12 aug. 2009

Artikeln som fick Simon Singh stämd av kiropraktiker


Simon Singh författare till de populärvetenskapliga böckerna Fermats gåta, Kodboken och Big Bang samt tillsammans med Edzard Ernst Salvekvick och kvacksalveri. Alternativ-medicinen under luppen skrev i april 2008 en artikel om kiropraktik i Guardian. Artikeln, som kan läsas i översättning nedan, kritiserade den falska marknadsföring som kiropraktiker bedrev där de hävdade att deras metoder kan hjälpa barn med kolik, astma och mycket mer utan några medicinska belägg. Han varnade också för farorna med manipulation av nacken. Brittiska kiropraktikerförbundet (BCA) fick möjlighet att svara på kritiken men avstod. Istället valde de att stämma Singh för förtal. Brittiska förtalslagarna är komplicerade och målet fortgår ännu.
Läs mer på tex. Sense about Science

Kiropraktiker i Sverige bedriver samma falska marknadsföring vilket uppmärksammats av Mats Reimer.

Artikeln i Guardian 19 april 2008
_____________________

Varning för ryggfällan

Vissa behandlingar gör anspråk på att bota allt, men forskning pekar på att kiropraktisk terapi ger blandade resultat – och att den till och med kan vara dödlig, säger
Simon Singh

Du blir kanske förvånad när du hör att grundaren av kiropraktiken, Daniel David Palmer, skrev att ”99 % av alla sjukdomar orsakas av förskjutningar av ryggkotor”. På 1860-talet började Palmer utveckla sin teori om att ryggraden var inblandad i nästan alla sjukdomar därför att ryggraden sammanbinder hjärnan med resten av kroppen. Därför skulle varje skevhet kunna orsaka problem i avlägsna delar av kroppen.

I själva verket sades Palmers första kiropraktiska behandling ha botat en man som varit allvarligt döv i 17 år. Hans andra fall var lika konstigt ty han hävdade att han behandlat en patient med hjärtproblem genom att korrigera förskjutna ryggkotor.

Du kanske tror att moderna kiropraktorer inskränker sig till att behandla ryggproblem men faktum är att många fortfarande har ganska knäppa idéer. Fundamentalisterna hävdar att de kan bota allt, även hjälpa till att behandla barn med kolik, sov- och ätproblem, ideliga öroninfektioner, astma och ihållande gråt – trots att det inte finns minsta bevis.

Jag kan med förtröstan klassa dessa påståenden som fullständigt nonsens därför att jag har skrivit en bok om alternativmedicin tillsammans med världens första professor i komplementär medicin, Edzard Ernst. Han lärde sig kiropraktiska tekniker själv och använde dem som läkare. Det var då han började förstå behovet av visst kritiskt studium av resultaten. Bland många andra projekt studerade han slutsatserna från 70 olika undersökningar som utforskade nyttan av kiropraktisk behandling av tillstånd orelaterade till ryggen. Han fann inget stöd för att kiropraktorer alls kan behandla sådana tillstånd.

Men hur är det med kiropraktiska behandlingar i samband ryggproblem? Manipulering av ryggraden kan bota en del problem, men resultaten är blandade. I ärlighetens namn kämpar även konventionella sätt att nalkas problemen, som fysioterapi, med brist på samstämmighet. Icke desto mindre är konventionell terapi att föredra på grund av de allvarliga faror som är förknippade med kiropraktik.

År 2001 avslöjade en systematisk översikt av fem studier att ungefär hälften av alla kiropratikpatienter upplevde tillfälliga negativa effekter, såsom smärta, känselbortfall, stelhet, yrsel och huvudvärk. Dessa är relativt obetydliga effekter, men de är mycket vanliga, och detta måste vägas mot de begränsade fördelar som kiropraktiken har att erbjuda.

Värre är att kiropraktikens huvudbehandlingsmetod, ett slags ryck med hög hastighet men liten sträcka, bär med sig ganska betydande risker. Denna innefattar att leder tänjs utanför sina naturliga gränser genom att en stor men kortvarig kraft appliceras. Även om detta är en säker metod för de flesta patienter kan andra drabbas av dislokationer och frakturer.

Ännu värre är att manipulation av halsen kan skada vertebrala artärer som förser hjärnan med blod. Så kallad vertebral dissektion kan i slutändan stänga av blodflödet, vilket i sin tur kan leda till slaganfall eller död. Eftersom det ofta kan dröja en tid mellan vertebral dissektion och blockaden av blod till hjärnan, förblev sambandet mellan slaganfall och kiropraktik oupptäckt under många år. Nyligen har man dock lyckats identifiera fall där ryggradsmanipulation med säkerhet lett till vertebral dissektion.

Laurie Mathiason var en 20 år gammal kanadensisk servitris som besökte en kiropraktor 21 gånger mellan 1997 och 1998 för att få hjälp med smärta i korsryggen. Vid hennes näst sista besök klagade hon över stelhet i nacken. Den kvällen började hon tappa tallrikar på restaurangen, så hon återvände till kiropraktorn. När kiropraktorn manipulerade halsen, började Mathiason gråta, hennes ögon himlade, hon fick fradga kring munnen och hon fick konvulsioner. Hon fördes snabbt till sjukhus, försjönk i koma och dog tre dagar senare. Vid den rättsliga undersökningen fastslog obducenten: ”Lauri dog av en skada på en vertebral artär som uppstått i samband med kiropraktisk manipulation av halsen.”

Detta fall är inte unikt. Enbart i Kanada har flera andra kvinnor dött efter att ha fått kiropraktisk behandling, och Edzard Ernst har identifierat omkring 700 fall av allvarliga komplikationer i den vetenskapliga litteraturen. Detta borde allvarligt oroa sjukvårdspolitiker och tjänstemän, särskilt som obenägenhet att rapportera innebär att det verkliga antalet fall är mycket högre.

Om ryggradsmanipulation var ett läkemedel med sådana allvarliga biverkningar och så liten dokumenterad effekt så skulle det säkert ha försvunnit från marknaden.

- Simon Singh

___________________
Artikeln är översatt av Hanno Essén, föreningen Vetenskap och Folkbildning, som ett led i en internationell kampanj till stöd för Simon Singh.

3 kommentarer:

Lennart W sa...

Nu har jag läst och är nu lika upprörd som när Uri Geller stämde James Randi för förtal i delstat efter delstat för därigenom försöka ruinera och tysta Randi.

Men vad kan jag göra? Vore bra om ni gav lite mer konstruktiva tips och inte bara kritiserade andra hela tiden. Kanske t.ex. finns protestlistor att skriva på, stödkonton man kan skicka pengar till, osv?

Anders Martinsson sa...

Lennart W:
Du kan läsa mer om kampanjen till stöd för Singh på Sense about Science. Där får du tips på hur du kan bidra.

Henrik sa...

Artikeln är inte den Singh blev stäm för den är redigerad på ett sådant sätt att det han blev stämd
för är borttagget!

Alltså en förfalskning!

Den rätta artikeln finns på nätet på engelska.Läs och jämför hur en journalist som Singh Sköter en desinformations kampanj.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se