1 nov. 2019

Ska man vända andra kinden till?Malous Filosofiska salong med Torbjörn Tännsjö, filosof, och Moa Gammel, skådespelare och manusförfattare. Frågorna vi ställer oss är: Ska man vända andra kinden till? Och vad är att vara en människa?

6 juni 2019

Det kulturella djuret: om människans evolution och tänkandets utveckling

"Kunnigt och pedagogiskt om människans särart"
DN, Leonidas Aretakis
"Upplysande och tankeväckande, ibland rentav njutbar."
SVD, Merete Mazzarella

För några miljoner år sedan tillverkade våra förfäder de första stenverktygen. Sedan hände märkligt lite på två och en halv miljoner år. Det är först de senaste tusentals åren som den teknologiska utvecklingen tagit ett rejält språng. Vi har skapat städer, skrivit symfonier, byggt månraketer, internet och Nya Söderstadion samtidigt som höjdpunkten på den kulturella utvecklingen i övriga djurriket fortfarande är att använda två stenar för att knäcka nötter. Vad var det som hände?

Det kulturella djuret får du ta del av den senaste forskningen om hjärnan, inlärning och den informationshantering som är unik för människan, och med vilken vi förändrat både världen och oss själva. På vägen får du också lära dig en hel del om övriga djurriket: Är kråkor verkligen smartare än femåringar? Har encelliga toffeldjur ett minne? Och vad är likheten mellan en myrstack och en mänsklig hjärna? Framför allt får du lära dig allt om den biologiska och kulturella evolution som gjort oss till dem vi är idag.

Patrik Lindenfors är forskare i biologisk och kulturell evolution vid Stockholms universitet. Han har tidigare utkommit med böckerna Samarbete människans väg till framgångSekulär humanism och Gud finns nog inte.

"Oupphörligt intressant ... populärvetenskaplig bladvändare"
ICA-Kuriren

"Det kulturella djuret är skriven som en bladvändare med fokus på att titta på den stora väven av vår existens och kolla särskilt på vissa trådar från djurriket och olika mönster. Och ja, det är rätt rafflande. Om man gillar att förstå sig själv bättre och nya rön inom hjärnforskning."
Nyhetsmagasinet Syre, Marie Eriksson

"Roligt skriven, fullspäckad med kunskap i ett brett spann och somliga av exemplen som ges är helt häpnadsväckande [...] passar såväl på universitetet som den allmänt vetgirige."
BTJ, Therese Nordholm
"Spännande och tänkvärt"
Forskning & Framsteg

11 feb. 2019

Humanistiska konfirmationsläger 2019

Nu går det att anmäla sig till humanistisk konfirmation 2019. I år har vi tre läger inplanerade, alla på Valla folkhögskola i Linköping. Mer information om när lägren sker och hur man anmäler sig via denna länk: Anmälan humanistisk konfirmation.

Om du är intresserad av att engagera dig som handledare kan du läsa mer här: Handledare humanistisk konfirmation.

Vid eventuella frågor, kontakta projektledaren Johanna Lundgren på konfirmation@humanisterna.se.

Inspiration via denna film:

7 dec. 2018

Halldorf förskönar missionshistorien

I artikeln Min familj var missionärer – inga råa kolonisatörer (Expressen Kulturdebatt 6 december) försöker Joel Halldorf friskriva missionärerna från kolonialismens blodiga historia. Men bara för att missionärerna själva inte alltid höll i piskorna och gevären betyder inte det att de var oskyldiga betraktare av förödelsen. Tvärtom. Medan det smutsigaste hantverket ofta utfördes av någon annan var det just missionärerna som arbetade hårdast med att utplåna den existerade kulturen på platserna man verkade.


Man behöver inte gå längre än till samerna i Sverige för att se spåren efter missionärernas framfart. Genom sin envetna mission lyckades Svenska kyrkan utplåna nästan allt av samernas traditionella kultur. Så till den milda grad, faktiskt, att när samiska representanter nu försöker återerövra sitt kulturarv så tänker de inte ens tanken att kasta ut kristendomen och återerövra sin forna livsåskådning. Så grundligt har den kulturella förödelsen lyckats.

Det här är ett mönster som upprepats runt hela jorden. I vad som kan beskrivas som den första McDonaldsifieringen slog missionärer och andra kolonisatörer med hjälp av både morot och piska ut konkurrerande alternativ och ersatte dem med en franchise-religion vars monopolisering av sin nisch saknar historiskt motstycke. Ett framgångskoncept som med framgång och liknande blodiga spår senare kopierades av islam.

För var är ursprungsreligionerna i Afrika? I Nord- och Sydamerika? Var är de ens i Europa? De lever kvar på enstaka motsträviga platser, men i huvudsak har de fallit offer för naiva, välmenande gudsentreprenörer som kommit farande med biblar, bakterier och beväpnade följeslagare. Inte för att lokala religioner alltid var sannare, fredligare eller mer upplysta än kristendomen, men hur ska vi någonsin kunna avgöra det? De är ju utplånade, borta och raderade ur historien. Ofta återstår ingenting utom ett fjärran minne.

Den kulturella skövling missionärer medverkat i saknar historiskt motstycke. Och detta försöker Halldorf vitmåla genom att tala om sjukvård och skolor? Kristendomen existerade i närmare 2000 år utan att göra ett dyft för att förbättra sjukvården, det var först i och med den vetenskapliga revolutionen som sjukvård verkligen började kunna hjälpa människor. Och det användbara som lärs ut i skolor handlar verkligen inte om kristen mytologi.

Nej, även om det är förståeligt att Halldorf vill försvara sin familj så beskrivs missionshistorien mer sanningsenligt som en katastrof för dem som drabbades. Även Sverige har på så sätt en kolonial historia att bearbeta. Om detta må vi berätta.

15 juli 2018

Nyateism på riktigtGöran Rosenbergs bild av nyateism baserar sig på missförstånd och vantolkningar.

Nyateism är tydligen ett begrepp det som det är svårt att få ordning på. Nu senast är det Göran Rosenberg (Även ateister har sina religioner, Expressen 24 jun 2018) som funnit bekräftelse på sina åsikter i en internationellt starkt kritiserad bok av filosofen John Gray (Seven Types of Atheism). Detta har resulterat i en text som mest fungerar som en ekokammare, där Rosenbergs och Grays missförstånd och vantolkningar studsar omkring obehindrade av yttre verklighet och inre eftertanke.

Då det hänt att vi i Humanisterna kallats nyateister och Rosenberg i sin text nämner sekulär humanism som synonymt med nyateism, vill jag ta det här tillfället i akt att reda ut vad nyateismen faktiskt handlar om.

För att börja med terminologin så definierar Nationalencyklopedin grundbegreppen så här:
 • Ateism: Åsikten att det inte finns någon gud.
 • Agnosticism: Åsikten att vi inte vet om Gud finns eller ej; eller, mera allmänt, skepsis inför möjligheten att få svar på ”de eviga frågorna”.
Ateism handlar om tro och agnosticism om vetande, helt enkelt, vilket gör att det går utmärkt att vara både ateist och agnostiker.

Läget är jämförbart med det som gäller för liv på andra planeter. Vi vet inte om det finns några utomjordingar, men det går förstås bra att tro att de finns. Dock finns en central skillnad – medan både existens och icke-existens av utomjordingar skulle gå bra ihop med vår vetenskapliga och filosofiska förståelse av hur världen är beskaffad, skulle existensen av gudar som ingriper i världen förändra allt. I en värld där mirakel inträffar skulle vetenskap vara omöjlig.

Så har vi då det där med nyateism. Begreppet används för att skildra den renässans för ateism som inträffade efter terrordåden i New York den 11 september 2001. I och med dåden blev det uppenbart att människor faktiskt agerar utefter sin religiösa tro och att religiösa läror tyvärr inte alls bara handlar om kärlek. Islamiska statens brott mot mänskligheten, Vatikanens abort- och preventivmedelsmotstånd och förföljelserna av Rohinga-folket är andra tydliga exempel på detta.
Ateistiska uppvaknanden har inträffat med jämna mellanrum genom historien. Det finns exempel på ateism från gamla texter i antikens Grekland, Indien och Kina, från upplysningstiden, romantiken och med jämna mellanrum under moderniseringsprocessen. I de fall där exempel saknas är det för att ateism ofta varit straffbart – under medeltiden var straffet för ateism att brännas på bål och än idag är ateism belagt med dödsstraff i 13 länder.

Nyateismen är således det senaste exemplet i en lång historisk tradition. Det som fick företeelsen att verkligen blossa upp var en nästan samtidig publikation av böcker från fyra författare, som skämtsamt kallas ”Apokalypsens fyra ryttare”: Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris och Daniel Dennett – två forskare, en journalist och en filosof.

Deras böcker spreds i miljonupplagor och lyckades förändra synen på ateism främst i USA, där det länge varit en omöjlighet att vara öppen ateist om man vill ha något som helst offentligt uppdrag. Ateister brukar hamna överst på listan över mest hatade grupp i amerikanska opinionsundersökningar.

I och med utgivningen av dessa böcker strömmade vittnesmålen in från människor i isolerade religiösa miljöer som nu upptäckte att de inte var ensamma i sina tvivel. I Europa hade böckerna mindre effekt då ateism länge har varit accepterat här och omfattas av en stor del av befolkningen.
De här böckerna har kritiserats från tre huvudsakliga positioner. Religiösa har försökt visa att argumenten som framförs är falska; ateistiska debattörer med en ”tro på religion” som verkar mena att medan de själva är upplysta så behöver massan religiösa traditioner och sedvänjor för att uppföra sig moraliskt och finna livet meningsfullt; samt den tredje gruppen, debattörer som ogillar andra åsikter hos dessa ”apokalypsens fyra ryttare” än deras ateism.

Med debattörer i den första kategorin har vi (ny)ateister länge haft många positiva interaktioner. För en religiös människa är ateismen en utmaning som man måste ta till sig, fundera över och diskutera. (Ny)ateister och troende delar bild av vad religiös tro är och vad som står på spel. Man delar däremot inte värderingen av evidensläget och åsikter om religionens effekter i samhället. Den här diskussionen har länge varit intressant och givande för båda parter, även om det förstås förekommer en del tjuvnyp.

Det är i den andra och tredje typen av kritik vi finner John Gray och Göran Rosenberg. Vad gäller den andra formen av kritik, från ateister som menar att massan behöver sitt opium, så har det varit svårare att föra en debatt. Det är en rätt högdragen bild av sina medmänniskor man måste ha för att hålla den här positionen. Det finns förvisso en del data som visar på att religiositet fungerar som en placebo-tröst för människor i genuint utsatta situationer i världen. Medan vi menar att man bör rikta in sina insatser på verkliga problem och strunta i det religiösa inslaget, så menar motdebattörer av den här skolan att det är hjärtlöst att ta bort den tröst som religion ändå skänker – oavsett som det som påstås är sant. Men det går å andra sidan inte omkring ateistiska missionärer och predikar i världens slumområden, så den kritikens relevans är minimal. Ateister som vill hjälpa sina medmänniskor verkar istället inom en mängd icke-religiösa hjälporganisationer.

I det tredje fallet handlar det inte om att diskutera ateismens centrala budskap – Gud finns nog inte – utan att försöka underminera (ny)ateismen genom att smeta på en mängd andra åsikter. I princip borde det räcka med att konstatera att Josef Stalin och Mao Zedong (men inte Hitler) var ateister för att visa hur ateism inte per automatik innebär moralisk resning, men det verkar inte räcka till. Råkar någon nyateist säga någon dumhet smetas därmed snabbt detta på hela företeelsen.
Ett retoriskt trick Gray och Rosenberg använder sig av är att hävda att ateismen var bättre förr. Man drar upp en mängd ateistiska författare och menar sedan att (ny)ateismens främsta företrädare kommer till korta. Här undviker man att alls diskutera Daniel Dennett och Christopher Hitchens eftersom dessas alster i mycket verkar i samma tradition som äldre verk (förutom att Dennetts bok även innehåller en teori om varför religion alls existerar).

Det är istället Richard Dawkins och Sam Harris som är de främsta måltavlorna. Detta eftersom båda – förutom att repetera alla vanliga argument för ateism som ekar genom historien – har något av en övertro på vetenskapens värde vad gäller att avgöra frågan om gudarnas existens (Dawkins) och etiska ställningstaganden (Harris). Åsikter som också kritiserats av andra ateister (bland annat av Dennett) och därför inte går att använda för att avfärda nyateismen i sig självt på det sätt Gray och Rosenberg försöker göra.

”Det finns frågor vetenskapen inte kan förklara” skriver Rosenberg. Men detta är inget motargument mot ateism utan bara ett enkelt fakta-konstaterande. Det betyder dock inte att religion har svaret på något alls, ett påstående som istället behöver utvärderas på helt egna meriter. Förutom vetenskapen behövs både filosofin och konstarterna, men vad tillför egentligen religionen? Förutom placebo-tröst är frågan helt öppen.

Eftersom jag gått i svaromål just mot Rosenbergs artikel om Grays bok har den här artikeln handlat om ateism. Det kan därför vara värt att påpeka att Humanisterna inte är en organisation som främst är ateistisk. Vår huvudsakliga uppgift är att företräda den livsåskådning som kallas sekulär humanism.
Sekulär humanism utgår från människan – det är därifrån namnet ”humanism” kommer. Den kommer ur insikten att vi människor – på gott och ont – är utlämnade till oss själva och varandra. Vi måste själva och tillsammans ta reda på hur verkligheten fungerar. Vi måste själva och tillsammans ta ansvar för hur vi uppför oss och tar hand om varandra. Ingen utom vi själva har ansvar för våra egna liv och vår gemensamma framtid.

Sekulära humanister tror att den här världen och det här livet är allt vi har. Vi bör därför försöka leva våra liv så bra som möjligt och underlätta för andra att få chansen att göra detsamma. Alla människor har samma rätt att med utgångspunkt i förnuft och medmänsklighet bli bedömda utifrån sina egna förtjänster. Ingen gud kommer att ställa allt till rätta på slutet genom att kategorisera människor i de som får evig lycka och de som får evig plåga. Sekulär humanism är en livsåskådning som kräver eget ansvar.

Vi diskuterar gärna denna livsåskådning och grunderna för att vi föredrar ateism före gudstro, och uppskattar varmt de troende som vi är i kontinuerlig dialog med. Vi uppskattar däremot mindre osakliga påhopp och rena osanningar, ett sätt att debattera på som är både svårt att ta på allvar och genuint upprörande. Till Rosenberg, Gray och deras gelikar riktar jag därför dessa uppmaningar: läs på bättre, sluta hitta på, och ta de existentiella frågorna på allvar.

9 juli 2018

Rapport från ett Nazistmöte

När mina vänner skulle öppna Humanisternas tält i Almedalen på torsdagsmorgonen stod tre nazister från Nordiska motståndsrörelsen (NMR) utanför. På rad, stint stirrande med armarna i kors, iklädda likadana tröjor märkta med Tyr-runan.

Aktionen framkallade avsedd stark känsla av hot. I den här typen av situationer reagerar man instinktivt och olika. Medan vissa kände ilsken trots och försökte stirra ner dem, reagerade andra med skräck och ville försvinna bort. Men alla blev kvar och nazisterna lommade så småningom därifrån. Andra hade inte samma tur. Tält och symboler hos andra organisationer har blivit vandaliserade, möten störda och människor misshandlade. NMR var inte i Almedalen för det goda samtalets skull.

Nazistmöte. Almedalen 2018
Som etnisk svensk med begränsad frisyr tog jag senare på eftermiddagen ta av mig Humanist- och regnbågsmärken och gick på deras möte. Medmänniskor som har sin olikhet inskriven i själva huden har inte samma möjlighet att klä av sig sin identitet – för dem är hotet konstant. Det är en absurd känsla att gå på nazistmöte i största allmänhet och den blev inte mindre av att mötet hölls på Almedalsveckan – en vecka ämnad åt det fria demokratiska samtalet.

Motståndare hade samlats på platsen. Rörelsen Stiftet skapade tillsammans med föreningen Inte rasist, men... en symbolisk vägg av plast-bajs-ballonger. Clowner mot nazism spexade. En ensam man stod bakom nazisterna och höll upp en skylt med olika komiska budskap, som ”Jag är inte heller bra på historia.” Men det var till övervägande del sympatisörer till NMR där, gissningsvis runt 100 personer, de flesta utan uniform. Jublet överskred därmed buropen med marginal. Tusentals av oss Almedalsbesökare manifesterade istället vårt motstånd i en mångfaldsparad tidigare på dagen.

Skiftet och Inte rasist, men... hade ordnat med bajsvägg
Så började nazistledaren Simon [sic! – otur för en nazistledare att bli döpt till ett hebreiskt namn] Lindberg tala. Talet var helt en throw-back till 30- och 40-talen, med tal om ”den nordiska rasen”, tillmälen som ”lögnpressen”, ”förbrytare” och ”folkförrädare”, kritik av tanken att människor är lika värda, en osund fixering vid judar, samt uppmaningar till revolution. Lindberg dristade sig även att skämta om den omskolning som väntar oss inom programmet ”Rehabilitering för Antirasister, Utlänningsvurmare och Sionistlakejer, eller förkortat: RAUS” (talet finns på YouTube, den här sekvensen börjar vid 18:00).

Slutklämmen i presentationen av detta rehabiliteringsprogram, om vad som ska hända med de som visar sig svårast att omskola, är värd att citera i sin helhet. ”Ett ännu mer långtgående mål är att starta lägerverksamhet för de riktigt hopplösa fallen. Där tänker vi oss de allra värsta sionistlakejer, med lite hederligt kroppsarbete varvat med rekreation som swimmingpooler, biografsalonger, alltihop såklart med tiptop hygien, duschar, regelbunden avlusning av kläderna. Det blir nog bra det va, Löfvén?

Läger med kroppsarbete, duschar och avlusning? Referensen till koncentrationslägren är glasklar för alla inblandade; för Lindberg, för NRMs medlemmar och för oss utomstående.

Nazisterna var alltså i Almedalen och sa nazistiska saker, något som inte borde förvåna någon. De uppträdde också nazistiskt, genom att hota, vandalisera och misshandla – något som inte heller borde förvåna någon. Det handlar ju om nazister! Ingen kan påstå sig stå handfallen av förvåning när de gör vad de säger; när de agerar sin ideologi.

Nu har vi historisk kunskap av vad nazisterna gör om de får tillstånd att vara i Almedalen
Tanken med att även nazister ska få yttra sig i offentliga sammanhang är i grunden god.  Det gäller att värna yttrandefriheten – en frihet som prövas just i mötet med obehagliga yttranden. Värnar vi inte NMRs rätt att yttra sig värnar vi bara yttrandefriheten för människor vi håller med, menar man. Att bara värna oförargliga yttranden är inte syftet med yttrandefriheten, just eftersom åsikten om vilka regler som i så fall skulle gälla skiljer sig mellan människor med olika politiska och religiösa åsikter, något som skulle göra att gränsen hela tiden flyttade på sig vartefter de politiska och religiösa vindarna skiftade. Det är därför yttrandefriheten är inristad i själva grundlagen.

Men i det här fallet har vi att göra med en organisation vars ideologi inte främst förmedlas verbalt, det handlar istället om en rörelse som använder hot och våld som metod. Tumultet som uppstår runt dem är inte en oönskad bieffekt utan en central del av budskapet – i viss mån är det själva budskapet. Det här är en organisation som inte bara talar om att ta till våld, eller hotar om att ta till våld, utan som om och om igen visar sig benägna att gå från ord till handling. NMR är den svenska versionen av Islamiska Staten, med en förgiftande ideologi i grunden som attraherar med fagert tal om en ”högre uppgift” och falska löften om storartad utopisk framtid.

Hets mot judar, HBTQ-personer, förstörelse, hot och misshandel är allt logiska konsekvenser av NRM:s deltagande i Almedalen. Dessutom tvingades många politiskt aktiva hem från Visby redan innan nazisterna kom dit av risken att utsättas för våld, som till exempel RFSL ungdom och Rosanna Dinamarca.

Vi kan helt enkelt lära oss samma sak som förra året. Ger man nazister tillstånd att närvara gör de nazistiska saker. Det är inte fritt meningsutbyte de är ute efter. De utnyttjar istället möjligheten till att med våld tvinga till sig all vår uppmärksamhet och allt vårt samtalsutrymme. Vi behöver inte lära oss det fler år – resultaten på experimenten är inne.

27 juni 2018

23 juni 2018

Öppet svar till Ulricehamns Tidnings avgående chefredaktör Henrik Erickson från tidigare medlem i Jehovas Vittnen

Jag (och säkert många andra tidigare medlemmar av gruppen Jehovas vittnen) fick ett snett leende på läpparna samtidigt som vi höll på att sätta kaffet i vrångstrupen av frågan i tisdagens UT, om det skullevara okej om Ulricehamns skolor höll avslutning i den ”största och fräschastesamlingslokalen i Ulricehamn”, Rikets Sal.
Varom leendet? 
Jo, frågan i sig visar (med all respekt för ditt övriga kunnande, Henrik Erickson) den fullständiga brist på insikt som samhället, myndigheter och privatpersoner har, i den slutna gruppen Jehovas vittnen. Dels vad som försiggår med barn bakom deras stängda dörrar och dels deras syn på det vi kallar ”samhället”. 
I så korta ordalag jag kan: 
Samhället utanför gruppen kallas ”Världen, eller Satans onda världsordning” och är dömd till förintelse i det krig, som Jehovas vittnen hoppas på ska komma så fort som möjligt, nämligen Harmageddon. 
Harmageddon är det krig jag och de andra föräldrarna inom Jehovas vittnen undervisade våra barn om. Mina egna barn har, som vuxna berättat om den skräck och vånda de kände inför tanken att inte ”hålla måttet” den dag Harmageddon kommer. Min dotter SPRANG till exempel hem från skolan varje dag, i skräck för att inte hinna hem om Harmageddon skulle komma.
Såren mina barn fick varje gång de tvingades sitta ned i klassen när alla andra stod upp och sjöng för födelsedagsbarn, nationalsången eller sånger i samband med olika traditioner, var något jag, i min fanatism inte hade en aning om. Mycket mindre alla välmenande lärare, som kände att de ju måste följa Lagen om Religionsfrihet. Religionsfrihet för vem? Ja, inte för barnen i alla fall. 
Skolavslutningar i kyrkan, eller någon annan religiös lokal, som till hör ”Satans falska religion”, tillåter inte Jehovas vittnen sina barn vara med i och jag kan bara inse den naiva okunskap som döljer sig i frågan att de skulle öppna sin egen heliga Rikets Sal för en så ”värdslig” tilldragelse som en skolavslutning är i deras ögon. 
Jag vill passa på att nämna att vi är några tidigare Jehovas vittnen som anmält det lagbrott, som Jehovas vittnen kommer att göra sig skyldiga till i samband med deras stora konvent i Stockholm, Malmö och Sundsvall i sommar: De kommer att visa en film med ett mycket manipulativt budskap UTAN att ha skickat in filmen till Statens Mediaråd för granskning, som det är lag på. Barn i alla åldrar kommer att indoktrineras med den här filmen, som säkert skulle få 15 - årsgräns eller kanske helt stoppas. 
Som myndighet kan Statens Mediaråd inte polisanmäla men de har i alla fall underrättat polisen om händelsen och även kontaktat de styrande inom Jehovas vittnen.
Förutom detta vill jag upplysa om vad som försiggår på Rikets Sal annars: på alla de vuxenmöten som hålls där tvingas barnen sitta i timmar vecka ut och vecka in, med krav på att vara uppmärksamma. En av Jehovas vittnens animerade ”barnfilmer” innehåller förtäckt dödshot om barnen inte lyssnar och sitter stilla.
 
Så skolavslutning i Rikets Sal? Jag lovar att äta upp min hatt den dag det skulle bli verklighet! Det skulle också vara ännu ett bevis för Jehovas vittnens barn på hur samhället varken ser eller hör hur deras situation verkligen ser ut. I dagens Sverige. 
Rosie Carlmark, tidigare medlem av Jehovas vittnen i 19 år
Rättelse: Myndigheten statens medieråd har inte kontaktat organisationen Jehovas Vittnen. Däremot har myndigheten kontaktat polisen två gånger under april och maj månad i år med anledning av misstänkt lagöverträdelse i samband med sammankomsterna.

22 juni 2018

Världens undergång? Inget att oroa sig för - enligt läckt video från Jehovas Vittnen


När man delar påhittad skrämselpropaganda med barn kan det kännas skönt att hela påhittet har ett lyckligt slut. (För de som är Jehovas Vittnen, vill säga. För övriga - död och evig eld.)

18 juni 2018

Jehovas Vittnen - kampvideon


En kampvideo som ännu inte översatts till svenska. Men det sker säkert snart, för 29 juni till 1 juli har Jehovas Vittnen stort möte på Älvsjömässan. Som ni ser mot slutet av videon är omvärlden något att oroa sig för, så det är inte märkligt att de vill isolera sina barn från resten av samhället. Sammankomsten har döpts till "Var modiga" - ni kan ladda ner programmet här.

16 juni 2018

"Welcome to Bethel" - Jehovas Vittnens anti-onanivideo för mänStor ofrivillig komik - vilken fantasi de har! Men också tragik - vilken onödig skuldbeläggning. Vill ni hellre se versionen för kvinnor så kan ni klicka här.

13 juni 2018

Jehovas Vittnen och sexuella övergrepp - ännu en organisation med problem?


Det är inte bara Katolska kyrkan som försöker hantera sexuella övergrepp mot barn inom rörelsen. Samma sak har även uppdagats inom Jehovas Vittnen. Sexuella övergrepp ska ALLTID anmälas till polisen. Egna religiösa domstolar är något som måste motarbetas.

I USA är detta en stor fråga, som ni kan se i denna tidningsartikel.
https://pbs.twimg.com/media/Db9SzutVAAISp3q.jpg:large

För mer information, följ twitterkontot CultFreeSweden: @cultfreesweden

18 maj 2018

23 apr. 2018

Anna Bergström ny förbundsordförande

Anna Bergström
Anna Bergström, forskare i global hälsa och mångårigt engagerad i Humanisterna, valdes under helgens kongress till ordförande för Humanisterna.
– Sverige har många fler obekanta utmaningar än tidigare. Religiöst förtryck samexisterar med religiös extremism bland minoriteterna, samtidigt som populism, vetenskapsfientlighet och fördomsfullhet tycks öka i majoritetsbefolkningen. Humanisterna bör vara en viktig röst och har, tror jag, ett helt eget utrymme att fylla i flertalet debatter. Om vi lyfter blicken från enskilda frågor som könssegregering, omskärelse av pojkar, hedersfrågan, religiösa friskolor, HBTQ personers rättigheter, frågan om vigselrätt och den om böneutrop, så kan vi se att de kan kokas ner till frågan om likabehandling. I det tomrum som existerar mellan polariserade ställningstaganden tror jag att vi skulle kunna formulera andra sätt för människor att sortera sina tankar. Jag anser att Humanisterna ska präglas av nyfikenhet, det är en konsekvens av insikten om att vi inte vet allt men vill veta så mycket som möjligt. Det är också den inställningen som gör oss villiga att alltid tänka om och pröva våra tankar och ideal,säger Anna Bergström.
På kongressen valdes även Birgitta Wallin till ny ledamot i Humanisternas förbundsstyrelse. Birgitta har även hon ett mångårigt engagemang i Humanisterna bakom sig och har länge verkat som officiant och har tagit initiativ till arbete med humanistisk medmänniska till de patienter som önskar möta andra än sjukhuspräster.
Resterande förbundsstyrelseledamöter valdes om och innefattar: Take Anstoot, Per Dannefjord, Dinky Daruvala, Emilia Ericson, Ulf Gustafsson, Patrik Lindenfors, Tore Mellberg, Piia Posti och Tara Twana.

21 apr. 2018

Jesus uppståndelse - fakta eller myt?Här är filmen från min debatt med Claphaminstitutets direktor Per Ewert, från Citykyrkan den 10 april 2018.

Rättelser: Tacitus skrev om Jesusrörelsen år 116, inte år 145, som jag påstår. Jag verkar också ha fått kronologin gällande namngivningen av evangelierna lite fel. Annars tror jag det blev rätt. Per Ewert får lista sina egna rättelser.

Rolig detaljTidningen Världen Idag gör en grej av att det enligt dem verkar som jag motsäger mig själv, något som påpekades av Stefan Gustavsson, direktor för Apologia – centrum för kristen apologetik. (Alldeles i slutet, under frågestunden.) Men det gör jag inte. Jag (1) går med på att de flesta forskare skriver under på de påståenden som Per Ewert listar för att (2) sedan påpeka att man kan förklara händelserna kring Jesus uppståndelse naturalistiskt om man ger alternativa förklaringar som gör att man måste backa från något av dessa försanthållanden (eller inte) - som att lärljungarna stal Jesus kropp. Att påpeka att något man tror är sant möjligen inte är det är ingen motsägelse, utan just att framföra en alternativ hypotes. Men om detta är det halmstrå man greppar efter för att få sin historia att gå ihop känner jag att jag ändå gjort ett bra jobb.

Tidsangivelser:
 • 00:00 - Introduktion
 • 08:50 - Per Ewert, inledningsanförande
 • 24:00 - Patrik Lindenfors, inledningsanförande
 • 39:15 - Per Ewert, replik 1
 • 49:00 - Patrik Lindenfors, replik 1
 • 1:00:00 - Per Ewert, replik 2
 • 1:05:35 - Patrik Lindenfors, replik 2
 • 1:09:20 - Paus
 • 1:11:20 - Frågestund
 • 1:30:50 - Per Ewert, slutanförande
 • 1:35:10 - Patrik Lindenfors, slutanförande
 • 1:38:45 - Slutord från arrangörerna

19 apr. 2018

Book Launch: Restoring the Natural Order: The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction

Restoring the Natural Order: The religious extremists’ vision to mobilize European societies against human rights on sexuality and reproduction

Friday 20 April 2018 / 9:00-11:00 Mediterranean Museum, Stockholm, SwedenIn 2013, 20 US and European campaigners began strategizing ‘achievable goals’ to roll back human rights for sexual and reproductive health in Europe. Documents have recently emerged which reveal a detailed, extremist strategy called Restoring the Natural Order: an Agenda for Europe, which seeks to overturn existing laws on basic human rights related to sexuality and reproduction.

The strategy adopted by this Vatican-inspired professional advocacy network -- going by the name Agenda Europe -- is producing concrete results, such as the 2016 Polish bill to ban abortion, bans on equal marriage in several Central European countries and over a dozen comparable acts at national level and in European institutions aiming to limit women’s and LGBTI rights.

In order to help human rights defenders respond appropriately, this paper details Agenda Europe’s aims, strategies and key players.

SCHEDULE

 • Opening remarks: Ulrika Karlsson, MP, President of the European Parliamentary Forum on Population & Development
 • Film screening: Abortion: Backlash in Europe (15 minutes) followed by comments by the film creator, Patrice Lorton
 • Presentation of Book by Neil Datta, book author
 • Comments by Ministers and MEPs
 • Panel discussion
 • Q and A session


If you would like to attend, please register at this link.

If you have any questions, kindly contact the EPF Secretariat (secretariat@epfweb.org, +32 2 5008651), who will be happy to provide further information.

Rounded Rectangle: Like
Rounded Rectangle: Tweet
Rounded Rectangle: Share
Rounded Rectangle: Forward

European Parliamentary Forum
Rue Montoyer 23
1000 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 500 86 50

13 apr. 2018

15 mars 2018

Pontus Strimling: The rise of Modern ValuesVärderingar är mycket i ropet just nu. Varför förändras de och varför förändras de på det sätt de gör? En kollega jag har, på både Institutet för Framtidsstudier och Centrum för kulturforskning på Stockholms universitet, forskar på just den typen av frågor. Och han har hittat intressanta resultat och förklaringsmodeller. Mycket lyssningsvärt.

14 mars 2018

På ett hjärtslag

13 mars 2018

Från "är" till "bör"?

1 mars 2018

Baby It's Cold Outside - #metoo-versionen?Med anledning av vädret känns det lämpligt att återposta ett inlägg från bloggen whevolutionistrue. Det handlar om den klassiska vinter-låten Baby It's Cold Outside, som i sin ursprungsversion kan kännas något creepy. Eller? Originalversionen kan ni se i klippet här ovanför, från filmen “Neptune’s Daughter” (1949). Om ni ska drista er att ha åsikter om den versionen av låten, se till att se hela klippet (Trigger Warning!) - det är ett markant skifte halvvägs som hör till.

För känsliga internetanvändare finns en ny version från i år, av Lydia Liza och Josiah Lemanski. Den saknar helt problemen från originalet, men i gengäld går den kanske över gränsen åt andra hållet och lyckas bli någon slags okänslig blandning av moralistisk och helt humorbefriad. Eller? Den versionen kan ni se här nedanför (Trigger Warning!).

Vad har ni för åsikter om detta? Själv känner jag visst motstånd mot båda versionerna - trots att själva låten är fantastisk.

 

25 jan. 2018

Upplysning


11 jan. 2018

Verkligheten är en kontrollerad hallucinationVia Sam Harris podcast får jag nys om detta Ted-talk av Anil Seth. Missa inte att lyssna på Harris intervju med Seth också - mycket intressant.

29 dec. 2017

Jesus and Mo - Feminism


26 dec. 2017

Jultraditioner - en Vennlig sammanfattning

25 dec. 2017

Merry Christmas! Go Tell It On the MountainOnce again Christmas is upon us and how better to usher in the season than with a traditional carol. Here, to inspire us come the heavenly sounds of Myrna and Henrietta Newdorf!

24 dec. 2017

Julhälsning från vikingahantverkarna hos GrimfrostMen ... är det inte självaste Oden som kommer med klapparna?

För er som blir förskräckta över denna oförblommade nordiska hedendom har Grimfrost lagt ut ett litet förtydligande: "Here's an important clarification. The video isn't bringing up the topic of religion. It explains how we in Scandinavia celebrate Xmas today and how it is linked to a time more than a thousand years ago. So rest assured; we do not care whether you believe in a man who walked on water, turned water into wine and resurrected the dead, or in a god who rides his chariot in the sky creating thunder, or in a clever, elephant-headed god with a huge appetite. Religion in our book doesn't necessarily have anything to do with spirituality."

22 dec. 2017

20 dec. 2017

Uppsalateolog: Tron på ett liv efter detta rationellt obligatorisk

Hur visar man att tron på ett liv efter detta är rationellt obligatorisk? Kvantfysik, så klart.

Nej, det är inte en neo-flummig köksfilosofs inkoherenta svammel vi diskuterar, utan den senaste doktorsavhandlingen från den akademiska pinsamhet som är Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, av Johan Eddebo. (Det innebär är att det är neo-flummigt köksfilosofiskt inkoherent svammel på akademisk prosa, med källhänvisningar.) Min gissning innan jag började läsa var att det handlade om någon som förläst sig på Stuart Hameroff, men det var fel - det finns tydligen en specifikt kristen gren av tankeströmningen "kvantfysik är jättekonstigt! - alltså finns Gud/ett liv efter detta".

Kan man inte spekulera om sådant? Jomenvisst, men här handlar det om starkare teser. Eller vad tycks om följande stycke från baksidestexten:


The conclusion drawn is that belief in the possibility of post-mortem survival is not only rationally permissible within the framework of contemporary science and philosophy, but also rationally obligatory, i.e. that this possibility cannot be rationally be denied with regard to the reviewed evidence.
Det där uttalandet går att läsa på två sätt. (1) Anting är tron på "post-mortem survival" (zombies!) rationellt obligatorisk, eller så kan (2) tron på "post-mortem survival" (zombies!) inte rationellt förnekas. Den senare tolkningen är något mer öppen än den förra, men ingen av tolkningarna är så särdeles högkvalitativ. I strikt mening går ingenting att förneka utifrån författarens tolkning av kvantfysik - inklusive tanken att Satan skapade världen och alla kristna är duperade in i en heltigenom falsk lära genom hans list. Påståendet är helt enkelt tomt.

Detsamma kan man dock inte säga om avhandlingen som är en rätt kompakt text, men med en faktiskt rätt bra genomgång av kvantfysikens historia (men är det det man vill åt så bör man välja en annan bok).

Det jag undrar lite över är med vilka kriterier en sådan här teologiskt tes-drivande avhandling bedöms. Det är inget fel på texten eller källhänvisningarna, det är ett kompetent hantverk. Det kanske bör räcka? I så fall förstår jag inte hur den teologiska vinklingen kan vara så enhetligt abrahamitisk inom teologin. Var är doktoranderna som driver tanken på att kvantfysik och reinkarnation är kompatibla? Eller att kvantfysik är kompatibel med John Frum-kulten? För det kan väl inte vara så att en institution vid ett av våra största universitet har en kristen agenda?

 ___________________________________________

Johan Eddebo har för övrigt tidigare diskuterat Humanistiska begravningar i tidningen Dagen. Då kläckte han ur sig följande:
Humanisterna förespråkar [...] en verklighetsuppfattning som ur den kristna traditionens och filosofins perspektiv inte bara är påvisbart osann [sic!]. Den utgör även ett allvarligt hot gentemot enskilda människor då den riskerar att locka oss bort från Gud, som är ursprunget till, såväl som målet för, och meningen med våra liv. 
Den sekulära humanismen är också i rent pragmatiska termer destruktiv på samhällelig nivå, eftersom den underminerar möjligheterna att förankra centrala moraliska utgångspunkter som exempelvis det universella människovärdet, samt riskerar att på olika sätt omöjliggöra vetenskapens och filosofins sanningssökande (om människan är alltings mått, på vilken orubblig grund kan då vår kunskap vila?).
Ja jösses. Numera med doktorsgrad från ett svenskt universitet. Grattis till oss alla.

19 dec. 2017

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se