2 mars 2009

Själens icke-existens nästa utmaning för religionen

Kristendom förutsätter att människan har en själ. Eller?

Efter att evolutionsteorin gjort Gud onödig inom biologin kommer nu nästa utmaning för religionen från neurovetenskapen. Det verkar nämligen utifrån den forskningen vara fallet att alla aspekter av en person kan förklaras med hjälp av fysikaliska processer.

Det här blev först klarlagt vad gällde de sensoriska och motoriska systemen. Fast det räcker förstås inte för att avskaffa själen. Kanske bara sinnen och motorik är fysikaliska, men kontrollmekanismerna bakom styrs av en själ?

Men nu har neurovetenskapen även börjat kartlägga mekanismerna bakom personlighet, kärlek, moral och andlighet. Bilder av hjärnan i arbete med dessa fenomen avslöjar nämligen att alla har fysikalisk bakgrund. Det går dessutom att påverka alla med mediciner och lokal stimulering (eller skada).

Hjärnprocesserna visas därmed inte bara vara korrelerade med våra upplevelser, utan själva orsaken till dem. Så vad finns det då för utrymme för en själ?

Det går förstås att hålla resultaten av forskning ifrån sig, på det sätt kreationister gör med så kallad "Intelligent Design". I neurovetenskapens fall kallas motrörelsen för "Icke-materialistisk Neurovetenskap" - en rörelse som vi förmodligen tyvärr kommer att höra talas mer om.

Mer intellektuellt lagda kristna tar vetenskapens kunskaper på allvar och blickar bakåt, mot kristendomens ursprung. Dessa teologer hävdar att den judisk/kristna bilden av människan från början var fysikalistisk/materialistisk.

Splittringen mellan kropp och själ - dualismen - kom in i bilden först senare. Vill man så går det alltså att förena materialism med kristendom. I alla fall enligt de teologer som förespråkar den här linjen.

Frågan är vilket riktning kristenheten tar i förhållande till den nya neurologin. Vad det gäller utmaningar mot tron verkar ryggmärgsreaktionen vara förnekelse (t.ex. heliocentrism, evolution). Det är förmodligen inte särskilt stort hopp i det här fallet heller.

Läs mer i Science (kan behöva en prenumeration eller betalning).

3 kommentarer:

Anonym sa...

Betyder det här att det är bevisat att människan inte har en själ?

Patrik Lindenfors sa...

Nej. Men det börjar luta åt att vi kan säga "själshypotesen behövs inte inom neurovetenskaperna". Fast vi är inte ens där ännu. Forskning pågår.

Anonym sa...

Själshypotesen behövs inte inom neurobiologin, och om man känner sig tvungen att klämma in en själ blir det snarare en "soul of the gaps". Vissa kommer nog behöva en artificiellt skapad intelligens av något slag innan de erkänner detta dock. Påminner lite om uppfattningen förr i tiden att organiska molekyler inte kunde syntetiseras från oorganiska molekyler.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se