13 okt. 2008

Klimatförändringsskepsis i SvD

SvD Brännpunkt innehåller idag två inlägg i klimatdebatten. Underskrivare av det klimatförändringsskeptiska alternativet ("Den enda kurva som vi emellertid både bör och kan påverka är ekonomikurvan") är företrädare för det så kallade Stockholmsinitiativet.

Inlägget är extra intressant för oss humanister då både Lars Bern och Åke Ortmark är undertecknare och också styrelseledamöter i Humanisterna. (De uttalar sig dock inte i den egenskapen.)

Debattartikeln ges svar på tal av Erland Källén ("artikelförfattarna saknar kontakt med aktuell klimatforskning"), professor i meterologi vid Stockholms universitetet.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Lars Bern och Åke Ortmark har helt rätt! Det är dags att se upp med vår tids nya religion där de troende numera ber sin sin aftonbön till profeten Al Gores ära enligt nedan:

Fader Gore som är i USA
Helgat vare ditt namn
Tillkomme ditt klimatrike
Ske din vilja på Jorden
Fräls oss från klimatets ondska
Giv oss vårt ekologiska bröd
Och förlåt oss våra gaser
Ty riket och makten är din

Amen

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Patrik Lindenfors sa...

Det finns inget som fakta och välformulerade argument för att underbygga sin ståndpunkt. Kommentaren ovan ger uttryck för en intellektuell förfining förut känd endast från religiösa rörelser, men som nu även anammats av de som förnekar klimatförändringarna. Man kan finna samma intelektuella briljans i George Bushs insatser för världen. Vi andra får väl nöja oss med tråkiga faktarutor.

Eller web-sidan http://www.nature.com/climate/ som ger delar av den vetenskapliga bakgrunden till varför forskare i allmänhet oroar sig för klimatförändringarna.

hi sa...

Jag här till dem som ofta kallas för klimatskeptiker och ser ett värde i att såväl den etablerade uppfattningen om människans inverkan på klimatet ifrågasätts liksom den mångfald av andra teorier som förs fram.

Min temporära slutsats är att människan förvisso inverkar på klimatet både genom koldioxidutsläpp och på annat sätt, men att det fortfarande inte finns kunskap nog för att bedöma hur omfattande människans påverkan är och vilka åtgärder som klimatförändringen kan kräva. Mina tankar om detta utvecklar jag på min egen blogg hansiwanbratt.wordpress.com, då jag (i likhet med mina styrelsekollegor Lars Bern och Åke Ortmark) inte anser att Humanisterna har anledning att ta ställning i klimatfrågan.

Fast det finns ändå ett humanistiskt perspektiv. En central del i humanismen är tilltron till den vetenskapliga metoden, alltså att vi har anledning att hysa tilltro till de temporära sanningar som produceras med denna metod. Tanken är att forskare ska presentera hypoteser och redovisa bevis för att hypotesen är sannolik så att andra forskare kan kontrollera om bevisen stämmer (ursäkta den synnerligen kortfattade beskrivningen).

Många som följer den vildvuxna debatten om klimatet kan tyvärr börja känna viss tveksamhet till om den vetenskapliga metoden verkligen fungerar. Den som läser en del bloggar och artiklar kan ju tycka debatten inte alltid har en vetenskaplig prägel.

Kanske bör Humanisterna stå upp till försvar för den vetenskapliga metoden och ge medlemmar och andra tips om hur man själv kan klura ut vad vetenskapen har kommit fram till eller om det möjligen ännu inte finns någon tydlig vetenskaplig ståndpunkt.

Patrik Lindenfors sa...

Ja, Hans Iwan, det är väl just runt rationellt tänkande och den vetenskapliga metoden Humanisterna bör stå enade. Ibland leder tyvärr den ståndpunkten till olika slutsatser, och så är uppenbart fallet med klimatförändringarna. Humanisterna ska nog inte ha någon åsikt i frågan förutom just hur man ska komma fram till det rätta svaret.

Vetenskapssamhället har insett vikten av att ha rätt svar på frågan om klimatförändringar, eftersom fel information till politikerna antingen ger dyrbara ekologiska konsekvenser ifall man inte åtgärdar faktiska problem, eller dyrbara ekonomiska konsekvenser ifall man rekommenderar åtgärder som inte behövs. Därför har man vidtagit den sällsynta åtgärden att försöka komma fram till vetenskaplig konsensus.

Det här är något som i princip aldrig sker. Men när det sker är det för att frågan anses som angelägen. Man har aldrig behövt samla forskare runt ett uttalande om jordens rundhet, t.ex. Däremot har det förekommit diverse officiella uttalanden angående evolutionsteorin, för att motverka fördummning i klassrummen.

Det var därför IPCC grundades; för att summera all forskning inom fältet och komma fram till någon sorts konsensus. Och trots att det var forskare man hade att göra med skedde också detta!

Således kan vi idag med fog påstå att konsensus i forskarsamhället är att människan påverkar klimatet genom sina utsläpp av växthusgaser och att denna påverkan inte är positiv.

Närmare en enhetlig vetenskaplig rekommendation än så kan man inte komma i en så här komplex fråga. Jag tycker därför det är underligt hur man kan hylla det vetenskapliga idealet och sedan strunta i resultaten.

Per Edman sa...

Vaddå "inte finns någon tydlig vetenskaplig ståndpunkt"? Det måste man anstränga sig för att inte se att det finns.

Anonym sa...

Det är väldigt märkligt att se Bern och Ortmark underteckna ett inlägg av det här slaget. I debatten om evolutionen har vi ju många gånger sett hur illa det är när någon från andra vetenskapliga discipliner går in på områden som inte är deras egna. Astronomer, sociologer osv. berättar för oss hur dumma biologerna är som inte ser bristerna i evolutionen. Här ser vi ju faktiskt något liknande. Ingen i stockholmsinitiativet är klimatforskare men ändå vet de hur dumma och okunniga dessa är. Tyvärr ser jag alltför många likheter mellan exempelvis genesis.nu och "klimatskeptiska" hemsidor. Det är inte vetenskapen som liknar religionen, det är de som håller sin tro högre än de internationella forskarsamfundet.

Anonym sa...

Jag skäms över humanisterna och inser att jag som vetenskapsintresserad och _vetenskaplig skeptiker_ tydligen inte har någonting att hämta bland er. I debattartikeln används exakt samma taktik som av ID-rörelsen. Ingen skillnad.

Jag hoppas att ni läst genomgången av Olle Häggström: http://www.math.chalmers.se/~olleh/Stockholmsinitiativet.pdf

//Uppsalastudent

Anders Martinsson sa...

Annonym sa: "Jag skäms över humanisterna...".
Det är viktigt att påpeka att dessa herrars engagemang i Stockholmsinitiativet inte har någon förankring i Humanisterna. Många humanister; där ibland jag, Patrik Lindenfors (se ovan) och naturligtvis Olle Häggström som du nämner; har reagerat. Jag jämför liksom du stockholmsinitiativet med ID-rörelsen. Se tex här

Humanisterna är till skillnad från tex Vetenskap och Folkbildning en livsåskådningsorganisation. Det betyder att människor med olika bakgrund, politisk åskådning och vetenskaplig förankring möts i organisationen. Dessa möten är en grundsten för Humanisterna! Dock är det viktigt att vi upprätthåller de väsentliga värderingarna i Humanismen som tex ges uttryck i: "Humanismen förespråkar vetenskap och demokratiska medel som de bästa tillgängliga verktygen för att lösa samhälleliga problem och möta mänsklighetens gemensamma utmaningar." (Ur idé- och handlingsprogrammet.) Och här blir det kollision med Stockholmsinitiativets antivetenskapliga propaganda.
Så jag förstår din reaktion men hoppas att du skiljer på Humanisterna som idé-driven rörelse och personer i denna.

Anders M
Ordförande Humanisterna Uppsala

Anonym sa...

Självklart ska inte alla styrelseledamöter behöva ta ställning i alla möjliga frågor som inte ligger i främsta fokus för Humanisterna. Men det här är inte vilken fråga som helst. Det handlar faktiskt om de grundläggande villkoren för jordklotet. Ska man kritisera och till och med motarbeta en vetenskaplig teori som en så massiv del av klimatforskarna står bakom bör man ha rejält på fötterna. Olle Häggströms genomlysning av Stockholmsinitiativet tyder verkligen inte på att så är fallet. Jag tycker att det känns konstigt med så många aktiva ”klimatskeptiker” i styrelsen. Jag har svårt att tro att det speglar medlemmarnas hållning. Och om det skulle göra det så undrar jag vad det är för förening jag gått med i.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se