27 maj 2017

Humanismens ursprung och framtid

Föreläsning med filosofiprofessor A.C. Grayling.
"If you say to people, the life that would be really worth living for you is the life you have thought about and chosen, implies that the idea of a good and a worthwhile life is a very individual idea. That not the chase that there´s one answear for everybody on the planet what a good life is. There´s not a one size fits all view about the nature of a good and worthwhile life. But each individual has to think for himself and herself about what he or she is..."
Föreläsningen är 30 minuter, därefter följer ett samtal om ämnet.

3 kommentarer:

Henrik Larsson sa...

Tack för detta klipp.
Inte en fot fel som vanligt av Grayling. Ger egna svar på andra relaterade trådar på denna blog om Humanismens ursprung,
ordets idéhistoriska resa osv.

Förbannat bra första två frågor av moderatorn!
Ska jag ändå kritisera honom för något så är det kanske att han duckar den första frågan om varför Humanismen inte är mer framgångsrik.
 Att den varianten som Grayling propagerar för inte är mer framgångsrik undrar jag ofta över. Kanske skulle humanismen vara mer framgångsrik om alla argumenterade för humanismen så stringent, fokuserat och vältaligt som Grayling gör.
Humanism som en etisk backdrop till vass rationalism retorik.
Han verkade inte heller förstå den andra frågan om hur man kan hanterar ett liv begränsat av sociala orättvisor med en humanistisk outlook. Det hade varit intressant att höra. Även det en fråga jag gärna ställt till honom.

Dessutom märkligt nog samtliga frågor från golvet var riktigt bra med tydliga och välformulerade svar.
Gissar att det var modererat och förberett.
Dessutom intressant att höra Graylings idéer om hur Humanismen kan användas i ett politisk kontext
Att han verkar bli mer politiskt aktiv är även det intressant i sig. Delvis pga Brexit. Följer honom med stort intresse!

Göran sa...

Varför är inte Humanismen mer framgångsrik? Hang-upen på religion tror jag är en anledning. Och då menar jag inte negativ inställning till religion. Det kan nog flera vara överens om. Man ser man i praktiken så är verksamheten väldigt intriktad på att införa förbud och när jag hör Grayling så förstår jag bättre varför det är så när han förklarar religionens roll i samhället som det stora problemet. Majoriteten har inte det problemet med religion så att de vill införa det ena förbudet efter det andra. Det är mer att de helt enkelt inte bryr sig i de flesta fall och i andra fall så håller de helt enkelt inte med.
Någon i publiken nämner också att det var någon religon som hade tagit kontakt och hävdade att de var överens med Humanisterna i många frågor vilket jag också tror överensstämmer med verkligheten att flera religioner står i mångt och mycket för samma värderingar på flera områden. Men den negativa inställningen hos Humanisterna och hang-upen på religion gör att de möts med negativism i stället. Produkten av införandet av förbud blir ett förbudssamhälle och det är nog inte vad man vill se.

Ulf Gustafsson sa...

Göran,

Humanisterna förespråkar religionsfrihet, inte förbud. Men du kanske hänger upp dig på enskilda humanister.

Sedan är många humanister tveksamma till religion i form av gemensamhetsskapande och väl specificerade ritualer och trossatser, samt aktiv mission. Detta är förstås negativt för Humanismen eftersom detta historiskt visat sig vara ett framgångsrikt sätt att sprida ideologier och religiösa trosuppfattningar. Humanisters fri och öppna syn på vad som är moral, mening i livet och hur man uppträder är mycket svårare att samlas kring.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se