12 mars 2009

Måste kungen bekänna en tro som Svenska kyrkan inte försvarar?

I grundlagen står att kung (men inte drottning!) måste vara av evangelisk-luthersk tro ”sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och för klarad är”. Så viktigt var det en gång att tro "rätt”. Har Svenska kyrkan samma krav på sin tro som kungen? Annars föreskriver grundlagen att kungen måste bekänna en tro som kyrkan inte längre försvarar.

En organisation som inte försvarar sin värdegrund vill inte jag vara medlem i. Eller står de upp för sin Jesus? I så fall borde de väl utesluta mig? (Jo, jag är fortfarande medlem.) Jag är ateist och Humanist och motarbetar dem aktivt.

Därför har jag utmanat Svenska kyrkan att stå upp för sin tro. Läs mer i Aftonbladet.

Om du själv vill gå ur Svenska kyrkan så har Humanisterna en informationssida om hur man gör här. Du sparar ungefär 5 000:- kronor per år på att inte vara medlem. Det finns en annan informationssida här.

EDIT: Det har bloggats en del om artikeln. Bland annat har jag blivit dissad atrologiskt! Tråkigt nog för astrologen baserade sig hela anlysen av min ruttna personlighet på fel födelsedatum!! En fullkomligt obetalbar miss. Han har nu rättat datumet med följande kommentar:
"Som jag dock var något mycket sant på spåren förändras historien inte alls av att backa Månen från Oxen till Fiskarna. Skillnaden mellan både en Sol och en Måne i Jordelementet istället för det faktiska förhållandet Jord + Vatten, pekar alltjämt på materialism. Men nu - via en Måne i Vatten - mer i riktning mot biologin. Enbart Jord skulle ha t.ex. ha känt sig mer hemma inom mineralogin."
Fast han påstår fortfarande att jag är Stenbock (jag är Vattuman) i denna något osannolika mening:
"Lägg på besserwisserns himmel särskilt märke till att det är viktigpettern Stenbocken själv - den arroganta Demiurgen (pseudo-skaparen) i senantik gnostisk-kristen föreställning - som talat genom den här värdkroppen."

Här finns länkar till fler blogginlägg. Förutom astrologen så håller de flesta bloggarna med mig, fast en del går förstås på min person när de inte grejar sakfrågan enligt känt mönster. Underhållande! Intressant nog ställer sig flera kristna bloggare bakom tanken på att Svenska kyrkan faktiskt borde ha någon sorts krav på tro på sina medlemmar. Det är kanske självklart? För den som verkligen tror på Jesus är det här en viktig fråga.

Bitte Assarmo diskuterar artikeln på tidningen Dagens blogg. Hon vet inte vad det rätta svaret är på frågan om Svenska kyrkan bör slänga ut mig eller inte, och skriver så här:

Jag vet faktiskt inte. Själv döpte jag inte min son eftersom jag vid den tiden var övertygad ateist och ansåg att det skulle vara hyckleri. Att jag numera hoppas att han en dag ska finna tron som jag gjort, och därmed också döpa sig, är en annan sak - och dessutom inte min eftersommin son är myndig sedan flera år.

Intressant nog gjorde jag själv tvärtom; alla mina tre pojkar är döpta som barn och kyrkomedlemmar. Vägen genom livet är något oförutsägbar.

Mer i tidningen Dagen om frågan.

13 kommentarer:

Eric Wadenius sa...

Det skall bli mycket sant att se deras reaktion. Det blir ju något utav ett moment 22 för dem.

Utesluter de dig så kommer det att bli det första fallet i modern tid till min kännedom, vilket gör att fler kommer att lämna kyrkan.

Utesluter de dig inte så visar det att de inte längre står för några värderingar utan enbart är en organisation med självbevarelsedrift. Detta kommer att få folk att lämna kyrkan.

Anonym sa...

Jag verkar inte kunna kommentera på astrologibloggen, men vilken ofantlig tur att din astrologiska diagnos inte förändrades nämnvärt av att han använde fel födelsedatum! Säkerligen måste ju astrologi vara en sann och opartisk vetenskap om den kommer fram till samma sak när man använder felaktiga värden som när man använder rätta.

Seaward sa...

Den astrologiska dissningen led förvisso av en felskriven siffra. Efter rättning kvarstår dock samma slutsats. Ja, allt blev ännu tydligare!
:-)

Välkommen att studera det ateistiska sentimentet ur ett urgammalt och psykologiskt ytterligt pregnant perspektiv.

Seaward sa...

Den astrologiska kommentaren betonar särskilt att beräkningen utförts med "korrekt siderisk metod, vilken beaktar vårdagjämningens precession".

Enligt den officiella Lahiri-korrektionen (antagen av indiska staten) är det för ateismen representativa horoskop vi nu talar om INTE av typen Vattuman, utan just av den demiurgiska Stenbockens natur.

Anonym sa...

Halleluja Patrik!

Patrik Lindenfors sa...

Lahri-korrektionen? Det har du hittat på själv, eller hur? Jag är kardinal Vattuman, det vet du.

Anonym sa...

Fakta om SVK. 390 millioner i direktbidrag (2008) från oss alla skattebetalare till deras flotta och oppulenta fastighetsbestånd- oavsett medlemskap eller inte.

+ kyrkoavgiften som medlemmarna betalar. Ta den summan och jämför med SVK-s skryt i medlemsvärvartidningar om hur mycket dom gör för för barn och ungdommar.

Fakta här är att SVK anv. minder än 0,5% av budgeten till detta ändamål som tar så stor plats i reklamen.
Förljuget hyckleri är bara förnamnet.

Tänk om Röda korset bara anv. 0,5% av de insamlade pengarna till nåt vettigt?

De resterande 99,5% av kyrkoavgifterna då?

Tja, löner+ ett vräkigt fasighetsbestånd som inte ska beskyllas motsvara faktiska behovet.

/Åke

Seaward sa...

Patrik röjer en okunnighet om att den zodiakbaserade astrologin har två huvudgrenar, och att i båda Vattumannen sorterar under den "fixerade kvaliteten" och inte den "kardinala".

(Möjligen avsågs här "Vattuman i kardinalt hus", men det är en helt annan tolkningsdimension.)

Det krävs heller inte mycket efterforskning för att finna ut huruvida "Lahiri" existerar i fenomenvärlden, en kostsam arbetsinsats för dem som är mindre än helt seriösa.

Sök på wikipedia eller dykt rakt in en tung, matematisk specialdiskussion här:

http://jyotish-blog.blogspot.com/
2008/06/on-modified-lahiri-ayanamsa.html

Slutsats: Med astronomiskt korrekt siderisk zodiak förblir Patrik språkrör för den ömsom hierarkimedvetna och ömsom bildstormande demiguden Stenbocken (capricornus = bockhornens aggressiva nyckfullhet).

De bärande tankarna i undertecknads analys bygger således på helt "renlärigt" bruk av astro-symbolikens mer generella nivå (rätt art och underart).

Min parallell till Platons skapare av denna världen i dess negativa gnostiska läsning är en nästintill perfekt kreativ insikt som brandfacklan i AB sporrade mig till.

Så till någon nytta är kanske ändå ateismen ändå, dess korttänkthet stimulerar andra till ökad insikt.
:-)

Patrik Lindenfors sa...

Siwert,
Men jag slog på Lahiri på Wikipedia och hittade ingenting förutom en död guru. Vad gäller vattumannen medade jag förstås "Vattuman i kardinalt hus" precis som du skriver, ursäkta min felformulering.

Den tunga matematiska diskussion du utlovade var varken särskilt tung eller särskilt mycket av en diskussion. Diskussion handlar om att utbyta åsikter, inte att följa en algoritm. Att justera 0.05 Sec i en zodiac kräver inte heller särskilt mycket matematisk kompetens, särskilt inte när man matar in sifforna i ett data-program på det sätt som hemsidan beskriver.

För övrigt gillar jag att du faktahänvisar mig till en hemsida för tillbedjare av guden Jagannath, vars gudabild ser ut som något ett av mina barn misslyckats med i slöjden. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jagannath_baladev_subadra_radhadesh.sized.jpg

Anonym sa...

Jamen om han använde Lahiri-korrektion så är det ju rätt. Jag läste en intressant artikel om det i Nature.

Seaward sa...

Jag valde en länk på måfå till begreppet "Lahiri" då Wikipedia momentant var okontaktbar. Valet var avsiktligt, för URL:en innehöll ett annat, väsentligt, nyckelord. Nu kom jag dock fram:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ayanamsa

"Anonym" förefaller bedriva en solipsistisk pseudokommunikation i sitt raljerande om Lahiri i vetenskapliga tidskrifter.

Det förefaller vara samma "anonym" som igår leverede det föregående IQ-befriade inlägget.

Det är den här nivån hos Humanisternas entourage som är en sådan black om foten för dem. Men kanske har de sig själva att skylla då de bara representerar ett subset av modern vetenskap och ovanpå det en väldig massa buller.

Patrik Lindenfors sa...

Siwert,
På vilka grunder har den Vediska astrologin avfärdat tropiska longituder till förmån för sideriska? Har man testat horoskop utifrån de två metoderna och funnit att den ena typen av horoskop stämmer bättre? Eller är det en mer uppenbarad typ av kunskap som bestämt valet? Om det är det sistnämnda, så vilken uppenbarelse då?

Seaward sa...

Jag kan tyvärr inte svara dig på frågorna, då jag under två år leddes till den indiska metoden genom en serie mycket symbolladdade drömmar (där blåfärgade kvinnor figurerade starkt - en förebådan om mitt eget nästan obalanserade överskott på "Luft" - ett element jag alltid undrat varför jag led brist på enligt västmetoden). Jag började titta på ämnet först i nov 07.

Jag har bara anekdotiska rapporter hur alla jag engagerat för detta i Sverige förbisedda system inrapporterat att "släkt och vänner nu matchar sol- och månplaceringarna så att t.o.m. soltecknet ("veckotidningsnivån") upplevs som pregnant.

I flera fall har skiljelinjerna i familjer med interna slitigheter visat sig följa de anrika fyra elementen - mönster som inte var skönjbara vid bruk av den tropiska zodiaken.

Får be att återkomma efter ytterligare ett årtiondes grundstudier! På min blogg nämner jag dock att jag delar Karl Poppers åsikt att astrologi inte är en vetenskap. Men vad det är, det är jag inte helt på det klara med än.
:-)

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se