23 okt. 2008

Skandinavien analyseras i ny bok: hur fungerar samhällen utan Gud?

I boken "Society without God" försöker sociologen Phil Zuckerman beskriva för amerikaner hur ett samhälle utan Gud skulle kunna te sig. Enligt recensionen i Salon.com berättar han om "ett magiskt land där livslängden är lång och barnadödligheten låg, inkomsterna rättvist fördelade, könen lever jämställt, där lyckliga fiskätande medborgare får höga poäng på varje index gällande livskvalitet man mäter: ekonomisk konkurrenskraft, sjukvård, miljövård, låg korruption, investering i skolan, teknologiskt kunnande ... ja ni förstår".

Var har Zuckerman funnit detta gudlösa paradis? Skandinavien.

Nu är ju inte allt guld och gröna skogar i Skandinavien, som alla som bor här säkert är medvetna om. Inte heller är våra länder helt sekulariserade (ännu), men vi måste nog ändå betraktas som det minst troende området på jordklotet. Och vi ligger i topp på många mätningar.

Det Zuckerman försöker göra är tydligen inte så mycket att beskriva Skandinavien som ett Utopia, utan bara få amerikaner att sluta att associera ateism till kommunistiska diktaturer och fattigdom, utan istället associera till väl fungerande samhällen som i många avseenden är överlägsna amerika på just de punkter där amerikaner tror att religion gör skillnad: "Skandinaver är de som ger mest i världen i u-hjälp, de har en av de lägsta mordfrekvenserna i världen, och skyddsnätet de konstruerat för sina fattigaste medborgare är vida överlägsen sin amerikanska motsvarighet."

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Det här verkar vara lite av att sammanföra två variabler som inte har så mycket med varandra att göra.

Att det finns ett samband mellan ju högre sekularisering desto högre ekonomisk tillväxt, bättre sjukvård, låg korruption etc finns det inget belägg för.

Sociologerna pekar idag mer på att religiositeten ändrat form. Skularisering handlar därmed inte om minskad religiositet utan om ändrad religiositet. Det sammanhang som inlägget syftar på kan därför lika gärna förklaras med att religiositeten förändrats, exempelvis mot privatreliigositet.

En del sociologer, ur public-choice skolan, påstår att det finns ett samband mellan liten offentlig sektor och religiositet. I detta sammanhang får kyrkan och "klassiska uttyck" för religiositet mera plats i individens liv.

Det ligger sociologiskt sett en del i detta; att religion och religositet får större utrymme i ett samhälle med liten offentlig sektor.

Kyrkorna får i ett sådant land mer att göra i sådant som välfärdsinstitutioner gör i Sverige.

Nu vittrar dessa välfärdsinsitutioner sönder så sakteliga och inget talar för att vi ekonomiskt kommer kunna hålla denna nivå i framtiden. Kyrkorna kommer få möta ett större behov av hjälp och få en större betydelse mänskligt sett.

En dag kanske sekulära humanister och troende står sida vid sida i soppköken, besöker ensamma och sjuka, ger mat och säng till uteliggare, vakar med döende, undervisar "sans papier", hjälper flyktingar... etc

Hälsningar/Magnus

Anonym sa...

Ja , man kan visst få till det.... jag håller med att den form av religon man utövar i t.e.x USA, d.v.s att man inte följer vad som står i bibeln skapara en massa problem och gör människor vilseledda...den religonen har vi även till stor del i sverige och den funkar inte...inblandning i politik, krig, värnplikt, helvetesläran, m.m. men jag tycker inte att det finns något som tyder på att vi är speciellt lyckliga här i heller, eller ??
människor utan en tro begår också självmord, undrar varför..eftersom de uppenbarligen är så lyckliga. Tror att vi behöver en gud, men jag tror inte på underverk i det vardagliga livet, men jag tror att han behöver ingripa snart innan vi förintar oss själva ... miljöförstöringen är väl inte religonens fel, eller.. men den kanske inte har påverkat den till det bättre heller...vi människor klarar inte ut det uppenbarligen, med eller utan en tro på gud, i bibeln sägs det faktiskt att han inte styr just nu, men kommer att göra det i framtiden...det skulle behövas, eller hur ? även om man inte tror att han finns, så skulle det behövas någon som kan se på våra liv och vårt jordklot med ett bättre helhetsperspektiv än vi själva kan... eller hur. vi fixar ju inte detta själv....

Patrik Lindenfors sa...

Hej Magnus,
Du skriver så här: "Att det finns ett samband mellan ju högre sekularisering desto högre ekonomisk tillväxt, bättre sjukvård, låg korruption etc finns det inget belägg för." Eftersom det visst finns starka belägg för en korrelation så klipper jag inte en bit text av Zuckerman som innehåller referenser så du kan gå till de källor du hävdar inte finns. Det är ingen som hävdar ett orsakssamband (vad jag vet) utan bara att bra samhällsbyggen och sekularisering går hand i hand.

Zuckerman:
"The 2004 United Nations' Human Development Report, which ranks 177 countries on a "Human Development Index," measures such indicators of societal health as life expectancy, adult literacy, per-capita income, educational attainment, and so on. According to this report, the five top nations were Norway, Sweden, Australia, Canada, and the Netherlands. All had notably high degrees of organic atheism. Furthermore, of the top twenty-five nations, all but Ireland and the United States were top-ranking nonbelieving nations with some of the highest percentages of organic atheism on earth. Conversely, the bottom fifty countries of the "Human Development Index" lacked statistically significant levels of organic atheism.

Irreligious countries had the lowest infant-mortality rate (number of deaths per 1,000 live births), and religious countries had the highest rates. According to the 2004 CIA World Factbook (http://www.cia.gov/cia/publications/factbook), out of 225 nations, the twenty-five with the lowest infant-mortality rates had significantly high levels of organic atheism. Conversely, the seventy-five nations with the highest infant-mortality rates were all very religious and without statistically significant levels of organic atheism.

Concerning international poverty rates, the United Nations Report on the World Social Situation (2003) found that, of the forty poorest nations on earth (measured by the percentage of population that lives on less than one dollar a day), all but Vietnam were highly religious nations with statistically minimal or insignificant levels of atheism.

Regarding homicide rates, Oablo Fajnzylber et al., in a study reported in the Journal of Law and Economics (2002), looked at thirty-eight non-African nations and found that the ten with the highest homicide rates were highly religious, with minimal or statistically insignificant levels of organic atheism. Conversely, of the ten nations with the lowest homicide rates, all but Ireland were secular nations with high levels of atheism. James Fox and Jack Levin, in The Will to Kill, looked at thirty-seven non-African nations and found that, of the ten nations with the highest homicide rates, all but Estonia and Taiwan were highly religious, with statistically insignificant levels of organic atheism. Conversely, of the ten nations with the lowest homicide rates, all but Ireland and Kuwait were relatively secular nations, with high levels of organic atheism.

Concerning literacy rates, according to the United Nations Report on the World Social Situation (2003), of the thirty-five nations with the highest levels of youth-illiteracy rates (percentage of population ages fifteen to twenty-four who cannot read or write), all were highly religious, with statistically insignificant levels of organic atheism.

In regard to rates of AIDS and HIV infection, the most religious nations on earth-particularly those in Africa-fared the worst. (Botswana suffers from the highest rate of HIV infection in the world; see http://www.avert.org/aroundworld. htm.) Conversely, the highly irreligious nations of Western Europe, such as those of Scandinavia-where public sex education is supported and birth control is widely accessible-fared the best, experiencing among the lowest rates of AIDS and HIV infection in the world.

Concerning gender equality, nations marked by high degrees of organic atheism are among the most egalitarian in the world, while highly religious nations are among the most oppressive. According to the 2004 Human Development Report's "Gender Empowerment Measure," the ten nations with the highest degrees of gender equality were all strongly organic-atheistic nations with significantly high percentages of nonbelief. Conversely, the bottom ten were all highly religious nations without any statistically significant percentages of atheists. According to Ronald Inglehart and Pippa Norris's (2003) "Gender Equality Scale," of the ten nations most accepting of gender equality, all but the United States and Colombia were marked by high levels of organic atheism; of the ten least-accepting of gender equality, all were highly religious and had statistically insignificant levels of organic atheism. According to Inglehart et al. in Human Values and Social Change (2003), countries such as Sweden, Denmark, and the Netherlands, with the most female members of parliament, tended to be characterized by high degrees of organic atheism, and countries such as Pakistan, Nigeria, and Iran, with the fewest female members in parliament, tended to be highly religious.

The acceptance of gender equality among irreligious nations may be linked to the relative acceptance of homosexuality. Inglehart et al., in Human Beliefs and Values: A Cross-Cultural Sourcebook Based on the 1999-2002 Value Surveys (2004), found that, of the eighteen nations least likely to condemn homosexuality, all were highly ranked organic-atheistic nations. Conversely, of the eighteen nations most likely to condemn homosexuality, all but Hungary were highly religious, with statistically insignificant levels of organic atheism.

A country's suicide rate stands out as the one indicator of societal health in which religious nations fare much better than secular nations. According to the 2003 World Health Organization's report on international male suicide rates (http://www.who.int/en/), the nations with the lowest rates of suicide were all highly religious, characterized by extremely high levels of theism (usually of the Muslim and Catholic varieties). Of the ten nations with the highest male suicide rates, five were distinctly irreligious nations ranked among the top twenty-five nations listed earlier. These five are Estonia, Hungary, Latvia, Russia, and Slovenia. It is interesting to note that of the nations currently experiencing the highest rates of suicide-including the five just mentioned-nearly all are former Soviet/communist-dominated societies. (The nations of Scandinavia, where organic atheism is strongest, do not have the highest suicide rates in the world, as is widely thought to be the case.)

In sum, countries with high rates of organic atheism are among the most societally healthy on earth, while societies with nonexistent rates of organic atheism are among the most destitute. The former nations have among the lowest homicide rates, infant mortality rates, poverty rates, and illiteracy rates and among the highest levels of wealth, life expectancy, educational attainment, and gender equality in the world. The sole indicator of societal health in which religious countries scored higher than irreligious countries is suicide."

Sekulära humanister och troende står redan "sida vid sida i soppköken". Men vad sekulära humanister hellre vill göra är att bygga bort behovet av dessa soppkök. Att döma av statistiken lyckas vi väl med det.

Anonym sa...

Jag hinner endast några kort kommentarer.

Kommunistländer hade/har hög grad av ateism och inte var de så framgångsrika välfärdsmässigt sett.

Det finns länder idag, som dessutom är demokratier, som har låg grad av religiositet och som har låg välfärd.

Korrelationen är inte så stark som Z eller du själv vill göra den till. Jag är ganska övertygad om att man måste ha med fler variabler.

Hans sekulariseringebegrepp utgår från en traditionell uppfattning, slutet av sextiotalet, av fenomenet "sekularisering". Denna uppfattning är mer historia.

Måste gå nu/Magnus

JemyM sa...

Magnus; som jag sa i en annan tråd, "ateism" och "teism" är ett ställningstagande om ett enstaka ord. Det säger inget vilket system du tillskriver dig. Motsatsen till "ateism" är alltså inte "kristendom" och motsatsen till teism är inte kommunism. Däremot gör avsaknaden av en absolut exklusiv ideologi en öppning till att diskutera fram hur man bäst skall göra och ger möjlighet att använda både erfarenhet och empati när man beslutar. De fria demokratierna har i regel lyckats bättre än ofria regimer oavsett vilken ideologi/religion de tillsvurit sig.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se