31 okt. 2008

SvT väljer att bekräfta fördomar

Dilsa Demirbag-Sten, styrelseledamot i Humanisterna, skriver ett nytt inlägg om TV-serien Halal-tv på SvD Brännpunkt idag.

Demirbag-Sten påpekar det olämpliga i att låta en stor heterogen grupp människor - de som kategoriseras som muslimer i Sverige på grundval av sitt ursprung - representeras enbart av företrädare för Islams mer extrema form. Genom detta val väljer SVT att bekräfta fördomar och generaliseringar istället för att visa på den stora mångfald som finns inom gruppen.

Kan vi förvänta oss kosher-tv ledd av tre ortodoxa judiska kvinnor, Livets ord-tv ledd av Ulf Ekman eller rent av Sd-tv med Jimmie Åkesson? Troligtvis inte.

Det finns många möjligheter för public service att inom ramen för god journalistik lyfta fram mångfalden som präglar den muslimska delen av befolkningen utan att reducera denna grupp till djupt troende, beslöjade, homofobiska nykterister som anser att kvinnor ska vara oskulder fram till äktenskapet och förordar stening vid otrohet.
Den ansvarige utgivaren för programmet, Joakim Sandberg, ger svar direkt på Brännpunkt. Han försvarar sitt program och hävdar att det är "Självklart att troende kvinnor ska få göra tv", vilket är att svara på en helt annan fråga. Demirbag-Stens fråga gällde om det är lämpligt med extremist-tv. Sandbergs svar blir dock ett klartecken för Scientolog-tv, Guds Barn-tv, Kosher-tv, Raël-tv, Hare Krishna-tv, och sd-tv. För enligt Sandberg är det uppenbarligen de mer extrema åskterna som behöver komma till tals för att "visa på mångfalden".

Sekulariserade muslimer finns inte på SVT, bara i verkligheten. Men den skildras nog bäst av någon annan.

8 kommentarer:

Redaktören sa...

Helt rätt. Skamligt av SVT att agera så här. Jag är inget fan av Islam eller någon annan religion men att försöka pracka på Svensson att alla muslimer är lika galna som dessa är bara för mycket.

Anonym sa...

Tittar man på vad de tre flickorna företräder så får man väl kalla det för mainstream-islam. Bättre att låta folk bli medvetna om vad praktiserad Islam innebär än att bara visa på en sekulär svensk med etnisk muslimsk bakgrund, en person som inte tror på sitt religiösa arv kan ju rimligtvis inte vara dess företrädare heller.

Anonym sa...

Håller inte med riktigt - vi har både religionsfrihet och yttrandefrihet - SvT ska vara en kanal i folkets tjänst. Tror nog att vuxna TV-tittare kan dra sina egna slutsatser. Det pratas om extremist-TV - vem avgör det? Humanisterna är f ö själva rätt extrema. Och de flesta kanaler är fulla av konstiga och "extrema program", det må röra sig om allt från hårdrockare till häxkonstnärer. Livsfarligt att börja censurera och dra godtyckliga gränser vad som får och inte får visas - vilket inte betyder att det inte finns program och företeelser som inte ska visas. Exempel finns i många av de reklamfinansierade kanalerna, program som inte rimligtvis når upp till några kvalitetskrav som det är formulerat i Radio/TV-lagen.

Anonym sa...

Som tidigare sagt - detta program är förhoppningsvis viktigt för att rensa bort många fördomar om islam som en fredlig, upplyst, verklighetsförankrad och demokratisk religion.

Anonym sa...

Det här handlar om att man av politiska och ideologiska skäl favoriserar religionen islam i Sverige.

Till viss del rör det sig om en sorts överslagshandling för att överskyla det faktum att det redan existerar allvarliga motsättningar i landet. Genom att så att säga gå islamisterna till mötes skall vi undvika "bråk" (vilket brukar kallas eftergiftspolitik).

Men på ett djupare plan rör sig detta om HAT MOT VÅR EGEN SAMHÄLLSFORM. Det finns en framträdande och dessvärre mycket tongivande samling människor i Sverige som aktivt motarbetar hela det västliga idéarvet. Denna reflex har sitt ursprung i vänsterns "kulturkritik". Men kanske främst i den känsla av besvikelse och bitterhet som inträdde när kommunismen inte längre kunde fungera som måttstock.

Trots att dessa människor tidigare tog avstånd från religion överhuvudtaget (såsom videskepelse) har man i synnerhet sedan 11/9 börjat betrakta islam som en sorts hävstång eller hemligt vapen som skall göra "grovjobbet" i kampen mot väst.

Vänstertänkandet är i sig en religion. Så i den meningen är SVT redan teve för troende.

Studera Antonio Gramsci om ni vill förstå hur vänstern fungerar!

Anonym sa...

Då muslimsk teologi förutsätter att muslimer alltid lever under sharian i en muslimsk stat har vägledningar utfärdats för hur de som lever i ickemuslimska länder skall förhålla sig till detta. I en av dessa pläderas för att muslimerna ska organisera sig med siktet inställt på att skapa en livskraftig muslimsk gemenskap baserad på islams principer. Man förordar vidare självald geografisk segregation genom skapande av områden med stor andel muslimer. Muslimerna ska bygga moskéer, islamiska center och egna muslimska skolor. Till varje pris ska de undvika att assimeleras. Dock bör de interagera med det övriga samhället i syfte att sprida islam (Dawa). Varje muslim förväntas att på något sätt bidra till den övergripande strategin. Det yttersta målet är muslimsk majoritet och att hela landet en gång skall styras enligt islam. (M. Ali Kettani "The Problems of Muslim Minorities and their Solutions" in Muslim Communities in Non-Muslim States, utgivet av Islamic Council of Europe. 1980. s.96-105)

JemyM sa...

Religionsfrihet bör inte vara ett försvar för antidemokratiska agendor men det är tyvärr vad den allt för oftare innebär idag.

StratPawl sa...

"Religionsfrihet bör inte vara ett försvar för antidemokratiska agendor men det är tyvärr vad den allt för oftare innebär idag"

Håller med till fullo. Det är sjukt vad folk hyser respekt och tolerans för religion bara "för att det är religion". Där måste man verkligen tänka lite.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se