5 juni 2017

Att tro att världen till viss del är begriplig är inte en religiös tro

Finns det en tro som förenar naturvetenskapen med religionen? Så inleds ett avsnitt av radioprogrammet OBS i P1. Den tio minuter långa radioessän av Helena Granström blir dock svaret skyldigt. Granströms essä utgår från två böcker: Religion och naturvetenskap av Philip Claytons och Religion utan Gud av Ronald Dworkins.

Ett problem med essän är att begrepp som används ges en betydelse som skaver en hel del. Ett exempel är att "religion" enligt Dworkins är "övertygelsen om att det spelar roll hur en människa lever sitt liv, och att världen besitter skönhet och ett inneboende värde." Detta är en väldigt minimalistisk definition av religion.

Om denna definition används hävdar jag att det finns en inneboende konflikt mellan religion och naturvetenskap. Världen har inget inneboende värde. Upplevelsen av värden har uppstått i världen, men den kommer inte bestå.

Nästa definitionsproblem är när Granström säger att Clayton hanterar "en motsättning mellan teister och ateister; mellan dem som tror på gud, och dem som inte gör det." Här görs ingen distinktion mellan teister, deister och panteism. Detta är olycklig, eftersom stora delar av de konflikter som finns mellan vetenskap och religion finns när religion kommer till uttryck i form av teism. Deism och panteism har enklare att samexistera med vetenskap.

Slutligen ges en förvillande beskrivning av naturalism: "Särskilt akut är konflikten mellan teisterna, och de så kallade naturalister som är övertygade om vetenskapens förmåga att omfatta allt."

I bästa fall ska "så kallade" i den meningen tolkas som att det är fel att kalla dem naturalister. För detta är en väldigt konstig definition av naturalism.

Trots detta, och trots att essän innehåller många "kanske" och ställer många obesvarade frågor, är den värd att lyssna på. Den visar att den inte blir klart och tydligt när försök görs att förena religion med vetenskap.

Att tro att världen till viss del är begriplig är inte en religiös tro.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se