21 mars 2009

Ett upplyst Sverige?

Isobel Hadley-Kamptz skriver i Expressen om mysticism och pseudovetenskap i dagens Sverige.

Vi har kandidater till EU-parlamentet som är kreationister och som sprider medicinsk pseudovetenskap:
[I] EU-valet i juni i år ställer kristdemokraterna upp med ett toppnamn som åtminstone tidigare hävdat att Darwins lära och den bibliska skapelseberättelsen bör finnas sida vid sida i svenska skolor utan att lärarna tar ställning.
Ella Bohlin har sedan dess sagt att hon ändrat sig, men tredjenamnet, Per Landgren har motionerat i riksdagen om att evolutionen bör betraktas som filosofi och inte som vetenskap.
En annan av kristdemokraternas toppkandidater, Christina Doctare, tror att astma botas med ayurveda.

Vi betalar med våra skattemedel för att Antroposofer ska få bedriva sin ovetenskapliga humbug på barn:
[Det är] betydligt värre att antroposofiska kliniker fortfarande mot skattepengar tar emot exempelvis autistiska barn, trots upprepade vittnesmål om övergrepp och trots att behandlingen främst inriktar sig på att förbättra barnens karma inför reinkarnationen. Bland annat sker detta genom akvarellmålning utan svart färg.
Antroposofiska läkare i Sverige hävdar för övrigt fortfarande, trots otaliga vetenskapliga motbevis, att autism beror på mässlingsvaccin.

Men detta är bara några få exempel bland all alternativmedicin, andar, slagrutor och mysticism. Nog finns det arbete att göra för Humanister och andra engagerade i upplysning och vetenskap.

Den som inte tror mig kan läsa kommentarerna till artikeln.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej,

du påstår ovan att "... kreationister... sprider medicinsk pseudovetenskap:... Christina Doctare, tror att astma botas med ayurveda."

Men hur kopplar du ihop Biblisk skapelsetro med hinduisk ayurveda? GTs judendom och Biblisk kristendom har ju alltid avskytt hedniska vidskepligheter. Och KDs hycklare/-eri vill jag inte tala om.

Vi delar alltså troligen en del åsikter om vidskepligheter, men, om det är just skapelsetro är ditt "mål" eller "fiende" är det bra om du lär dig träffa målet.

Jag tex tror på hela Bibeln, från första bladet, inklusive skapelseberättelsen. Och jag kan inte se varför vi inte skulle det, kan du?

Eric Wadenius sa...

Rolf,

Skulle inte du klassa det som vidskepelse att tro att reciteringen av vissa specifika ord (bön) kan få naturlagarna att magiskt upphävas till någons fördel?

Jesus själv, och hans lärjungar, ansåg att handpåläggning kunde bota sjuka, vilket många kristna tror än idag; är inte detta vidskepelse?

Att tro att en sjukdom botas av ayurveda eller med handpåläggning är väl båda lika vidskepligt?

Därav av exemplet i bloggen. Det ena har ju inte mer substans än det andra.

Fråga: varför skall man inte tro på Bibelns skapelseberättelse?

Svar 1: för att den inte är sann.
Svar 2: för att den är djupt omoralisk

Med vänlig hälsning,
Eric

Anonym sa...

Rolf Lampa; Hur är det fatt? Mår du inte riktigt bra?

Anonym sa...

Rolf Lampa:

Skulle Du vilja definiera vidskepelse för mig, Du verkar ju veta?

Anonym sa...

>> "reciteringen av vissa specifika ord (bön)"

Hm, "specifika ord" låter inte som någon korrekt definition av bön. Hjärtats samtal med Gud skulle däremot kunna ge fler träffar i bibeltexterna. Rabblandet av tomma ord, "som hedningarna" är däremot avskyvärt enligt Bibeln (http://sv.rilpedia.org/wiki/Matt_6:7).

>> "naturlagarna att magiskt upphävas till någons fördel?"

Varför förutsätter du "upphävas"? Har du oändlig kunskap om naturlagarna? (Fysiker vet inte ens vad gravitation "är" och även nollpunktsenergi undandrar sig vår förståelse, etc). Obs, jag tror inte på "energier" och New Age prylar och sånt, däremot tror jag att universum blivit till.

Jag tror däremot INTE att absolut allt, blivit till av absolut ingenting, på grund av absolut ingenting.

Jag tror istället att det finns en första orsak (Gud), och som sådan (logiskt sett) måste vara av evig natur, och som med ett visst syfte och avsikt (medveten) skapat allt och även oss människor, och som fortfarande råder över de naturlagar han själv skapat. Jag tror på bibelns Gud.

Men eftersom ett av syftena enligt Bibeln var människan och eftersom vi inte kan leva praktiskt eller fungera psykiskt i en värld av kaos, eller där naturlagar inte är förutsebara (på dårhusen finns folk som inte litar på sina sinnen och med krampaktiga händer håller om armstöden och inte vågar ställa sig upp och gå över golvet) skulle det vara oförenligt med Guds syfte att helt godtyckligt "spela tärning" med naturlagarna - en av de viktigaste förutsättningarna för meningsfull naturvetenskap, som händelsevis uppstod i en kristen kultur, grundad nästan uteslutande av kristna skapelsetroende vetenskapsmän.

Däremot borde det inte vara något större problem, för den som skapat naturlagarna, att ÖVERSKRIDA dem och att styra dem att verka i någon viss avsikt, i linje med ursprungliga avsikter med alltihop. Dvs till "någons fördel" för någon av dem för vilken universum ursprungligen skapades.

Alltså, den som tror att universum blivit till, dessutom på grund av någon logisk (vettig?) anledning, ser inget principiellt problem i att tro att samma Skapare som kunde skapa allt ur intet även skulle kunna tänkas hjälpa, med lite mer av Skaparens specialiteter, den som helt och hållet litar på hans goda avsikter? (dvs tror, vilket enligt Bibeln krävs för att Guds läkande kraft skall kunna komma en enskild person till del, frivilligt).

>> "Jesus... handpåläggning kunde bota sjuka... inte detta vidskepelse?"

Varför vidskepelse? De flesta mirakel jag läser om i bibeln, där en medveten person tar emot helande, verkar förutsätta tro och kanhända är handpåläggning (jag vet faktiskt inte) en del i att stärka och öka den mottagandes tro. Men i många fall läser vi i Bibeln att de flesta trodde UTAN handpåläggning, därför att de, um... trodde.

Hursomhelst, TRO är konsistent med kristen lära, varför missa "the core concept" in the context och istället jämföra mot handrörelser vars "magi" inte betonas i Bibeln (så vitt jag vet)? Och övriga mirakel, utan en medveten mottagare, skedde så vitt känt på befallning, dvs befallande ord uttalades (http://tinyurl.com/ctpp4n).

>> "Att tro botas... ayurveda... handpåläggning... lika vidskepligt?"

Se ovan. Biblisk tro och tillit överförs på olika sätt genom ord eller stärkande handpåläggning. Det heter från "tro till tro". Att tro är inte vidskepligt per se. Att däremot tro *utan anledning* verkar vidskepligt. Pröva allt och behåll det som är gott, sade Petrus.

>> "Fråga: varför skall man inte tro på Bibelns skapelseberättelse?
>> Svar 1: för att den inte är sann.

??? Jag förslår att denna tro bygger på vidskeplighet?

>> Svar 2: för att den är djupt omoralisk"

...? OK, du vinner, nu hänger jag inte med.

(oj, detta blev långt men )

mvh
// Rolf Lampa

Anonym sa...

En i stort sett bra krönika av Hadley-Kamptz. Dock anser jag påhoppet på Claes Svahn vara en ful plump i protokollet. Man kan kanske med viss rätt anse att DN "fiskar i grumliga vatten med sin "okända"-satsning. Men Svahn verkar i stort hålla en saklig ton som respekterar ett vetenskapligt förhållningssätt.
/tonyf

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se