28 nov. 2008

Det är barnsligt att tro

En forskare vid universitetet i Oxford, Justin Barrett, hävdar att barn är predisponerade att tro på en övernaturlig kraft eftersom de naturligt antar att allt i världen händer av en anledning.

Som argument för sin sak refererar han till ett fleral studier. I en studie frågade man till exempel sex-sjuåringar varför den första fågeln kom till. Barnen svarade saker som "För att göra musik" och "För att det gör världen vacker." Ett annat experiment på 1-åringar visade att barn blev förvånade av en film där en rullande boll skapade en ordnad hög klossar från en oordnad.

Barret påstår att små barn har tro även när de inte blivit upplärda av familjen eller skolan, och menar att även barn som växt upp ensamma på en öde ö skulle tro på Gud.

Som forskare på kulturell och naturlig evolution kan jag bara hålla med. Barn är oerhört inställda på att finna orsaker till händelser, de tolkar in mening även där det inte finns någon. Det är en av de tänkbara evolutionära förklaringarna till religion. Barn är också väldigt inställda på att ta vuxnas ord för sanna. Kritiskt tänkande är något man måste lära sig.

Så är det här ett argument mot den vanliga ateistiska ståndpunkten att tro är något man måste lära sig? Både ja och nej. Tro på en mening bakom allt är förmodligen inte inlärt, men vilken form denna tro tar är det nästan säkert. Hur kan man annars förklara varför Hinduer nästan alltid har Hinduiska föräldrar? Om tron på Jesus vore något medfött skulle ju alla födas med en predisposition att dras mot kors, men så är det ju inte.

Så vad är slutsatsen av Barrets sammanfattning? Kanske att tro är något barn sysslar med?

Läs mer i Dagen eller Telegraph.

27 nov. 2008

Sturmark möter Eva Dahlgren

För er som är intresserade av att höra Eva Dahlgrens motiveringar för sin icke-religiösa livsåskådning så går det att se Christer Sturmarks möte med Dahlgren på webben. Speciellt intressant är att jämföra Dahlgrens mångfacetterade eftertäksamma motiveringar med den nidbild som nyligen formulerades av Claphaminstitutet.

Kristen häxjakt på barn

Nej tyvärr, rubriken är bokstavlig.
I Nigeria leder pastorer från evangelister och sjundedagsadventister en häxhysteri där barn, och även spädbarn, anklagas för att vara häxor och utsätts för våldsam exorcism samt om den "misslyckas" misshandlas, kastas ut eller dödas av deras desperata och skräckslagna föräldrar.
Brittiska Channel 4 programmet Dispatches har dokumenterat övergreppen:

Gary and Sam [Ikpe-Itauma] introduce Dispatches to some of the rescued children who have been through unimaginable horrors, such as Ekemeni, aged 13, who was tied up with chicken wire and starved and beaten for two weeks, and Mary, aged 14, who was burnt with acid before her mother attempted to bury her alive. Other children display the hallmarks of witch-branding - acid burns and machete scars. Uma Eke, aged 17, has been left brain-damaged after having a three-inch nail driven into her skull.

Predikanter tjänar stora pengar på att bedriva denna smutsiga verksamhet. De tar betalt, ibland upp till en årslön, av föräldrar för att avhäxa deras barn samtidigt som de i kyrkorna underblåser skräcken och hysterin.

One preacher who calls himself 'The Bishop,' says he has made a fortune by carrying out 'deliverances' on children. He admits having killed 110 people in the past. Dispatches films him as he administers a mixture of pure alcohol, a substance known as 'African mercury' and his own blood to one child accused of witchcraft.

Redan för ett år sedan dokumenterade The Guardian dessa övergrepp och dess orsaker:

Although old tribal beliefs in witch doctors are not so deeply buried in people's memories, and although there had been indigenous Christians in Nigeria since the 19th century, it is American and Scottish Pentecostal and evangelical missionaries of the past 50 years who have shaped these fanatical beliefs. Evil spirits, satanic possessions and miracles can be found aplenty in the Bible, references to killing witches turn up in Exodus, Deuteronomy and Galatians, and literal interpretation of scriptures is a popular crowd-pleaser.

Lyckligtvis finns det de som orkar stå emot och som engagerar sig för dessa torterade och övergivna barn:

Sam Ikpe-Itauma [och hans fru Elisabeth] is one of the few people in this area who does not believe what the evangelical 'prophets' are preaching. He opened his house to a few homeless waifs he came across, and now he tries his best to look after 131. [ December 2007]

'The neighbours were not happy with me and tell me "you are supporting witches". This project was an accident, I saw children being abandoned and it was very worrying. I started with three children, then every day it increased up to 15, so we had to open this new place,' he says. 'For every maybe five children we see on the streets, we believe one has been killed, although it could be more as neighbours turn a blind eye when a witch child disappears.

Ikpe-Itaumas skydd kallas Child Rights and Rehabilitation Network och stöds av Stepping Stones Nigeria.
Tur att det finns människor med mod och medmänskligt engagemang där den religiösa galenskapen florerar. Stöd dem!

26 nov. 2008

Inga ateistiska annonser på bussar i Australien

Efter de lyckade ateistiska annonskampanjerna i London och Washington DC så tyckte The Atheist Foundation of Australia att det var dags för en likadan kampanj även i Australien. Så de startade en insamling av samma typ som använts i de föregående kampanjerna för att köpa annonsplatser.

Men då tog det stopp. Firman som handhar annonsplatserna vägrade.

De försökte först med budskapet "Ateism - för att det inte finns några trovärdiga bevis", men fick nej. Sen ändrade de buskapet till "Fira förnuftet" och försökte också med det mer humoristiska "Sovmorgon på söndagar", men allt vägrades.

Det är inte så att annonsfirman vägrar alla livsåskådningskampanjer. Bolaget, APN Outdoor har tidigare tillåtit bibelverser. Det är just den ateistiska kampanjen som inte tillåts.

Det är inte sådär jättsvårt att lista ut varför...

(Om någon skulle vilja dra igång en annonskampanj av brittisk modell, alltså med budskapet "Gud finns nog inte", så skulle ingen bli gladare än jag - det skulle vara fantastisk reklam för min barn- och ungdomsbok om en icke-religiös livsåskådning: en annonskampanj med en uppföljning. Annars finns också andra tänkbara budskap att annonsera ut. "God utan gud" "Humanisterna: etik på riktigt" "Gud är dålig för moralen", etc. Vad tror ni, är det en bra idé att ta till Sverige, det här med annonskampanj?)

25 nov. 2008

Wacko Jacko blir muslim

Michael Jackson har tagit ännu ett steg och konverterat till Islam. Det före detta Jehovas Vittnet konverterade genom att yttra orden "Det finns ingen Gud utom Allah och Muhammed är hans profet" hemma hos Steve Porcaro i Los Angeles inför en lokal imam. I samband med ceremonin bytte han namn till Mikaeel. Enligt tidningen al-Bahrainia kommer Jackson nu gå över till att sjunga religiösa ballader på arabiska.

Undervisning i kristendom producerar ateister

En undersökning i Danmark bekräftar det många Humanister länge trott. Undervisning i religion gör det svårt att hålla fast vid en gudstro. Enligt tidningen Dagen så tror unga som gått igenom Danska kyrkans konfirmationsundervisnig mindre på Gud efteråt, inte mer.

Många Humanister har länge argumenterat för en bättre religionsundervisning i skolan. Ett aktuellt exempel är Christer Sturmarks Newsmill-artikel om frågan. Det som är den stora invändningen mot den nuvarande undervisningen är att den är för enkelspårigt inriktad på religioner från mellanöstern, och då framför allt Kristendom. Istället bör förstås flera livsåskådningar presenteras och jämföras med varandra. Detta borde vara en självklarhet i dagens både sekulariserade och multikulturella samhälle.

Framför allt en sekulär livsåskådning är gravt underrepresenterad och felaktigt presenterad i dagens läroböcker. En elev som får en komplett jämförelse av alternativa livsåskådningar har bäst chans att göra ett informerat val i slutändan. Det borde ligga i allas intresse, även de religiösas, att de som tror på Gud vet varför de gör det. Att ha "barnatro" i vuxen ålder kan aldrig vara något eftersträvansvärt.

(För en introduktion till en sekulär livsåskådning för ungdomar rekommenderas den här boken.)

23 nov. 2008

Humanisternas höstverksamhet

En intensiv höst med en rad seminarier, föredrag och mediala framträdanden har skapat extra mycket uppmärksamhet kring Humanisterna. Tillströmningen av nya medlemmar under september och oktober är rekordhög.

Hedeniuspriset till Per Kornhall
Med anledning av Ingemar Hedenius 100-årsdag hölls Humanismens dag den 25 oktober på temat ”Tro- och vetande då och nu”. PC Jersild m fl deltog i ett panelsamtal och dagen avslutades med föredrag om kreationism och utdelande av Hedeniuspriset till årets mottagare biologen Per Kornhall.
Se video från seminariet

Humanistisk livsåskådning i intervjuserie i TV8
Bokförlaget Fri Tanke i samarbete med Humanisterna och TV8 producerar en intervjuserie om ickereligiös och humanistisk livsåskådning i Sverige. I åtta avsnitt möter Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna, en rad välkända svenskar som alla har en icke-religiös livssyn och ett naturligt, snarare än övernaturligt, förhållningsätt till verkligheten.

Under vintern diskuterar Sturmark religion och politik, vetenskap och pseudovetenskap, ateism, humanism och existentiella frågor med i tur och ordning Eva Dahlgren, PC Jersild, Björn Ulvaeus, Nyamko Sabuni, Christer Fuglesang, Kaj Fölster, Pernilla Ouis och Göran Lambertz.

Premiär i TV8 onsdagen den 26 november kl 21.00. Första gästen är Eva Dahlgren.

Musikalen DOGS
Lördag 22 november var det premiär för Lars Vilks musikal ”Dogs”, som följdes av en paneldiskussion. Humanisternas lokalavdelning i Stockholm var en av medarrangörerna och evenemanget fick stor uppmärksamhet i massmedia.

Kyrkoavgiften
Inför 1 november, sista dag för utträde ur Svenska kyrkan om man ska befrias från kyrkoavgift kommande år, presenterade vi statistik från hela landet över hur olika nivåer som tillämpas. Skillnaden i kyrkoavgift kan vara så stor som 0,61 procent jämfört med 1,75 procent av inkomsten. Mest sparar man förstås om man helt lämnar kyrkan.

Läs om undersökningen

Äktenskapsfrågan
Humanisternas ståndpunkt om civiläktenskap har fått mycket utrymme i medierna. Frågan har också varit en svår nöt att knäcka för riksdag och regering. I vissa åsikter sammanfaller vår linje med t ex olika frikyrkors, men det finns många problem och missuppfattningar i debatten.¨

Läs mer om aktuella artiklar:
SvD Brännpunkt
Newsmill
Morgan Johanssons blog

Officianter
En officiantutbildning över två veckoslut har blivit genomförd under oktober-november och nu kan förbundet snart presentera en rad nya förrättare för humanistiska ceremonier. Vi ska på detta område öka vårt utbud med det norska förbundet, som har haft en betydligt större verksamhet på området en längre tid. Redan nästa år planeras vi att utveckla våra insatser för att få fler utbildningar för dessa mycket efterfrågade tjänster.

Unga Humanister
Vårt ungdomsförbund samarbetar också med sin norska systerorganisation, där man nyligen deltog på ett seminarium i Oslo. Unga Humanister intensifierar för närvarande sin rekrytering för att nå ett stabilt högre medlemstal.

Gå med du också eller tipsa andra att registrera sig direkt på hemsidan. Det är gratis!

Predikan domsöndagen

Idag är det domsöndagen. Dagen till ära återpublicerar jag min predikan från domens dag 2007.

Gud är en dömande kraft, allvetande och omnipotent. Moses talar om gudakraftens våldsamma styrka i Mos 12:12
”Den natten skall jag gå fram genom Egypten och döda allt förstfött i landet, både människor och boskap, och alla Egyptens gudar skall drabbas av min dom - jag är Herren.” (Mos 12:12)
Och denna vår herre rädes inte att ta ställning – för ett folk mot ett annat.
”De [israelserna] bröt upp från Ramses i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påsken tågade israeliterna dristigt ut i alla egypternas åsyn, medan egypterna begravde sina döda, alla de förstfödda som Herren hade dräpt. Så drabbades deras gudar av Herrens dom.” (Mos 33:5)
När Gud vill straffa får han människor att synda.
”Om en människa syndar mot en annan, kan Gud medla. Men om någon syndar mot Herren, vem kan då medla?" De lyssnade dock inte på sin far, ty Herren ville deras död.” (1 Sam 2:25)
Och de som syndar vet Gud hur man straffar. Slå inte enbart mot den som syndar utan även mot dennes barn, barnbarn och barnbarnbarn och alla efterföljande släkten. Det lär oss vad som hände Eli och hans söner.
”Det skall komma en dag då jag bryter din och din släkts livskraft, så att ingen i ditt hus når hög ålder. Du skall se med avund på var och en som får vara till gagn för Israel, och aldrig skall någon bli gammal i din släkt. Jag skall inte rycka bort alla de dina från tjänsten vid mitt altare, så att din blick slocknar och ditt livsmod vissnar. Men alla dina efterkommande skall dö i sina bästa år.” (1 Sam 2:32—33)
Som alla föräldrar vet finns det inget straff som är värre än det som träffar barnen.
”Den dagen skall Eli och hans släkt drabbas av det som jag har hotat med. Allt skall uppfyllas, från början till slut. Jag skall låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid, eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner - han visste ju att de visade mig förakt. (1 Sam 3:12-13)
Tänk på det innan nu syndar. Guds straff drabbar inte bara syndaren utan alla som kommer efter honom.

Gud visar också sin kraft i det han värnar släkters renhet.
”Vår Gud, vad kan vi då säga? Vi har ju övergivit dina bud, som du gav oss genom dina tjänare profeterna och som löd: Det land som ni skall ta i besittning är ett orent land. Folken i landet har i sin orenhet fyllt det med sina vidrigheter från den ena änden till den andra. Därför skall ni inte ge era döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner. Ni skall aldrig någonsin främja deras lycka och välfärd. Då skall ni bli starka och få njuta av allt det goda i landet och lämna det i arv åt era barn för all framtid?” (Est 9:10-12)
Det Gud lär oss är att inte se till den enskilda människan. Alla som tillhör ett orent folk är orena. Den som gifter sig med någon från ett orent folk kommer att få sin dom.
”Du, Herre, Israels Gud, är rättvis - ändå är vi i dag en rest som räddats undan. Nu träder vi fram inför dig med vår skuld. Efter det som har hänt kan ingen undgå din dom." (Esr 9:15)
Men Gud kan också bli våldsamt vred mot sitt eget folk och fälla en ohygglig dom.
”Därför säger Herren Gud: Ni har varit motsträvigare än de främmande folken runt omkring er, eftersom ni inte har följt mina bud och inte hållit er till mina lagar eller ens till de omgivande folkens lagar. Därför säger Herren Gud: Nu skall jag vända mig mot dig, Jerusalem. I dig skall jag fälla min dom i de främmande folkens åsyn. På grund av alla dina avskyvärda bruk skall jag göra med dig vad jag aldrig tidigare har gjort och aldrig senare kommer att göra. Ja, i dig skall föräldrar äta sina barn och barn äta sina föräldrar. Jag skall verkställa min dom över dig, och det som är kvar av dig skall jag sprida för alla vindar.

Du har orenat min helgedom med alla dina vidriga beläten och alla dina avskyvärda bruk, och därför skall jag, så sant jag lever, säger Herren Gud, gå fram som en rakkniv, utan förskoning, utan barmhärtighet. En tredjedel av ditt folk skall dö av pest och gå under av svält inne i dig. En tredjedel skall falla för svärd utanför murarna. En tredjedel skall jag sprida för alla vindar.

Jag skall förfölja dem med draget svärd. Mitt raseri skall få fritt lopp tills jag släckt min vrede på folket och tagit hämnd. När jag har gett mitt raseri fritt lopp, då skall de inse att jag, Herren, har talat i svartsjuk vrede. Jag skall lägga dig i ruiner och göra dig till åtlöje bland folken runt omkring. Alla som går förbi skall se det. Du skall bli till skam och åtlöje, till skräck och varnagel för folken runt omkring, när jag i ursinnig vrede verkställer min dom och straffar dig.

Jag, Herren, har talat. Jag skall sända svältens grymma pilar mot er, och de skall förgöra er. Jag skall göra svälten värre och värre, jag skall låta brödet tryta. Jag skall släppa lös svält och grymma vilddjur mot dig, så att du berövas dina barn. Pest och död skall dra fram över dig när jag riktar svärdet mot dig. Jag, Herren, har talat.” (Hes 5:7-17)
Så talar Gud. Låt oss denna domsöndag huka oss i skräck för den dömande gudens våldsamma vrede. Vet att herrens straff inte endast drabbar de som förbrutit sig mot hans bud utan kan drabba vem som helst, när som helst. Bed till honom, lyd hans olika budskap. De är svåra att förstå och strida mot varandra, men du måste göra att du kan för att underkasta dig hans vilja.

Kristi Gud är den straffande guden. Frukta honom. Amen.

20 nov. 2008

Gudlös TV i TV8!

Humanisternas ordförande Christer Sturmark leder ny intervjuserie i TV8.

I åtta avsnitt möter vi en rad välkända svenskar som alla har en icke-religiös livssyn och ett naturligt, snarare än övernaturligt synsätt på verkligheten. Under vintern diskuterar Sturmark religion och politik, vetenskap och pseudovetenskap, ateism, humanism och existentiella frågor med i tur och ordning Eva Dahlgren, PC Jersild, Björn Ulvaeus, Nyamko Sabuni, Christer Fuglesang, Kaj Fölster, Pernilla Ouis och Göran Lambertz.

Häng med på en gudlös och humanistisk intervjuserie! Premiär i TV8 onsdagen den 26 november kl 21.00. Gäst i första programmet är Eva Dahlgren.

Följ programmet på dess egen blogg!

19 nov. 2008

Lars Vilks musikal DOGS har världspremiär

Lars Vilks musikal DOGS har äntligen världspremiär i Stockholm den 22 november

Musikalen DOGS följs upp med en paneldebatt för yttrandefrihet och mot religiöst förtryck

Religion och yttrandefrihet har blivit heta debattämnen, inte minst för att de leder till politiska frågor om mångkultur, respekt, förtryck och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

En del av den diskussionen fördes i samband med Lars Vilks teckningar av profeten Muhammed som rondellhund. Projektet med alla de händelser som det förde med sig har nu fått en dokumentär form genom Lars Vilks musikal Dogs.

Det har tagit lång tid att både finna en plats för musikalen och att finna villiga medarbetare eftersom ämnet är känsligt. Den bästa lösningen var att göra musikalen i videoformat. DOGS leder åskådaren från inledningen med "De kränktas kör” genom demonstrationer till dödshot och debatter. Dessutom visas en musikal i musikalen, "Life of Prophet M." (en lättsam parallell till "Life of Brian") i tre delar.

Lars Vilks, Ex-muslimerna och Humanisterna Stockholm inbjuder nu till Världspremiären av Lars Vilks musikal DOGS med en efterföljande paneldebatt om yttrandefrihet och religiöst förtryck

LÖRDAGEN DEN 22 NOVEMBER Klockan 12.00 – 16.00 i Z-salen i ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm.

I panelen medverkar förutom Lars Vilks även bl a, Mina Ahadi, ordförande för Centralrådet för Ex-muslimerna i Tyskland, Maryam Namazie, ordförande för Centralrådet för Ex-muslimerna i England, Rebecca Hybbinette och Ingwar Åhman-Eklund från Humanisterna Stockholm samt Jens Ganman författare till musikalen ”Svart som synden”. Moderatorer är Afsaneh Vahdat, Ex-muslimerna och Ellis Wohlner, Humanisterna Stockholm.

Musikalen kommer att bevakas av internationella media som ex.vis BBC.

Entré 50 kronor. Biljetter kan beställas via e-post till stockholm@humanisterna.se

Se gärna trailern för DOGS: www.vilksdogs.se

18 nov. 2008

Livsåskådningar som samlarkort

The New Humanist presenterar i senaste numret livsåskådningar som samlarkort. Här är några:
Samla alla härifrån.

Humanisterna är inte eniga med kd i äktenskapsfrågan

I ekots lördagsintervju påstod Mats Odell att Humanisterna delar Kristdemokraternas syn på äktenskapsfrågan. "Jamen humanisterna Morgan Johansson och Christer Sturmark är med på vår modell!"

Det påståendet är både osant och vilseledande.

Humanisternas förslag är istället att civila äktenskap ska vara den enda giltiga juridiska formen i Sverige. Ingenstans längs vägen har Humanisterna gått med på att reservera ordet "äktenskap" för kyrkliga vigslar.

Christer Sturmark och Morgan Johansson svarar båda på Mats Odells påståenden.

16 nov. 2008

Skam över Claphaminstitutet

I januari i år bildades Claphminstitutet. Enligt deras egen hemsida så är institutet “en tankesmedja och ett forskningsinstitut som forskar, skriver, och publicerar material i form av rapporter, artiklar och böcker.” Som Humanist blir man förstås glad över ett sådant institut. En ny intressant motpart! Så blev också den andra artikeln som institutet skrev under på en samproduktion med Christer Sturmark. Lite medial draghjälp skadar förstås inte.

Så här långt är det lite oklart exakt vad forskningen ska gå ut på, men institutet har publicerat en rad debattartiklar i dagspressen. Dessa har mest handlat om äktenskapet (bevara), men också om homosexualitet (mot), ansvarigt sexuellt beteende (dvs avhållsamhet - för), och kristendom (för), bara för att nämna några. Allt är som sig bör, med andra ord.

Men så har det nu kommit en artikel om Eva Dahlgren i Norrbottenskuriren med anledning av att Dahlgren blev intervjuad förförra numret av Humanisten om sin väg till ateismen. Vägen var lång och krokig, med mycket själssökande och tankemöda. Allt detta kom fram i intervjun i Humanisten. Här är ett avsnitt som exempel:

Eva Dahlgren (ED): Det var under en lång vistelse i Grekland, på en liten ö som heter Patmos. Ön dominerades av ett kloster. Man bodde i en vik omgiven av två berg: högst upp på det ena låg klostret och på det andra hade munkarna sin trädgård, med ett gigantiskt neonkors som tändes på kvällarna. Jag var verkligen öppen och sökande, som jag alltid varit. Jag kände en enorm frid där, och jag förknippade den med prästerna på ön och kände att nu kommer jag att bli jättereligiös – vad härligt! Men det blev återigen så att jag insåg kyrkans hela förljugenhet: prästerna kunde vattna sin trädgård, prästerna hade mikrovågsugn, prästerna hade bilar, prästerna bestämde allting. Så när jag åkte därifrån efter tre veckor började jag ifrågasätta precis allt. Jag tänkte att om gud verkligen finns så kan han inte ha dessa representanter som sina utvalda. Det var svårt att få ihop tanken på den kraftfulle guden och hans oerhört dåliga omdöme när det gällde bundsförvanter.

Efter den vistelsen la jag tanken på gud på hyllan och levde som en typisk garderingstroende. Som att det är bra att ha en gud till hands om en katastrof skulle inträffa. Och som de flesta människor har jag inte behövt ta reda på vad jag tror eller inte tror på – tills för ett halvår sen.

Christer Sturmark (CS): Vad hände då?

ED: Jag blev kontaktad av Svenska kyrkan som ville att jag skulle skriva texten till ett nytt Requiem. De hade insett att de verk som finns inte är direkt tröstande för dem som söker sig till kyrkan i katastrofsituationer. Texterna bygger väldigt mycket på att man har dragit olycka över sig själv. Nu ville de skapa ett nytt verk och kompositören Jan Sandström skulle skriva musiken. Jag blev smickrad, även om jag kände att jag var ett politiskt korrekt val.

Jag hade möte med en kille som har något slags musikroll i kyrkan. Vi sitter och pratar om hur det ska vara, han visar mig texter till befintliga Requiem, och jag känner verkligen att jag skulle kunna skriva en tröstande text för människor i en sådan situation. Men så kommer frågan: ”Tror du på Gud?”. Och jag kan bara svara: ”Jag vet inte.” ”Men det är ju rätt viktigt att du kan definiera din tro”, fortsätter han. ”Jag får väl ta reda på det då!”, säger jag. ”Okej”, svarar han. ”Jag återkommer om tre veckor!”

CS: Oj, hur gjorde du då?

ED: Först tänkte jag att det är ju omöjligt att ta reda på! Samtidigt kände jag att detta var en stor ynnest. Det flesta människor lever hela sina liv utan att bry sig om det, eller behöver kanske inte utforska det. Men nu skulle alltså jag – på tre veckor – ta reda på om Gud fanns eller inte!

I tre veckor promenerade jag runt Riddarfjärden. Jag tänkte igenom mitt liv, allt som hade hänt. Jag tänkte över det rimliga, tänkte över mitt behov. Jag talade med Gud och sa: ”Kom igen nu då! Visa dig för mig! Här har du en helt normal artist som är villig att bli din tjänare.” Men det var helt tyst. Och ju mer jag trängde in i frågan, desto tydligare såg jag det absurda. Och framför allt kände jag, att jag vill inte tro på Gud. Jag kände att det låg ett slags omänsklighet i gudstron, som jag inte tyckte om. Jag ville tro på oss som är här. Att vi måste ta vårt ansvar. Så egentligen lämnade jag frågan med: ”Jag skiter i om Gud finns eller inte, men för mig så är han inte här.” Med påföljd att jag inte heller tog uppdraget som textförfattare. De frågade om jag inte kunde vara agnostiker, men jag sa ”nej, tyvärr!”.

CS: Det är intressant att du använder ordet omänsklighet! Det kan ju låta konstigt att det skulle vara omänskligt att tro på Gud, men det är precis vad det är – att överlämna ansvaret för människans moral och handlingar till någon annan, eller något annat än oss själva.

ED: Ja, det kändes verkligen absurt. Och att jag är 47 år gammal och inte tidigare har tagit ställning till någonting som är så otroligt viktigt.

Det här är del av en längre intervju, men ni förstår andemeningen. Det var inte direkt ett lättvindligt beslut för Dahlgren att bli ateist.

Vad lyfter Claphaminstitutet fram ur det här? Jo, det här citatet: “Jag skiter i om Gud finns eller inte.” Sen bygger de en hel debattartikel på hur lättvindligt Eva Dahlgren har kommit fram till sin ateism:

Eva Dahlgren har haft hela 17 år på sig att fundera över vem som tänder stjärnorna. Och till slut avfärdar hon frågan med förklaringen att hon helt enkelt inte vill att Gud ska finnas, så därför struntar hon i vilket. Onekligen en anmärkningsvärd motivering för en fråga med sådan dignitet.

Nej, som vi just kunde läsa så var det inte på det sättet.

Av särkskilt intresse är att en av artikelförfattarna, Per Ewert, dessutom skrivit en bok med namnet “Vem tänder stjärnorna?” - precis som Eva Dahlgrens låttitel. Men inte nog med att han stulit hennes låttitel titel till sin bok, han har dessutom mage att förenkla och förfalska hennes långa väg till ateismen.

Den här formen av oärligt debatterande har inte förekommit särskilt frekvent i Sverige tidigare, men det finns gott om exempel från USA. Här gäller uppenbarligen inte att argumentera för kristendomen genom att vara någon sorts moraliskt exempel, utan att genom lögner eller andra (alla?) till buds stående medel “värva själar till Jesus”.

Om jag fortfarande hade varit kristen hade jag skämts över att någon hade mage att agera på det här sättet i min religions namn. Nu tycker jag bara det är tragiskt.

Men nog bör de skämmas för sin oärlighet, författarna till den där artikeln. Skämmas ordentligt.

(Även publicerat på Lindenfors blogg)

13 nov. 2008

Hur man gör medkänsla exkluderande

Det här är en så pricksäker text av Dan Gardner i Ottawa Citizen att jag bara översatt den.

Den vackra, lyckliga, toleranta sidan av religion

"TED", det internationella forumet för ideer, sponsrar ett fascinerande projekt: För att "fira medkänsla" och "främja samarbete mellan världens religioner" så stöder TED en websida där människor är inbjudna att skriva en "deklaration kapabel att inspirera världen att fokusera på vad de stora religionerna delar, istället för på vad som skiljer dem."

Underligt nog är den här övningen i global inkluderande verksamhet bara riktad mot de tre Abrahamiska religionerna: Judendom, Kristendom och Islam, så det är inte så globalt eller inkluderande som det utger sig för att vara. Men låt oss inte vara missunsamma, eller hur? Sprid kärlek!

Så vad delar dessa religioner? Här kommer några ödmjuka förslag.

1. Alla tre religionerna omfamnar heliga böcker som innehåller avsnitt med förbluffande mycket våld, till och med folkmord. I alla tre religionerna har detta våld stöd av Gud.

2. Alla tre religionerna omfamnar påstått heliga böcker som har en ibland chockerande grad av fördomar mot andra stammar och trosinriktningar.

3. Alla tre religionerna omfamnar påstått heliga böcker som propagerar för sexism och våldsam homofobi. (Om tredje moseboken (Leviticus) hade skrivits idag så hade författaren, i de flesta västerländska länder, blivit dömd för hets mot folkgrupp och arresterad.)

4. Alla tre religionerna har, vid diverse tidpunkter, aktivt förordat och praktiserat de avsnitt av hemskheter som står i deras heliga böcker. En signifikant andel av anhängarna gör så fortfarande.

Ja, alla tre religionerna har också inspirerat konst, kärlek och medkänsla vid diverse tillfällen genom historien. Fantastiskt. Men jag är rätt säker att de som flockas för att "fira medkänslan" kommer att skriva om detta själva. Jag ville bara att de inte skulle missa de mindre fantastiska kvaliteter som deras religioner också har.

Fler förslag? Vad mer har de Abrahamiska religionerna gemensamt?

Av Dan Gardner

12 nov. 2008

Ny ateistisk busskampanj - den här gången i USA

Efter den lyckade ateistiska busskampanjen i England har American Humanist Association nu startat en liknande kampanj i USA. Budskapet den här gången är "Why believe in a god? Just be good for goodness' sake". Budskapet publicerades i gårdagens New York Times och Washington Post, och kommer snart att stå på sidorna, baksidorna samt insidan av 200 bussar i Washington DC.


Läs mer på kampanjens hemsida och i Amerikanska Humanisternas pressmeddelande. Eller varför inte i Dagen?

11 nov. 2008

Har religiösa svårt att läsa innantill?

Eskil Jonsson är ekonomie doktor och forskare i religion, ekonomi och hållbar utveckling. Beundransvärda meriter. Han arbetar också för nedrustning vilket är en beundransvärd uppgift. Men han gör det genom att förespråka att kristendom ska ersätta kapitalism. Provade vi inte det under medeltiden? Det funkade inget vidare.

I en artikel på SvD Brännpunkt gör Eskil Jonsson följande analys:

“I den rika världen presenteras nu gigantiska räddningspaket som ett slags offer för att tillfredsställa ”Marknadsmammon”, som verkar ha svårt att bli riktigt nöjd.”

“Tyvärr har även kyrkan i Väst ofta anammat den moderna tidsandan ifråga om finansiering, företagstänkande och hierarkiska maktstrukturer. Istället bör även affärsföretag ha sociala syften.”

En skum analys, kan man kan säga. “Tillfredsställa Marknadsmammon” är förmodligen menat som en metafor, men för vad? Räddningspaketen är ju till för att rädda småspararnas pengar. Och vilket syfte företagsverksamhet har måste väl rimligtvis vara upp till företagaren?

Kanske kan Jonssons psykedeliska analys bero på att han verkar ha lite svårt att läsa innantill? Han skriver nämligen också följande:

“Om kyrkan och andra religioner ska kunna bli trovärdiga i kampen för fred och försoning måste de vara förebilder för fred och enhet. I spetsen för nedrustning behövs inte minst kristna, judar och muslimer. De har i sina urkunder försoning och rättvisa som främsta ”varumärke”, men är kanske mer än andra involverade i krig.”

“Den kristna förvaltarskapstanken som handlar om rättvisa, försoning och ömsesidigt ansvar går som en röd tråd genom nästan alla religioners heliga skrifter.”

Har Jonsson överhuvudtaget läst Gamla Testamentet, för att inte tala om Koranen? “Försoning och rättivisa”? “Förvaltarskapstanke”? Det kanske är den här skrivningen som han syftar på: “Himlen skall lösas upp som rök, jorden slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor.” Jesaja 51:6 Den brukar citeras av kristna som inte vill ta ekologiska hänsyn; de har bibeln på sin sida.

Artikeln avslutas med följande pärla:

“Religion, ekologi och ekonomi har gemensamma rötter i det grekiska begreppet oikos (hus, hushåll, familj, gemenskap) som framhåller ett ömse­sidigt beroende av varandras resurser. Samma helhetssyn och beroende går igen i såväl Linnés natursyn som i dagens moderna ekologiska principer.”

Stryk religion från det påståendet så stämmer det någorlunda. Den helhetssyn och det beroende som finns inom de ekonomiska och ekologiska vetenskaperna har med verkligheten att göra. Att försöka hänga på religion på dessa seriösa vetenskaper är att försöka låna trovärdighet inom ett fält där religionen själv inte har någon.

Artikeln är ett tydligt exempel på att tro förblindar. Det är en av orsakerna till att kristendomen och andra religioner bör hållas på behörigt avstånd från allt vad politik heter. Religion är inte en lösningen på något av världens problem. Men ofta är den problemet.

8 nov. 2008

Obama om religion och demokratiPå några minuter formulerar Obama de grundläggande skälen för ett sekulärt samhälle med utgångspunkter i universella mänskliga värden.
Det demokratiska samtalet kräver att argument formuleras så att de är tillgängliga för alla oberoende av tro eller icketro. Hänvisningar till religiösa läror eller gudars viljor är inte fungerande argument.
Politik bygger på vår förmåga att övertyga varandra baserad på en gemensam verklighet samt kompromisser. Detta gör att religioner som bygger på följandet av guds vilja i grunden är inkompatibla med demokratisk politik.

Må Obama vara trogen detta tal under de fyra år som kommer. Då kan vi se fram mot en europeisering av amerikanskt debatt där gud läggs åt sidan och politiken förs fram av det demokratiska samtalet baserat på areligiösa argument.

3 nov. 2008

Inför civilrättsliga äktenskap

Om regeringen vill visa respekt för religiös tro, individuell frihet och det sekulära samhället finns en enda vettig lösning på frågan om samkönade äktenskap; den civilrättsliga. Den juridiska vigselrätten blir då endast förbehållen staten, skriver humanisternas Christer Sturmark och Morgan Johansson tillsammans med fyra kända kyrkoledare på SvD Brännpunkt idag.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se