13 aug. 2009

Vad gör Svenska kyrkan åt svininfluensan?

Har man Gud på sin sida så ska man förstås dra nytta av det.

I Israel har en grupp på 50 rabbiner och mystiker (hur får man den yrkesbenämningen?) tagit på sig att skydda landet från svininfluensan genom att - sittande i ett flygplan - mässa böner och andra trollformler över landet. De blåste även i horn kallade "shofars". Målet med utflykten var enligt Rabbi Yitzhak Batzri att "stoppa pandemin så att människor slutar dö."

Det går att se film på ceremonin hos BBC för den som undrar hur det hela gick till.

Det här väcker förstås en hel del frågor.
- Komer man närmare Gud om man sitter i ett flygplan?
- Varför utspelar sig då inte alla ceremonier numera i flygplan?
- Vad gör Svenska kyrkan åt svininfluensan?

(Tack till Eric Wadenius och PZ Myers för länktipset)

7 kommentarer:

Jesper R. sa...

Har faktiskt suttit och letat efter något om vad Svenska Kyrkan gör åt svininfluensan. De verkar inte göra något alls! Detta är ett utmärkt tillfälle för er att ge dem positiv respons. Kanske kan ni inleda ett samarbete kring icke-handlandet i fråga?

Patrik Lindenfors sa...

Ah, du menar att Humanisterna borde ha en egen handlingsplan? Vi har faktiskt förslag i frågan. Mindre pengar åt religiösa åtgärder och mer pengar åt vetenskapliga åtgärder. Det är nog den bästa vägen framåt. Eller vad tror du?

Jesper R. sa...

Nja, förslaget är bra, men det jag tänkte på var nog handling istället för att bara producera policy. Värdelösa åtgärder är vare sig bättre eller sämre än inga åtgärder alls.

Om Svenska Kyrkan gör något, gissar jag att det inte minst kommer att handla om samtalsstöd till drabbade och oroliga. Det är visserligen bara en gissning från min sida, men också vad jag tycker de skulle göra bäst i. Borde det inte ligga i linje även med vad Humanisterna är för typ av organisation?

Patrik Lindenfors sa...

Värdelösa åtgärder är förstås sämre än inga åtgärder alls eftersom de kostar resurser i form av tid och (för det mesta) pengar.

Humanisterna är ingen ersättningsorganisation för religiösa organisationer. Men vi är givetvis för Jourhavande Medmänniska och liknande vettiga sätt att ge människor stöd.

Jesper R. sa...

Nu är vi visserligen inne på hårklyverier, men med "inga åtgärder alls" menade jag exakt inga. Inte att man gjorde något annat istället, utan att man gjorde ingenting alls. Att göra något värdelöst är precis lika illa som att inte göra någonting alls, att vare sig något värdefullt eller värdelöst. Jag gissar att du menar att det är bättre att göra något annat än det värdelösa.

Att ni inte fungerar som ersättningsorganisation tror jag inte på. På humanisterna.se nämns flera sådana verksamheter på sidan "Om oss". (Givetvis förstår jag att ni inte ersätter ALLA aspekter av religiösa organisationers verksamhet, det säger sig själv.)

Patrik Lindenfors sa...

Ok, jag erkänner. Det finns en debatt inom Humanisterna om vad vi bör göra eller inte göra för att fungera som ersättning till religionerna. Vissa anser att vi inte ska göra någonting alls, andra att vi bör tillhandahålla alternativa versioner av t.ex. ceremonier. Resultatet? Något mitt emellan. Men jourhavande medmänniska har vi inte resurser till. Tyvärr, för där skulle det verkligen gå att göra en insats. Å andra sidan finns sekulära versioner av "en samtalspartner", så vi får väl stötta dem istället.

Jesper R. sa...

Glädjande besked! Nu svär jag kanske i kyrkan, men som jag ser det hade Gandhi rätt i sin tanke om det konstruktiva programmet. Kritik är bäst om den sker genom konstruktiv handling, istället för destruktiv. Sätt genomförandet av den egna tanken före förhindrandet av andras. Det var nog den tanken som gjorde att jag från början blev illa berörd av nesligheten i inlägget.

Utan att vara ett särskilt lämpligt medlemsmaterial för vare sig religiösa eller icke-religiösa organisationer (jag nog är en smula för perspektivistisk, mångfald och tolerans etc), vill jag mycket gärna se en så väl utvecklad icke-religiös verksamhet som möjligt på det här området, men även vad gäller livsåskådningsfrågor och dylikt, kanske i stil med jourhavande filosof till exempel.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se