11 feb. 2009

Religiositet och fattigdom går hand i hand

Gallup har precis publicerat en undersökning om religiositet i världen. Det är intressant läsning. Så här är religiositet fördelat över jorden, ju mörgrönare, desto mer religiöst är landet:
Ser ni mönstret?

Ju fattigare om och mindre demokratiskt ett land är, desto mer benägen är befolkningen att söka tröst hos påhittade supervarelser. Eller är orsakssambandet det omvända? Ju mer befolkningen söker tröst hos sina supervarelser, desto mindre demokratiskt och materiellt välutvecklat är landet. Svårt att sia om vad som är orsak och verkan, men sambandet i sig är tydligt.

5 kommentarer:

Lars Karlsson sa...

Lite för generaliserande för min smak att kategorisera länder på detta sätt, men får väl köpa det nu. Samtidigt kan man ju ifrågasätta undersökningens trovärdighet när USA kategoriseras som "less religious".

Patrik Lindenfors sa...

..."less religious" i jämförelse med andra länder. Gallup har dessutom en intressant jämförelse mellan olika delstater där fattiga sydstater är bra mycket mer religiösa än de rika nordöstra staterna.

Anonym sa...

Här beror det nog på hur man definierar religiositet respektive fattigdom.

USA är rikare än många länder i väst men är mer religiöst. Luxembourg är rikare än Sverige och mer religiöst.

Omvänt sett skulle detta generaliserande möjligen innebära att eftersom sekulariseringen avstannat i Sverige så blir vi fattigare.

För hundra år sedan fram till sjuttiotalet trodde samhällsvetarna (och andra) att religion och religiositet skulle försvinna i takt med ökad sekularisering. De erkänner idag att de hade fel och talar idag istället om sakralisering (motsatsen till sekularisering).

Den politiska och sociala ateismen har också på ganska kort tid visat vad den går för under förra århundradet.

Magnus

Anonym sa...

"Ju fattigare om och mindre demokratiskt ett land är, desto mer benägen är befolkningen att söka tröst hos påhittade supervarelser. Eller är orsakssambandet det omvända?"

Ett viktigt formellt påpekande: Bara för att det finns en korrelation mellan A och B behöver det inte nödvändigtvis finnas någon påverkan mellan A och B i vare sig den ena eller den andra riktningen. det kan vara så att både A och B påverkas av någon bakomliggande orsak C.

I det här fallet verkar i och för sig Humanistbloggens spekulationer om orsakssamnhang rimliga. Men man måste i de resonemangen vara mycket tydlig med att korrelation inte nödvändigtvis implicerar påverkan.

Patrik Lindenfors sa...

Magnus,
Det var inte ateismen som orsakade problemen förra århundradet. Det var kommunismen och nazismen. Du kan slå upp skillnaden i någon bra encyklopedi.

TonyF,
Du har förstås helt rätt. Det var en medveten övertolkning av en korellation för att få till en skarp bloggning. Man behöver inte vara vetenskapligt korrekt alla gånger. Väl?

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se