svagheter.

Ulf Gustafsson sa...

Krister V,

Det du skriver är dumheter!

Det går att få fram det budskapet på 60 sekunder. Typ: Relationen mellan religion och vetenskap präglas ofta av konflikt, både historiskt och i nutid. Exempelvis förkastas evolutionsteorin av stora grupper religiösa, t.ex. starka kristna grupper i USA och stora muslimska grupper. Ett annat exempel är tron på mirakel som inte passar in i en vetenskaplig världsbild. Denna konflikt behöver dock inte vara blodig, många religiösa finner vägar att förena vetenskap och religion. Detta är inte en majoritetsuppfattning bland religiösa, men ändå något teologiskt möjligt. Om detta handlar denna film. Vi kommer i filmen möta tre religiösa inriktningar med lite olika, men samtliga positiva inställningar till vetenskap, samt en sekulär röst som kontrast till dessa, men också som ett sätt att visa på likheter som finns.

Krister V sa...

Uppfattningen skulle vara nyanserad, inte ensidig!

En viktig sak att komma ihåg är att vetenskapen inte är etisk utan rationell, och lika gärna kan användas för massförstörelsevapen, tortyr, rashygien, miljöförstöring etc. Det finns inget rationellt facit för hur den ska styras och regleras.
Man kan inte heller ignorera sekulära staters förtryck av religion.

Anders Hesselbom sa...

Både vetenskapen och kristendomen gör anspråk på att beskriva hur den naturliga världen är beskaffad och varifrån den kommer. När den moderna vetenskapen gjorde entré var konflikten enorm, vilket t.ex. Charles Darwin fick erfara. Vart efter vetenskapen vann mark och fick sina framsteg erkända minskade naturligt vis konflikten. Men vi har fortfarande kvar den primära konflikten om huruvida X ingår i en plan från ett magiskt väsen med ett syfte, eller om X kan härledas från naturliga konsekvenser. Denna konflikt är obetydlig i ett historiskt kontext, men för en vetenskapsman kommer skillnaden mellan "God did it" och verkligheten alltid vara betydande.

Lennart W sa...

Humanisterna tycker alltså att SvK borde ha producerat en film som presenterar Humanisternas perspektiv på vetenskap och religion.

Av någon anledning har SvK istället producerat en film som ger SvKs perspektiv. Och ändå varit vänliga nog att förutom Jackelen bjuda in en muslim, och en Humanist, samt en buddist (som f ö är professor emiritius i vetenskapsteori och därför antagligen den mest kompetente i ämnet i sällskapet).

Detta är verkligen ett mysterium.
;-)

Anders Hesselbom sa...

Lennart, är det inte lite enkelt att peka på postulat istället för goda skäl? Det reder ju ut ett och annat.

Lennart W sa...

Anders, postulat vs goda skäl är en falsk dikotomi. Vad försöker du säga med relevans till Topic?

---

Btw heter det förstås "emeritus" och inget annat. Ibland stavar jag verkligen som en kratta.

Anders Hesselbom sa...

Visst ja. Postulatet att Gud finns kan mycket väl hållas av goda skäl. Men låt oss inte gå händelserna i förväg, för den som insinuerar något sådant har en lite jobb framför sig. Jag har ett öppet sinne.

Anders Hesselbom sa...

Jag som tror på vetenskap, resonerar så här: http://hesselbom.blogspot.se/2017/05/hur-kompatibelt-ar-vetenskap-och-tro.html

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se