10 mars 2009

Svenska katolska kyrkan backar upp bannlysning

Nya turer i fallet om den våldtagna 9-åriga brasilianska flickan. Även representanter för Svenska katolska kyrkan backar nu upp bannlysningen och menar att mamman och läkarna dragit den på sig själva i och med aborten.

Enligt Helena Darcy, ordförande för den organisation inom katolska kyrkan i Sverige som arbetar med medicinsk-etiska frågor, är uteslutningen ur kyrkan dock inte en aktiv handling från den lokala biskopens sida.
– Mamman och läkarna har uteslutit sig själva genom att medverka till aborten, eftersom att ta någons liv alltid leder till uteslutning. Däremot tillhörinte våldtäkt inte dessa allvarliga brott, vilket innebär att pappan inte automatiskt blir utesluten.
Allt är mammans och läkarnas eget fel - ingen skuld bör falla över kyrkans regelsystem? Var har etikdiskussionen tagit vägen inom katolska kyrkan?

3 kommentarer:

Anonym sa...

Katolska kyrkan bevisar sig igen. Inget är nytt under solen.

Sverige bannlyser katolska friskolor tycker jag vore en bra ide. Vi kan åtminstone rädda nästa generation även om den innevarande är tappad...

JemyM sa...

De får gärna göra sig till åtlöje enligt yttrandefrihetens principer, men betalar vi verkligen skattepengar för den här rörelsen?

uffe sa...

uffe skriver...
Svar till Jemy M:s fundering om vi betalar skattepengar till den här rörelsen.
Enligt lag (1999:932) om stöd till trossamfund utgår statsbidrag till vissa av regeringen godkända livsåskådningssamfund, enligt lagtexten trossamfund. Bland dessa finns Romersk-Katolska kyrkan. Bidraget ges för att de anses bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som sahället vilar på.
Jaha. Detta är alltså en av de grundläggande värderingr som samhället vilar på.
Det är bara religiösa samfund som kan få det här bidraget. Man måste alltså tro på Gud, vägledning genom heliga skrifter och/eller ha någon metafysisk ide om tillvaron och syssla med ritualer och ceremonier för att komma i fråga. Ett förbund som Humanisterna till exempel som bara arbetar med utgångspunkt från de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen etc. med människan i centrum utan något religiöst ugga-bugga får inte del av detta statsbidrag. Av någon anledning är detta tydligen inte att "upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på". Av detta drar jag då slutsatsen att man vill att dessa grundlägande värderingar skall vara gammal vidskepelse.
Jag tycker detta är en fruktansvärd orättvisa. Antingen skall alla livssynsorganisationer ha eller också inga.

2009-03-11 00:45

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se