27 apr. 2009

Rekommendation om omskärelse av pojkar

Här ett pressmeddelande från en organisation som uppenbarligen inte värnar barnens rätt:
"Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar att alla landsting ska erbjuda omskärelse av pojkar, även om det inte är medicinskt motiverat. Idag erbjuds sådan omskärelse i 10 landsting.

Omkring 3 000 pojkar i Sverige omskärs årligen av religiösa eller kulturella skäl. Cirka 1000 av dessa utförs inom den offentliga hälso- och sjukvården. Några få utförs av personer som har särskilt tillstånd av Socialstyrelsen. Övriga omskärs utomlands eller av privatpersoner utan att något landsting är inblandat.

– Vi ska se till barnets bästa, och det är att omskärelse av pojkar sker med god hygien och med smärtlindring. Det bör utföras inom alla landsting. Annars kan det öppna för obehöriga att utföra ingreppet utan vare sig smärtlindring eller tillräckliga kunskaper, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

En osäker skattning anger att upp till 2 000 pojkar blir omskurna av personer som varken är läkare eller har tillstånd.

I en utredning från Socialstyrelsen redovisas skälen till att föräldrar omskär sina söner utanför landstingens hälso- och sjukvård. För många är det inte möjligt att vända sig till hälso- och sjukvården eftersom 11 av de 21 landstingen inte utför sådan omskärelse. Andra orsaker är höga kostnader och dåligt bemötande.

Socialstyrelsen har utrett flera fall där pojkar som omskurits av icke behöriga drabbats av komplikationer som blödningar, infektioner och svårigheter att kissa. Därför föreslår Socialstyrelsen, utifrån barnets bästa, att landstingen enligt lag ska erbjuda omskärelse av pojkar på ickemedicinska grunder.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det inte behövs någon lag, utan rekommenderar istället alla landsting att låta pojkar få rätt till omskärelse inom hälso- och sjukvården.
Det behövs visst en lag. Förbjud religiös omskärelse! Eller kan jag få tillåtelse att skära örsnibbarna av mina barn? Fingertopparna? Tatuera dem? Varför inte? Blir det ok om jag tror på utomjordlingar? Varför inte?

Läs mer i Dagen.

19 kommentarer:

Anonym sa...

De har en obehaglig poäng i att ett förbud antagligen skulle öka antalet illegala manliga könsstympningar.

Anonym sa...

Anta att de här pojkarnas föräldrar hade gått till en utbildad omskärare, om de känt till vad för slarver de tagit sina barn till.
Alternativet för dem har aldrig varit att INTE omskära pojkarna.
Varför tror du det?

Vem låter en "hemmafixare" laga ens barns tänder? Det är respektlöst mot barnen att låta en klant skära i pojkarna.
Vad har du för syfte med att förbjuda egentligen? Då blir det definitivt bara klantar kvar som skär av båda det ena och det andra.

Anonym sa...

Jag har precis blivit omskuren av medicinska skäl (=för trång förhud). Operationen var enkel men det gjorde ont första dagarna. Eftersom operationen var orsakad av för trång öppning och att strängen på penisen var sammanväxt med förhuden ända upp var den givetvis mer komplicerad än vad operationen skulle varit på en normal penis.
Ju mer jag läste på inför operationen ju mer insåg jag fördelarna med omskärelse ur medicinsk synvinkel - inte bara för mig utan också för min fru.

För muslimer sker väl omskärelsen i regel i puberteten då pojkarna själva kan bestämma och säga hur de vill göra. För judar sker dock omskärelsen när barnet är nyfött. Att vilja förbjuda manlig omskärelse (av barn) är i princip att förbjuda judendomen som religion - ungefär jämförbart med att förbjuda dop av minderåriga.

Jag är mycket nöjd med min omskärelse och kan inte se något skäl till att det borde förbjudas - tvärtom finns det skäl att fundera på varför flera länder (t.ex. USA) v medicinska skäl väljer att som regel omskära pojkar.

Eric Wadenius sa...

"Att vilja förbjuda manlig omskärelse (av barn) är i princip att förbjuda judendomen som religion"

Nej, att förbjuda omskärelse av små barn är att förbjuda föräldrarna ifrån att markera barnets kropp för livet med föräldrarnas egna religiösa övertygelse, en kränkning av barnet som skulle kunna jämföras vid att tatuera in föräldrarnas politiska övertygelse på barnets kropp.

Det vore absurt att inte förbjuda en sådan praktik (såvida den inte utförs av enbart medicinska skäl).

Anonym sa...

För judar sker dock omskärelsen när barnet är nyfött. Att vilja förbjuda manlig omskärelse (av barn) är i princip att förbjuda judendomen som religion - ungefär jämförbart med att förbjuda dop av minderåriga.Nej, det är inte jämförbart. Dop är inte ett medicinskt onödigt, irreversibelt ingrepp. Du får såklart göra vad du vill med ditt eget könsorgan (så länge alla inblandade är med på det), men barnet har en rätt till sin egen kropp som trumfar föräldrarnas rätt till religion om de står mot varandra, som i frågan om könsstympning.

Anonym sa...

Omskärelse är i Sverige ett onödigt ingrepp förenat med risker. Historiskt sett må fördelarna för folk i varma klimat utan tillgång till bra hygien vägt mer än nackdelarna med risken av kirurgiska ingrepp, detta gäller inte i dagens Sverige.

Men! Det finns (muslimska) områden i Afrika omgärdade av HIV och Aids epidemin som klarar sig väldigt bra pga bruket att omskära sönerna. Omskärelse är i stort sett den enda medicinska förebyggande åtgärden mot HIV. Försiktiga uppskattningar anger 60%-igt skydd, men detta är inte helt utforskat och det kan mycket väl vara högre skydd, i vissa områden i Afrika finns ingen HIV-smitta i områden som omskär före puberteten! Med tanke på riskerna är det förmodligen ändå inget att förespråka men en viss respekt bör visas.

Många muslimer har starka band till sina hemländer där trycket på omskärelse är väldigt stort - något annat är fullkomligt otänkbart. Att tvinga sveriges nästan alla muslimer - även moderata muslimerna omskär sina söner - när det gäller de muslimer jag pratat med är det religiösa påbudet inte speciellt påtagligt utan det är främst ett kulturellt påbud.

Jag tycker det är olyckligt att Humanisterna ställer sig på samma sida som SD i denna fråga, vars främsta syfte förmodligen är att lägga sig i och förhindra invandrarnas liv snarare än värna om barns religionsfrihet. Och med anledning av ledande Humanisters otroligt fördömande attityd till detta, har jag valt att lämna Humanisterna. Det känns mer som att man vill sparka muslimerna där det gör ondast, och det kan jag inte ställa mig bakom.

Hälsningar
Kalle

Anonym sa...

"Jag tycker det är olyckligt att Humanisterna ställer sig på samma sida som SD i denna fråga, vars främsta syfte förmodligen är att lägga sig i och förhindra invandrarnas liv snarare än värna om barns religionsfrihet."

Jag har ingen aning om vad SD tycker i den här frågan, men som du själv påpekar så är många humanister emot det för att det är en kränkning mot barnets rättigheter, inte för att vi är främlingsfientliga. Bara för att Nazityskland var först med nationalparker betyder inte det att nationalparker är nazistiska.

Anonym sa...

Humanisternas fullständigt befängda liknelser med barnaga, sexuella övergrepp, stympning av fingrar, örsnibbar och i värsta fall med nazism, gör att det känns bäst att hålla sig så långt ifrån Humanisterna som möjligt om och när den här fråga kommer debatteras ordentligt i media av Humanister.

Låt mig bara konstatera att sympning av fingrar eller örsnibbar eller något annat av det uppräknade alrig har eller har haft medicinska fördelar - det har omskärelse.

/Kalle

Anonym sa...

Bedrövligt! Religion har inga mänskliga rättigheter - däremot barn. Kosmetisk könsktirurgi på barn- är inte vuxet folk riktigt kloka? Förbjud!!

Anonym sa...

"Humanisternas fullständigt befängda liknelser med barnaga, sexuella övergrepp, stympning av fingrar, örsnibbar och i värsta fall med nazism, gör att det känns bäst att hålla sig så långt ifrån Humanisterna som möjligt om och när den här fråga kommer debatteras ordentligt i media av Humanister."
Notera att min jämförelse med Nazityskland var i försvar mot ditt tidigare "är man emot omskärelse är man minsann främlingsfientlig!". Det om något är en opassande "guilt by association".
Du verkar vränga mellan "Med tanke på riskerna är det förmodligen ändå inget att förespråka men en viss respekt bör visas" och "Låt mig bara konstatera att sympning av fingrar eller örsnibbar eller något annat av det uppräknade alrig har eller har haft medicinska fördelar - det har omskärelse". Antingen finns det ett rent medicinskt skäl att i Sverigen omskära spädbarn eller så finns det inte det. Du har sagt att det inte är något du av medicinska skäl förespråkar i Sverige, och jag håller med. Jag tror inte att någon kunnig i frågan har förespråkat omskärelse som skydd mot HIV i länder med en andel HIV-smittade under 15%. Om det inte finns medicinska skäl så är det ett medicinskt onödigt ingrepp. Om du ändå känner att du vill bli omskuren så är det din fulla rätt, precis som det är din fulla rätt att tatuera dig själv. Samma rätt har du inte över ditt barn, som är en egen individ.

Anonym sa...

SKL verkar se tillhandahållandet av ickemedicinsk omskärelse lite som en analog till fritt sprututbyte för heroinister. Man kan inte stoppa det, så man kan lika gärna försöka minska lidandet som det orsakar. SKL måste tänka pragmatiskt i såna här frågor. Vad tror ni om det tankesättet?

Anonym sa...

SKL måste tänka pragmatiskt i såna här frågor. Vad tror ni om det tankesättet?Det låter i mina öron bra mycket bättre än att förespråka förbud. Vilket straff kan dessa föräldrar räkna med? Förmodligen bara böter, eventuella indragna bidrag och problemet att inget svenskt sjukhus utför ingreppet. Därmed värnar man knappast om barnens rätt om man överlåter omskärelsen till köksborden.

Om det nu vore så vidrigt och jämförbart med sexuella övergrepp eller nazism, borde Humanisterna inte då istället förespråka att man slänger föräldrarna i fängelse och fosterhemsplacerar alla barnen som riskerar utsättas för detta? Då skulle man i alla fall ta ansvar fullt ut.

Istället för att gapa efter förbud borde man organisera upplysningskampanjer. Endast 40% av sveriges judar omskär sina söner, traditionen dör ut av sig självt i ett upplyst integrerat Sverige som inte alinierar människor från kulturer som omskär.

Therese sa...

Jag tycker också det är självklart att vem som helst får skära av vad som helst och av vilken anledning som helst PÅ SIN EGEN KROPP. Men icke på någon annans!

Ni som pratar om medicinska fördelar bör även känna till att det finns också medicinska nackdelar framför allt sexuellt som också handlar om kvinnans sexupplevelse.

"förbjud inte för då stympas fler illegalt": samma resonemang skulle man kunna använda på kvinnlig omskärelse. Ska vi slopa förbudet mot detta då också? Det finns ett oerhört symbolvärde i att ha ett förbud - och det ger dessutom barnet som stympas rätt till upprättelse!

Sen håller jag knappast med om att dop skulle vara reversibelt (och därmed försvarbart). Dop kan aldrig göras ogjort och bör därför även det förbjudas om det saknas uttryckligt samtycke från den som döps. Först när alla människor har rätt att bestämma över sin egen kropp, vilken kyrka man tillhör, och vilka religiösa riter man vill genomgå har vi religionsfrihet.

Anonym sa...

"Sen håller jag knappast med om att dop skulle vara reversibelt (och därmed försvarbart). Dop kan aldrig göras ogjort och bör därför även det förbjudas om det saknas uttryckligt samtycke från den som döps."
Ja jo, fast till skillnad från omskärelse är dop en rent symbolisk handling. Man rabblar en trollformel över barnet och väter pannan med lite kranvatten. Visst är det fel att utföra religiösa riter på försvarslösa barn, men det är inte könsstympning direkt.

"samma resonemang skulle man kunna använda på kvinnlig omskärelse. Ska vi slopa förbudet mot detta då också? Det finns ett oerhört symbolvärde i att ha ett förbud - och det ger dessutom barnet som stympas rätt till upprättelse!"

Bra poänger där.

Therese sa...

Svar till Anonym 23.30 - skriv gärna ett namn så blir det lättare att svara varandra :)

Det spelar ingen roll om en rit är symbolisk eller inte. Det är ju kränkning vi talar om. Kränkning är en själslig känsla att man utsatts för något man inte vill ha blivit utsatt för. Då spelar det ingen roll om det man utsatts för är symboliskt eller "fysiskt" (dop är ju också fysiskt men ni förstår vad jag menar).

Jmf dop och att sätta på en liten flicka en slöja. Ingetdera är fysiskt farligt och båda handlingarna är symboliska. Dock vill jag hävda att slöjtvång skadar människor själsligt eftersom de fråntas rätten att bestämma över den egna kroppen och den egna religiositeten. Exakt detsamma gäller vid ett dop. Skillnaden är att slöjan kan tas av medan dopet är klistrat på oss i evig tid.

Men att en handling är symbolisk kan inte användas som argument för varför denna ska vara tillåten. Även symbolhandlingar kan vara kränkande.

Anonym sa...

Kvinnans sexupplevelse? Alla svenska kvinnor jag har varit med har varit glada och lyckliga över att min marockanska batongen är hård och len och inte sladdrigt och kladdigt och luktar illa.

Kenneth sa...

Vad säger läkare och annan sjukhuspersonal som ska utföra helt onödiga ingrepp på små barn bara för att föräldrarna tror på en speciell gud eller på en speciell "tradition"? Om det görs smutsiga övergrepp på barn på köksbord är det väl inte sjukvårdens uppgift att göra dessa övergrepp "rena". Övergrepp är övergrepp om än i steril miljö.

Therese sa...

Anonym 09.07. Studier från USA har undersökt kvinnans sexupplevelse hos omskurna och icke omskurna män och resultatet är att kvinnor tydligt föredrar icke-omskurna och att omskärning har en negativ effekt på kvinnans sexupplevelse.

O'Hara, K & O'Hara, J., “The Effect of Male Circumcision on the Sexual Enjoyment of the Female Partner,” BJU International 83 Suppl. 1 (1999): 79-84

I USA kampanjar man för att få stopp på ett ökade antal omskärningar av spädbarn. Här finns inga religiösa motiv utan en stark försäkringsbolagsindustri som vägrar spädbarn sjukförsäkring om dessa icke är omskurna samt barnläkare som får extra betalt om de marknadsför spädbarnsomskärning som "nödvändigt". Man tjänar alltså pengar på att omskära barn. Ca 50% av alla nyfödda amerikanska gossar omskärs utan religiösa motiv och antalet ökar. Det är katastrof.

/lasse sa...

Ano 2009-04-27 22:57
”SKL verkar se tillhandahållandet av ickemedicinsk omskärelse lite som en analog till fritt sprututbyte för heroinister. Man kan inte stoppa det, så man kan lika gärna försöka minska lidandet som det orsakar. SKL måste tänka pragmatiskt i såna här frågor. Vad tror ni om det tankesättet?”


Vad de övriga i SKL anser i frågan vet jag inte men folkpartisten Birgitta Rydberg som var viceordförande och skrivit en uppmärksammad artikel på SvD Brännpunkt ”Barn ska inte behöva omskäras av klåpare” är emot minskad HIV spridning med sprutbyte.

”Omskärelse har funnits i tusentals år och sker i hela världen. Att tro att man som läkare kan hindra detta för att man saknar egen insikt i denna sedvänja är naivt. Men många föräldrar skulle nog dess utom uppfatta det som att deras religion inte respekteras. Låt religionsfriheten få råda även i denna fråga också i vårt land.”

Hon använder också argumentet om sk ”harm reduction”, men när det gäller sprutbyte har hon en helt annan åsikt:

Nej till sprutbyte trots hivutbrott
”Stockholm. Så här långt tros cirka 25 personer ha smittas av samma typ av hiv i utbrottet som upptäcktes i höstas. Det är ungefär lika många nya hivfall som normalt upptäcks i Sverige under ett helt år bland intravenösa missbrukare. ”

”Stödet för att sprutbytesprogram fungerar mot spridning av hiv och hepatit är massivt, från forskarvärlden, via FN-organ, till europeiska och svenska myndigheter. De används i över 60 länder”

”Men ordföranden i Stockholms läns landstings hälsoutskott, Birgitta Rydberg (fp), ser inga skäl till att metoden ska användas i Stockholm. Att den skulle ha kunnat rädda någon av de nu drabbade från en för tidig död ser hon som en "väldigt hypotetisk möjlighet". ”

”Enligt Rydberg är det effektivaste sättet att stoppa smittspridning bland intravenösa missbrukare i stället att få dem att sluta med sitt missbruk.”

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se