6 nov. 2009

Alan Sokal om ateism

Alan Sokal var mannen som drog ner byxorna på postmodernisterna på ett sätt som de aldrig riktigt hämtat sig ifrån. Enligt en intervju i TPM (The Philosphers' Maxazine) väljer han i sin bok: Beyond the Hoax sida till förmån för den typ av publika ateism som Dawkins, Harris och Hitchens står för. Här ett citat ifån intervjun:

What does he make of the criticism that such strident atheism alienates more than it persuades?

“I’m not trying to be strategic. I’m not a politician. I’m a physicist, an academic, and, if you want, an amateur philosopher. I’m trying to say what I think is true as clearly and unemotionally as I can, and leave it to people to judge if my arguments are right or wrong. I don’t think my tone is strident.

“People sometimes unjustly accuse Harris and Dawkins at least of being strident when in fact all they’re doing is refusing our culture’s double standard for religion. The double standard is you can say more or less anything you want about Tories or Labour, about Republicans or Democrats; about capitalists or socialists; but you can’t say anything even remotely critical about a religion. Now why not? If you read Harris’s book or Dawkins’s book – certainly if you read what I’ve written – you don’t find anything half-way as harsh about religion as you read everyday in the paper about politics.”

Här är artikeln som gjorde Sokal världsberömd: Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity. Den som själv önskar att producera en postmodern text på engelska, komplett med referenser, kan med fördel besöka The Postmodernism Generator. Varje gång man laddar sidan så genereras en ny text med komplett meningslöst postmodernt innehåll.

(Via Björn Östbring)

8 kommentarer:

Isidor sa...

Jag har alltid undrat vad "postmodern" egentligen är. Ordet är vansinnigt.

Lennart W sa...

Från Sokallänken: "eftersom fysikalisk 'verklighet' […] till sin grund är en social och lingvistisk konstruktion"

Och här hemma i Sverige finns det ett alltmer inflytelserikt gäng som hävdar att könet bara är en social konstruktion. Vad säger "biologisten" Patrik om den s.k. genusforskningen i det här sammanhanget? Finns t.o.m. svenska fysikinstitutioner som numera måste ta med ett genusperspektiv i sin verksamhet. Kommer nog verkligen att bidra till att lösa frågan om vad de 95 % mörk materia och energi är för något egentligen, va?

ENKÄT i Pilotprojektet för genuscertifiering vid Lunds universitet

(För att klargöra ev. missförstånd om mig, så kräver jag självklart att min dotter ska kunna bli t.ex. stridspilot om hon vill och upfyller samma krav som manliga sådana).

Patrik Lindenfors sa...

Jag är kluven. Till vissa delar är könet biologiskt, medans andra delar (genus) är uppenbart konstruerade. Varför har en del kvinnor kjol? Uppenbar konstruktion. Varför är kvinnor i genomsninitt svagare? Uppenbar biologi.

Genusarbete kan faktiskt bidra till förståelsen av de 95% om det gör att någon förbisedd kvinna får chansen att forska. Så helt enkelt är det inte. Men det finns en del uppenbara idiotier i genusforskningen också. Så jag är kluven... (antar att detsamma gäller dig i den här frågan)

Lennart W sa...

Förtydliganden:
Det sista borde nog snarare formuleras som att jag kräver att min dotter varken ska ha någon nackdel eller fördel enbart pga sitt kön, vad hon än vill satsa på.

Enkäten riktades till Fysiska institutionen, Institutionen för energivetenskaper samt Trafikflyghögskolan. Som pilotprojekt. Dvs snart även i en institution nära dig... Exempel på fråga för kurser om t.ex. kvantfysik:

"10. Använder du kurslitteratur som uttryckligen analyserar kursens ämne ur genusperspektiv? Ja / Nej"

Lennart W sa...

Patrik, när det gäller är jämställdhet är det inget snack om saken. Klart alla ska ha samma chanser, oavsett kön, hudfärg, världsåskådning, sexuell läggning, osv! Men den s.k. genusvetenskapen är tillämpad postmodernism. Rent trams helt enkelt, där man nog rätt så lätt skulle kunna fixa till en annan sån där genrator för att producera artiklar. Kanske t.o.m. är så de gör?

Boel sa...

Lennart har du läst hela dokumentet? Tycker du inte att de flesta av frågorna faktiskt är relevanta?

Lennart W sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Lennart W sa...

Boel, jag tycker verkligen att det är jätteviktigt att tjejer och killar har samma chanser och att ingen ska diskrimineras pga kön, hudfärg, relegion, osv. Är bara grymt skeptisk till att just genusvetenskap är rätt metod. Jag tycker att de flesta av frågorna är irrelevanta eller t.o.m. idiotiska, såsom jag förstår dem, men de där på slutet om trakasserier är bra och viktiga.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se