10 okt. 2017

World Values Survey och integration

Statistik visar hur värderingar förändras över tiden.

Bi Puranen, docent i ekonomisk historia, forskare knuten till Institutet för Framtidsstudier, generalsekreterare vid World Values Survey. Hennes huvudsakliga forskningsområde är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se