29 juli 2008

Richard Dawkins i högform

Richard Dawkins höll den 25 februari ett bejublat föredrag om sin bok Illusionen om Gud, denna gång på Liverpools universitet. Intresset var så stort att man fick flytta till en större lokal och dessutom dubblera seminariet (Daily Post).

Dawkins är mannen som tog ateismen ut ur garderoben, som man skriver i Times Online, en högst läsvärd artikel./Hans Iwan Bratt

24 juli 2008

Livets uppkomst

Påstående: Men livets uppkomst, själva starten kan ni rationalister inte förklara utan skaparen!

Reflektion: Som inbjuden till en livsåskådningsmässa av och för nior i lilla Götene bland andra livsåskådningsleverantörer mötte jag en representant för Bahá'í-rörelsen. Hon hävdade mycket bestämt att vetenskapen kan visserligen förklara många fenomen men inte livets ursprung! Och vetenskapen kommer heller aldrig att kunna för det var där skaparen ingrep!

Vi kanske aldrig kommer åt det tillfället eftersom det ligger så fruktansvärt långt bort både i tid och rum. Bevisen har eroderat under årmiljarderna. Men samtidigt har jag gott hopp eftersom vetenskapen gång på gång har befriat skaparen från ansvar för alla möjliga övernaturliga fenomen; åska, jordbävningar, vulkanutbrott, missväxt, tyfoner, epidemier, ärftlighet etc etc. Efter hand har vi genom enträgna insatser kartlagt ursprunget till många fenomen så varför inte livets?

Men om vi accepterar antagandet att det var skaparen som satte igång processen verkar det vara ett förnuftigt antagande att han också kan hållas ansvarig för slutet. Han sägs ju vara allsmäktig, allgod och allvetande, den förnämste av all intelligens.

Med säkerhet vet vi att energin i solen räcker i 11 miljarder år. Hittills är 5 miljarder år förbrukade. Det återstår alltså drygt hälften. När vätet tar slut kommer solen att sakta expandera, en långsam explosion, och omfamna jorden i sin härdsmälta.

Detta makabra slut tyder inte på en kärleksfull skapare, snarare en pervers typ med morbida drag åt grillat människokött. Inte ens en ateist skulle iscensätta detta helvete. Å andra sidan eller som tur är så har människan vid den tidpunkten sedan länge lyst med sin frånvaro. Det finns därför inget som tyder på att han, den allsmäktige och kärleksfulle, tog del i själva starten heller.

20 juli 2008

Mullor mullrar i mörka rum

Människan förmådde för mer än 2000 år sedan, mer än 400 år före Mohammed, (som betraktas som profet av en del människor), att formulera moral-psykologiska analyser om människan som förnuftsvarelse. Seneca, var en utomordentlig god retoriker, filosof, historiker bland mycket annat, menade att eftersom människan är en förnuftsvarelse, kan hon tygla sina känslor och ägna sig åt självuppfostran.

Denna uppfattning delas helt uppenbarligen inte 2000 år senare av muslimska predikare. En imam Abd al Haqq Kielan i en intervju 2004 menar på fullt allvar att kvinnornas plats för bön i moskén är längst bak, eftersom det skulle störa mannen om en kvinna låg och bad framför honom. Mannens lustar går inte att tämja, därför skall de inte retas. Därför skall kvinnan dölja sin kropp då en skinflik skulle väcka den sexuella lusten så att den stackars mannen inte vet vad han skall ta sig till. Lustarna kan tvinga honom att skaffa en fru på en halvtimme, i ett för ändamålet avsett hotell, eller att skaffa sig fyra fruar så att han kan slänga sig över första bästa när könet pockar.

Senecas tal om självuppfostran förekommer inte i den mulliska sinnevärlden. Kvinnorna måste täcka sitt hår, så att männen inte får stånd när de går ner för gatan och skådar böljande vackra hår. Han skulle då behöva slänga sig över kvinnan, dra henne i en buske och våldföra sig på henne, då saven satte till och han hade inte en chans att göra något åt saken.

Det är märkligt att i en vetenskapligt upplyst tid, går det folk omkring och menar detta på fullt allvar. Vilket må vara hänt. Dårskapen har många former, men de anser att tänkande människor dessutom skall köpa resonemanget!

På samma intelligensnivå står folk och säger att jorden är 6000 år och att gud skapade allt. Vetenskapen har lyckats bevisa att vi är en del av ett universum där tid och rum mäts i tusentals miljarder år, i ljusår, i materia och energi och tid, dimensioner vi har lärt oss leva i.

Men icke sa Nicke, där finns bland en massa andra, imamen Abd al Haqq Kielan, som borde veta bättre. Han borde ha lärt sig en del om vetenskapens vinningar redan när han hette Leif Karlsson, han tycks ha fördummats då han blev imam.

Könsdiskriminering är helt i sin ordning, men däremot är det fel att diskriminera en man från ett annat land.

Att vägra ta en kvinna i hand då man hälsar, är inte bara en oförskämdhet av stora mått, men också en klar diskriminerande akt. Han menar på fullt allvar att han som representant för muslimer inte behöver fullfölja sina plikter som svensk om inte samhället integrerar muslimerna på deras villkor. Ett av muslimers villkor i Sverige har varit att de skall få styra sig själva, som grupp, som ett kollektiv skall de få ha egna lagar, sharialagar, medan vi andra kan sköta oss själva. Man vill ha ett litet land i Sverige på egna villkor, då först betraktar man sig som integrerad i samhället. Ytterligare en form av imperialismen.

Man kan vara säker på att fick dessa herrar som de ville, skulle de tvångsrekrytera en massa människor som de skulle anse tillhöra den muslimska gemenskapen, även om dessa har flytt från islam till Sverige. Framförallt skulle kvinnorna åter bli förslavade, lurade och inlåsta.

Konflikträdsla, okunnighet och feghet är kännetecknande för tjänstemän och politiker på olika nivåer. Folk bugar och tackar och går på den ena historien efter den andra. Det finns många man kan lura på socialtjänsten med att hänvisa till sin religion, som om det skulle vara avgörande på något sätt. Det finns människor som aldrig har sett en koran, men är tvärsäkra på vad som står i den, då tjänstemannen vet lika lite låter de sig luras.

På det här sättet ger det officiella Sverige signaler om att religiösa föreställningar står över lag och vetenskap.

Min mormor var övertygad om att hon hade sett gårdstomten. Vi satte ut gröt till honom och då gröten var borta nästa dag, fick vi bevis på att han finns.

Jag undrar ifall hon skulle ha kunna kliva upp på ett socialkontor idag och begära medel för att kunna stanna kvar på sin gård med hänvisning till att hennes tro på tomten gör att hon inte kan flytta då tomten har sagt att han vägrar?Rebecca Hybbinette
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se