21 apr. 2018

Jesus uppståndelse - fakta eller myt?Här är filmen från min debatt med Claphaminstitutets direktor Per Ewert, från Citykyrkan den 10 april 2018.

Rättelser: Tacitus skrev om Jesusrörelsen år 116, inte år 145, som jag påstår. Jag verkar också ha fått kronologin gällande namngivningen av evangelierna lite fel. Annars tror jag det blev rätt. Per Ewert får lista sina egna rättelser.

Rolig detaljTidningen Världen Idag gör en grej av att det enligt dem verkar som jag motsäger mig själv, något som påpekades av Stefan Gustavsson, direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik. (Alldeles i slutet, under frågestunden.) Men det gör jag inte. Jag (1) går med på att de flesta forskare skriver under på de påståenden som Per Ewert listar för att (2) sedan påpeka att man kan förklara händelserna kring Jesus uppståndelse naturalistiskt om man ger alternativa förklaringar som gör att man måste backa från något av dessa försanthållanden (eller inte) - som att lärljungarna stal Jesus kropp. Att påpeka att något man tror är sant möjligen inte är det är ingen motsägelse, utan just att framföra en alternativ hypotes. Men om detta är det halmstrå man greppar efter för att få sin historia att gå ihop känner jag att jag ändå gjort ett bra jobb.

Tidsangivelser:
 • 00:00 - Introduktion
 • 08:50 - Per Ewert, inledningsanförande
 • 24:00 - Patrik Lindenfors, inledningsanförande
 • 39:15 - Per Ewert, replik 1
 • 49:00 - Patrik Lindenfors, replik 1
 • 1:00:00 - Per Ewert, replik 2
 • 1:05:35 - Patrik Lindenfors, replik 2
 • 1:09:20 - Paus
 • 1:11:20 - Frågestund
 • 1:30:50 - Per Ewert, slutanförande
 • 1:35:10 - Patrik Lindenfors, slutanförande
 • 1:38:45 - Slutord från arrangörerna

1 kommentar:

AV sa...

Vad finns det att diskutera? Den som hävdar att något hänt lär täcka upp det med bevis. Extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Vi har alltså en död kropp som rent fysiskt ska ha återuppstått och försvunnit upp i himmelen. Då har man både lite biologi, biokemi och astronomi att förklara. En död kropp i ett par dagars irreparabel nedbrytning ska börja leva igen. Ok visa hur det rent fysiskt ska gå till. Det strider mot allt vi vet om biokemi, fysikalisk kemi i samband med död och nedbrytning. Ett återupprepat djurförsök är väl ett minimum. Var denna "himmel" rent fysiskt ska befinna sig är nästa fråga. Då trodde man den låg strax över jorden att man bokstavligen kunde se ner på människorna på jorden. Nu vet vi att någon fysisk himmel i religiös mening där man kan träffa sin döda släkt och gud inte finns i vår omedelbara närhet s a s. Så länge inga sådana bevis framlagts finns det inte mycket att orda om.
Eller så accepterar man att det finns en fullt logisk förklaring som stämmer med vår kännedom om naturvetenskap, typ någon flyttade kroppen, och att sagorna får ses som just sagor, metaforer, myter och vandringssägner som blir galnare ju längre den muntliga reproduktionen fortgår.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se