25 mars 2009

Katolska konvulsioner

I SVTs program Debatt igår fick några företrädare för den diversa religiösa yttring som kallas katolsk kristendom diskutera de klavertramp som katolska kyrkan gjort sig skyldig till på senare tid. SVT sammanfattade dessa så här:
Högerextremism, pedofili, fördömandet av kondomer, skandalen kring den 9-åriga flickans abort i Brasilien där Vatikanen bannlyste läkaren.
Programmet borde gjort tydligt att man kan vara katolik och ändå ha väldigt olika åsikter. Men av någon outgrundlig anledning hade man bara lyckats gräva fram en (1!) katolik med någorlunda liberala åsikter i dessa frågor, Gert Gelotte, ledarskribent på Göteborgsposten. Som Gelotte själv påpekade är Katolska kyrkan i Sverige dock inte särskilt representativ för kyrkan i helhet.

Förutom Gelotte var det idel mörker. En man försökte skylla problemen med den 9-årige brasilianska flickan på feministiska rörelser som "kapat" frågan. Att han har mage! Här rasar en hel värld mot den okänsliga uteslutningen av flickans mamma och läkarna som genomförde aborten, och så är det feminismens fel? Smaklöst och onödigt.

Två munkar förekom också i programmet. Den yngre av dem framhöll på fullt allvar att hans celibat skyddat honom från aids. det är förstås sant, men inte desto mindre fullkomligt ointressant i debatten. Isoleringscell skyddar också mot aids.

Den äldre munken hänvisade till en icke-existerande forskningsrapport som skulle visa att "Abstinence" och "Be faithful" var det som fått hiv-frekvensen att minska i Uganda. Den lyckade kampanjen innehöll dock också "Condoms" (ABC). Ingen har helt lyckats separera dessa tre inslag från varandra (här skildras båda sidors argument i den debatten). Som en läkare i programmet påpekade var förmodligen ett av de viktigaste inslagen att Ugandas regering helt enkelt pratade om kopplingen mellan sex och hiv. Sexualutbildning kallas det.

För övrigt försökte Maria Hasselgren, den pressansvarige på Katolska kyrkan i Sverige, hävda att det i fallet med den 9-åriga flickan "aldrigt förelegat någon exkommunikation" av mamman och läkarna. Som Gert Gelotte påpekade var detta uttalande helt enkelt inte sant. På Katolska kyrkans hemsida kan den intresserade läsa Maria Hasselgrens egen sammanfattning av fallet, där det står att "Ärkebiskopen i det stift som flickan bor i, Jose Cardoso Sobrinho, har, utan att samråda med den brasilianska biskopskonferensen, kritiserat mamman och de inblandade läkarna för beslutet att genomföra abort och har offentligt förklarat dem vara exkommunicerade." Sanningen är relativ.

Se programmet här.

13 kommentarer:

Anonym sa...

"Återuppståndelse" av den anonyma
Det börjar se ut som jag försvarar påven och blbla. Ni har så rätt på nästan alla punkter vad gäller mannen(påven) och kyrkan... katastrooof.
men ni är också lite kyrkliga
Fin fem fel hos humanisterna
- Uppmanar till vetenskap men vill sprida teorier som vetenskap och samtidigt förbjuda andra
- Talar om Humanitet och mänskliga rättigheter men har D.D.S (vågar inte skriva hennes namn annars blir det censur) med i sin gäng, sina skrifter osv.
- Pratar om demokrati men vill förbjuda majoritet av religiösa att ha sina skolor
- Pratar om öppenhet men håller på med censur
- Är mycket emot kyrka men har sektariska inslag alltså låter som en kyrka utan Gud (mycket väsentlig fråga)

Anonym sa...

Tysnad eller våld är det "bästa" vapen i brist på argument.
Tack och lov att ni inte har några vapen...men ni bommbar via "USA-kramande "bombhögern" DDS. och Peter du vet att det inte handllar bara om .."olika åsikter i Palestina/Israel-frågan" utan åsikter som rättfärdigar och kan leda till att fler barn dödas genom sådan opiniunsbildning ..humant va? blunda humant igen

Eric Wadenius sa...

Anonym,

Eftersom du bevisligen inte kan använda huvudet, till vad kan man hoppas att vädja med goda argument?

Tyvärr blir tystnad, det jag nu bryter emot för att förklara detta för dig, det bästa sättet att bemöta insnöade okunniga personer med en ovilja att tänka.

Patrik Lindenfors sa...

Eric,
Don't feed the trolls.

Patrik Lindenfors sa...

Sorry Eric, först nu läste jag vad du skrev!

Anonym sa...

Man kan säga här säger du inte sanning och där finns inga bevis, och sedan censurera och mot-argumentera och sådant,.. men nu har du ändå spillt ord på flummiga anklagelser om att någon ”bevisligen inte kan använda huvudet” och ”insnöade okunniga personer” utan några argument som försöker stryka detta. Jag är kanske inte kan använda huvudet och är insnöad och okunnig, erkänner, ..., men älskar när Humanisternas ”fiina” etik återspeglas i våra konversationer. Motsägelse efter motsägelse ...
Finn sex fel
Eric W. någonstans har du missat en lektion, den grundläggande lektionen
2. Humanism som allmänmänskligt engagemang för människor (och djur), ett uppmärksammande och UPPVÄRDERANDE av MÄNNISKOVÄRDET och de mänskliga rättigheterna.

Therese… angripna är barnen i Palestina och människor i Irak. Europeiska jordbroksubventioner ruinerar liv för miljoner och leder till att många dör och emigrerar. Och det som ni har gemensamt med många som ser sig som ”religiösa” är den excentriska godtycklighet, med mycket lite verkstad och morbida prioriteringar som att försvara "USA-kramande "bombhögern"" …… i form av DDS

Anonym sa...

Ja jag tillhör iaf USAs värsta kritiker och har i alla år stått upp för både Irak och Palestina. Och humanist är jag ända in i ryggmärgen så där finns definitivt inget motsatsforhållande. Men du låter som frågan är svart-vit med bara ett enda svar. Det känns både som du har låg kunskap och dessutom en hel del fördomar.

Humanisterna är till skillnad från religiösa organisationer icke-exkluderande. Det finns inga krav på att man måste ha vissa politiska åsikter eller tro på en viss gud för att få vara med.

Vad gäller religiösa skolor har jag inget emot dessa om det är skolor för vuxna eller gymnasieungdomar. Däremot ska vi inte ha religiösa skolor för barn eftersom det då handlar om att skydda barnens religionsfrihet. Barn har inte den intellektuella kapacitet som krävs för att ta ställning till vad de tror på, och har därför rätt att skyddas från föräldrar som gärna tvingar på sina barn sin egen religion som ju inte alls behöver vara barnens religion. Religiösa grundskolor handlar om föraldrar som vill tvinga in sina barn i en religion som de väljer vilket kränker barnens religionsfrihet. Jmf med om vi skulle ha en vänsterpartistisk lågstadieskola eller moderat mellanstadium. Inte vore det barnens val att gå i sådana skolor men det finns säkert föräldrar som gladeligen skulle sätta sina barn där...

JemyM sa...

Läste dina punkter.

"Uppmanar till vetenskap men vill sprida teorier som vetenskap och samtidigt förbjuda andra"

Falskt. Förbundet humanisterna värnar för den vetenskapliga metoden. I vetenskap har observationer, inte människor, högsta auktoritet. Rådande vetenskapliga teorier är alltså de som bygger på observationer. Det enda som inte är tillåtet att lära ut är sånt som saknar belägg eftersom det är det samma som bedrägeri.

"Talar om Humanitet och mänskliga rättigheter men har D.D.S (vågar inte skriva hennes namn annars blir det censur) med i sin gäng, sina skrifter osv."

Förbundet Humanisterna är en demokratisk förening. En grundsten i demokrati är åsiktsfrihet.

"Pratar om demokrati men vill förbjuda majoritet av religiösa att ha sina skolor"

Demokrati är beroende av en mångfald av åsikter samt att varje enskild medborgare är väl bevandrade med vilka åsikter och perspektiv som finns i dess omgivning.

En idéellt obunden folkbildande skola ligger till grund för demokrati. Genom sin seggregerande karaktär och ensidiga undervisning motsvarar åsiktsbaserade skolor för barn inte demokratins principer. Detta är i synnerhet allvarligt när majoriteten av dessa grupper bygger på manifest med antidemokratiskt innehåll. Seggregationen görs indirekt för att barnen inte skall få höra andra perspektiv och det om något är antidemokratiskt.

För närvarande delas denna åsikt av samtliga politiska partier utom kristendemokraterna.

"Pratar om öppenhet men håller på med censur"

Ett värnande av grundlagens principer så som åsiktsfrihet, pressfrihet och yttrandefrihet är grundstenar i en livssyn som stödjer demokrati. En rättfärdig rörelse gynnas av åsiktsfriheten eftersom den tillåter sina meningsmotståndare att göra bort sig offentligt.

"Är mycket emot kyrka men har sektariska inslag alltså låter som en kyrka utan Gud (mycket väsentlig fråga)"

Förbundet Humanisterna innehåller inga sektariska inslag.

Anonym sa...

Uppmanar till vetenskap men vill sprida teorier som vetenskap och samtidigt förbjuda andra"

Falskt. Förbundet humanisterna värnar för den vetenskapliga metoden. I vetenskap har observationer, inte människor, högsta auktoritet. Rådande vetenskapliga teorier är alltså de som bygger på observationer. Det enda som inte är tillåtet att lära ut är sånt som saknar belägg eftersom det är det samma som bedrägeri.
Vetenskapen är inte exkluderande som humanism är och därmed kan man inte exkludera intelligens bakom skapelse om man inte har klara bevis. Detta kan dock humanisterna och därmed faller ni utanför vetenskapliga ramar. (se under) Detta tyder klart på ett konservativt tankesätt och vetenskapsuppfattning.
1. Vetenskap och rationalitet: Humanisterna representerar en i många avseenden klassisk upplysningsfilosofi, vilken innebär att världen kan utforskas med vetenskaplig metodik och mänskligt förnuft. Humanisterna representerar också en syn på människan ….är oavhängig religiösa föreställningar.
”Humanismen som livssyn är fri från mytiskt tänkande och förespråkar istället en världsbild grundad i kritisk rationalism.”

"Talar om Humanitet och mänskliga rättigheter men har D.D.S
Förbundet Humanisterna är en demokratisk förening. En grundsten i demokrati är åsiktsfrihet. Och i sig blir den en motsägelse lese till
Här har ni problem med motsägelser, 2 ”Humanism som allmänmänskligt engagemang för människor (och djur), ett uppmärksammande och UPPVÄRDERANDE av MÄNNISKOVÄRDET och de MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA.” Se också länk om varför Humanister lämnar ”Humanisterna” Erik Svensson om Vart är humanisterna på väg http://biologyandpolitics.blogspot.com/ . Ni är inte konsekventa helt enkelt.

"Pratar om demokrati men vill förbjuda majoritet av religiösa att ha sina skolor"

Demokrati är beroende av en mångfald av åsikter samt att varje enskild medborgare är väl bevandrade med vilka åsikter och perspektiv som finns i dess omgivning.

En idéellt obunden folkbildande skola ligger till grund för demokrati. Genom sin seggregerande karaktär och ensidiga undervisning motsvarar åsiktsbaserade skolor för barn inte demokratins principer. Detta är i synnerhet allvarligt när majoriteten av dessa grupper bygger på manifest med antidemokratiskt innehåll. Seggregationen görs indirekt för att barnen inte skall få höra andra perspektiv och det om något är antidemokratiskt.
De religiösa skolor och de flesta andra arbetar idag enlighet med den svenska läroplanen. All religiös verksamhet eller lärande får inte redovisas till staten förutom det ateistiska tron. Den få använda sig av en massa teorier och placera det som vetenskap.
För närvarande delas denna åsikt av samtliga politiska partier utom kristendemokraterna.

"Pratar om öppenhet men håller på med censur"

Ett värnande av grundlagens principer så som åsiktsfrihet, pressfrihet och yttrandefrihet är grundstenar i en livssyn som stödjer demokrati. En rättfärdig rörelse gynnas av åsiktsfriheten eftersom den tillåter sina meningsmotståndare att göra bort sig offentligt.

"Är mycket emot kyrka men har sektariska inslag alltså låter som en kyrka utan Gud (mycket väsentlig fråga)"

Förbundet Humanisterna innehåller inga sektariska inslag.

Förneka något och arbeta mot något utan vetenskapliga bevis gör bara djupt troende. Detta har jag hittat på en annan sida (se under)
Det hade varit ärligare om du som en annan –
t r o e n d e- ateist bara erkände, fast med lite mera trovärdighet
"Harold Urey, who organised the Miller experiment with his student
Stanley Miller, made the following confession on the subject:
All of us who study the origin of life find that the more we look into it, the
more we feel it is too complex to have evolved anywhere. We all -b e l i e v e- as
an article of -f a i t h- that life evolved from dead matter on this planet. It is just
that its complexity is so great, it is hard for us to imagine that it did.

Visst JemyM vi kan låta en utomstående person granska vetenskapligt våran debatt och se vem som har använts sig felaktiga anklagelser och inte har baserat sina påstående på fakta.
Jag antar att eran lilla sekt skulle också exkludera Albert Einstein och Isaac Newton från sällskapen trots att de var religiösa och tom stänga deras skola.

JemyM sa...

"Anonym"
Du propagerar för något (ID) som i domstol fastställts som bedrägeri och konspiration. Ett försök att försköna kriminell verksamhet inger ingen respekt. Jag tar allvarligt på lagöverträdelser och utgår från att förbundet humanisterna gör det så.

Du missrepresenterar vad vetenskap är, vilket är allvarligt eftersom Naturkunskap A är en kärnämneskurs om man läser svenskt gymnasium. "Inte exkludera intelligens bakom skapelse utan klara bevis" är ett nonsensresonemang. Vetenskap utgår från observationer. Förbundet Humanisterna har en ställning för att den vetenskapliga metoden är den man bör utgå från vid avgörande av en sakfråga, vilket är det samma som att utgå från observationer.

Huruvida såkallade "religiösa särskolor" utgår från "svenska läroplanen" är irrelevant. Seggregation föder ett "vi och dem" samhälle vilket inte är förenligt med demokrati, gemenskap och sammanhållning. Svensk läroplan utgår från vetenskaplig metod, dvs observationer. Att utgå från vad som går att betrakta genom sina sinnen är inte "ateistisk tro".

Du visar i ditt inlägg ett allmänt oförstånd för samhällets hörnstenar, du värnar om något som fastställts som en bedrägeriverksamhet (ID) och du missrepresenterar både vetenskap och förbundet humanisterna. Jag instämmer med tidigare misstankar om att du inte fullföljt svensk grundutbildning. Sorgligt nog visar du även tendenser för att själv vara offer för en sekt.

Anonym sa...

Är jag kriminell också nu, OJjj, och jag darrar, din trångsynta syn på yttrandefrihet och öppet diskussion med ”humana” förolämpningar om min kunskapsnivå gör mig illamående.
Du hade varit bra representant för KGB i ”Humanistan” Herr JemyM HAHAHA (eller kamrat om du vill) Det blir ännu roligare när ni få reda på vem jag är…
Men det roligaste är den lilla tvekan om det jag sa i dig…
Vet du vad, jag blir lite rädd nu att polisen skall komma och ta mig, och att jag skall förlora arbete och sådant.. OK du har skrämt mig, jag kommer aldrig mera att skriva på eran blogg. Snälla förvandla inte denna demokrati till en stat där folket skall vara rädda som jag nu, nu menar jag allvar. OK

JemyM sa...

Det är inte bara det att du felrepresenterar det du ger dig på, du ger även ett barnsligt/omoget intryck i övrigt. Lite informationssökning och lite mer seriösitet och du kanske kan lyfta fram något viktigt så småningom. Lycka till!

Anonym sa...

Det är inte okomplicerat när man börjar dra i frågor som religion och humanism.

Föreningen "Humanisterna" utger sig inte för att vara svaret på vad humanism är och det är upp till var och en att försöka definiera begreppet.

Detta att det är upp till var och en är vad jag själv anser vara grunden till varför jag är medlem, att inte låta någon diktera vad som är sant.

När man väljer att definiera sig som humanist så får man räkna med att alltid hamna lite på hälarna då det som vi tar ställning till alltid måste ledas i bevis. Att vara vag i sitt ställningstagande är en brist som kommer av önskan om att teorier skall bevisas, således kan vi idag inte avfärda att det finns en gud eller jultomte.

Religiösa drivs inte av sådana tvivel.

Grattis.

Jag har valt mitt liv och är komfortabel med mitt ställningstagande till trots för att jag allt oftare är under attack från högljudda religiösa grupperna.

En humanist accepterar inte mörkret i vårt samhälle, en humanist tänder en ficklampa och söker svaret på varför det är mörkt.

/Anders

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se