8 juni 2017

Skolavslutningar ingen angelägenhet för kyrkan

Humanisterna Värmland har replikerat på biskop Sören Dalevis bedrövliga debattinlägg om skolavslutningar i kyrkan. De skriver:
Utifrån kyrkans vinkel så har Sören Dalevi naturligtvis rätt när han uppmanar församlingarna att passa på att i samband med skolavslutningarna visa upp kyrkorummen och det kulturarv som kyrkorummen bär på. Ett bra sätt att promota kyrkan som institution genom sina byggnader. Särskilt bra i en tid när många lämnar kyrkan då de inte längre fångas av budskapet i kyrkan. 
Det som Dalevi dock bortser från är att skolavslutningen inte är en kyrkoangelägenhet utan en skolangelägenhet. Det är skolan som utifrån skolverkets rekommendationer ska avgöra hur de vill utforma sin avslutning. Det är eleverna, och deras gemenskap med kamrater och lärare, som ska var det centrala. Utifrån detta väljs sedan en miljö som passar och det finns olika alternativ för att få en högtidlig stämning och en bra inramning för denna händelse.
Läs hela svaret i Kyrkans tidning.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se