30 maj 2009

Thank God its Sunday

28 maj 2009

Tidningen Dagen reflekterar över religionsfrihet

Som vi tidigare rapporterat här på Humanistbloggen står Scientologikyrkan inför rätta i Frankrike. Tydligen är ett tänkbart straff att kyrkan upplöses i Farnkrike (har någon mer info om detta?). Detta föranleder reportern Anders Gustafsson på tidningen Dagen att filosofera om religionsfrihet. I den artikeln kan man hitta följande stycken.
Peter Åkerbäck, lektor i religionshistoria, visar i senaste numret av tidskriften Religion & livsfrågor, hur svenska läroböcker sprider tveksamma uppgifter om "sekter", utan att problematisera eller definiera begreppet. Man använder också ordet "hjärntvätt", som minst sagt är ifrågasatt i vetenskapliga sammanhang.

Åkerbäck menar också att beskrivningen "destruktiv sekt" knappast är meningsfull, för vem ska skilja mellan den och en "vanlig" sekt, och enligt vilka kriterier?
Verkligen? Hur skiljer man en destruktiv sekt från en vanlig sekt? Om det inte är möjligt - vad blir då slutsatsen? Att alla sekter är destruktiva? Att inga sekter är destruktiva?

Mer om Ida

Tidskriften Nature har i sitt senaste nummer samlat några citat runt fossilet Ida. De är belysande.
"This specimen is like finding the lost ark for archaeologists. It is the scientific equivalent of the Holy Grail."
Jørn Hurum, University of Oslo, at the New York press unveiling of a 47-million-year-old fossil, christened Ida (pictured), last week.

"[It is] like the eighth wonder of the world."
Jens Franzen, Natural History Museum of Basel, Switzerland, who was involved in analysing the fossil.

"Any pop band is doing the same thing. We have to start thinking the same way in science."
Hurum justifies the attention.

"There was a TV company involved and time pressure. We've been pushed to finish the study; it's not how I like to do science."
Hurum's co-worker Philip Gingerich of the University of Michigan, Ann Arbor, reflects.

(Sources: The Wall Street Journal, The New York Times, BBC, Fox News, The Guardian)

Jørn Hurum gör inte precis ett seriöst intryck. Hade han velat jobba med media kunde han väl sökt arbete i den branchen istället för att hajpa sönder vetenskapliga data med felaktiga insinuationer och överdrifter. Synd på ett så vackert fossil.

27 maj 2009

Andlig vetenskap?

Ytterligare ett guldkorn från Spiritual Research Foundation. Klicka på bilden för en större version.

Fler tror på reinkarnation än på Jesu uppståndelse

Enligt tidningen Dagen säger 17 % av medlemmarna i Danska Folkekirken att de tror på reinkarnation. Det är 2 procentenheter fler än de som säger att de tror på Jesu uppståndelse, som alltså bara når upp till 15%.

Dagens egen expertkommentator, prästen Elisabeth Arborelius, menar att de som svarat på enkäten inte begripit vad reinkarnation betyder.
Så vad betyder "reinkarnation" för en vanlig svensk som inte är så insatt i kristen tro? Kanske betyder det just "att känna någons närvaro".
Fantastiskt ödmjuk analys! Tror man inte som prästen vill så har man bara inte förstått.

Den andre expertkommentatorn, teologen Lars Johansson, menar något liknande; bristande bibelkunskap spelar in.
Ja, utan tvekan. Bibelns berättelser verkar betyda mindre både i det gemensamma livet i kyrkan och i det privata livet. Det är oerhört viktigt att vi uppmuntrar varandra att återkoppla till texten.
Intressant nog rapporterar Kristeligt Dageblad, tidningen som beställt undersökningen, att "Kyrkotjänaren" Steen Ribers blev utesluten 1994 då han arbetade aktivt för att propagera för reinkarnation inom kyrkan. "Här gick, menade man, gränsen för vad den evangelisk-lutherska kyrkan kan stå för." Men han fick tillbaks medlemskapet 2005. Danska kyrkan kanske inte heller har några medlemskrav?

Som utanförstående blir man lite fundersam. Bara 15% tror på uppståndelsen? Det är ju en av de centrala delarna i den kristna tron. I alla fall enligt de som en gång formulerade den.

Den moderna kyrkan är ateismens bäste vän. Den tror inte ens själv.

26 maj 2009

Ateistiska busskampanjen har nått Chicago

Där ser den ut så här:

Scientologin inför rätta i Frankrike

I Frankrike pågår en rättegång mot Scientologikyrkan. De står anklagade för att ha pressat pengar från en kvinna efter ett personlighetstest. Kvinnan säger att hon spenderat 21 000 euros på lektioner, böcker och mediciner som skulle bota hennes fragila mentala tillstånd.Det här skulle förstås kunna bli ett intressant prejudikat. För nog finns det fler fall där människor i utsatta situationer blivit utsatta för "påtryckningar" att ge tid och pengar till diverse religiösa grupper?

Läs mer hos BBC.

21 maj 2009

En kyrka för alla är en kyrka för ingen

Idag kom del två av mina artiklar om Svenska kyrkans mjäkighet. De påstår att de är en kyrka för alla. Nåväl, då finns det ingen anledning för dem att monopolisera kyrkorummet med kristendomen. Och om det är humanitär verksamhet och omtanke de tycker är viktigt så finns det mer kostnadseffektiva alternativ. Fast det mest rakryggade alternativet vore förstås att erkänna att man är en kristen församling och stå för sin tro.

Läs artikeln här och lämna gärna era synpunkter i Aftonbladets kommentarsfält.

Läs också vad Bitte Assarmo (fri skribent och katolik) har för syn på frågan. Erik Svensson skriver mycket vänliga ord. Även Dagens ledarblogg ger uppbackning.

20 maj 2009

Sexuella övergrepp och misshandel på katolska barnhem

En rapport har precis publicerats på Irland som avslöjar brutala förhållanden på de barnhem Katolska kyrkan drivit sedan 30-talet.

Rapporten berättar om fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp och våltäkter. Ungefär 2 000 personer har berättat att de blivit utsatta för övergrepp under sin vistelse på hemmen. Anställda som ertappades med att begå övergrepp flyttades bara runt till ett nytt barnhem.

Inga åtal väntas som resultat av rapporten. Detta har lett till att flera av de gamla barnhemsbarnen känner att deras sår öppnats igen helt i onödan. Ytterligare en rapport väntas nästa månad som ska rapportera om sexuella övergrepp av präster som arbetar i församlingskyrkor runt Dublin.

Finns det någon annan yrkesgrupp som begår lika många sexuella övergrepp som präster? Den som vet kan väl svara i kommentarerna.

Läs mer hos Reuters eller BBC.

Fel om fossil i media

Ibland blir det fel. Idag rapporteras det i tidningarna om fossilet som kallas Ida. I DN (skrivet av Mikael Bondesson; Karin Bojs, hann du inte med faktakollen?), Expressen ("Hälften människa - hälften Lemur") och Aftonbladet ("Forskare: Nu kan vi förklara evolutionen") rapporteras att Ida skulle vara den felande länken mellan apa och människa. Det finns flera fel med den rapporteringen.

- Ida är 47 miljoner år gammal. Människans och schimpansens senaste gemensamma förfader levde för 5-7 miljoner år sedan. Ida levde istället i perioden då halvaporna och de egentliga aporna separerade. Nog så intressant! Ida verkar istället vara en väldigt tidig representant för den linje som blev aporna.

- Hela talet om felande länkar är fel ute. Vi har ingen aning om arten som Ida är ett prov på var en förmoder eller en förgrening på familjeträdet. Det enda vi vet är att arten har egenskaper som placerar henne tidigt i apornas utveckling. Det här länkpratet får dock ligga forskaren till last som rapporterar om fossilet. Han har till och med kallat hemsidan om fossilet för "the Link". Det är att spela på populärkulturella föreställningar om hur evolutionen går till. Han borde veta bättre. Istället verkar han tro att vetenskap och populärkultur är av samma skrot och korn:
"Any pop band is doing the same thing," said Jorn H. Hurum, a scientist at the University of Oslo who acquired the fossil and assembled the team of scientists that studied it. "Any athlete is doing the same thing. We have to start thinking the same way in science."

- Rent biologiskt är faktiskt människor fortfarande primater. Det man letar efter är istället fossil om hur utvecklingen från vår sista gemensamma förfader med schimpanserna gick till. Där finns numera tusentals fossil att undersöka. Det intressantaste (tycker jag) är hur många arter människor/apor som fanns under den utvecklingspreioden. Att vi är ensamma mäniskor på jorden nu är en historisk tillfällighet.

Svenska Dagbladet fick rapporteringen någorlunda rätt.

Ida

Detta sagt så är Ida (Darwinius masillae) ett makalöst fossil. Hon är extremt välbevarad med intakt skelett, fossiliserade matrester kvar i magen och till och med märken av päls och muskler runt kroppen. Hon är 47 miljoner år gammal och representerar en ögonblicksbild från en viktig del i primaternas evolution, nämligen då strepsirhini och haplorhini separerade. (Dock kanske den exakta placeringen i primaternas släktträd inte är så säker som forskarna som analyserat henne gör gällande.)

18 maj 2009

Bibelpropaganda i Bushs administration

Exakt hur illa det var under Bush-åren börjar nu bli uppenbart. Det senaste är att Bush själv blev utsatt för propaganda av sin försvarsminister, Donald Rumsfeld. Rumsfeld är inte direkt känd för att vara en djupt troende människa själv, men han kände uppenbarligen till hur lättledd Bush var av bibelreferenser.

På omslagen till de säkerhetspolitiska sammanfattningar som cirkulerades i Vita Huset i samband med Irak-kriget - sammanfattningar som Rumsfelds departement sammanställde och som han själv levererade till president Bush - där fann Rumsfeld det lämpligt att klippa in bilder på bedjande trupper och militiaristiska bibelcitat (det finns onekligen en del att välja på).

Klicka på bilden för att se den större.

Här finns fler exempel på hur omslagen kunde se ut, och här är en artikel om frågan. Det finns knappt ord att beskriva hur smaklöst det här är.

16 maj 2009

Gud krymper, igen...

En favorit bland apologeter som insett meningslösheten av att förneka evolutionen har i många år varit livets uppkomst. Det kniviga problemet med hur den första DNA-molekylen och cellen uppstod ger dem ett litet hål för Gud enligt den intellektuellt korrupta tanken att allt oförklarat är Guds verk.
På senare år har många av gåtorna kring livets uppkomst börjat redas ut. Bland annat har RNA funnits vara en mycket trolig föregångare till DNA och under ett antal år har forskare försökt lösa problemet med hur RNA bildats från de enklare molekylerna som kan förväntas ha funnits i "ursoppan". Nyligen lyckades forskare vid University of Manchester lösa en viktig del av den gåtan. Läs mer här

15 maj 2009

Fråga humanisten, del 2

Nu undrar jag om det har blivit ytterligare en "religion" att följa humanismen och att ha "rätt" åsikter enligt humanismen etc?
Detta är en ganska vanlig anklagelse mot humanister. Jag tycker inte att humanismen liknar en religion, idémässigt bygger livsåskådningen humanism på helt andra regler. I humanismen sätter man människans väl först, istället för övernaturliga makter. Rationalitet och kritiskt tänkande är det bästa verktyget att nå dit menar humanister, istället för bön eller offer.

Religion kan sammanfattas som ett paket värderingar och trosföreställningar, medan humanism egentligen bara innebär att man sätter människan i centrum och tror bara på det man har goda skäl att tro på. Humanismen är en metod snarare än ett paket färdiga idéer.


Humanisterna att "ersätta" religionen genom att anordna alternativa konfirmationsläger etc. Varför känner ni att ni måste det?
Först och främst: Humanistisk konfirmation är inte en konfirmation i kristen bemärkelse. Det är ett läger där man träffar andra i samma ålder, har kul och diskuterar filosofi, mänskliga rättigheter och sexualitet (med mera). Man behöver inte bekänna sig till en viss religion för att vara med. Det enda lägret "konfirmerar" är inträdet i vuxenlivet.

Många människor behöver ceremonier, och om man inte är religiös finns det ofta få möjligheter till det. Om man är icke-religiös måste man såklart ändå kunna gifta sig, begravas eller konfirmera sig utan att läsa trosbekännelsen eller svära inför Gud.


Om det inte är försent att ställa frågor, så skulle jag vilja förstå vad det är som gör att de stora religionerna överlevt under alla dessa århundranden, även in i den upplysta tiden?

Många menar att religioner har en egen form av evolution, där de idéer som människor lättast tar till sig eller som sprids lättast, också är de som stannar. Många lockas av religionernas spännande och enkla sagor och berättelser. Jag tror att religioner varit ett mycket effektivt maktmedel för de härskande i olika mänskliga samhällen. Att bli straffad av Gud i evighet är ju en läskigare tanke än att sitta några år i fängelse. Andra religioner än den kristna har ju inte varit tillåtna i Sverige i mer än ungefär 60 år, därför är det inte så konstigt att kristendomen fortfarande har ett starkt grepp om våra normer, värderingar och lagar.


Tack för veckans frågor. Fortsätt fråga på! Jag tar tacksamt emot nya frågor under veckan och kommer med nya svar fredagen den 22 maj.

Konst: inte alltid lätt att tolka

Just nu pågår Konstfacks vårutställning 2009. Den har genererat en hel del uppmärksamhet med Anna Odells spelade psykos.

I det här sammanhanget kan det vara värt att rapportera att man i en grotta i sydvästra Tyskland har hittat vad som för närvarande är världens äldsta Venusstatyett [Här stod förut att det var världens äldsta konstverk. Det var fel, jag ber om ursäkt.]: en 35 000 år gammal "Venus"-figur. (Men vänta, jorden skapades ju av Gud för bara 6000 år sedan. Hmmm.)

Venus

Statyetten är intressant på många plan. Det är svårt att inte slås av fokuset på det sexuella. Med sina enorma bröst och markerade könsorgan är hon närmast obscen. Vidare har hon i princip inget huvud, men detaljerat markerade händer. Markeringarna på mage och armar kan representera någon sorts kläder.

Frågan är vad de här Venusstatyetterna användes till. Stenåldersporr? Någon sorts religiös symbol? Som PZ Myers påpekar kan det vara värt att fundera på hur arkeologer om 35 000 år kommer att tolka alla figurer av en plågad man uppspikad på ett kors som de hittar. De fynden kommer förmodligen att vara lika svårtolkade som alla Venusstatyetter.

Läs mer i Nature.

14 maj 2009

Shit happens enligt humanismen

Ingen har väl missat den satiriska listan "Shit happens according to the world religions"? Som exempel kan nämnas taoism: "Shit happens", katolicism: "If shit happens, I deserve it", islam: "If shit happens, it is the will of Allah" och zen: "What is the sound of shit happening?"

Det finns även ateism med på listan: "There is no such thing as shit", och agnosticism: "Maybe shit happens, maybe it doesn't." Men humanismen lyser med sin frånvaro. Detta måste givetvis rättas till. Här kommer mina tankar kring hur detta skall åstadkommas.

Om man tittar på humanismen inifrån och vill göra den rättvisa, tror jag att det skulle kunna se ut ungefär så här: "If it can be scientifically proved that shit happens, then try to make the most of it and enjoy the beauty of life."

Nu är ju poängen med listan inte att göra religionerna rättvisa (nej, humanismen är ingen religion men det är inte ateism och agnosticism heller) och dessutom blir meningen lite otymplig. Så för att servera våra belackare lite satir på vår bekostnad, som på silverfat, och genom att titta på den bild av humanisterna som i media tycks favoriseras av de oinvigda, kommer här ett förslag:

"Shit happens because of religion."

Eller kanske ännu radikalare:

"Religion is shit happening."

Någon som har fler förslag?

13 maj 2009

Gud i korv!

Ännu ett tecken på att Gud verkligen finns och bryr sig om saker som t.ex. världssvälten.

Hur bön fungerar

Man har ju undrat ett tag nu. Äntligen har någon kommit fram med svaret. På den här siten förklarar "Spiritual Research Foundation" hur bön fungerar. Grafiken är obetalbar.


Individualism och sekularism går hand i hand

Bilden ovan: Talande undersökning från World Values Survey som visar hur individualistiska värderingar ofta korrelerar med sekulära och rationella, medan konservativa, traditionella värderingar korrelerar med kampen för överlevnad. Ju mer individuell frihet, ju mindre religiositet? Eller: ju mindre religiositet, ju mer individuell frihet?

Diskriminering är ett samhällsproblem

Bitte Assarmo, "katolik och fri skribent", skriver idag på SvD Brännpunkt om problemet med de könsdiskriminerande aborterna. Hon driver frågan på sin spets. Antingen är väl emryona som aborteras bara cellklumpar, och då kan de väl inte diskrimineras? Eller så är de fullvärdiga individer, och då kan de väl inte aborteras?

Här vill väl alla som försvarar rätten till fri abort förstås både ha kvar kakan och äta den. Men hur?

Låt oss se på de vidare konsekvenserna av Assarmos resonemang. Enligt det här sättet att tänka på måste man - om man försvarar synen på embryot som en cellklump - försvara selektiva aborter på precis vilka grunder som helst. Om man t.ex. vill avla fram en arisk superras så kan man selektivt abortera bort embryon som inte har alla eftertraktade rasegenskaper man vill ha.

Ser ni problemet? Det går inte att etiskt försvara selektiva aborter på vilka grundvalar som helst. Det får konsekvenser i samhället som går vida utanför en kvinnas rätt att bestämma över sin egen kropp eller eventuella medicinska orsaker. Tvärtom är skälet till aborten högst väsentligt.

Bitte Assarmos resonemang håller därför inte. Aborträtten handlar inte om att tillhandahålla ett verktyg för diskriminering eller avel. Det skulle få samhälleliga konsekvenser som skulle vara oönskade, oförsvarbara och otäcka. Diskriminering är inte bara en individuell fråga utan också ett samhällsproblem.

Elefantvingar

Här en vacker saga från PZ Myers (från bloggen Pharyngula).

Elephant Wings

Once upon a time, four blind men were walking in the forest, and they bumped into an elephant.

Moe was in front, and found himself holding the trunk. "It has a tentacle," he said. "I think we have found a giant squid!"

Larry bumped into the side of the elephant. "It's a wall," he said, "A big, bristly wall."

Curly, at the back, touched the tail. "It's nothing to worry about, nothing but a piece of rope dangling in the trail."

Eagletosh saw the interruption as an opportunity to sit in the shade beneath a tree and relax. "It is my considered opinion," he said, "that whatever it is has feathers. Beautiful iridescent feathers of many hues."

The first three, being of a scientifical bent, quickly collaborated and changed places, and confirmed each other's observations; they agreed that each had been correct in the results of their investigations, except that there wasn't a hint of feathers anywhere about, but clearly their interpretations required correction and more data. So they explored further, reporting to each other what they were finding, in order to establish a more complete picture of the obstacle in the path.

"Tracing the tentacle back, I find that it is attached to a large head with eyes, fan-shaped ears, and a mouth bearing tusks. It is not a squid, alas, but seems to be a large mammal of some sort," said Moe.

"Quite right, Moe — I have found four thick limbs. Definitely a large tetrapod," said Larry.

Curly seems distressed. "It's a bit complicated and delicate back here, guys, but I have probed an interesting orifice. Since this is a children's story, I will defer on reporting the details."

Eagletosh yawns and stretches in the shade of a tree. "It has wings, large wings, that it may ascend into the heavens and inspire humanity. There could be no purpose to such an animal without an ability to loft a metaphor and give us something to which we might aspire."

The other three ignore the idling philosopher, because exciting things are happening with their elephant!

"I can feel its trunk grasping the vegetation, uprooting it, and stuffing it into its mouth! It's prehensile! Amazing!", said Moe.

Larry presses his ear against the animal's flank. "I can hear rumbling noises as its digestive system processes the food! It's very loud and large."

There is a squishy plop from the back end. "Oh, no," says Curly, "I can smell that, and I think I should go take a bath."

"You are all completely missing the beauty of its unfurled wings," sneers Eagletosh, "While you tinker with pedestrian trivialities and muck about in earthy debasement, I contemplate the transcendant qualities of this noble creature. 'Tis an angel made manifest, a symbol of the deeper meaning of life."

"No wings, knucklehead, and no feathers, either," says Moe.

"Philistine," says Eagletosh. "Perhaps they are invisible, or tucked inside clever hidden pockets on the flank of the elephant, or better yet, I suspect they are quantum. You can't prove they aren't quantum."

The investigations continue, in meticulous detail by the three, and in ever broader strokes of metaphorical speculation by the one. Many years later, they have accomplished much.

Moe has studied the elephant and its behavior for years, figuring out how to communicate with it and other members of the herd, working out their diet, their diseases and health, and how to get them to work alongside people. He has profited, using elephants as heavy labor in construction work, and he has also used them, unfortunately, in war. He has not figured out how to use them as an air force, however…but he is a master of elephant biology and industry.

Larry studied the elephant, but has also used his knowledge of the animal to study the other beasts in the region: giraffes and hippos and lions and even people. He is an expert in comparative anatomy and physiology, and also has come up with an interesting theory to explain the similarities and differences between these animals. He is a famous scholar of the living world.

Curly's experiences lead him to explore the environment of the elephant, from the dung beetles that scurry after them to the leafy branches they strip from the trees. He learns how the elephant is dependent on its surroundings, and how its actions change the forest and the plains. He becomes an ecologist and conservationist, and works to protect the herds and the other elements of the biome.

Eagletosh writes books. Very influential books. Soon, many of the people who have never encountered an elephant are convinced that they all have wings. Those who have seen photos are at least persuaded that elephants have quantum wings, which just happened to be vibrating invisibly when the picture was snapped. He convinces many people that the true virtue of the elephant lies in its splendid wings — to the point that anyone who disagrees and claims that they are only terrestrial animals is betraying the beauty of the elephant.

Exasperated, Larry takes a break from writing technical treatises about mammalian anatomy, and writes a book for the lay public, The Elephant Has No Wings. While quite popular, the Eagletoshians are outraged. How dare he denigrate the volant proboscidian? Does he think it a mere mechanical mammal, mired in mud, never soaring among the stars? Has he no appreciation for the scholarship of the experts in elephant wings? Doesn't he realize that he can't possibly disprove the existence of wings on elephants, especially when they can be tucked so neatly into the quantum? (The question of how the original prophets of wingedness came by their information never seems to come up, or is never considered very deeply.) It was offensive to cripple the poor elephants, rendering them earthbound.

When that book was quickly followed by Moe's The Elephant Walks and Curly's Land of the Elephant, the elephant wing scholars were in a panic — they were being attacked by experts in elephants, who seemed to know far more about elephants than they did! Fortunately, the scientists knew little about elephant's wings — surprising, that — and the public was steeped in favorable certainty that elephants, far away, were flapping gallantly through the sky. They also had the benefit of vast sums of money. Wealth was rarely associated with competence in matters elephantine, and tycoons were pouring cash into efforts to reconcile the virtuous wingedness of elephants with the uncomfortable reality of anatomy. Even a few scientists who ought to know better were swayed over to the side of the winged; to their credit, it was rarely because of profit, but more because they were sentimentally attached to the idea of wings. They couldn't deny the evidence, however, and were usually observed to squirm as they invoked the mystic power of the quantum, or of fleeting, invisible wings that only appeared when no one was looking.

And there the battle stands, an ongoing argument between the blind who struggle to explore the world as it is around them, and the blind who prefer to conjure phantoms in the spaces within their skulls. I have to disappoint you, because I have no ending and no resolution, only a question.

Where do you find meaning and joy and richness and beauty, O Reader? In elephants, or elephants' wings?

12 maj 2009

Upprörande att...

...RFSL's ordförande Sören Juvas blev misshandlad för sin homosexualitet av civilpoliser i Moldavien. DN rapporterar. Situationen för Europas homosexuella fortsätter att vara mycket illa. Fördomar och hat gror, inte minst beroende på den fundamentalistiska kristendom som företräds av bla katolska kyrkan...

...vars påve fortsätter att uppröra såväl humanister som liberala kristna. Påvedebatten på Newsmill har pågått ett bra tag och går fortfarande varm. Signaturen Goliat kallar Vatikanen teokrati, och något ligger det nog i det han skriver...

...precis som det ligger mycket i det den franske filosofen, hedonisten och ateisten Michel Onfray skriver. Hans nya bok (i serien Filosofins mothistoria) recenserades häromdagen på SvD's Under strecket. Jag ser fram emot del tre som kommer ut på svenska denna höst...

...och för ett antal höstar sedan gjorde SVT's CP-magasinet en intervju med Caroline Krook. Särskilt gillade jag reporterns formulering av teodicéproblemet......och mer intressant i SVT blir det i näst-nästa avsnitt av Existens där Unga Humanisters ordförande Eric Wadenius skall prata under temat "Barnatro - gåva eller tvång?".

Humanisterna i Svenska Dagbladet

Barn har rätt till kroppslig integritet

Socialstyrelsens rapport om omskärelse av pojkar lider av en anmärkningsvärd kulturrelativism. Hur kan Socialstyrelsen frånkänna ”muslimska” och ”judiska” barn deras individuella rättigheter medan så kallade ”kristna” barn däremot är individer, undrar Christer Sturmark och flera andra från Humanisterna.

På uppdrag av regeringen presenterade Socialstyrelsen 2007 en rapport om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder (S2005/7490/SK). Med anledning av slutsatserna i denna rapport beslöt Sveriges Kommuner och Landsting den 17 april att rekommendera varje landsting att erbjuda omskärelse på icke medicinska grunder till de boende inom landstinget.

Men Socialstyrelsens rapport lider av en anmärkningsvärd kulturrelativism där individers rättigheter sorteras efter sina kollektiva tillhörigheter. Socialstyrelsen skriver i sin rapport:

”Det kan finnas en intressekonflikt mellan barnets självbestämmande och föräldrarnas tro och över¬tygelse. Det är dock en värderingsfråga. Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt. Det är i barnets intresse att bli en del av familjens tro och tradition.”

Den första meningen är givetvis riktig. Framförallt vet vi inte om det föreligger en intressekonflikt eller ej, när små barn omskärs. Vi kan inte fråga dem vad de vill.

Men nästa mening är problematisk. Det kan aldrig vara en värderingsfråga om det förekommer en intressekonflikt eller inte. Antingen förekommer en intressekonflikt (barnet vill något annat än föräldrarna) eller så förekommer det inte (barnet vill detsamma som föräldrarna). Detta är alltså en empirisk fråga, och kan aldrig vara en värderingsfråga. Men Socialstyrelsens analys blir tyvärr betydligt värre:

”Den här konflikten är beskriven utifrån västeuropeisk eller kristen diskurs. För grupperna judar och muslimer finns det inte någon sådan intressekonflikt.”

Hur kan Socialstyrelsen frånkänna ”muslimska” och ”judiska” barn deras individuella rättigheter? De tycks bara äga rätt att behandlas som delar av ett kollektiv, medan så kallade ”kristna” barn däremot är individer. Hos dem erkänns möjligheten till intressekonflikt med den familj, släkt eller kulturella gemenskap de fötts in i.

De religiösa beteckningarna ovan står inom citattecken av ett speciellt skäl: Det existerar inga muslimska, judiska eller kristna barn. Lika lite som det existerar socialistiska eller liberala barn. Det existerar bara barn till muslimska, kristna, judiska, liberala och socialistiska föräldrar.

Är detta semantiskt hårklyveri? Tyvärr inte. Att tala om kristna, muslimska eller judiska barn stärker vanföreställningen att religiös tro är en medfödd egenskap, ungefär som hudfärg eller biologiskt kön. Men så är förstås inte fallet. Religiösa trosföreställningar och accepterandet av religiösa dogmer är inte egenskaper utan personliga ställningstaganden, precis som valet av politiska ideologier eller dogmer.

Sådana val kan i praktiken inte göras av barn.

Socialstyrelsens inställning tyder på en förenklad syn på identitet som banar väg för en mycket förenklad människosyn.

Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sitt ställningstagande: ”För de berörda pojkarna kan det vara av stor vikt för den religiösa och kulturella identiteten att de är omskurna.”

Det centrala här är dock att varken SKL eller någon annan vet vilken religiös eller kulturell identitet dessa pojkar så småningom kommer att välja. Lika lite som vi kan veta att barn till socialistiska eller liberala föräldrar kommer att bli socialister respektive liberala, lika lite kan vi veta att barn till kristna, muslimska eller judiska föräldrar kommer att bli kristna, muslimer eller av judisk tro.

SKL tycks tro att religion är en egenskap och inte ett ställningstagande. Det är ett riskabelt felslut och gynnar inte ett mångkulturellt samhälle.

Det svenska samhället måste värna alla barns rättigheter till kroppslig integritet och egen valfrihet. Sådana mänskliga rättigheter ska inte bara vara förbehållet svenska barn uppvuxna i västerländsk och kristen kulturtradition.

Kulturell mångfald är eftersträvansvärd och önskvärd i den grad den är frivilligt och fritt vald av alla inblandade. Annars förvandlas tolerans till hänsynslöshet.

Christer Sturmark, ordförande Humanisterna

Ellis Wohlner, vice ordförande Humanisterna

Staffan Gunnarson, förbundssekreterare Humanisterna

Agneta Blom, fil.dr i statsvetenskap och styrelseledamot Humanisterna

Olle Häggström, professor i matematisk statistik och styrelseledamot Humanisterna

Noomi Liljefors, dokumentärfilmare och styrelseledamot Humanisterna

Eduardo Grutzky, Politisk samordnare ALMAeuropa och styrelseledamot Humanisterna

Per Kornkall, Fil.dr i växtsystematik, styrelseledamot i Humanisterna

Patrik Lindenfors, forskare vid Zoologiska institutionen & Centrum för evolutionär kulturforskning

(Artikeln finns också här.)

The Reason Project

Nu startar "the Reason Project" i USA, med syfte att sprida vetenskaplighet och kritiskt tänkande. Inget konstigt med det, kan man tycka. Det är något som vanliga skolor borde ha som uppgift. Väl? Projektet kommer dock att fokusera på att applicera vetenskaplighet och kritiskt tänkande också på religion, något som vanliga skolor tyvärr inte gör.

Av någon anledning har religioner satts på undantag. De bildar därför ett sorts fredat tankereservat där vanlig kritik inte välkomnas.
"Enhörningar? Var inte fånig!"
"Jesus behövde begå självmord för att kunna förlåta oss? Jamen självklart!"
"The Reason Project" syftar till att belysa problemen det här medför och göra något åt det. Där går nu att finna hela texterna av Bibeln, Koranen och Mormons bok, uppmärkta för större läsförståelse med textetiketter såsom "motsägelse", "våld", "ovetenskaplighet", etc.

Läs mer på projektets hemsida.

11 maj 2009

Påven varnar för religionsmissbruk

I ett tal i King Hussein Mosque i Amman häromdagen varnade påven för religionsmissbruk.

Some assert that religion is necessarily a cause of division in our world and so they argue that the lesser attention given to religion in the public sphere the better.

Certainly, the contradiction of tensions and divisions between the followers of different religious traditions, sadly, cannot be denied.

However, is it not also the case that often it is the ideological manipulation of religion, sometimes for political ends, that is the real catalyst for tension and division, and at times even violence in society?

Så när religion har goda konsekvenser är den riktig, men när den har dåliga konsekvenser är det politik? Vilken extremt genomskinlig bortförklaring.

Att få råd om religionsmissbruk från påven känns lite som att få råd om drogavvänjning från en knarklangare.

Läs mer på BBC.

8 maj 2009

Fråga humanisten, del 1

Tack för era frågor! Här kommer mina svar:


Vad ser du som humanist som grunden för moral? Vilken är den etiska grund du föredrar?
Som humanist menar jag att godhet kommer inifrån, inte uppifrån. Precis som apor och andra flockdjur har människor en medfödd empati, som en följd av att vi är en flockvarelse. Människor mår helt enkelt bäst av att ta hand om varandra. Utöver detta har människan också förmågan att tänka abstrakt. Vi har ett förnuft som gör att vi kan förutse långsiktiga konsekvenser av våra handlingar.

Jag tycker att en bra etisk grund är "den gyllende regeln" (tidigast nedtecknad av Konfucius): "Behandla andra som du själv vill bli behandlad". FN's deklaration om de mänskliga rättigheterna är ett bra uttryck för den regeln. Där har stater gemensamt diskuterat fram universella riktlinjer som bör följas av stater och människor för allas väl.

Inom humanismen finns många olika etiska inriktningar och fördjupningar, som till exempel utilitarism, existentialism och hedonism.


Att kartlägga och ifrågasätta - ur ett religiöst perspektiv, alltså - alla de personer som utgör vår mediavärld; vore inte det nåt?
Att kartlägga människors religiösa uppfattningar tycker jag låter som åsiktsregistrering, som ju inte alls hör hemma i en demokrati med trosfrihet. Däremot håller jag med om att det är viktigt att fortsätta den offentliga debatten för sekularism och mänskliga rättigheter. En naturlig följd av det blir ju att ifrågasätta de som för fram religiöst motiverade värderingar i den politiska debatten.


"Är det själva religionerna som är farliga eller är det maktgalna människors användning av den?"
Både och. Religionerna i sig kan vara farliga för att de är omoderna. Man kan jämföra Bibeln eller Koranen med en handbok för en såg. Boken skrevs för flera tusen år sedan när sågen var en simpel sak i järn och trä. Därför kan det bli farligt om man med hjälp av handboken försöker förstå hur man skall använda dagens motorsågar. Om man försöker använda den som man använde bronsålderssågen kan man råka såga av andra människor både armar och ben. Samtidigt blir konsekvenserna såklart värre om den som håller i handboken dessutom är en despotisk diktator.


finns det några partier i svensk politik idag som har detta som en ståndpunkt på deras politiska agenda?
Humanister hittas i de flesta riksdagspartierna, förutom möjligtvis Kristdemokraterna. I övrigt har många partier ganska splittrade eller outtalade åsikter i dessa frågor. Traditionellt har liberaler och socialister varit de som i första hand haft sekularismen på sina agendor.


"Är man inte rädd för döden som humanist?"
Inte speciellt. När vi lever lider vi ju inte av döden, och när vi är döda lider vi ju inte heller av den. Det som ändå kan kännas otäckt är ju snarare att dö på ett plågsamt eller långdraget sätt. Jag tycker att insikten om att vi bara har ett liv gör att vi har desto större anledning att njuta av det och vara schyssta mot varandra.


I kommentarsfältet nedan kan ni skriva nya frågor som jag svarar på till nästa fredag!

7 maj 2009

Medicin eller bön?

Bill Maher i högform i denna skoninglösa drift med vetenskapsfientlighet i religionens namn. "You can’t crap all over Darwin and stem cell research and global warming, then come crawling back to science when you want Tamiflu."

6 maj 2009

Jesuskulten

Det är mycket Jesus nu. Bland annat debatterade jag Jesus och Gud med teologen Runar Eldebo i Trollhättan häromdagen. Tidningen Dagen var där och skrev om saken. De tycker att vi var överens till 85%, jag undrar hur de kom fram till den siffran...

Debatten filmades för TV och kommer snart på en Biograf Nära Dig...eller åtminstone på Humanisternas hemsida och kanske nån kristen TV-kanal.

Jonas Gardell har just skrivit en bok om Jesus, när han driver den radikala och omskakande tesen att Jesus inte hade några tänder. Själv har jag lite svårt att se på vilket sätt detta är av betydelse för kristendomen, men vad vet jag, jag är ju bara en stackars oupplyst ateist i Jesusvurmarnas ögon.

Men det vore på sin plats att den svenska kultureliten vågade möta och bemöta kristendomens verkliga verkningar ute i världen. I det sammanhanget känns det inte särskilt viktigt huruvida Jesus hade tänder eller inte.

Den globala Jesuskulten är allt annat än tandlös.

Fråga humanisten

Patrik Lindenfors hörde av sig till mig häromdagen och undrade om jag ville bli medskribent här på Humanistbloggen. Som ni märker tackade jag ja, och kommer nu att skriva här parallellt med min egna blogg på kstahle.blogspot.com.

Jag tänkte börja med att introducera en ny funktion som heter "Fråga humanisten". Upplägget är enkelt:

Ställ frågor om humanism i kommentarsfältet till detta inlägg. Tills fredag har jag valt ut fem av era frågor som jag svarar på utifrån mitt eget humanistiska perspektiv.

4 maj 2009

Goda nyheter!

Jesusmanifestationen är till ända. Har någon märkt något av "Den Helige Andes överbevisning när människor inte vill och inte kan tro?" Eller "övernaturliga under till hjälp för människor i nöd?" Nej, inget har hänt, ingen Gud har kommit och begått självmord för att rädda oss.

Istället kan vi fokusera på verkliga goda nyheter. Några exempel.
- Den nya lagen för könsneutrala äktenskap har börjat gälla. Flera par har redan tagit steget att publikt manifestera sin kärlek.
- Stödet för homosexuella äktenskap ökar i USA.
- Satellitobservatoriet Planck ska snart skjutas upp i rymden. Det kan ha skärpan nog att ge oss svaret på frågan om Big Bang var en enstaka händelse eller en Big Bang bland många. Det svindlar.
- Den mexikanska influensan verkar inte så farlig.
- USA har börjat förstå magnituden på sin icke-troende befolkning: ungefär 40 miljoner människor. En kraft att räkna med i framtiden nu när de börjat hitta sig själva!

Visst finns det problem i världen. Men vi är faktiskt en intelligent grupp varelser, vi människor. Vi kan lösa det här! Och ser man på statistiken så blir det faktiskt bättre. Här, Hans Roslings klassiska föredrag på TED. Detta är inga påhittade goda nyheter, utan goda nyheter på riktigt!

2 maj 2009

Bibeln - ett krävande rättesnöre

Intressant insändare i SvD från några veckor sedan: Bibeln - ett krävande rättesnöre.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se