30 apr. 2009

Jesusmanifestationen hjälper människor i nöd. Typ.

På lördag den 2:e maj är det Jesusmanifestation i Stockholm.

En hel massa människor kommer att samlas och det vore ju dumt att inte utnyttja all denna samlade kraft till att göra gott i världen. En metod som lämpar sig särskilt väl i sammanhanget är förstås att att försöka äntligen nå kontakt med Han däruppe och be honom fixa till problemen här nere hos oss dödliga. Om tillräckligt många försöker upprätta telepatisk kontakt samtidigt så kanske det går?

Därför ska man hålla Förbönsgudstjänst mellan 09.00-10.30 i Filadelfiakyrkan på Rörstrandsgatan i Stockholm. Under punkt fyra för det som motiverar förbön kan man läsa följande:
Vi ber om Den Helige Andes överbevisning när människor inte vill och inte kan tro. Vi ber om övernaturliga under till hjälp för människor i nöd.
Lyckas de med det så får vi förstås med glädje lägga ner Humanisterna. Håll tummarna!

Läs mer i Dagen.

28 apr. 2009

Nima Dervish kommer ut som islamofob

Poeten Mohamed Omar kom nyligen ut som ”radikal islamist” och har efter det ställts ut i media enligt värsta "orientalist"-modell. Som vid betraktandet av ett medeltida tortyrredskap ger Omar läsarna möjlighet att rysa av hemtrevligt obehag vid åsynen av hans reaktionära, kvinnoförtryckande, antisemitiska, och allmänt förhatliga åsikter.

Den här typen av radikal islam gör oss alla till islamofober. "Nej, inte muslimofob. Fördomar och oschyst beteende mot muslimer är absolut förkastligt" skriver Nima Dervish i en förträfflig krönika i frågan. Läs den och kom ut som islamofob du med! I toleransens namn måste intoleranta åsikter bekämpas, vare sig de är politiska eller religiösa eller bara allmänt xenofoba.

27 apr. 2009

Rekommendation om omskärelse av pojkar

Här ett pressmeddelande från en organisation som uppenbarligen inte värnar barnens rätt:
"Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. Idag erbjuds sådan omskärelse i 10 landsting.

Omkring 3 000 pojkar i Sverige omskärs årligen av religiösa eller kulturella skäl. Cirka 1000 av dessa utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården. Några få utförs av personer som har särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. Övriga omskärs utomlands eller av privatpersoner utan att något landsting är inblandat.

– Vi ska se till barnets bästa, och det är att omskärelse av pojkar sker med god hygien och med smärtlindring. Det bör utföras inom alla landsting. Annars kan det öppna för obehöriga att utföra ingreppet utan vare sig smärtlindring eller tillräckliga kunskaper, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En osäker skattning anger att upp till 2 000 pojkar blir omskurna av personer som varken är läkare eller har tillstånd.

I en utredning från Socialstyrelsen redovisas skälen till att föräldrar omskär sina söner utanför landstingens hälso- och sjukvård. För många är det inte möjligt att vända sig till hälso- och sjukvården eftersom 11 av de 21 landstingen inte utför sådan omskärelse. Andra orsaker är höga kostnader och dåligt bemötande.

Socialstyrelsen har utrett flera fall där pojkar som omskurits av icke behöriga drabbats av komplikationer som blödningar, infektioner och svårigheter att kissa. Därför föreslår Socialstyrelsen, utifrån barnets bästa, att landstingen enligt lag ska erbjuda omskärelse av pojkar på ickemedicinska grunder.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det inte behövs någon lag, utan rekommenderar istället alla landsting att låta pojkar få rätt till omskärelse inom hälso- och sjukvården.
Det behövs visst en lag. Förbjud religiös omskärelse! Eller kan jag få tillåtelse att skära örsnibbarna av mina barn? Fingertopparna? Tatuera dem? Varför inte? Blir det ok om jag tror på utomjordlingar? Varför inte?

Läs mer i Dagen.

24 apr. 2009

Dags för en husprästsreform?

Elisabeth Arborelius, präst i Stockholms stift, lägger idag fram en avhandling om hur nöjda Svenska kyrkans medlemmar är med sina präster. Inte särskilt, vad det verkar. Hennes följdfråga blir om man inte borde få kunna välja präst på samma sätt som man kan välja husläkare?

Församlingsborna vill framför allt "ha hjälp med dop, vigslar och begravningar av en präst som respekterar deras hållning i ­livsfrågorna." Prästerna vill däremot föra ut det kristna budskapet. Man förstår att det blir en intressekonflikt.

Men om nu Svenska kyrkan är en "kyrka för alla" borde problemet vara lätt att lösa. Hyr ut kyrkorna till de medlemmar som vill använda dem och ge möjligheten att ta med sig vilken ceremonimästare de vill. Det är ju ofta lokalen man är ute efter när man vill ha ceremonin i kyrkan. Och om kyrkan är till för "alla" bör man inte lägga sig i vad kyrkan används till så länge de materiella värdena respekteras.

Fast vad vet man egentligen efter den här avhandlingen? Enligt Arborelius egen sammanfattning på DN Debatt intervjuades "24 församlingsbor och 24 präster; män och kvinnor i åldrarna 25–65 år". 48 personer är ett något svagt underlag för en avhandling, kan man tycka. Men nu läggs avhandlingen fram vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Teologi betyder"läran om Gud", så faktaunderlag är nog inget absolut krav vid institutionen.

23 apr. 2009

(Ännu en) felande länk funnen

Naturhistoriska museer världen runt väller över med olika övergångsfossil. Det finns många, många tusen att se på för den som får gå bakom kulisserna och titta in i samlingarna. Oftast är det inga "spektakulära" fossil det är frågan om, bara delar i pusslet som är livets träd.

Ibland hittas dock fossil som faktiskt är spektakulära. På senare år har det i mycket handlat om att gräva fram olika arter från fåglarnas tidiga evolution. Men i senaste Nature beskrivs en av de tidiga sälarna. En art som var en i det närmaste perfekt mellanform mellan ett land- och ett havslevande däggdjur. Makalöst
Läs mer i Nature eller hos BBC.

Edit: Här finns en hel web-sida dedikerad till fyndet.

16 apr. 2009

Sturmark debatterar mormoner ikväll

Christer Sturmark beger sig till Tempelvägen i Västerhaninge ikväll för att debattera mormonernas Louis Herrey. Frågan är om mormonerna verkligen tänkt igenom den här inbjudan.

Här är ett klipp från Nationalencyklopedin om Mormons bok: "Mormons bok; helig skrift (jämte Bibeln) för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. M. uppges vara en av profeten Mormon sammanfattad urkund innehållande Guds ord till profeter som skall ha levt bland Amerikas forna invånare. M. benämns som "Ännu ett testamente om Jesus Kristus". Där berättas om tre kolonier som utvandrat från den gamla världen, särskilt om en koloni som under profeten Lehi utvandrade från Jerusalem ca 600 f.Kr. Den siste profeten i M. är Moroni (400-talet e.Kr.). Jesus sägs ha besökt Amerika efter sin uppståndelse och upprepat sin bergspredikan och sin instiftelse av nattvarden, utvalt tolv lärjungar och organiserat sin kyrka där. Texten skall ha nedskrivits på plåtar som Joseph Smith 1827 erhöll av den då uppståndne Moroni. Smith översatte texten från "reformerad egyptiska"."

Varför finns det inget kalkonpris att dela ut för osannolikaste religion?.

14 apr. 2009

Joss Whedon om Humanism

Här ett videoklipp på Joss Whedon (skaparen av bl.a. Buffy the Vampire Slayer) när han tar emot "the Outstanding Lifetime Achievement Award in Cultural Humanism" i Harvard Universitys Memorial Church.

"Faith is something we have to embrace. Faith in God means believing absolutely in something with no proof whatsoever. Faith in Humanity means believing in something absolutely with a huge amount of proof to the contrary. We are the true believers!"

Religionskritik är en mänsklig rättighet

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) antog den 26 mars en resolution där religionskritik jämställs med diskriminering. Nu har förhandlingsprocessen inför FN-konferensen i Genéve den 20-24 april påbörjats. Det pågår en hård kamp för att skrivningen om religionskritik inte ska inlemmas där.

Att få FN att sanktionera ett förbud av religionskritik är fullständigt befängt. Förstås. Bara korkade religioner behöver den typen av skydd. Övriga klarar sig på sina egna meriter.

Läs mer i t.ex. SvD eller DN eller Expressen.

Om Humanisterna i Sundsvalls Tidning

En helsida om Humanisterna i Sundsvalls Tidning med titeln "Världen vore bättre utan religion".

11 apr. 2009

Om Jesus på Newsmill

Humanisterna Lena Andersson och Christer Sturmark med flera diskuterar Jesus på Newsmill. Går det att vara intellektuellt hederlig och bekännande kristen på en gång?

Glas Påsk! Ät mycket ägg - för det är vårens högtid.

7 apr. 2009

Obama om Amerikas icke-religiösa grund

"One of the great strengths of the United States is ... we have a very large Christian population -- we do not consider ourselves a Christian nation or a Jewish nation or a Muslim nation. We consider ourselves a nation of citizens who are bound by ideals and a set of values."

Nyhetsinslag från CNN.

3 apr. 2009

Kyrkans Tidning skämtar aprillo

Det var inte bara Humanisterna som aprilskämtade om Humanisterna i år. Även Kyrkans Tidning dristade sig till ett inlägg och rapporterade att "Unikt avtal ger Humanisterna pastorat". En eloge till KT för ett roligt inslag!

Förkyld? Här har du problemet

Nu har man lyckats kartlägga genomet hos förkylningsvirus. Tyvärr innebär det inga goda nyheter om botmedel. Istället förstår man nu att det kommer att vara oerhört svårt att tillverka just ett vaccin.

"Efter att ha sekvenserat hela genomet hos de här sakerna vet vi nu att man kan bli infekterad av mer än ett virus åt gången och att de kan rekombinera sina gener med varandra" förklarar Ann Palmberg, en av forskarna bakom studien. "Det är därför som vi aldrig kommer att ha ett vaccin mot vanlig förkylning. Naturen är väldigt effektiv med att sätta olika sorters målarfärg på de här virusen."

Här är en bild av viruset lagd ovanpå en grafik av RNA-molekylen som innehåller virusets genom.
Förkylningsvirus
Förkylningsvirus

Läs mer i Science.

2 apr. 2009

Katolska kyrkan i Melbourne bekämpar pedofili med homofobi

Katolska kyrkan har haft en del problem med präster som utnyttjar barn sexuellt, framförallt i USA. (Problemet är så stort att det fått en egen Wikipedia-artikel.) Eftersom sexuella övergrepp mot barn inte är en del av den kristna läran vill förstås kyrkan inte få in den typen av präster som begår övergreppen. Därför har katolska kyrkan i Melbourne efter rekommendationer från Vatikanen börjat kontrollera om prästerna är - homosexuella.

När blev homosexualitet och pedofili samma sak? Vatikanen har länge hävdat att att homosexuella män inte bör få prästvigas eftersom deras sexuella läggning är ”i grunden rubbad”. Däremot kan katolska kyrkan acceptera dem som ”överkommit tillfälliga homosexuella tendenser” sedan minst tre år.

Men åtgärden visar inte direkt på några krafttag mot pedofilin inom prästerskapet. Den är mest ett uttryck för kyrkans allmänna homofobi.

Det verkligt intressanta är förstås hur själva testen ska gå till. Enligt Vatikanens rekommendationer ska personer avvisas som "verkar" homosexuella. Här är en tänkbar checklista:
- Klär sig i röda skor och klänning
- Bor i pråligt hus med mycket konst och guld på väggarna
- Omger sig bara med män
- Är besatt av sex
(nej men vänta ett tag...)

1 apr. 2009

Humanisterna väljer ny väg

Humanistiskt Nyhetsbrev
utges av Humanisterna - www.humanisterna.se

Pressmeddelande 2009-04-01

Humanisterna omprövar nu sitt idéprogram och förändrar sin inriktning. I en tid av alltför stor osäkerhet om vad sanning och objektivitet är, väljer Humanisterna att positionera sig annorlunda än tidigare i den svenska samhällsdebatten. Detta beslutades på Humanisternas kongress den 28 mars 2009.

- I politiken brukar man tala om att göra en hel pudel. Detta kan väl möjligen kallas en halv sådan, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Vår linje har tidigare varit en tydlig gudsförnekelse. Men som förnufts­människor är vi skyldiga att vara lyhörda för modern filosofisk forskning. Även om mycket fortfarande talar för att Gud inte existerar, så finns det ändå förnuftiga skäl som talar för Guds existens. Nu när det har det presenterats ett logiskt/logaritmiskt gudsbevis på den internatio­nella matematikerkongressen i Washington, då får vi böja oss för det.

Humanisterna i Sverige vill inte längre räknas till den nyateistiska rörelsen. Snarare ligger en postmodern deistisk livssyn närmare den ständigt undflyende och subjektiva sanningen.

- Kritiken mot religiösa friskolor försvinner från Humanisternas agenda, säger förbundssekreterare Staffan Gunnarson. Darwins evolutionslära är ju trots allt bara en teori, vid det här laget 150 år gammal. Istället bör vi låta tusen blommor blomma i skolan, alla teorier är lika mycket värda, understryker Gunnarson.

Humanisterna har också fått audiens hos påven i Vatikanen. Besöket kommer ske i november 2009.

- Vi tycker ändå att påven ändå bör mjuka upp sin linje en aning, trots matematiker­kongressens resultat, säger Sturmark.

Förbundet har ännu inte tagit ställning till om man ska bryta kopplingen till den internationella Humanistorganisationen International Humanist and Ethical Union (www.iheu.org)

- Man ska inte överdramatisera denna förändring av Humanisternas inriktning, säger Sturmark. Men vi kommer definitivt att börja fira påsk igen, liksom jul med Jesusbarnet i krubban och så.

Svenska kyrkan lägger ner

Efter att ha slutat tro på de flesta av sina läror har Svenska kyrkan insett att de nått vägs ände. Vid ett blixtinkallat kyrkomöte i Uppsala domkyrka i morse beslutade man sig därför enhälligt för att lägga ner Svenska kyrkan.

Vi träffade några uppspelta präster utanför kyrkan.
"Redan vid kyrkans grundande slutade de svenska prästerna påstå att de kunde trolla bröd och vin till kött och blod på riktigt", påpekade en präst. "De katolska prästerna säger fortfarande att de genomför den här trollkonsten under sina mässor. Men var och en som har smakat märker ju att det inte är sant. Hur de har lyckats behålla sin trovärdighet vet jag inte."
Alla prästerna önskade vara anonyma.
"Vi har nallat lite av nattvardsvinet som en sorts mentalt dop in i arbetslösheten. Vi måste ju hålla på några traditioner."
Sedan grundandet har Svenska kyrkan backat från det ena övernaturliga påståendet efter det andra. Från början efter skilsmässan från katolicismen höll man sig med en sorts Luthersk kristendom baserad på Luthers fem grundteser: 1. nåden allena, 2. tron allena, 3. skriften allena, 4. allena Kristus, 5. ära vare Gud allena.
"Men Luther glömde nämna 'verkligheten allena'. Det går ju inte längre i dagens upplysta samhälle att hålla fast vid sådana saker som att tro att en gud skapade världen, att Jesus kom till genom jungfrufödsel, att det finns änglar, att pi=3 och allt det där andra som står i bibeln, människor bara gapskrattar åt oss."
Men räcker det inte med att tro på kärleken då?
"Var inte fånig, den tror ju alla på. Till och med ateister."
Men Jesus var väl en fantastisk moralisk lärare?
"Men sluta! Hans lära är ju mest en massa one-liners och små käcka berättelser. Redan Paulus försökte låtsas som att Jesus inte hade sagt något och berättade mest om hur han dog istället."

"Jag läste etik på Stockholms universitet innan jag läste till präst. Det var något helt annat . Etik på riktigt, helt enkelt."
Prästerna drog tillsammans med ett stort sällskap andra delegater från kyrkomötet vidare under stort glam in mot Uppsala centrum.
"Nu behöver vi inte låtsas gå i telepatisk kontakt med ett påhittat utomjordiskt väsen någonsin igen!"
Den före detta ärkebiskopen KG Hammar blev under den något kaotiska presskonferensen tillfrågad om det verkligen var sant att Svenska kyrkan hade lags ner. Han kommenterade på sitt eget karaktäristiska sätt.
"Det beror på vad du menar med 'lägga ner' och vad du menar med 'sant'."
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se