12 juni 2017

Finns det något alternativ till politisk korrekthet?

21 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Det som är politiskt korrekt, är de åsikter som det är förknippade med politiska poäng. Om detta är bra eller ej, beror på vilka åsikter som är populära. Politisk korrekthet handlar om att säga sig tycka saker för egen vinnings skull. Vad som är politiskt korrekt i Saudiarabien är inte nödvändigtvis politiskt korrekt i USA. T.ex. är olika kvinnosyn politiskt korrekt i olika samhällen. Och ibland är det inte alls politiskt korrekt att ge en röst åt den som ingen har, eller att stå upp för en minoritet. Om minoriteten är impopulär, är det mer politiskt korrekt att inte bry sig. Simpel opportunistism alltså.

Ulf Gustafsson sa...

Det är inte den formen av politisk korrekthet som videon tar upp. Den berör aktivism med målet att uppnå medkänsla, rättvisa och rättvis behandling. I mitt tycke universella värden. Att hävda detta är absolut inte opportunism.

Det videon kritiserar är inte målet, utan metoden.

Anders Hesselbom sa...

Varför ens kalla det för politisk korrekthet då, eftersom det redan har en betydelse? Att påstå sig ha åsikter som ger politiska poäng. Kolla NE.

Anders Hesselbom sa...

(Att stå upp för någon som det ger politiska poäng att racka ner på, kallas för typ "politiskt mod".)

Anders Hesselbom sa...

Politisk korrekthet betyder inte det. Att förespråka stening som straff för att ha blivit våldtagen kan vara politiskt korrekt. Det betyder ju bara att man påstår sig tycka något när man ser chansen att dra en vinst av det - det är politisk korrekthet. Det är något dåligt. Politiskt mod däremot, att stå för det man tror är rätt, utan att det är för egen vinning, sådant imponerar på mig.

Men få gillar politiskt mod, många gillar politisk korrekthet, och har därför skäl att vilja prata gott om det. Få är modiga, många är hycklare.

Erik M sa...

Jag kommer ihåg en gång då jag för några år sedan frågade några kritiker av politisk korrekthet i kommentarerna här på bloggen vad de egentligen menade med begreppet PK och om de kunde förklara varför det är något dåligt. Det var inte helt lätt att få ett tydligt svar på någon av de frågorna: http://humanistbloggen.blogspot.se/2013/04/prastvarning.html

Jag känner att jag har samma erfarenheter utanför den här bloggen. Begreppet PK är vagt, odefinierat och används helt olika av olika personer, så det är nästan helt värdelöst på egen hand om man inte tydligt definierar det för de man pratar med. Jag har till och med hört folk tala om "den politiskt korrekta synen på klimatförändringar", och då känner man att PK helt enkelt verkar betyda "politisk åsikt eller beteende som jag inte gillar".

Om man anser att något som är PK automatiskt är felaktigt på något sätt, då föreslår jag att man istället säger direkt att det är felaktigt och förklarar skälet till varför det är felaktigt istället för att hålla på att diskutera fram och tillbaka om det är PK eller ej. Om man diskuterar sakfrågan istället för definitionen av vaga men politiskt laddade ord ökar risken markant att någon säger något vettigt.

MM sa...

Anders,
(Jag vill inte starta någon beef här. Jag ser att min text ser surare ut än jag avser, men jag skrev så mycket att jag inte vet hur jag ska ändra. Läs in välvilja snarare än polemiklust, är du snäll.)

Jag ser inte det här begreppet användas i något annat syfte än att få folk att antingen hålla tyst utan att behöva övertyga dem argumentativt, eller att försätta dem i ett sämre socialpsykologiskt utgångsläge om de skulle få för sig att stå på sig. Ungefär som hur auktoritära kommunister brukade kalla folk för småborgerliga för att slippa försvara sin stalinism.

Jag skulle aldrig använda ordet för att beskriva någon annan. För mig betyder det bara ”Jag har inte några bra argument”; helt ovärdigt en litterat människa. Ett annat skäl är att jag inte vill att ordet ’korrekt’ ska urholkas helt och hållet.

Jag undrar också vad det skulle ge för ”politiska poäng” att vara exempelvis uttalad feminist eller praktiserande vegan – två grupper som ofta anklagas för att vara just ”politiskt korrekta”? Visst, det har väl resulterat i ett eller annat jämställdhetsjobb, men de som cashar in på det är ju avsevärt färre än de som bara blir helt utmattade av att ständigt bli påhoppade, förlöjligade etc. – ofta dessutom helt oprovocerat, och ofta utan att kunna försvara sig utan att bli än mer förlöjligade.

Det politiskt korrekta är i så fall – enligt din definition – snarare att vara exempelvis feminister som ”inte är manshatare eller så, det borde vara lika lön för lika arbete och vi ska ju inte ska behandlas olika i onödan, men det får ju inte gå till överdrift.” och pro-veganer som ”ju inte är vegan, men egentligen borde man ju äta lite mindre kött. Jag skulle kunna äta vegetariskt, men man är ju så bekväm av sig.”

Det vill säga vädra floskler som förpliktigar till precis ingenting – inte ens normal hövlighet och anständighet, och sen bara ducka för varje värdekonflikt och låta dem som skriker högst vinna. Det är i alla fall mycket vanligare än att vara hårt principiell i olika värdefrågor.

Du har ju själv syllogiserat detta i din första respektive sista post (med rimliga tilläggspremisser utelämnade):

”Det som är politiskt korrekt, är de åsikter som det är förknippade med politiska poäng. Om detta är bra eller ej, beror på vilka åsikter som är populära”
”Få är modiga, många är hycklare.”
Slutsats: Det politiskt korrekta är att vara hycklare.

Är då begreppet applicerbart på hycklare? Nej, för det är snarare begreppet som den som – med argument – blir beskylld för att vara hycklare kastar tillbaka när det blir jobbigt.

”Varför ens kalla det för politisk korrekthet då, eftersom det redan har en betydelse? Att påstå sig ha åsikter som ger politiska poäng”, skriver du.

Men varför ens kalla det politisk korrekthet då, när man redan kan säga opportunism? För att begreppen inte på något sätt är synonyma – åtminstone inte funktionellt. Den som beskyller någon för opportunism måste direkt motivera sig (det är en grov beskyllning), medan den som beskyller någon för att vara korrekt lutar sig mot någon slags etikettsregler – ungefär som att vara grov och sedan driva med folks reaktioner genom att kalla dem pryda.

Vet du för övrigt om begreppet används i länder som Saudiarabien?

Om det inte gör det och du ändå tycker att det är en vettig beskrivande term ger du ju någon slags legitimering åt begreppet, d.v.s. menar att det är operationaliserbart och dessutom bör användas i objektiv mening. Jag tycker helt tvärtom. Helt värdelöst.

Stalinistiska ord som ’småborgerlig’ och ’renegat’ lär ju för övrigt också vara definierade av NE. Det betyder inte att de är rimligt operationaliserbara på ett sätt som gör dem användbara till vardags. För att de i allt väsentligt i de flesta sammanhang är skitord.

Anders Hesselbom sa...

Det finns ju andra skäl att vara god än att det är politiskt korrekt. Man kanske helt enkelt har sympatiska värderingar? Man kanske är humanist? Hade man diskuterat med kristna så är motsvarigheten till politisk korrekthet: Gud ser dig.

Göran sa...

Som vi har sett så ligger det lite i betraktarens öga vad politisk korrekt betyder. PK fick lite av en pånyttfödelse för en tid sedan då det användes fullt ut som något nedsättande epitet på politiska motståndare. Därför är videons definition intressant eftersom man vänder på begreppet och ger det en mer positiv innebörd. Dock inte fullt ut positiv om man fortsätter att titta på videon. Blev nyfiken på vilka som gjort videon eftersom den hade ett visst djup som inte är alldeles vanligt. Visade sig att Alain de Botton låg bakom och han ser saker lite mer filosofiskt på olika fenomen vilket även kan dra till sig en del kritik.

Krister V sa...

Politisk korrekthet följer väl bara det alltför vanliga mönstret inom religion, politik och ideologi: En från början sympatisk idé urartar till auktoritär ortodoxi där en upplyst elit ser ner på andra, speciellt avvikare inom den egna rörelsen. Alla negativa konsekvenser ignoreras eller döljs i det utopiska målets namn.

Politisk korrekthet är betydligt allvarligare än att några irriterande besserwissers breder ut sig i media. Den har lagt en våt filt över inte bara diskussionen utan även över politiken och forskningen. Det är den som är orsaken till att samhället är så handfallet inför "utanförskapsområden", parallella samhällen, hedersförtryck, islamistisk terrorism, etc. etc.

MM sa...

Anders,

Jovisst, men poängen är att om man inte vill äta djur (eget exempel) för att de behandlas för jävligt i dagens industri (alltså för att man är sympatisk snarare än opportunistisk) så kommer det gå till så här - ofta: Folk noterar - utan att man sagt ett ord - att man är vegetarian och börjar snacka om det. De frågar varför och man förklarar. De blir hotade och kommer med skitargument. Man svarar med argument som är rätt slipade eftersom man haft diskussionen hundratals gånger förut. De blir sura. Man blir kallad politiskt korrekt och blir därmed förlöjligad.

Det enda som med din definition av politiskt korrekt som verkligen är det är att lägga sig i mitten av värdefältet och aldrig ta konflikten med bra argument.

Men det får man väl inte säga i det här landet längre eftersom det inte är politiskt korrekt och därför inte får plats i de lättkränkta snöflingornas välvaktade åsiktskorridor :)

Hur tycker du att begreppet ska operationaliseras? Vem avgör vad som är opportunt att tycka och vad som räknas som att tjäna på det?

Anders Hesselbom sa...

MM, att inte äta djur för att man vill vara inställsam mot personer som inte tycker att man ska äta djur (s.k. politisk korrekthet) är naturligtvis bra. Men man är inte nödvändigtvis politiskt korrekt för att man råkar dela åsikterna som för stunden (eller platsen) är politiskt korrekta, eftersom det då handlar om en genuin åsikt. Men tyvärr är det ofta hyckleriet som är skillnaden mellan genuin godhet och politisk korrekthet. Fast det är ju lite sympatiska dumhetspoäng till de som erkänner sin politiska korrekthet, för i min bok är det ett moraliskt magplask till slaskig karaktär - allt gnäll till trots. Sympatierna lär komma från någon annan, oavsett vad som sägs i detta samtal. Sen stämmer det naturligtvis inte att politiskt korrekta åsikter definieras av att de saknar mothugg, de definieras av att man påstår sig ha dem, för att vinna politiska poäng.

Angela sa...

Att vara politisk korrekt innebär i första hand att vara feg. Det betyder att det för en individ är viktigt för honom eller henne att tycka likadant som den flock man vill tillhöra. Flocken är då viktigare än själva åsikterna. Vederbörande kanske inte ens tänker på vad åsikterna egentligen innebär utan tar liksom för givet att det flocken tycker måste vara riktigt. Det gäller att hålla sig till rätt flock. Flockar kan vara olika stora och i regel är de största flockarna mest politiskt korrekta. Originalitet utmärker inte den politiskt korrekte.

Erik M sa...

Angela,

"Att vara politisk korrekt innebär i första hand att vara feg. Det betyder att det för en individ är viktigt för honom eller henne att tycka likadant som den flock man vill tillhöra."

Innebär inte den definitionen av politisk korrekthet att t.ex. en nynazist som bara vill passa in i sitt nynazistiska kompisgäng och därför säger håller med dem om allt utan att tänka efter själv är en politiskt korrekt person? Det känns inte som det man vanligtvis menar när man talar om "PK".

Den definitionen har även problemet att den inte fokuserar på åsikter eller argument, den fokuserar på individen och vad man tror är dennes bakomliggande motiv. Men hur skiljer man å ena sidan en person som har extremt politiskt korrekta åsikter, men som kommit fram till dem helt på egen hand och struntar i om det hjälper denne att passa in eller inte, från å andra sidan en person som bara vill bli socialt accepterad? Så hur kan man veta med någorlunda säkerhet att någon är PK eller inte? Det är egentligen ovidkommande. Argumenten och åsikterna kan vara sanna eller falska oavsett vad som får personen att försvara dem. Så därför föreslår jag på nytt, om man tycker att en åsikt är dum eller ett argument är dåligt, angrip då argumentet i sig och försök visa varför det är fel. Att istället prata om vad man tror att personen har för dolda motiv till sin åsikt leder oftast ingenstans.

Anders Hesselbom sa...

Erik, i ett samhälle där man får politiska poäng för att tycka X är inte alla som tycker X politiskt korrekta. Politisk korrekthet är att påstå sig tycka X för att erhålla politiska poäng.

Henrik Larsson sa...

Intressant film.

Politeness. Kindness. Två ord som är bra etiketter på de åsikter som ofta säges vara “politisk korrekta”.
Vanligt hyfs och vett. Vänlighet. Omtanke om medmänniskor. Solidaritet med människor i nöd. Stöd för de som vill rätta till orättvisor i samhället. Så skulle jag i samstämmighet med filmen beskriva det mesta som benämns "politiskt korrekt".
Helt enkelt anständiga åsikter. Som finns över ett brett politiskt spektrum.

Även jag liksom filmens avsändare associerar “politisk korrekt” med i huvudsak egentligen okontroversiella åsikter som vårt samhälle i stort sett har kommit överens om, men som kanske provocerar om de framföres utan omsvep till de som har andra åsikter. Då används “politisk korrekt” gärna som tillmäle när det saknas goda argument i sakfrågan.
Istället hävdas då rätten att få uttrycka åsikter som är motsatsen. Utan hyfs och vett samt kemiskt fritt från socialt ansvar och dessutom gärna helt utan evidens för sina teser. (men det får man väl inte säga i det här landet ;)

"Politisk korrekthet" används väl egentligen som tillmäle bara på två överliggande områden. Ge gärna nåt konkret exempel
på annat brett användande annars.

* Jämlikhet bör råda mellan alla människor, oavsett deras kön, sexuella läggning, religiösa tro eller deras etnicitet.
* Vår planet påverkas av människan. Vi lever i en Antropocen tidsålder.


Ja, det är verkligen ett helsike med alla dessa människor som bryr sig om sina medmänniskor och planeten.

Har man inget argument för att racka ned på dessa åsikter så får man väl linda i det i en icke-tes som “politisk korrekt” för att åtminstone åstadkomma lite förvirring om begreppet självt, liksom t.ex. "åsiktskorridoren" som även det är det ett slappt begrepp som inte innehåller något operativt tydligt element alls.
Precis som MM är inne på finns det många andra färdiga begrepp på de negativa sidan på ett debattinlägget väl kan träffa målet som my. Som t.ex. den nämnda opportunismen. Eller vad som helst från Aristoteles lista på retoriska fel.

Nåväl.
Jag undrar f.ö. om man verkligen (som i NE:s definition) kan vara ”överdrivet noggrann med att följa rådande politiska värderingar" i dessa frågor?
Ju mer noggrann desto bättre tycks det mig.

Krister V sa...

Man bör lägga till att flocken ska ha hög social och kulturell status. Dess mål ska också verka sympatiska (om än kortsiktigt och ytligt).

På lång sikt har dock universella värden som medkänsla, frihet och tolerans lett till att det i områden här utvecklats samma sociala förtryck som folk flydde ifrån.

MM sa...

Detta visar ju med all önskvärd tydlighet att begreppet inte går att använda utanför sitt dominerande pejorativa sammanhang.

Anders, har jag förstått dig rätt när du hänvisar till NE?

Menar du på allvar att man kan ta NE:s definition av en uppenbart PEJORATIV term (vilket indikeras av ordet ’opportunistisk’, men också av att ordet ’korrekt’ används i stort sett tvärtom mot gängse språkbruk) som en ren BESKRIVNING, som man sedan med fördel kan använda för att objektivt kategorisera människor istället för att låta deras åsikter eller deras eventuella handlingar beteckna dem?

Gäller samma sak för renegater, småborgare, apostater, kättare, perversa etc.?

Angela sa...

Erik M

Politiskt korrekt förklaras så här i Bonniers Svenska Ordbok: "Ängsligt anpassad efter rådande politiska värderingar"

Det tyder inte på något individuellt omdöme utan snarare vill man tycka som 'svensson' gör. För att vara på den säkra sidan. För att bli omtyckt. För att det verkar säkrast så, you name it. Det behöver alltså inte finnas några 'dolda motiv', som du kallar det utan motiven är nog ganska uppenbara egentligen.
Du tar nynazismen som exempel, men den är egentligen ingen politik i strikt bemärkelse utan en snedvriden människouppfattning, vilken också gäller gammel-nazismen. Ett ensidigt program för NSDAP att förverkliga sina idéer om hur bra allt skulle bli om man bara gjorde sig av med vissa människor. Jämför med mobbing i en skola eller för all del på en arbetsplats. Ansluter sig människor verkligen till mobbaren för att de vill mobboffret illa, eller tycker de mobbledaren verkar vara en stark och önskvärd person i vars krets de vill ingå just därför?

Henrik Larsson sa...

Krister skrev:

"På lång sikt har dock universella värden som medkänsla, frihet och tolerans lett till att det i områden här utvecklats samma sociala förtryck som folk flydde ifrån."

Ojdå. Du argumenterar lite som typ Trump idag tror jag. Huvudlöst. Inte en bra idé på en evidensbaserad blogg fullproppad
med skarptänkta rationalister som kräver evidens ;)
Men om du skriver det kan du säkert belägga det med något substantiellt. Eller kanske kan du inte det?
Hitchens rakkniv. Det som hävdas utan belägg kan avfärdas utan detsamma.

Kanske rör du ihop "universella värden" med liknande frihetliga ingredienser i marknadsliberalismen?
Då kan jag kanske hålla med lite.
Men det där med "universella värden som medkänsla, frihet och tolerans lett till förtryck" var riktigt dumt Krister.
Men nu står det här på internet att du har denna åsikt om detta. För alltid.

Krister V sa...

Henrik,
Jo, det vore trevligt med skarptänkta rationalister, istället för såna som skriker "Trump!" när deras politiskt korrekta åsikter utmanas.
Jag anser bara att allt är farligt i för stora doser. Så kallade universella värden är inget undantag.

Medkänsla - att fortsätta ta emot mångdubbelt fler än andra länder, trots skenande kostnader och usel integration

Frihet - att låta folk bosätta sig var de vill (hos samma grupper), inte ha krav på språkkunskaper eller integration

Tolerans - att stödja etnisk och religiösa separatism, och att inte ha någon kontroll av extremism och socialt förtryck

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se