24 juli 2017

Varför behöver vi filosofi

4 kommentarer:

Anders Hesselbom sa...

Philip Kitcher tycker saker, men inleder med att erkänna att många anser att filosofi inte behövs. Därför behövs filosofi. Glasklart!

Ulf Gustafsson sa...

Ja, och nästan alltid tycker Kitcher bra saker. Fler borde läsa honom.

Erik M sa...

Jag har svårt att se hur vi skulle kunna undvika att använda oss av filosofi. Jag menar, försök göra ett sammanhängande, vattentätt argument för varför filosofi är överflödigt utan att använda dig av filosofiska resonemang. Eller försök svara på om en viss politisk ideologi är bra eller om man ska rösta på ett visst parti eller inte utan att på något sätt använda dig av moralfilosofi. Och om man anser att vetenskap ersatt filosofi som metod för att nå kunskap, försök svara på vad som är bra vetenskap och vad som är pseudovetenskap utan att diskutera ontologi eller vetenskapsfilosofi.

Det är inte så mycket en fråga om filosofi behövs eller inte om ni frågar mig, frågan är snarast om det finns något sätt att undvika att filosofera på. Vi är helt enkelt som människor dömda till att filosofera.

Henrik Larsson sa...

Erik M. skrev: "Det är inte så mycket en fråga om filosofi behövs eller inte om ni frågar mig, frågan är snarast om det finns något sätt att undvika att filosofera på. Vi är helt enkelt som människor dömda till att filosofera."

Detta. Bra kommentar Erik.
Har försökt hävda liknande med varierande framgång när de mest scientismistiska strömningarna flödat på bloggen.

Att vetenskapen skall kunna finna all information, på sikt ge ser på alla frågor eller ersätta filosofin är inte en vetenskaplig tes baserad på solid empiri eller evidens utan helt enkelt en filosofisk position som saknar vetenskaplig grund. Inget konstigt med det.
Man får naturligtvis ta en sådan position, men man får inte hävda att det är en vetenskaplig grundad position bara för att den handlar om vetenskap. Då blir det både cirkulärt och filosofisk idiotiskt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se