7 okt. 2017

Likställ religiösa och sekulära livsåskådningar!

Christer Sturmark och andra debattörer skriver på SvD Debatt:
Just nu pågår statens utredning av formerna för ekonomiskt stöd till trossamfund under ledning av Ulf Bjereld, statsvetare och ordförande i socialdemokraternas Tro och solidaritet. Regeringen har i direktiven bett utredaren att särskilt belysa hur lagen om stöd till trossamfund kan bli konfessionsneutral.
Ett krav för stöd är i dag bl a att trossamfund bedriver gudstjänst. Det har man emellertid i praktiken frångått när man beviljat Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd bidrag. Trots att buddhismen inte omfattar någon gudstro har Myndigheten för Statligt Stöd till Trossamfund (SST) bedömt att buddhismen tror på en ”gudomlig och transcendent verklighet” och att vissa av dess ceremonier med attribut som tempelklockor, rökelse och åkallan av ett slags helgongestalter kan liknas vid guds­tjänster i lagens mening. Med en sådan tillämpning av bestämmelserna kan till exempel förbundet Humanisterna inte komma ifråga som bidragstagare.
En sekulär stat som Sverige bör rimligen behandla alla livsåskådningar lika: kristendom, islam, buddhism likaväl som sekulär humanism. Att utredningen skulle landa i att livsåskådningar som traditionellt definieras som religioner fortsättningsvis ska särbehandlas positivt jämfört med sekulära livsåskådningar förefaller inte logiskt.
Läs hela artikeln på humanisterna.se

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se