23 mars 2009

Svenska kyrkans identitetskris

Tecknen på Svenska kyrkans tilltagande förvirring över sin värdegrund och sina målsättningar tilltar. Nu senast skildras den i en doktorsavhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 20 mars där Lennart Belfrage har studerat den Svenska kyrkan ur ett existentialpsykologiskt perspektiv.
– Historiskt har den Svenska kyrkan varit något av ”Sveriges ryggrad” i moraliskt och normmässigt hänseende, säger Belfrage, men nu ser man mer på kyrkan som en organisation eller ett företag vilket bidrar till att Svenska kyrkan nu genomgår en djup identitetskris.
Den här otydligheten medför förstås arbetsmiljöproblem för Sveriges präster. Ungefär en femtedel av prästerna löper därför en risk att bli utbrända, enligt självuppskattningar prästerna fått göra.
– Våra resultat visar att många präster tvivlar på sitt uppdrag och sin förmåga. Vi ser en ökad existentiell oro och en ökad sårbarhet och att det finns ett starkt samband mellan frågor om kallelsetvivel och emotionell utmattning.
Som Humanist slås man av att Svenska kyrkan mer och mer verkar vara på låtsas.


Läs mer i Uppsala universitets pressmeddelande eller i Kyrkans Tidning.

1 kommentar:

Anonym sa...

Bara för man är präst, är det inte säkert att man är döv, blind och utan förmåga att ta till sig kunskap....

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se