3 juni 2017

Vägen till tyranni

I avsnitt 79 av Waking Up podcast med Sam Harris intervjuas Timothy Snyder, professor i historia och författare till boken On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century.

Boken dras historiska lärdomar från auktoritära regimer under 1900-talet, men lärdomarna känns obehagligt aktuella idag - speciellt med tanke på utvecklingen i USA och president Trump.

En lärdom är att vi behöver gör motstånd och skydda samhällets institutioner nu. Det blir inte lättare när de ledare som strävar efter auktoritär makt skapat sig en starkare maktbas genom att underminerat någon av statens institutioner eller medias granskning av makten.

Enkla saker att göra är till exempel att läsa Snyders bok och sprida dess innehållet till andra. En annan sak är att prenumererar på en tidning som granskar auktoritära och icke-demokratiska tendenser i samhället.
"En idé. En smart idé - som förgör mänskligheten."

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se