3 nov. 2008

Inför civilrättsliga äktenskap

Om regeringen vill visa respekt för religiös tro, individuell frihet och det sekulära samhället finns en enda vettig lösning på frågan om samkönade äktenskap; den civilrättsliga. Den juridiska vigselrätten blir då endast förbehållen staten, skriver humanisternas Christer Sturmark och Morgan Johansson tillsammans med fyra kända kyrkoledare på SvD Brännpunkt idag.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Morgan Johansson är eniga tillsammans med debattörerna från några samfund om att vi ska införa en civilrättslig registrering. Det är en hedervärd åsikt.

Däremot är de, som de själva säger i debattartikeln, inte ense om hur exakt den civilrättsliga registreringen ska vara i detalj. Sturmark och Johansson är för en könsneutral äktenskapslag alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att bara den typen av äktenskap ska vara juridiskt giltigt som i t.ex. Nederländerna och Belgien.

Så här skriver Humanisterna i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.

http://www.humanisterna.se/index.php?option=com_content&view=article&id=330:remissvar-i-enskapsutredningen&catid=35:pressmeddelanden&Itemid=77

"Humanisterna anser att den äktenskapsliknande ordning med partnerskap som infördes för homosexuella par är diskriminerande. Om man på samma sätt hade haft en speciell vigselordning för funktionshindrade, särskilt intelligenta eller par som inte kan eller inte vill få barn, skulle det bli tydligt i sin osmaklighet. Själva inrättandet av specialregler för vissa grupper är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mot den bakgrunden beslöt till exempel Högsta Domstol i Sydafrika att undanröjde hindren för homosexuella att ingå äktenskap 2004."

Göran Högglund vill tvärtom avskaffa ordet äktenskap i lagen. Det om något borde en förening som Bevara äktenskapet protestera emot istället för att kritisera att fler par får möjlighet att ingå äktenskap med en könsneutral äktenskapslag.

Med den “kompromissen” från Göran Hägglund och kd skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”? Eller något annat?

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål” eller något annat.

Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man inte måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”.

Göran Hägglunds förslag om något är att avskaffa äktenskapet.

Bengt
Liberal

Anonym sa...

Jag är visserligen inte positiv till könsneutrala äktenskap men ska denna nyhet införas i mänsklighetens historia så är det andra bästa att staten tar hand om det juridiska. Kyrkorna tar sedan de teologiska aspekterna.

Har man väl tagit "steget över Rubicon" i att införa en könsneutral äktenskapsbalk så kan man i längden inte utesluta polygami, "tidsbegränsade äktenskap" eller proväktenskap etc.

Det bästa är kanske att avskaffa hela det juridiska äktenskapet och ha någon slags samlevnadslag (som sambolagen) och sedan får var man och kvinna skapa de relationer de vill. Det får ju sambos göra idag.

Att införa könsneutrala äktenskap på de premisser flera politiker ger är ju att bara gå halvvägs.

Hälsningar/Magnus

Anonym sa...

Hej

varför måste man ha namnet "äktenskap" var kommer det ordet ifrån, om det är religöst och normalt är begränsat till något som man vill ändra så är det en rätt fjantig debatt, då som jag ser det egentligen bara slutar med vad man menar att ordet ska betyda, man borde kunna ge samma rättigheter till alla vare sig dem anser att det ska kallas äktenskap eller något annat

Anonym sa...

För en vecka sedan skickade jag nedanstående insändare till Göteborgs-Posten. Den blev inte införd i tidningen, men kan passa bra här, tycker jag.
Nils Lindqvist, medlem i Humanisterna.

Vigselrätt och äktenskap.

Kristdemokraternas ledare Göran Hägglund är beredd att offra kyrkans vigselrätt. Bra. För vad har egentligen ett trosssamfund att göra med ett civilrättsligt förbund mellen två vuxna människor.

I utbyte vill kristdemokraterna begränsa vad som får kallas äktenskap. Detta har säkert en viktig religiös betydelse, men nu gäller det inte i första hand en kyrklig angelägenhet. Det kan inte vara rimligt att påtvinga andra sina religiösa övertygelser.

För min del kan dock de kristna gärna få behålla begreppet äktenskap för sig själva. Det har allför ofta använts som en markering för att kategorisera, exkludera och nedvärdera människor. Detta gäller inte bara i dagens debatt, utan även i äldre tider då barn kunde födas oäkta enligt kyrkans definitioner, med de problem som detta medförde.

Gå alltså till kyrkan för att ingå äktenskaå enligt religiösa föreskrifter. Men de som vill gifta sig på riktigt, dvs i civilrättslig mening, måste gå och registrera sig också.

För övrigt står det var och en fritt att välja vilka ceremonier man önskar. Som alternativ till kyrkliga ritualer grundade på en guds påbud, kan man t ex välja en som utgår från mer medmänskliga värderingar.

Nils

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se