11 aug. 2009

Interpellation 2008/09:565 Omskärelse av små pojkar

Interpellation 2008/09:565 Omskärelse av små pojkar
av Staffan Danielsson (c)
till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sveriges landsting tar entydigt ställning för föräldrars rätt att operera bort förhuden på pojkars känsliga könsorgan och för att landstingen ska bistå föräldrarna med att utföra detta ingrepp.

Jag har den största respekt för de religiösa och kulturella traditioner som i tusentals år inom judendomen och islam har påbjudit omskärelse av små pojkar. Förfarandet kan ha haft någon praktisk eller hygienisk bakgrund i sandrika ökenlände, och har ju också kopplats till en uppmaning från Gud att uppfylla jorden. Och jag inser att med så lång djupt rotad tradition, och med så många omskurna i dag och genom tiderna, är en diskussion om integritetsaspekterna rörande detta både svår och känslig.

Låt mig ändå i stor ödmjukhet ge några principiella funderingar i själva sakfrågan:

Säg att vi inte hade haft dessa traditioner, och någon rörelse hade ansökt hos Socialstyrelsen om att få börja med att operera bort förhuden på små pojkar. Människan är ju faktiskt skapad med förhud för att skydda det känsliga könsorganet, och jag kan svårligen tro att något tillstånd hade givits. Argumenten som anförs för att motivera omskärelse av medicinska skäl känns med förlov sagt mycket konstruerade.

Vad gäller kvinnlig omskärelse – könsstympning – som finns i olika former och som oftast är mycket brutalare, råder i Sverige allmän enighet om att detta är helt oacceptabelt och förbjudet. I överensstämmelse med alliansregeringens policy från integritetssynpunkt om likabehandling av flickor och pojkar menar jag att detta borde gälla även pojkars rätt till sitt könsorgan såsom det är vid födelsen.

Frågan har också en central integritetsaspekt. Har verkligen föräldrar rätt att för sina barns räkning bestämma om oåterkalleliga kirurgiska ingrepp som utan starka medicinska skäl förändrar deras kroppar? ”Äger” verkligen föräldrar sina barns kroppar? I dag, år 2009, i Sverige?

Och kan verkligen staten – som nu diskuteras – ålägga sjukvården (landstingen) att utföra dessa operationer om föräldrarna så begär? Socialstyrelsen har ju föreslagit detta och regeringen bereder frågan. Jag menar att det är att gå mycket långt om regeringen ålägger landstingen att på föräldrarnas uppdrag oåterkalleligen omskära unga omyndiga pojkar.

Innebär inte religionsfrihet och personlig integritet i vårt århundrade att det är varje myndig individ som fattar långtgående beslut enligt ovan, och inte föräldrarna för det omyndiga barnets räkning? Och har verkligen Gud – eller evolutionen – misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan?

Jag tycker att denna grannlaga fråga förtjänar en diskussion i Sveriges riksdag och frågar därför socialminister Göran Hägglund följande:

Överväger verkligen socialministern att ålägga landsting och läkare att utföra dessa operationer, eller avser han att i stället tillsätta en utredning för att i ett helhetsperspektiv utreda denna svåra fråga med beaktande av vad jag har anfört ovan om bland annat integritetsaspekterna?

Inkom: 2009-07-31
Sista svarsdatum: 2009-08-14
Planerad dag för debatt: 2009-08-13

8 kommentarer:

/lasse sa...

Hade dagens politiker, med undantag av Danielsson och kanske några till, resonerat på samma sätt som när det gällde aga av barn hade det aldrig blivit stoppat i det här landet, samma gällande en rad andra moderna humanistiska påfund.

När man läser på en del S sidor blir man helt perplex. Man rackar ner på de som kallar en spade en spade, dvs stympning enligt dem är omskärning något helt annat än att avlägsna kroppsdelar. De kräver att frågan diskuteras i en respektfull tonart, frågan måste behandlas varsamt. Det var på precis samma sätt som de som motsatte sig förbud mot aga förde debatten, man fick inte kalla en spade en spade eller att kalla barbariet för vad det var, frågan var så känslig och krävde största respekt. Alltså de som pryglade och misshandlade små barn var känsliga och krävde respekt inte de misshandlade barnen.

Man kan bli spyfärdig för mindre när man hör hur de ryggradslösa fega typerna vrider sig som maskar för att slippa ta ställning för oskyldiga försvarslösa små barn.

tuttarolf sa...

Frågan är om det inte gått troll i den här debatten. De religiösas bevekelsegrunder i frågan kan och bör ifrågasättas. Men må så vara att hönan är blind. I detta fall verkar det som den ändå hittat ett korn.

Det är förvisso bättre att ingreppet sker professionellt än i jordkällare av en amatör, men det räcker inte som argument. Kan man däremot påvisa generella medicinska grunder och hälsosjäl hamnar vi på en annan nivå. I detta fall verkar det tydligt att forskning faktiskt stödjer sedvänjan.

Så vad göra? Skall vi hålla fast vid våra argument bara för att traditionen omhuldas av religiösa, trots att forskningen pekar åt ett annat håll?

Läs t.ex här:
http://www.dn.se/opinion/signerat/manlig-omskarelse-falskt-argument-fran-barnkirurger-1.920047

/lasse sa...

Frågan är om det inte gått troll i den här debatten.

Det har varit troll från första början i den här debatten.

Men må så vara att hönan är blind. I detta fall verkar det som den ändå hittat ett korn.

Den blinda hönan har desperat sökt efter något som USA:s vanligaste kirurgiska ingrepp skall förebygga och bota i mer än hundra år. John Harvey Kellogg (majsfling-magnaten och sjundedagsadventist) skulle med massomskärelse kampanjer bota den amerikanske pojken från onanins fasor som orsakade utmattning, paralysering, hjärtbesvär och gud vet allt. Att det försvårar onani och påverkar sexualiteten har man vetat sen urminnes tider, den onda sexualiteten som förleder den svage och syndige från Gud.

Sen denna kampanj har man kommit upp med det ena vetenskapliga beviset efter det andra för att omskärelse är bra för något. Efterhand som dessa skäl vederläggs kommer det snart något nytt. Omskärelse är på nedgång i USA sen toppen under 80-talet och lär nu vara nere mot 50%. Omskärelse lobbyisterna är oroade, gudomligt lättförtjänta pengar kommer att försvinna. Genomsnitts omskärelsen betingar ett pris av ca $675.

Troligen har mycket av de Afrikanska ”bevisen” inget som helst med omsorg av afrikanen att göra utan att stötta upp omskärelseindustrin i USA att göra. Som sagt USA:s vanligaste kirurgiska ingrepp som fortfarande letar efter ett medicinskt rättfärdigande.

Det är inte heller ofarligt, ens i USA, ett antal pojkar får sätta livet till varje år.

Och ja, det är könsstympning även om apologeterna gör allt för att låtsas som att det är något annat, bara en skinnbit, rent nonsens för den som kollat upp vad det handlar om.

I södra Afrika är komplikationerna betydande, enl WHO är det 35% komplikationer vid sk traditionella omskärelser, vid kliniska 18%.

Eastern Cape circumcision deaths on the rise
Four more boys have died because of botched circumcisions in the Eastern Cape, bringing the death toll to 49, health officials said on Friday. …

Vardagen för den flertusenåriga omhuldade traditionen? som vi måste respektera därför att det är så känsligt. Alltså för att mullor och rabbiner etc är så känsliga, inte små pojkar som utsätts för dessa barbariska övergrepp. Alltså för att inte såra känslorna hos dessa supersensitiva gubbar är vi beredd att ge avkall på universella etiska principer, och på innehållet i FN:s barnkonvention. Visst har vi omtänksamma och förstående politiker.

/lasse sa...

Man kan också notera att i USA sker de allra flesta omskärningar på spädbarn utan bedövning. Många lever nog kvar i den gamla myten att dessa små barn inte kan känna smärta som vuxna och större barn kan. Iofs kan det kanske ha ett visst ”förnuft” då anestesi på små barn kan vara riskfyllt. Det minst riskfyllda är förstås att inte angripa spädbarn med knivar och saxar under deras första dagar i den här världen.

Men ett antal rapporter visar på att de små liven visst kan känna extrem smärta i samband med omskärelse. T.ex.:
“among the most painful [procedures] performed in neonatal medicine.”
Ryan, C. & Finer, N., “Changing Attitudes and Practices Regarding Local Analgesia for Newborn Circumcision,” Pediatrics 94 (1994): 232.

Det finns de som säger att barnet går in i ett tillstånd av någon sorts chock som försvar mot den extrema smärtan. Detta kan då kanske uppfattas som att barnet inget känner.

För nåt år sen dog ett barn av hjärtstillestånd i London under omskärelse. Detta förklarades bort med ett olyckligt sammanträffande. Man kan förstås spekulera i att barnet hade ett svagt hjärta och smärtan och den extrema stress det innebär vid omskärelsen var mer än det tålde.

Förhudarna i sig är en mångmiljondollar industri i USA och säljs till företag för en rad olika användningsområden. 100 st lär annars räcka för att köpa sig en hustru enligt tillförlitlig källa.

I slutet av 90-talet lär normalpriset för en förhud ha varit ca $35 i San Diego. Frågan uppstår är priset per förhud eller vikt om det senare finns där ett incitament att skära av så mycket som möjligt.


“Marilyn Milos, who witnessed a circumcision during her training in nursing school: “

We students filed into the newborn nursery to find a baby strapped spread-eagle to a plastic board on a counter top across the room. He was struggling against his restraints—tugging, whimpering, and then crying helplessly. . . . I stroked his little head and spoke softly to him. He began to relax and was momentarily quiet. The silence was soon broken by a piercing scream—the baby’s reaction to having his foreskin pinched and crushed as the doctor attached the clamp to his penis. The shriek intensified when the doctor inserted an instrument between the foreskin and the glans (head of the penis), tearing the two structures apart. The baby started shaking his head back and forth—the only part of his body free to move—as the doctor used another clamp to crush the foreskin lengthwise, which he then cut. This made the opening of the foreskin large enough to insert a circumcision instrument, the device used to protect the glans from being severed during the surgery. The baby began to gasp and choke, breathless from his shrill continuous screams. . . . During the next stage of the surgery, the doctor crushed the foreskin against the circumcision instrument and then, finally, amputated it. The baby was limp, exhausted, spent.

/lasse sa...

Tidig medicinsk litteratur rapporterade i början av 1900-talet om stor antal döda orsakade av omskärelse.

Ett antal läkare har försökt uppskatta manfallet på grund av omskärelse, Douglas Gairdner uppskattade dödsfallen per år till 16-19 i England och Wales på 1940-talet. Sydney Gellis trodde att fler pojkar dör pga omskärelse än av peniscancer (Gellis SS. Circumcision. Am J Dis Child 1978;132:1168). Robert Baker gjorde en uppskattning att det dog 229 st pga omskärning i USA (Baker RL. Newborn male circumcision: needless and dangerous. Sexual Medicine Today 1979;3(11):35-36).

Ett antal dödsfall rapporteras som orsakat av följdverkningarna och inte som orsakat av själva omskärelsen. Här finns ett sk mörkertal.

Enligt viss tolkning av judisk biblisk lag så finns det ett visst hopp för pojkar att slippa omskärelse, om tre stycken dör hos en familj på grund av omskärelse kan det fjärde pojkbebisen slippa omskärelse.

En aning märkligt att man inte i vår tid månar mer om pojkbebisarnas välbefinnande, spädbarnsdödligheten är markant högre för pojkar än flickor oavsett om det är I eller U-länder, Kina avviker men det kan ju ha andra skäl. Det är också känt att pojkar som foster är känsligare och råkar ut för fler komplikationer under fosterstadiet.

/lasse sa...

Yngve Hofvander professor på Akademiska sjukhuset i Uppsala Har skrivit ett par bra artiklar, de kommer säkert upp om man söker på titeln.

Lagen om omskärelse av pojkar – hur implementeras den
I april 2002 avhölls det sjunde internationella symposiet om omskärelse av pojkar i Washington DC, USA. …
Bortåt ett tiotal judiska läkare, som tidigare gjort hundratals omskärelser men som nu upphört då de »plötsligt blev varse det försvarslösa skrikande barnet« och skämdes över att deras verksamhet hade haft ett starkt ekonomiskt incitament, vittnade »inifrån« och konstaterade att religiös omskärelse i USA blivit medikaliserad, mestadels görs på sjukhus, åstadkommer en etnisk snarare än religiös markör och är en mycket god inkomstkälla. …


Den andra artikeln heter:
Förslaget till omskärelse av pojkar – vart tog barnens rätt vägen?
Där han sågar SoS undermåliga rapport.

Det är mycket märkligt att inte någonstans hos våra makthavare berör man det verkliga problemet med att föräldrar utsätter sina barn för stor fara och rent av livsfara (ett barn har dött och ett dog nästan 2000-2006). Inget som helst om att myter om övernaturliga väsens önskemål och diktat har ett sådana grepp om folk att de är beredda att utsätt sina barn för fatala risker för att lyda dessa direktiv.

Hur kunde man få för sig i lagen från 2001 att ge tillstånd till att vilka puckon som helst utan läkarlegitimation skulle få omskära spädbarn upp till två månader. Det enda som nämns är att de skall vara rekommenderade av något religiöst samfund. Jag har sökt lite men hittar inget om vilka egentlig krav på medicinskt kunnande SoS ställer, om det nu finns några av betydelse. Ett absolut minimum borde vara att de har minst en sjuksköterskeutbildning. Vad vi däremot vet är att just sådana jönsar som fått tillstånd av SoS gett sig på äldre barn och ställt till stora skador. Att ändra på detta verkar inte ha föresvävat våra politiker,


På förmodat osannolikt håll finns det folk som tycker SKL och de svenska politikerna är ute och cyklar:

jews against circumcision.org
“We are a group of educated and enlightened Jews who realize that the barbaric, primitive, torturous, and mutilating practice of circumcision has no place in modern Judaism.“

“Do not be afraid of divine punishment. God did not mandate circumcision. In the original version of the Torah, the book of J, circumcision is not even mentioned. Fallible men devised circumcision as a way to curb masturbation. …”Egypt: Anti-Male Circumcision Campaign
Zobaida owner of Al Haramlek Blog gave birth to a baby boy and refused to have him circumcised at the hospital; She wrote about her encounter with the physician at the hospital:

The doctor said: “This is a procedure for his own hygiene”
She replied: “Oh Yes .. since we are in the 4th Hijri year and we've never heard of soap, shampoo, and Johnson & Johnson's wet wipes?” …

Then she looked at her son and said:
… what were they thinking when they wanted to take my one day old baby boy to stick needles into his frail body and cut a piece of him with a cold scissor? Those butchers want to torture you on your first days in this world and cause you unbearable pain when urine touches his gaping wound .. those ignorant butchers! Fear them not my dear son, no one will lay a finger on you as long as I am alive.

How I wish I could promise you that this would be the last time you will be threatened by ignorance and cruelty but I know that this is not how the story goes … this is just the first round!

Thank God, our Facebook campaign calling for the banning of male circumcision has attracted a lot of attention and members. Dr. Seham Abdel Salam - a researcher and author - supported our cause saying that male circumcision is pure butchery and is directly traced to male-dominant societies; Islam has nothing to do with such a habit.

Anonym sa...

Tack för era svar! Jag läser och begrundar. Även om jag kanske var ute i ogjort väder så resulterade mitt inlägg till flera mycket intressanta svar, vilket alltid är positivt. Denna fråga visade sig ha fler bottnar än jag först insåg.

Ett mycket intressant inlägg här:
http://www.kryssamattias.se/wordpress/?p=734

Frågan är för min del varför Hans Rosling, som jag annars hyser stor respekt för, inte utvecklat sitt resonemang utan blint håller fast vid sina tre studier. Dessa studiers relevans finns ju all anledning att ifrågasätta.

/lasse sa...

Jo man blir en aning förvånad över Roslings kategoriska uttalanden, han jämför det med ett vaccin och likställer läkare som är kritiska till omskärelse med antroposofer som inte vill vaccinera sina barn om man får tro Wolodarski i DN.


Här är en som kritiserar de två senare Afrika studierna.
Circumcision Vindicated At Last!' ? - hardly

Male Circumcision and HIV Control in Africa
Michel Garenne Institut Pasteur som kritiserar påståendet att omskärelse skulle kunna liknas vid vaccin.

Att det skulle ge långvarit skydd hos en del individer tror inte jag är bevisat som bäst verkar det vara att risken skulle var reducerad för män. UNAIDS jämförde omskärelse med att spela rysk roulett med 2 kullor istället för 3 i en revolver med 5 kammare, detta var iofs före den stora hypen med massomskärelse brutit ut i en del länder i Afrika UNAIDS lär nu ha tonat ner sig och fallit in i ledet. Andra har jämfört med förutsättning att studierna stämmer med att i stället för att få HIV inom ett år tar det istället tre år.

Alla tre studierna avbröts i förtid med hänvisning till att resultaten var så starka att det var oetiskt att inte alla i underökningen blev omskurna. Det har tidigare förekommit kritik mot läkemedelsbolags kliniska studier av nya läkemedel som förfarit på sådant sätt, misstanken har då varit att de initiala positiva resultaten sett ut att kanske stoppa upp och man avbryter för att ha sin positiva rapport för godkännande av läkemedlet hos tillståndsmyndigheter.

Med tanke på den långa historien av försök att medicinskt rättfärdiga omskärelse som bot för än det ena än det andra och att det är en stark lobby som driver detta finns det alla anledning att var misstänksam. En del av de som gjorde undersökningarna i Afrika lär ju sedan gammalt ha varit varma anhängare av omskärelse t.o.m. sen innan HIV/AIDS upptäcktes.


Klart vi måste respektera den urgamla traditionen:
”Bodycount” för 2009 pga traditionella omskärningar i Östra Kapprovinsen är nu uppe i 53 st och ett antal under vård på sjukhus.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se