22 okt. 2009

Kreationism i Dagen

Det kom igår en insändare i Dagen. Den efterfrågar enligt sin titel "Mer vetenskaplighet i biologiundervisningen" vilket ju skulle vara en välgärning. Men insändaren är istället ett förljuget pläderande mot evolutionsbiologin. Den lyckas sammanfatta så många felaktigheter i en väldigt kort text att den nästan får litterära kvaliteter. (Är den månne en parodi?) Så jag tänkte ta tillfället i akt och svara på dem här.

Först citerar jag hela insändaren. Jag vet inte om man får göra så, så om någon vet att det är otillåtet så säg till så tar jag bort texten. Jag låter dock bli att skriva ut namnet på insändarskribenten, den får ni gå till Dagen för att läsa. Jag hoppas istället att både Dagen och skribenten uppskattar att få sin text annonserad på det här sättet.
Dags för mer vetenskaplighet i biologiundervisningen
Skolverket skriver år 2008 i en rapport: " att då skolan har en kristen profil så är det viktigt att undervisningen är allsidig, saklig och har ett vetenskapligt perspektiv. Där uppfyller skolan kraven."
Är det inte viktigt att all undervisning på alla skolor är allsidig, saklig och vetenskapligt underbyggd? Varför skulle det vara extra viktigt här? Är kristna mindre vetenskapligt lagda än icke-kristna? (Titta gärna på Newton, Galileo, Pohlhem och så vidare.)
Vetenskap innebär att ifrågasätta, pröva och ompröva, och detta uppmuntras i läroplanen för grundskolan. Det sker i alla ämnen. Utom i ett - biologi. Där är det förbjudet att ifrågasätta evolutionsteorin, och NO-lärare får på fortbildningsdagar, som den i Uppsala för något år sedan, lära sig att de ska ignorera elever som kommer med kritiska frågor kring evolutionsteorin. Så mycket för vetenskaplighet och ärlighet.
Tyvärr bygger skolans biologiundervisning kring vårt ursprung på gamla argument som till och med evolutionistiska forskare tagit avstånd ifrån.
Exempel på detta är Piltdownmannen (påhitt/planterade kroppsdelar), björkmätarfjärilarna i England (fastnålade på björkarna och feltolkat resultat), Haeckels fosterserie (förvanskning/manipulering) och Millers apparatur/uratmosfär (styrd process och extremt hårddragen tolkning av resultatet). Detta står att läsa om i nya biologiböcker, utgett som vetenskapliga fakta.
Var är vetenskapligheten i dessa lögner? Och var är allsidigheten när våra elever bara tillåts lära sig om en teori, som vetenskapligt sett är en hypotes? Den är dessutom ifrågasatt och motbevisad av fakta inom både fysik, biologi och paleontologi, på område efter område.
Det finns enorma mängder kritik mot evolutionsteorin, men den undanhålls eleverna, ja, till och med lärarstudenterna på högskolan. Detta är inte demokrati och vetenskap, det är totalitär hjärntvätt.
Många menar att evolutionsteorin stämmer, men varför tillåts då ingen vetenskaplig kritisk granskning eller frågor? Tål inte teorin det? Vad är det i så fall för teori? Vad är det för undervisningskvalitet?
Jag undrar varför elever i dag får lära sig rena lögner och undanhålls en allsidig, saklig och vetenskaplig undervisning när det gäller ursprungsfrågan. Hade detta tillåtits i matematikundervisningen?
Dags för mer vetenskaplighet i biologiundervisningen.
X X, utbildad grundskolelärare


Så, för att börja från början.
  • Varför är det viktigt för skolverket att trycka extra på "att då skolan har en kristen profil så är det viktigt att undervisningen är allsidig, saklig och har ett vetenskapligt perspektiv"? Insändarskribenten svarar själv på frågan genom att rada upp felaktigheter och missförstånd om evolutionsteorin.
  • Vetenskap går ut på att ifrågasätta. Men för att kunna göra en informerad jämförelse mellan olika förklaringar måste man kunna dessa förklaringar. Därför är det viktigt att lära ut evolutionsteorin, som är den vetenskapliga förklaringsmodellen till livets mångfald. Det är grundskolan vi talar om, inte universitetet. Dessa barn kan inte jämföra någonting för de känner ännu inte till vare sig alternativen eller metoder för källkritik. Sedan bör man i så fall jämföra evolutionsteorin med andra vetenskapliga alternativ. Dock finns för närvarande inga sådana, lika lite som det finns alternativ till att jorden är rund eller att tyngdlagen gäller över hela universum. Om man vill jämföra med någon skapelseberättelse bör detta ske på religionsundervisningen, och då ska det inte bara vara med den kristna berättelsen.
  • Evolutionsteorin är inte föråldrad utan en högst vital gren av forskarsamhället.
  • Piltdownmannen var en bluff. Detta avslöjades av forskare genom vetenskapliga metoder. Inte genom att be om upplysning från ett utomjordiskt väsen.
  • Björkmätarna är fortfarande ett relevant exempel. Dock finslipar man detaljerna och vissa forskare har kritiserat resultaten. Det här är en fullkompligt normal del av vetenskapen där alla påståenden granskas hela tiden. Ifrågasättande är en styrka, inte en svaghet. (Ifrågasättanden efterfrågades också av skribenten i början av artikeln!)
  • Haeckel hade fel i påståendet om att ontogenin rekapitulerar fylogenin. Men hans fosterserie är en korrekt observation. Vi vet att han hade fel genom vetenskapliga metoder. Inte genom att be om upplysning från ett utomjordiskt väsen.
  • Stanley Millers experiment är berömt för att det visade att det går att framställa organiska material ur oorganiska, bara förhållandena är de rätta. Inte mer, inte mindre. Detta resultat står sig fortfarande.
  • Vetenskapen var det som avslöjade Piltodownmannen som en bluff, som visade att Haeckel hade fel, som står för det fortsatta ifrågasättandet av björkmätarna och det som ledde fram till Millers experiment. Religion har inte tillfört någonting till vår kunskap i biologi.
  • Det finns idag ingen relevant vetenskaplig kritik mot evolutionsteorin som sådan. Där har den "utbildade grundskoleläraren" helt enkelt fel. Det finns däremot diskussioner om detaljer inom evolutionsteorin - men det är något helt annat.
  • Elever ska aldrig få lära sig lögner. Det är därför det är så viktigt att undervisningen baseras på vetenskap, fakta och kunskap, och inte på någons tro.
Så gärna mer vetenskap i biologiundervisningen. Det innebär att kreationisterna får hålla till på religionstimmarna. Om den gode grunskoleläraren dristar sig att undervisa i kreationism på biologitimmarna sprider han lögner och propaganda och bör hållas långt borta från undervisning av våra barn.

Inga kommentarer:

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se