6 okt. 2008

Tidlösa tankar kring arbets(o)förmåga

Apropå arbetsskadeförsäkringen, som kommenteras i DN:s ledare idag, så hade de gamla nordborna något att säga om det där med invaliditetsgrad. Man finner det i Den poetiska Eddan, Havamal, vers 71 (Björn Collinders översättning från 1964):

Den halte rider, den handlöse vallar,
den döve han duger till att slåss;
den blinde är bättre än bränd man är,
ett lik kan ej nytta någon.

De arbetsuppgifter som står till buds idag kanske ser något annorlunda ut och de skador som anses minska arbetsförmågan betydligt mer mångskiftande, så som också påpekas i ledaren. Det krassa nyttoperspektiv som havamalsversen i sin korthuggenhet ger uttryck för kan man lämna därhän - människovärdet är ju inte avhängigt av prestation. Men tanken är i grund och botten densamma, att även den som dras med ett ganska allvarligt handikapp kan utföra en meningsfull syssla. Det är en god tanke och som synes allt annat än ny; Eddan har trots allt något i krokarna av tusen år på nacken. Uråldrig nordisk visdom, som synes.

Men vad är nu detta? Ett citat från en gammal mytskrift, presenterat av en sekulär humanist? Kunde jag inte lika gärna ha citerat bibeln? Tja, det händer att jag gör det. Gamla mytskrifter innehåller trots allt en hel del tidlösa tankar, budskap från de människor som levt och grubblat före oss. Om vi bara vaskar fram dem och sätter dem i rätt perspektiv är de alls ingenting att förkasta. Eddan innehåller flera guldkorn av detta slag, exempelvis om vikten av gästfrihet och vådan av fylleri, sida vid sida med mindre matnyttiga men dock läsvärda verser.

Jag kan i sammanhanget även varmt rekommendera Karen Armstrongs bok, Myternas historia. Där beskriver hon hur våra förfäders och -mödrars värld formade deras myter och framför samtidigt tanken att myterna, åtminstone före skolastikens intåg, aldrig tolkats bokstavligt utan varit ett sätt att betrakta människan och hennes roll i världen, alltså ett slags tidigt psykologiskt verktyg. Läs boken! Den är så kort att man hinner igenom den på en kväll men desto mer givande.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se