31 mars 2009

Talibanerna stoppar poliovaccineringar i norra Pakistan

Talibanerna ger nu sitt bidrag till serien "religiösa åsikter i medicinska frågor" genom att blockera FNs poliovaccineringar i norra Pakistan.

Extremistiska mullor använder sig av moskeernas högtalarsystem och privata radiosändare för att nå ut med sin medicinska kompetens till så många människor som möjligt använder sig . Budskapet som sprids är att vaccinet orsakar infertilitet och är del av en amerikansk komplott.

"Vaccinet är ett redskap för att minska populationen av muslimer. Det är emot Islam att ta en medicin innan sjukdomen", sa Muslim Khan, talibanernas talesperson i området.

Läs mer i the Telegraph.

30 mars 2009

Humanisternas nya styrelse

De 28 mars höll Humanisterna sitt årsmöte. Så här ser den nya styrelsen ut.

Christer Sturmark - Ordförande
Fil Kand i datavetenskap vid Uppsala Universitet. Samhälls-debattör och författare. Ordförande Humanisterna sedan 2004.

Ellis Wohlner - Vice ordförande
Aktuarie och f d försäkringsdirektör. Deltidskonsult om försäkringsfrågor i utvecklingsländer. Nämndeman i Stockholms Tingsrätt. Flyttade till Sverige 1972 från USA.

Kjell Ericson - Kassör
Egen företagare i utbildningsbranschen, också redaktör för Humanisternas medlemstidning HumanistInfo

Staffan Gunnarson - Förbundsekreterare
Idéhistoriker, frilansande skribent och föreläsare. Ledamot av Europeiska humanistfederationens styrelse.

Anna Bergström - Ledamot
Nybliven läkare med gedigen erfarenhet av fältarbete i Afrika. Har lett flera Humanistiska konfirmationsläger.

Anders Ekman - Ledamot
Jur. kand., fil. kand. i praktisk filosofi. Kanslichef för Unga Humanister.

Eduardo Grutzky - Ledamot
F d politisk fånge i Argentina som kom till Sverige 1984. Arbetar på ALMAeuropa, en ideell organisation som arbetar för mänskliga rättigheter.

Olle Häggström - Ledamot
Professor i matematisk statistik på Chalmers Tekniska Högskola, f d styrelseordförande i Svenska Matematikersamfundet, ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället samt Kungliga Vetenskapsakademien.

P C Jersild - Ledamot
Kolumnist i Dagens Nyheter. Författare till romaner som En levande själ (1980), Efter floden (1982) och De Ondas Kloster (2003). Arbetar också med frågor inom medicinsk etik.

Noomi Liljefors - Ledamot
Dokumentärfilmare från Svt med ett femtiotal filmer om de stora frågorna; livet, kärleken och döden. Numera coach för utveckling av ledare och medarbetare.

Sara Mohammad - Ledamot
Arbetar mot hedersrelaterat våld och driver föreningen "Glöm aldrig Pela och Fadime". Kom som tonåring till Sverige från Irak.

Agneta Blom - Suppleant
Docent i statskunskap och akademichef Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Morgan Johansson - Suppleant
Journalist, riksdagsman (s). Före detta socialtjänst- och hälsominister. Ledamot i Konstitutionsutskottet och Europarådets svenska delegation.

Per Kornhall - Suppleant
Disputerad biolog och lärare på Westerlundska gymnasiet i Enköping. Författare till en bok om de kristna fundamentalisternas angrepp på evolutionsteorin och det sekulära samhället.

27 mars 2009

Påven får bassning i vetenskaplig medicinsk tidskrift

En av världens viktigaste medicinska vetenskapliga tidskrifter - the Lancet - uttalar sig nu mot påvens kondomyttrande.

Lancet skriver att påven har "förvrängt vetenskapliga resultat för att föra ut katolsk lära i den här frågan." Lancet skriver vidare att latexkondomer för män är den enskilt mest effektiva metoden att reducera den sexuella spridningen av HIV/Aids.

"Om påven uttalade sig felaktigt på grund av okunnighet eller i ett medvetet försök att manipulera vetenskap för att ge stöd åt katolsk ideologi är oklart," skrev tidskriften.

Lancet vädjade vidare till Vatikanen att de ska återta sitt påstående. "När en inflytelserik person, religiös eller politisk, gör ett falskt vetenskapligt påstående som kan vara förödande för hälsan hos miljoner människor så borde denna person ta tillbaka eller korrigera sitt uttalande."

"Något mindre från påve Benedict vore en stor belastning för människor i allmänhet och personer som arbetar med hälsovård i synnerhet, inkluderande många tusentals katoliker som arbetar outtröttligt med att försöka hindra spridandet av HIV/Aids i välden."

Läs mer på BBC NEWS.

25 mars 2009

Katolska konvulsioner

I SVTs program Debatt igår fick några företrädare för den diversa religiösa yttring som kallas katolsk kristendom diskutera de klavertramp som katolska kyrkan gjort sig skyldig till på senare tid. SVT sammanfattade dessa så här:
Högerextremism, pedofili, fördömandet av kondomer, skandalen kring den 9-åriga flickans abort i Brasilien där Vatikanen bannlyste läkaren.
Programmet borde gjort tydligt att man kan vara katolik och ändå ha väldigt olika åsikter. Men av någon outgrundlig anledning hade man bara lyckats gräva fram en (1!) katolik med någorlunda liberala åsikter i dessa frågor, Gert Gelotte, ledarskribent på Göteborgsposten. Som Gelotte själv påpekade är Katolska kyrkan i Sverige dock inte särskilt representativ för kyrkan i helhet.

Förutom Gelotte var det idel mörker. En man försökte skylla problemen med den 9-årige brasilianska flickan på feministiska rörelser som "kapat" frågan. Att han har mage! Här rasar en hel värld mot den okänsliga uteslutningen av flickans mamma och läkarna som genomförde aborten, och så är det feminismens fel? Smaklöst och onödigt.

Två munkar förekom också i programmet. Den yngre av dem framhöll på fullt allvar att hans celibat skyddat honom från aids. det är förstås sant, men inte desto mindre fullkomligt ointressant i debatten. Isoleringscell skyddar också mot aids.

Den äldre munken hänvisade till en icke-existerande forskningsrapport som skulle visa att "Abstinence" och "Be faithful" var det som fått hiv-frekvensen att minska i Uganda. Den lyckade kampanjen innehöll dock också "Condoms" (ABC). Ingen har helt lyckats separera dessa tre inslag från varandra (här skildras båda sidors argument i den debatten). Som en läkare i programmet påpekade var förmodligen ett av de viktigaste inslagen att Ugandas regering helt enkelt pratade om kopplingen mellan sex och hiv. Sexualutbildning kallas det.

För övrigt försökte Maria Hasselgren, den pressansvarige på Katolska kyrkan i Sverige, hävda att det i fallet med den 9-åriga flickan "aldrigt förelegat någon exkommunikation" av mamman och läkarna. Som Gert Gelotte påpekade var detta uttalande helt enkelt inte sant. På Katolska kyrkans hemsida kan den intresserade läsa Maria Hasselgrens egen sammanfattning av fallet, där det står att "Ärkebiskopen i det stift som flickan bor i, Jose Cardoso Sobrinho, har, utan att samråda med den brasilianska biskopskonferensen, kritiserat mamman och de inblandade läkarna för beslutet att genomföra abort och har offentligt förklarat dem vara exkommunicerade." Sanningen är relativ.

Se programmet här.

24 mars 2009

Påven varnar mot andetro

Påve Benedict uppmanade häromdagen katoliker i Angola att undvika häxkonster och försöka vinna tillbaka de som lämnat katolska kyrkan för andra religiösa grupperingar, inklusive de som tror på andar och magiker.

I sin predikan vädjade påven till de lyssnande att räcka ut en hand till de som tror på häxkonster och andar. "Så många lever i skräck för andar, och för elaka och hotande krafter. I sin förvirring pekar de även ut gatubarn och gamla som besvärjare."

Det verkar dags för lite introspektion från påvens sida. Vem är det egentligen som företräder en tro med inslag av andar, elaka och hotande krafter, samt besvärjare?

Påven pussar barn
Påven pussar barn

23 mars 2009

Svenska kyrkans identitetskris

Tecknen på Svenska kyrkans tilltagande förvirring över sin värdegrund och sina målsättningar tilltar. Nu senast skildras den i en doktorsavhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 20 mars där Lennart Belfrage har studerat den Svenska kyrkan ur ett existentialpsykologiskt perspektiv.
– Historiskt har den Svenska kyrkan varit något av ”Sveriges ryggrad” i moraliskt och normmässigt hänseende, säger Belfrage, men nu ser man mer på kyrkan som en organisation eller ett företag vilket bidrar till att Svenska kyrkan nu genomgår en djup identitetskris.
Den här otydligheten medför förstås arbetsmiljöproblem för Sveriges präster. Ungefär en femtedel av prästerna löper därför en risk att bli utbrända, enligt självuppskattningar prästerna fått göra.
– Våra resultat visar att många präster tvivlar på sitt uppdrag och sin förmåga. Vi ser en ökad existentiell oro och en ökad sårbarhet och att det finns ett starkt samband mellan frågor om kallelsetvivel och emotionell utmattning.
Som Humanist slås man av att Svenska kyrkan mer och mer verkar vara på låtsas.


Läs mer i Uppsala universitets pressmeddelande eller i Kyrkans Tidning.

21 mars 2009

Ett upplyst Sverige?

Isobel Hadley-Kamptz skriver i Expressen om mysticism och pseudovetenskap i dagens Sverige.

Vi har kandidater till EU-parlamentet som är kreationister och som sprider medicinsk pseudovetenskap:
[I] EU-valet i juni i år ställer kristdemokraterna upp med ett toppnamn som åtminstone tidigare hävdat att Darwins lära och den bibliska skapelseberättelsen bör finnas sida vid sida i svenska skolor utan att lärarna tar ställning.
Ella Bohlin har sedan dess sagt att hon ändrat sig, men tredjenamnet, Per Landgren har motionerat i riksdagen om att evolutionen bör betraktas som filosofi och inte som vetenskap.
En annan av kristdemokraternas toppkandidater, Christina Doctare, tror att astma botas med ayurveda.

Vi betalar med våra skattemedel för att Antroposofer ska få bedriva sin ovetenskapliga humbug på barn:
[Det är] betydligt värre att antroposofiska kliniker fortfarande mot skattepengar tar emot exempelvis autistiska barn, trots upprepade vittnesmål om övergrepp och trots att behandlingen främst inriktar sig på att förbättra barnens karma inför reinkarnationen. Bland annat sker detta genom akvarellmålning utan svart färg.
Antroposofiska läkare i Sverige hävdar för övrigt fortfarande, trots otaliga vetenskapliga motbevis, att autism beror på mässlingsvaccin.

Men detta är bara några få exempel bland all alternativmedicin, andar, slagrutor och mysticism. Nog finns det arbete att göra för Humanister och andra engagerade i upplysning och vetenskap.

Den som inte tror mig kan läsa kommentarerna till artikeln.

20 mars 2009

Vatikanen modererar påvens kondomuttalande

Vatikanen tycker uppenbarligen att påvens senaste kondomuttalande är pinsamt. Nu har de nämligen modererat det.

Påven sa ursprungligen att kondomer förärrar problemen med Aids. Vatikanen meddelar att påven egentligen menade att kondomanvändning riskerar att förvärra problemen. En nog så viktig skillnad eftersom påven inte hade någon som helst empirisk uppbackning för sitt första påstående medan det senare bara kvalar in som löst tyckande.

Nu får Vatikanen mer att styra med, för i onsdags kom påvens senaste godbit då han uppmanade Kameruns biskopar att ”värna den traditionella afrikanska familjen från modernitetens och sekulariseringens faror.”

Påven får nog läsa på lite, för Afrika är en kontinent med 53 länder och tusentals etniska grupper. Att prisa "den afrikanska familjen" är ungefär lika korkat som att prisa "det europeiska språket" eller "den tyska politiska ledartypen".

Påven hade också ett glädjande budskap till Afrikas alla gatubarn. "Gud älskar dig, han har inte glömt dig." Så, då var det problemet löst.

Läs mer i Times Online, SvD eller Dagen.

Automatisera dina böner

För er som inte orkar be längre finns nu en tjänst på internet där du kan köpa dig fri. Inte som avlatsbrev, för du får inte chansen att berätta för Gud vad han ska göra, bara chansen att be om en tjänst.

Det hela är enkelt. Gå till den här hemsidan och fyll i lite formulär och (förstås) ditt kreditkortsnummer så fixar firman en datoriserad röst som läser upp din bön. Beroende på trosinriktning finns ett antal förvalda böner att välja (Fader vår, världsfred, mer pengar, etc.). Men tyvärr är det bara möjligt att få böner för monolitiska ökenreligioner från mellanöstern upplästa.

19 mars 2009

Påven gör ett "fashion statement"

Påven har tagit en kort paus i sina envetna försök att chocka världens befolkning med kontroversiella ställningstaganden för att annonsera starten för "Prästens år" med början 19 juni. Detta med anledning av prästernas lufsiga klädstil.
Påven sa att präster bör vara "närvarande, identifierbara och igenkännbara för sin tro, sina personliga dygder och sina kläder".

En klädfirma i Neapel som syr prästkläder har bekräftat påvens bedömning. "Ungefär 30% av prästerna klär sig lufsigt och bryr sig inte ens om färgen på kläderna," berättade en talesman för klädfirman Mastranzo för den italienska tidningen La Repubblica.

Läs mer från UPI eller i Dagen.

18 mars 2009

Franska och belgiska regeringarna fördömer påvens uttalande om kondomer

Protesterna strömmar nu in runt världen mot påvens uttalande om kondomer och aids. Mest noterbart är franska och belgiska regeringarna som båda har "uttryckt oro" och menar att sådana här uttalanden kan äventyra hälsoarbetet som pågår i Afrika.

"Det är inte upp till oss att döma om kyrkans doktriner, men vi menar att den här typen av uttalanden är ett hot mot människors hälsa och skyldigheten att värna livet" sa franska utrikesdepartementets Eric Chevalier.

Belgiens hälsoministerium sa att hälsominister Laurett Onkelinx var "chockad över att höra påvens kommentarer."

När kommer svenska regeringens officiella protest?


Läs mer från AFP.

Påvens "etik" kostar liv

Påven är på resa i Afrika. Den kontinent som är värst drabbad av hiv-viruset. Den kontinent som har flest föräldralösa barn på grund av aids. Under 2007 fanns 35 procent av alla hiv-smittade och 38 procent av alla aidsrelaterade dödsfall i södra Afrika. Det är en epidemi av episka mått det är frågan om. Alla tänkbara medel behöver användas för att förhindra mer lidande.

Då tycker påven det är lämpligt att uttala sig mot kondomer.
Många människor med katolsk tro konfronteras dagligen med konsekvenserna av aids. Jesuitpräster som hjälper de sjuka förespråkar kondomer för att minska sjukdomens spridning. 60 katolska grupper skrev förra året ett öppet brev till påven där de uppmanade honom att tänka om, att ompröva Vatikanens inställning till preventivmedel. Den negativa inställningen till kondomer ”utsätter miljoner människor för risken att smittas av aids”, skrev de.

Men påven och Vatikanen är orubbliga. Vad människor väljer att göra i sina privatliv är viktigare än att miljontals barn blir föräldralösa. Eftersom påvens ord väger tungt i den här delen av världen kommer hans hans uttalande få enorma negativa konsekvenser.

Enligt DN säger Maria Hasselgren, pressansvarig vid Katolska kyrkan i Sverige, att påven helt enkelt upprepade den uppfattning som katolska kyrkans ledning står för.
- Samtidigt betonar ju den katolska kyrkan andra saker, som trohet, avhållsamhet och få sexpartners, säger Hasselgren.
Men det kan de väl göra utan att motarbeta kondomanvändning? Det ena utesluter faktiskt inte det andra.

Påvens uttalande är skamligt. Den här typen av "etiska" ställningstaganden förtjänar enbart förakt från varje människa med ett uns av medkänsla.


Läs mer i DN, SvD eller Dagen.

Ateistbussen rullar in i Finland

Grattis till vårt grannland Finland som är nästa land på tur att dra igång den ateistiska busskampanjen. I måndags startade insamlingen för att finansiera annonserna som har budskapet "Gud finns troligen inte, så sluta bekymra dig och njut av livet." Läs mer på kampanjens hemsida (på Finska). Bakom kampanjen står Fritänkarförbundet och Humanistförbundet. Det finns 830 000 personer i Finland som inte hör till någon religion.

Tack till Lars Torstensson för tips om nyheten.

17 mars 2009

Jesus visar sig igen

Ännu ett tecken! Gud har återigen utfört ett av sina mirakulösa underverk och låtit Jesus visa sitt ansikte i en sittkudde i en kyrka på den franska ön Reunion.

Någon har suttit på Jesus

Om en Humanist hade haft superkrafter hade denne förmodligen använt dem till något annat. Stoppa världens fattigdom? Göra alla sjuka barn friska? Sätta stopp för alla naturkatastrofer? Möjligheterna är i princip oändliga.

Men att låta ett rumpavtryck se ut som ansiktet på sin enfödde son (som egentligen är Han själv - ja ni vet), det måste vara ett av de mer oväntade tricken. Intelligent design! (Förutom att kudden nu inte kommer att kunna användas till det den designades för. Hmm.)

Olle Häggström i SvD

Humanisternas styrelseledamot Olle Häggström slår ett slag för vetenskapen på dagens Svd Synpunkt.

Läsvärd i sammanhanget är även ekologiprofessorn Erik Svenssons blogginlägg i frågan.

För er som undrar är den vetenskapliga konsensusen i klimatfrågan förkrossande.

Passa er för rymdhärskaren Xenu

I Scientologernas hemliga texter berättas historien om den onde härskaren Xenu som för 75 miljoner år sedan regerade över 76 planeter, däribland jorden. På dessa planeter levde en ras som kallas thetaner. Xenu, som också var thetan, upptäckte att han med tankens hjälp kunde styra och påverka sina triljoner medthetaner. Det här skapade en spänning mellan härskaren och hans folk, som skapade en våg av känslor som orsakade universum. Xenu samlade då ihop hundratals miljarder thetaner och skickade dem i flygande tefat till jorden där de sprängdes i bitar med hjälp av vätebomber placerade i vulkaner. Det som blev kvar av varelserna, deras själar, smiter fortfarande in i våra kroppar ibland och skapar sjukdomar.

Den här skapelseberättelsen är Ron L. Hubbards bidrag till religionshistorien. Dock har Scientologerna förnekat att detta är en del av läran under många år. En grupp som kallar sig Anonymous, de anonyma, har genom ihärdigt arbete nu tvingat in Scientologin i ett hörn. Under en intervju med amerikanska tv-kanalen KESQ Channel 3 har Tommy Davis, en företrädare för kyrkan, bekräftat att ovanstående berättelse är en del av Scientologernas hemliga läror.

Allt enligt DN och Dagen.

Scientologikritiker utklädd till Xenu.

Scientologikyrkan är en sekt som orsakar stor skada för många människor genom sin anti-psykiatriska hållning. Se till exempel upp för den så kallade Kommittén för mänskliga rättigheter.

16 mars 2009

Svenska kyrkan har inga medlemskrav?

Svenska kyrkan kommer aldrig att kasta ut någon medlem oavsett vilken tro personen har. Det säger Esbjörn Hagberg, biskop i Karlstads stift, till tidningen Dagen. Det innebär alltså att jag som uttalad ateist får vara kvar som medlem. Det innebär också att praktiserande muslimer, hinduer, asatroende och satanister får vara medlemmar.

Frågan jag försökte ställa med min debattartikel i Aftonbladet i torsdags var om en uttalad ateist som publikt förnekar kristendomen och således motarbetar kyrkan kan tillåtas vara kvar som medlem.

Frågan var inte om Svenska kyrkan
- skulle inrätta en åsiktspolis (typ inkvisitionen). Hur skulle det gå till? Problemet kyrkan har att hantera är istället en medlem som uppenbart arbetar mot dem. Jämför med fallet om t.ex. en socialdemokrat börjar arbeta för moderaterna.
- skulle utesluta alla som inte skriver under på trosbekännelsen. Man kan vara kristen på många sätt, men alla är grundade i tron att Jesus var Gud som dog och uppstod. Annars är det inte kristendom. Det här kan även en utomstående bedöma, på samma sätt som att det går att bedöma att någon som tror på strikt planekonomi inte är nyliberal.
- skulle låta bli att välkomna alla i den kristna gemenskapen. Jämför med t.ex. folkpartiet som välkomnar alla som medlemmar men som ändå har principer de inte viker ifrån som gör det omöjligt att människor av alla åsikter faktiskt är medlemmar.

Jag är fullkomligt överväldigad av den massivt positiva responsen på min artikel. Jag har fått mängder med uppmuntrande mail, både från troende och icke-troende, som alla hoppas att kyrkan ska reagera. Nästan 19 000 personer har röstat i frågan på Aftonbladets web-sida, 29 bloggar har kommenterat frågan, de flesta har hållt med mig i sak, men jag har också (förstås) fått stå ut med att några debattörer gått på person och kallat mig barnslig idiot eller uppmanat mig att slänga mig i väggen. Det mest rörande var dock att bli uppringd av en präst i Svenska kyrkan som tackade för min artikel och hoppades att artikeln skulle tvinga kyrkan att sätta ner foten för sin tro för första gången på länge.

Det är kanske inte slut än. Men om biskopen i Karlstads linje blir den gällande - att man får göra vad som helst inom kyrkans hägn - varför ska vi då kalla det kyrka längre?

Katolska kyrkan i blåsväder

I fredags rapporterades att brasilianska biskopar rivit upp bannlysningen av mamman till den våldtagna brasilianska flickan efter en global proteststorm, något Vatikanen ännu inte kommenterat. Katolska kyrkan har varit i blåsväder i princip ända sedan den nye påven tillträdde. Läs mer om det i SvD.

Notera att kyrkan är de som följer i den här moralfrågan. När de försökte leda gick det på tvärs mot alltför många människors etiska grundsyn. Ännu ett exempel på att kristendomen inte är ett fundament för etiken.

13 mars 2009

Tack Anders Arborelius!

Biskopen i Svenska Katolska kyrkan, Anders Arborelius, ställer sig kritisk till bannlysningen av den våldtagna brasilianska 9-åriga flickans mamma och de två abortläkarna. Läs om hans uttalande i Kyrkans Tidning eller i Dagen. Detta uttalande går emot vad som tidigare meddelats från Svenska Katolska kyrkan och emot Vatikanens åsikt i frågan. Rakryggat.

Gud gör underverk hela tiden!

Just nu pågår kampanjen 100 dagar för Jesus, något som verkar passera ganska obemärkt förbi i det svenska samhället. Svenska kyrkan är inte en av arrangörerna, de verkar ha lämnat Jesus bakom sig. Men för alla som har ögon att se med lämnar Jesus spår överallt. Gud gör underverk hela tiden! Inte stoppar världens fattigdom och sånt, men ändå... Här en lägesrapport från USA:

12 mars 2009

Måste kungen bekänna en tro som Svenska kyrkan inte försvarar?

I grundlagen står att kung (men inte drottning!) måste vara av evangelisk-luthersk tro ”sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och för klarad är”. Så viktigt var det en gång att tro "rätt”. Har Svenska kyrkan samma krav på sin tro som kungen? Annars föreskriver grundlagen att kungen måste bekänna en tro som kyrkan inte längre försvarar.

En organisation som inte försvarar sin värdegrund vill inte jag vara medlem i. Eller står de upp för sin Jesus? I så fall borde de väl utesluta mig? (Jo, jag är fortfarande medlem.) Jag är ateist och Humanist och motarbetar dem aktivt.

Därför har jag utmanat Svenska kyrkan att stå upp för sin tro. Läs mer i Aftonbladet.

Om du själv vill gå ur Svenska kyrkan så har Humanisterna en informationssida om hur man gör här. Du sparar ungefär 5 000:- kronor per år på att inte vara medlem. Det finns en annan informationssida här.

EDIT: Det har bloggats en del om artikeln. Bland annat har jag blivit dissad atrologiskt! Tråkigt nog för astrologen baserade sig hela anlysen av min ruttna personlighet på fel födelsedatum!! En fullkomligt obetalbar miss. Han har nu rättat datumet med följande kommentar:
"Som jag dock var något mycket sant på spåren förändras historien inte alls av att backa Månen från Oxen till Fiskarna. Skillnaden mellan både en Sol och en Måne i Jordelementet istället för det faktiska förhållandet Jord + Vatten, pekar alltjämt på materialism. Men nu - via en Måne i Vatten - mer i riktning mot biologin. Enbart Jord skulle ha t.ex. ha känt sig mer hemma inom mineralogin."
Fast han påstår fortfarande att jag är Stenbock (jag är Vattuman) i denna något osannolika mening:
"Lägg på besserwisserns himmel särskilt märke till att det är viktigpettern Stenbocken själv - den arroganta Demiurgen (pseudo-skaparen) i senantik gnostisk-kristen föreställning - som talat genom den här värdkroppen."

Här finns länkar till fler blogginlägg. Förutom astrologen så håller de flesta bloggarna med mig, fast en del går förstås på min person när de inte grejar sakfrågan enligt känt mönster. Underhållande! Intressant nog ställer sig flera kristna bloggare bakom tanken på att Svenska kyrkan faktiskt borde ha någon sorts krav på tro på sina medlemmar. Det är kanske självklart? För den som verkligen tror på Jesus är det här en viktig fråga.

Bitte Assarmo diskuterar artikeln på tidningen Dagens blogg. Hon vet inte vad det rätta svaret är på frågan om Svenska kyrkan bör slänga ut mig eller inte, och skriver så här:

Jag vet faktiskt inte. Själv döpte jag inte min son eftersom jag vid den tiden var övertygad ateist och ansåg att det skulle vara hyckleri. Att jag numera hoppas att han en dag ska finna tron som jag gjort, och därmed också döpa sig, är en annan sak - och dessutom inte min eftersommin son är myndig sedan flera år.

Intressant nog gjorde jag själv tvärtom; alla mina tre pojkar är döpta som barn och kyrkomedlemmar. Vägen genom livet är något oförutsägbar.

Mer i tidningen Dagen om frågan.

Folkpartist kräver protest mot Vatikanen

Folkpartisten Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesman och ordförande för Liberala kvinnor, krävde under en riksdagsdebatt i onsdags att Sveriges regering fördömer Vatikanens agerande i frågan om den våldtagna 9-åriga brasilianska flickan.

– Det är ett exempel på den heliga stolens skenhelighet och den läskiga dubbelmoral som präglar den katolska skyrkan. Deras värderingar är kvar på 1800-talet, säger Birgitta Ohlsson till SvD.se.

Det går att gå med i en Facebook-grupp för dem som stöder idén om en svensk protest. Den heter Rött kort Vatikanen!

En riksdagsledamot i ett av världens mest sekulariserade länder vill protestera mot ett moraliskt bankrutt ställningstagande i kristenhetens högborg. Går det att få ett tydligare exempel på att religion hämmar moralen? Frågan är hur europas siste kvarvarande monark med diktatoriska befogenheter skulle reagera på en protest?

11 mars 2009

Studenter protesterade mot Westboro Baptist Church

Westboro Baptist Church, ökända för sina "God hates fags" demonstrationer och påståendet att Gud straffade Sverige med tsunamin, åkte till University of Chicago för att protestera mot bla Barack Obama. De möttes av mer än hundra studenter med skyltar och flygblad som parodierade deras:

Härifrån

Om kreationismen i Europa

Bloggaren Magnus Westerstrand diskuterar kreationismen i Europa.

Allt fler ateister i USA

En sak har länge skilt USA från resten av västvärlden, Amerikaners starka religiositet. Men nu är de på väg i fatt. Enligt en ny undersökning har antalet ateister nästan fördubblats till 15% av den vuxna befolkningen från 1990-2008. Kristendomen har under samma tid minskat från 86 till 76%. Antalet muslimer i USA uppgår för närvarande till 0,6%

Läs mer i DN eller Dagen.

Vatikanens evolutionskonferens II

Det kan här vara på sin plats att uttrycka lite stöd för den Katolska kyrkans intresse av evolutionsteorin (de behöver lite positiv press just nu när de fastnat i en nedåtgående spiral i moralhänseende). Vill Katolska kyrkan hävda att de fortsatt har de bästa argumenten ska de förstås anordna en evolutionskonferens och ta reda på hur världen fungerar på riktigt. I jämförelse med en del tokkristna kreationistiska protestanter är katolicismen på det sättet ett under av bildning.

Om man går till källorna har den här lärdomssträvan en lång historisk bakgrund. Här ett klassiskt citat från kyrkofadern Augustinus (354-430), en av de mer intressanta teologerna i historien.
"Usually, even a non-Christian knows something about the earth, the heavens, and the other elements of this world, about the motion and orbit of the stars and even their size and relative positions, about the predictable eclipses of the sun and moon, the cycles of the years and the seasons, about the kinds of animals, shrubs, stones, and so forth, and this knowledge he hold to as being certain from reason and experience.

Now, it is a disgraceful and dangerous thing for an infidel to hear a Christian, presumably giving the meaning of Holy Scripture, talking nonsense on these topics; and we should take all means to prevent such an embarrassing situation, in which people show up vast ignorance in a Christian and laugh it to scorn. The shame is not so much that an ignorant individual is derided, but that people outside the household of faith think our sacred writers held such opinions, and, to the great loss of those for whose salvation we toil, the writers of our Scripture are criticized and rejected as unlearned men.

If they find a Christian mistaken in a field which they themselves know well and hear him maintaining his foolish opinions about our books, how are they going to believe those books in matters concerning the resurrection of the dead, the hope of eternal life, and the kingdom of heaven, when they think their pages are full of falsehoods and on facts which they themselves have learnt from experience and the light of reason?

Reckless and incompetent expounders of Holy Scripture bring untold trouble and sorrow on their wiser brethren when they are caught in one of their mischievous false opinions and are taken to task by those who are not bound by the authority of our sacred books. For then, to defend their utterly foolish and obviously untrue statements, they will try to call upon Holy Scripture for proof and even recite from memory many passages which they think support their position, although they understand neither what they say nor the things about which they make assertion."
Ingen lyssnar på någon som far med osanning eller påstår dumheter. Det är därför det är så lätt att bara avfärda kreationister. Så lätt att Katolska kyrkan själva gjort det genom att inte bjuda in förespråkare för "Intelligent Design" till konferensen (de protesterade givetvis). Dessutom tog man bort mikrofonen från en muslimsk kreationist från Turkiet som under frågestunden inte ställde någon fråga, utan bara malde på om att det inte finns några övergångsfossil (en ren lögn).

Den som har bäst argument vinner en seriös diskussion. Vatikanen försöker nu desarmera ett av de kraftfullare argumenten som funnits i ateisternas arsenal - att kristna inte ser verkligheten för vad den är. I sann Augustinsk anda. De ska nog ha beröm för det, faktiskt. Liksom Svenska kyrkan bör ha (som dock ser verkligheten så väl att man kan fundera på om de ens är troende längre...).

Evolutionsdiskussion i Expressen

Här ett kort svar på kreationisten Sture Blombergs påståenden om evolutionsteorin i Expressen. Ett längre, mer komplett svar finns här. Henning Mankell har också kommenterat frågan.

10 mars 2009

Svenska katolska kyrkan backar upp bannlysning

Nya turer i fallet om den våldtagna 9-åriga brasilianska flickan. Även representanter för Svenska katolska kyrkan backar nu upp bannlysningen och menar att mamman och läkarna dragit den på sig själva i och med aborten.

Enligt Helena Darcy, ordförande för den organisation inom katolska kyrkan i Sverige som arbetar med medicinsk-etiska frågor, är uteslutningen ur kyrkan dock inte en aktiv handling från den lokala biskopens sida.
– Mamman och läkarna har uteslutit sig själva genom att medverka till aborten, eftersom att ta någons liv alltid leder till uteslutning. Däremot tillhörinte våldtäkt inte dessa allvarliga brott, vilket innebär att pappan inte automatiskt blir utesluten.
Allt är mammans och läkarnas eget fel - ingen skuld bör falla över kyrkans regelsystem? Var har etikdiskussionen tagit vägen inom katolska kyrkan?

9 mars 2009

Vatikanen försvarar bannlysning

I helgen satte Vatikanen äntligen ner foten i fallet om den brasilianska 9-åriga flickan som våldtogs av sin styvfar och sedan hjälptes till abort av sin mamma. Flickan, som bara vägde 36 kilo, var gravid med tvillingar. Om graviditeten hade fått gå tiden ut hade den hotat flickans liv. Därför utfördes aborten, trots att aborter egentligen är förbjudna i Brasilien.

Mamman och läkarna räddade därför sannolikt flickans liv. Men istället för att prisa insatsen inte bara fördömde den brasilianska katolska kyrkan aborten, de bannlyste de inblandade. Inte flickan, hon var ju bara 9 år och således inte ansvarig för sina handlingar (men uppenbarligen gammal nog att bli tvillingmamma) men mamman och läkarna.

Styvpappan, som misstänks ha förgripit sig på flickan sedan hon var sex år, och som dessutom förgripit sig på flickans 14-årige handikappade syster, var däremot välkommen tillbaka i gemenskapen "bara han biktade sig".

Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva, själv hängiven katolik, har skarpt betonat att ”läkarna gjorde vad de borde; rädda livet på en nioårig flicka”. Världen är upprörd. Vägledning behövs. Vad säger högsta ledningen i Vatikanen?

I helgen kom svaret - smakfullt nog samma helg som Internationella Kvinnodagen firades runt hela världen. Kardinal Giovanni Battista Re, ansvarig för kyrkans biskopskongregation, försvarade bannlysningen. Kardinalen menade att ”liv alltid måste skyddas” och kallade kritiken mot kyrkans ståndpunkt för ”orättfärdig”.

Svenska Dagbladet tar upp några andra fall där kyrkan baserar sin "etik" på dogmer mer än att minska lidandet i världen:
  • Bråket kring Eluana Englaro, den 38-åriga kvinna som fick dödshjälp efter 17 års koma. Katolska grupper driver ett rättsfall för att åtala Eluanas pappa för mord.
  • Italien införde 2004, efter påtryckningar från katolska kyrkan, Europas mest rigorösa lag för fertilitetsbehandlingar. Det här har lett till "fertilitetsturism" till Schweiz och Spanien.
  • Vatikanen protesterar just nu vilt mot Obamas planer på att lyfta restriktionerna mot stamcellsforskning.
  • Bråket om den förintelseförnekande SSPX-biskopen Richard Williamson pågår fortfarande. Påven ska resa till Israel i maj för att försöka lappa ihop relationerna.
Kristendom som grund för moral och etik? Tror inte det.

8 mars 2009

Internationella kvinnodagen

Idag, den 8:e mars, är den internationella kvinnodagen. Läs mer i t.ex. DN1, DN2, DN3 eller SvD1, SvD2.

Frågan är hur man ska hantera problemet med kvinnors utsatta situation? Ett par föräldrar har valt att hemlighålla sitt barns kön. En annan aspekt är att belysa religionens roll i att hålla kvinnor nedtryckta, något som vi gjort här på Humanistbloggen tidigare: H1, H2, H3. Tyck till i kommentarerna!

(Ni kan även kontemplera de vidare äventyren i fallet med de bannlysta läkare som räddade livet på en nio-årig flicka genom att hjälpa henne igenom en abort. Dagen låter meddela att "ärkebiskopen i delstaten där flickan bor säger att mamman och läkarna kan bli förlåtna och få absolution om de ångrar sig och biktar sig". Vilken tur. Då kan de slippa att brinna i all evighet för sin livräddande insats.)

7 mars 2009

Stöd Påven!?

Eftersom Påven har det lite jobbigt med sina kritiker just nu, med t.ex. återvälkomnandet av högerextrem sekt, bannlysning av de som räddade livet på en våldtagen nio-årig flicka och amerikanska pedofilpräster, så behöver han förstås det stöd han kan få.

För de av er som tycker att Påven gör ett bra jobb och bara är allmänt missförstådd finns nu därför chansen att skriva på en namninsamling till hans stöd. Kampanjen har redan samlat många namnunderskrifter. I skrivande stund är det här sifforna:
Underskrift : 49195
Antal barn : 90797

Om ni undrar över det där med antalet barn så skriver man alltså under med namn, stad och land - samt antalet barn i familjen. Man får anta att barnen också ska räknas som påvens supportrar? Annars fyller ju siffran ingen funktion.

Själv hade jag aldrig haft mage att skriva på för mina barn på t.ex. en namninsamling för de mänskliga rättigheterna. De är egna individer och får skaffa sig och stå för sina egna åsikter. Det här är något som varje fritänkare är skyldig sina barn.

Mer religiös kvinnoförnedring

Som vi tidigare rapporterat fördömde den katolska kyrkan en nio-årig flickas abort av tvillingar efter att hon blivit våldtagen av sin styvfar. Världen reagerade med avsky mot kyrkans ställningstagande, så därför har den katolska kyrkan tagit tillbaka sitt fördömande.

Skojar bara.

Istället har kyrkan bannlyst alla som var involverade i aborten. Utom den nio-åriga flickan själv som ursäktades på grund av sin ålder. Fast hon var förstås tillräckligt gammal för att bära och föda tvillingar - sina 36 kilo till trots?

Till och med Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva - som själv är katolik - tycker att måttet blev rågat i och med bannlysningen. "I det här fallet hade läkarna mer rätt än kyrkan" sa han.

Alla är ateister

Är det någon speciell gud man måste förneka för att vara ateist? Eller räcker det med någon i högen, t.ex. Zeus, Oden eller Ra?

I Sverige brukar man kalla de som inte tror på den kristne guden för ateister medan de som t.ex. inte tror på Krishna inte hamnar i ateist-facket. Vidgar man ateismen till att applicera på vilken gud som helst blir i konsekvensens namn alla ateister - ingen har ju ens möjlighet att kunna alla gudars namn.

Begränsar man däremot begreppet ateism till den kristne guden så är man etnocentrisk. Varför skulle just vi ha fått uppenbarelsen från den Ende Guden och alla andre från den Falske Guden?

PC Jersild diskuterar detta och mycket mer därtill i en läsvärd krönika i DN idag.

6 mars 2009

Religionens roll i världens kvinnoförtryck

Enligt artikel på DN Debatt presenterar Sida idag en analys av finanskrisens påverkan på kvinnors situation i världen. Som vanligt när pengarna tryter är det de svagare i samhället som får ta den största smällen, och som vanligt tillhör i många länder de flesta kvinnor till gruppen "de svagare".

I en analys som den som Sida presenterar kunde det vara på sin plats att diskutera den generella frågan om varför kvinnor på många ställen är en svagare part. Här spelar självklart religion en stor roll, men inte ett ord om detta i DNs debattartikel.

Dock behöver man bara bläddra fram till kulturdelen för att finna en stort uppslagen artikel på temat kvinnor och religion. Den beskriver de kvinnliga demonstrationer för ökad frigörelse som inträffade precis efter att Shahen hade blivit störtad i Iran. En tid som verkade full av framtidstro. Dock slog Khomenis lärljungar brutalt ner demonstrationerna och den islamiska revolutionen urartade till värsta sortens teokrati.

Det slår blixtar mellan de två verklighetsanalyserna på DN Debatt och i kulturdelen. För går det att analysera kvinnors relativa fattigdom i Iran utan att ta med religion som en förklarande faktor?

Eller varför inte läsa i Dagen om den nio-åriga flicka som efter att ha blivit våldtagen av sin styvfar blivit gravid med tvillingar. En nio-årings kropp (flickan väger 36 kilo) är inte gjord för en graviditet - särskilt inte en tvillinggraviditet - så flickan genomgick en abort. Detta trots Brasiliens generella förbud mot aborter. Men här gjordes ett undantag då moderns liv var i fara.

Vad gör Katolska kyrkan i ett sådant här fall? Rycker ut till flickans tröst? Fördömer styvfaderns agerande? Nej, istället fördömer man i skarpa ordalag aborten. Flickan borde ha fortsatt graviditeten menade Katolska kyrkans representanter.

- Det är Guds lag: Du ska inte döda. Vi ser detta som mord, säger Marcio Miranda, advokat för biskopsdistriktet till O Globo.

Går det att förstå kvinnans underordnade ställning i Brasilien utan att ta med religion som en förklarande faktor?

Hur många exempel behövs det? Hora-madonna-dikotomin inom katolicismen. Tempelprostituerade i Indien. Beslöjade kvinnor inom Islam. Kvinnoprästmotstånd inom Svenska kyrkan - inom alla kyrkor. Abortmotstånd. Talibanernas hot mot flickskolor i Afghanistan. Hedersvåld. Listan kan göras nästan hur lång som helst.

Att göra en analys av kvinnans problem i världen utan att nämna religion är att sila mygg och svälja kameler.

4 mars 2009

Vatikanen kallar ateismen 'absurd'

Igår började Vatikanens evolutionskonferens. Den kommer säkert producera många minnsvärda uttalanden som vi kan ha anledning att återkomma till.

Redan i tisdags konstaterade till exempel kardinal William Levada, chefen för Kongregationen för trosläran (det som förut kallads för inkvisitionen) att Richard Dawkins påstående att evolutionsteorin bevisat att Gud inte finns är 'absurdt och obevisat'. Det får man nog hålla med om. Problemet är att Richard Dawkins aldrig påstått något liknande. Han har tvärtom varit extremt noggrann med att påpeka att det inte går att motbevisa Guds existens.

Det är förstås lättare att argumentera mot argument som man själv hittar på, så man får förstå den gode kardinalen. Men det måste vara lite pinsamt att anordna en konferens om evolutionsbiologi och religion, och sen inte ens bemöda sig att läsa på.

En av sakerna konferensen har att ta ställning till är Intelligent Design, teorin om att naturen verkar så smart konstruerad att den måste vara designad. Här ett citat från konferensen:

Organismers design är inte de man skulle förvänta sig från en intelligent designer, men imperfekt och än värre. Defekter, fel, konstigheter, slöseri och grymhet genomsyrar världen.

Detta citat kom förstås inte från någon talesman för Vatikanen, utan från en biologiprofessor som deltar på konferensen, Professor Francisco Ayala.

Vatikanen har väl inte varit odelat positiv till evolutionsteorin, om man säger så, och så sent som 2006 påstod en kardinal, Christoff Schoenborn från Wien, att evolutionsteorin och kristendom inte gick att förena.

Kardinal Levada påpekar att "hur än skapelsen kom till och evolverade så är Gud den ultimata orsaken bakom allt". Levada nekade att specificera Vatikanens åsikter om intelligent design, utan sa bara att "Vatikanen lyssnar och lär".

Inget bönesvar? Lämna ett meddelande

Från och med den 7 mars kommer de som ringer på nummer +316-4424-4901 att mötas av budskapet "Hej, du talar till Gud. Jag är inte inne just nu, så lämna ett meddelande efter signalen."

Det är den holländske konstnären Johan van der Dong som satt upp telefonsvararen för att ge människor en chans att ta en paus och fundera över livet.
Precis som när man ber får man en chans att organisera sina tankar när man lämnar ett meddelande på en telefonsvarare. Det är den perfekta kombinationen för meditation, förklarar han.
Allt enligt Dagen.

3 mars 2009

Om Gud försvann...

Vad skulle hända om Gud försvann? Edward Current filosoferar.

Christopher Hitchens om FNs anti-blasfemiresolution

Som vi tidigare rapporterat här på Humanistbloggen så har FN antagit en icke bindande anti-blasfemirasolution. Cristopher Hitchens kommenterar den i Slate.

2 mars 2009

Gjorde jämlikheten Sverige sekulärt?

Karin Ström skriver i en understreckare i Svenska Dagbladet om Phil Zuckermans bok Society Without God: What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment som vi tidigare tipsat om här på Humanistbloggen.

Understreckaren talar bäst för sig själv, så jag klipper bara in några citat och rekommenderar er att läsa helheten.
Det är ingen dålig bild av Skandinavien Zuckerman målar upp. Läsaren bombarderas med listplaceringar där Sverige och Danmark ligger i absoluta toppen beträffande allt från biståndsgivande, ekonomisk jämlikhet, livslängd och miljövänlighet till avsaknad av korruption, barnaga, analfabetism och könsdiskriminering. Ovanpå alla statistiska argument om hälsa, rättsäkerhet och Den Godhjärtade Staten beskriver Zuckerman med känslosam inlevelse hur han med egna ögon upplever oss i vår saktmodiga vardag. Han beskriver sävliga bussturer, rofyllda cykelutflykter och stillsamma promenader utan poliser på gatorna. Han beskriver lugnet, renligheten, grönskan och motionärerna, han berättar om välordnade ålderboenden och välkomnande hem. Han avlivar myten om svenskarnas självmordsstatistik och vittnar i stället om skandinaverna som en grupp lyckliga människor som är till freds med livet – givetvis med stöd av The Economist Quality of Life Index, där Sverige rankas som nummer fem. Det enda negativa han kan erinra sig är petitesser som dåligt väder, höga skatter och skadligt hög godiskonsumtion bland barn, annars är Skandinavien paradiset på jorden.
Bra ställe att bo på, uppenbarligen. Men tror vi på Gud?
Hur religiösa är vi då, egentligen? Tre fjärdedelar av Zuckermans intervjuobjekt har en inställning som ligger någonstans mitt emellan likgiltighet och ateism, medan en fjärdedel betecknar sig som troende – om än inte med amerikanska mått mätt. Mer detaljerat delar författaren in sina ickereligiösa intervjuobjekt under tre rubriker. Den första är ”reluctance/reticence”, motsträvighet/förtegenhet. Dessa människor fick Zuckerman övertala för att över huvud taget säga ja till att låta sig intervjuas om religion, och när han väl fick deras tillåtelse hade de väldigt lite att säga; religion var ett sådant icke-ämne i deras liv att det inte ens kunde fungera som konversationsbränsle. Den andra gruppen rubricerar han ”benign indifference”, positiv likgiltighet. Denna grupp var välvilligt inställd till religion och tyckte den stod för goda värden – kyrkorna är vackra, församlingens präst är en aktningsvärd person och Jesus en intressant historisk figur – även om de själva var tämligen ointresserade av Gud. Den tredje gruppen kallar Zuckerman för ”utter obliviousness”, fullkomlig aningslöshet. Dessa intervjuobjekt fick fundera ordentligt när han ställde frågor som om de trodde på Gud eller om att människor hade en själ, för de hade aldrig riktigt tänkt på det innan . Detta var i och för sig unga men dock vuxna människor mellan 20 och 40 år: en sjukgymnast, en läkarstudent, en kemiingenjör, för att nämna några exempel. Gruppen var liten, men överträffade Zuckermans vildaste förväntningar om hur sekulär en kultur kan vara.
Fascinerande. Likgiltighet är förmodligen religionens största fiende, så varför inte? Men varför är vi då så lite religiösa?
Den intressantaste förklaringen som Zuckerman presenterar är den han lånat från den brittiske historikern Callum Brown, och som har att göra med kvinnans frigörelse. Det är ett känt religionssociologiskt faktum att kvinnor är mer religiösa än män och i troende hem ofta är den som ansvarar för att religionen efterlevs. När kvinnan frigjorde sig från hemmet och det traditionellt kristna kvinnoidealet ifrågasattes, utmanades även den religiösa övertygelsen. Kärnfamiljen förlorade sin personliga apostel i hemmet, och män och barn slapp plötsligt undan både bordsböner och kyrkobesök. Zuckerman hämtar stöd från studier som visar att hemmavarande kvinnor är mer religiösa än kvinnor i arbetslivet, och menar att orsaken till Sverige och Danmarks exceptionellt låga religiositetsgrad helt enkelt är ett direkt resultat av vår exceptionellt höga jämlikhetsstandard.
Det kanske är därför som kristna driver "kvinnan-hem-till-spisen"-linjen hela tiden?

Själens icke-existens nästa utmaning för religionen

Kristendom förutsätter att människan har en själ. Eller?

Efter att evolutionsteorin gjort Gud onödig inom biologin kommer nu nästa utmaning för religionen från neurovetenskapen. Det verkar nämligen utifrån den forskningen vara fallet att alla aspekter av en person kan förklaras med hjälp av fysikaliska processer.

Det här blev först klarlagt vad gällde de sensoriska och motoriska systemen. Fast det räcker förstås inte för att avskaffa själen. Kanske bara sinnen och motorik är fysikaliska, men kontrollmekanismerna bakom styrs av en själ?

Men nu har neurovetenskapen även börjat kartlägga mekanismerna bakom personlighet, kärlek, moral och andlighet. Bilder av hjärnan i arbete med dessa fenomen avslöjar nämligen att alla har fysikalisk bakgrund. Det går dessutom att påverka alla med mediciner och lokal stimulering (eller skada).

Hjärnprocesserna visas därmed inte bara vara korrelerade med våra upplevelser, utan själva orsaken till dem. Så vad finns det då för utrymme för en själ?

Det går förstås att hålla resultaten av forskning ifrån sig, på det sätt kreationister gör med så kallad "Intelligent Design". I neurovetenskapens fall kallas motrörelsen för "Icke-materialistisk Neurovetenskap" - en rörelse som vi förmodligen tyvärr kommer att höra talas mer om.

Mer intellektuellt lagda kristna tar vetenskapens kunskaper på allvar och blickar bakåt, mot kristendomens ursprung. Dessa teologer hävdar att den judisk/kristna bilden av människan från början var fysikalistisk/materialistisk.

Splittringen mellan kropp och själ - dualismen - kom in i bilden först senare. Vill man så går det alltså att förena materialism med kristendom. I alla fall enligt de teologer som förespråkar den här linjen.

Frågan är vilket riktning kristenheten tar i förhållande till den nya neurologin. Vad det gäller utmaningar mot tron verkar ryggmärgsreaktionen vara förnekelse (t.ex. heliocentrism, evolution). Det är förmodligen inte särskilt stort hopp i det här fallet heller.

Läs mer i Science (kan behöva en prenumeration eller betalning).
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se