8 aug. 2017

Icke-religiös ska aldrig förväxlas med att vara utan värderingar

I Norge har det pågått en diskussion om "norska värderingar" under sommaren. Agnieszka Bryn, kommunikationschef Human-Etisk Forbund, skrev häromdagen ett debattinlägg om ämnet i Dagbladet.
Vi må huske at mange har flyttet til Norge fra samfunn der religiøse argumenter brukes for å kontrollere deres privatliv og integritet, enten i spørsmål om likestilling, tilgang på prevensjon og lovlig abort, barneoppdragelse, rett til skilsmisse, arv eller homofiles rettigheter. Mange kommer fra land hvor det å være humanist, ateist eller ikke-troende kan koste dem statsborgerskapet, jobben, mulighet til utdanning og et anstendig familieliv. I verste fall kan de miste livet.
Det å ikke være religiøs og avvise religiøse verdensbilder bør aldri forveksles med fravær av verdier. Å snakke om verdinøytralitet (hva det nå er) som motsetning til det religiøse er en hersketeknikk som ikke bidrar til bedre verdidebatter. 
Humanister tror på mennesket, på samhold og fellesskap. Vi tror på at vi sammen kan skape gode samfunn hvis vi velger å se det beste i hverandre og bidrar når vi kan. Vi står opp for grunnleggende verdier som menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati og rettstat. De er så grunnleggende at vi bør kunne stå sammen om dem, uavhengig av religion eller livssyn.
Vi står opp for menneskeverd og likestilling, og likebehandling uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller seksuell orientering. Disse er hardt tilkjempede verdier, og vi vet at kampen ofte har stått mot verdikonservative, religiøse miljøer.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se