12 okt. 2009

Claphaminstitutet skriver sin egen historia

Claphaminstitutet utnämner i en debattartikel Charles Darwin till rasbiologins fader (Världen idag 25/9).
Men Darwin tänkte bara som en människa av sin tid. Institutets sammanfattning av ”Darwins största insats” visar var det går fel.
”Den första och största idéhistoriska insatsen är att Darwin har strukit ut gränslinjen mellan människa och djur. [...] Den enda skillnaden är att människan befinner sig på en högre utvecklingsnivå.”

Redan Aristoteles inordnade dock naturen från högre till lägre. Idén vidareutvecklades under medeltiden. Den passade bra ihop med kristendomen, med Gud ovan människorna, som i sin tur var ovan djuren.
Att ge Darwin ansvaret för tanken på högre och lägre i naturen är därför att vara idéhistoriskt oinformerad. Trots att Darwin som viktorian beskrev den europeiska civilisationen som överlägsen, framhöll han mest likheter mellan människor. Dessutom är det hans förtjänst att vi inte längre tänker så här.

Evolutionsbiologin visar att allt liv har utvecklats under lika lång tid och anpassat sig till sina specifika levnadsbetingelser. Det går därför inte att rangordna naturen, vilket ställer rasismen på skakig grund.
Rasismen har både äldre och yngre rötter än Darwin som är viktigare för en verklig förståelse av fenomenet. Claphaminstitutet vill så gärna misskreditera evolutionsteorin att de fabricerar en egen version av rasismens historia. Här gör man nog kristendomen en otjänst, för ”hur kan sanning komma ur lögn?” (Syr 34:4)

(Publicerad i Världen Idag)

2 kommentarer:

Lennart W sa...

Gillar inte heller kopplingen där riktigt, även om det verkliga skulle vara så att rasbiologi har inspirirerats av Darwin. Hans teori om evolutionen är en av mänsklighetens viktigaste upptäckter, alldeles oavsett hur den sedan har brukats eller missbrukats i politiska eller andra syften.

Dock vill jag veta mer om hur rätt eller fel de har om vad Darwin säger i Descent of Man. Finns på nätet, t.ex. här. Själv har jag bara skummat lite på skärmen, men måste säga att det jag har sett så här långt, om något, ser förvånansvärt modernt ut i sin syn på raser. Undrar alltså om Claphaminstitutets skribenter Christian Braw och Kjell O. Lejon är intellektuellt hederliga i den här artikeln. Kan de styrka sina teser med citat?

Patrik Lindenfors sa...

Jag har sett en genomgång någonstans av hans "rasistiska" skriverier och nog finns det material att hämta för den som vill. Framför allt hans betraktelser över eldsländarna brukar citeras i det här sammanhanget (från Voyage of the Beagle eller dagböckerna, jag kommer inte ihåg).

Eller varför inte titeln på Om arternas uppkomst i fullängd: "On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life."

Men Darwin var sällsynt vidsynt för sin tid. Problemet var snarare tidsandan. Så att hävda att rasismen börjar med Darwin, det tycker jag inte är så hederligt.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se