4 nov. 2009

Alf Svensson hittar på sin egen historia

Det är inte lätt att vara kristen alla gånger. Samhället har förändrats och kristendomen släpar sakta och sprattlande efter. Vad göra?

En vanlig taktik är att hävda att alla goda beslut som tagits under århundradena har varit sprungna ur kristendomen, eftersom det var den vanligaste religionen då besluten fattades. Senaste personen att hävda detta är Alf Svensson, som reagerar på Nyamko Sabunis önskan att begränsa det religiösa inflytandet över politiken. Svensson säger så här, enligt tidningen Dagen:
- Jag trodde ju att en minister i alliansregeringen var bättre historiskt bevandrad och hade mer klart för sig om vad religionen, för mitt vidkommande kristendomen, betytt i att bygga upp social välfärd, sjukvård, skolväsendet och att skapa respekt för människors integritet.
Wow! Social välfärd, sjukvård, skolväsendet OCH respekt för människors integritet! Han försöker få det att låta som att Sabuni är oinformerad, men det är ju han själv som bara hittar på.
  • Social välfärd - Naj, jag tror socialdemokrater och liberaler runt om i Europa har en ganska stor rätt att ta åt sig större delen av äran för detta. Eller menar han Frälsningsarméns soppkök och liknande? Det kallas välgörenhet och är inte ett sätt att förändra människors situation, utan att rädda dem för stunden. Nog så vällovligt, men social välfärd är det inte.
  • Sjukvård - När den väl började fungera så var det tack vare kompetenta forskare som tog fram botmedel. Vetenskap och kristendom är inte samma sak.
  • Skolväsendet - Vad menar Svensson? Är det folkskolan han vill lägga beslag på? Eller den moderna grundskolan?
  • Respekt för människors integritet - Hit har kristendomen inte ens kommit. Eller varför låter inte en av världens mest moderna kyrkor - Svenska kyrkan - myndiga människor själva fatta beslut om att bli medlemmar? Andra kyrkor ska vi inte tala om.
Kristendomen har en rik och varierad historia med både framåtsträvare och bakåtsträvare väl representerade i sina led. Man kan lika lite framhålla kristendomen som grunden för allt gott som man kan hävda att den är grunden för allt ont. Den råkade bara vara den vanligaste religionen under en dynamisk fas av människans kulturhistoria. Men att gå från samtidighet till att hävda ett orsakssamband kräver mer än så. Det vore väl inte för mycket begärt att EU-politikern Svensson kunde föra ett sådant resonemang. Vidare:
Alf Svensson tar FN-stadgar, mänskliga fri- och rättigheter som exempel
Det finns inga religiösa inslag i dessa stadgar och rättigheter. Det är liksom en del av grundidén, att de ska vara till för alla, inte bara för kristna - och det är sannerligen inte en del av den kristna läran.

Ska vi skramla till en historiebok åt den gode Alf?
_____________________________________
Edit: Som ett brev på posten kommer anklagelserna om historielöshet från dem som tror att kristendomen är roten till allt gott. Men så är det faktiskt inte. Kristendomen är heller inte roten till allt ont. Kristendomen har bara råkat existerat parallellt med västerlandets utveckling. Att påstå att kristendomen därför orsakat alla de saker som hänt under västerlandets utveckling är att förväxla samtidighet med ett orsakssamband, en felaktig slutledning helt enkelt.

Ett exempel: Skolan
Vi akademiker räknar vår historia tillbaks till Platons akademi, grundad år 385 innan Jesus födelse. Lärdom och vetenskap har sin grund i den grekiska idévärlden, inte i den "judeo-kristna traditionen". Under den här perioden gick elitens barn i skolor och lärde sig om antik filosofi. Det är i den här idétraditionen skolning har sitt ursprung.

Skolväsendet hade ingenting med kristendomen att göra ända fram till Romarriket antog kristendomen som statsreligion. Sedan "föll" den västra delen av Romarriket samman pinsamt nära i tiden efter att de övergett polyteismen för den kristne krigarguden (in hoc signo vinces). Det betyder dock inte att kristendomen orsakade Romarrikets fall - det är samma typ av felaktig slutledning som Alf Svensson gör sig skyldig till.

Var tog lärdomen vägen? Länge är frågan ganska svår att svara på, men sedan dyker den upp - i kyrkans regi. Riktig fart får den dock inte förrän under skolastiken som försökte förstå kristendom med hjälp av förnuft. Problemen inträffade när Aristoteles "återupptäcktes" - via den muslimska världen (nej, det innebär inte att Islam är orsaken till skolväsendet heller) - och man förstod vilken lärdomsskatt hans skrifter innehöll. Men han var ju en hedning! Kyrkan försökte förbjuda läsningen av Aristoteles, sedan förbjuda vissa delar av hans skrifter, men sen gav man upp och försökte få ihop hans läror med kristendomen. Här kan man hävda att kyrkan var motvillig och försvårade, eller så kan man hävda att all lärdom skedde i kyrkans regi - båda perspektiven är riktiga.
  • Renässansen: uppstod då de "hedniska" filosoferna återupptäcktes. Detta ledde till en blomstringstid. Kyrkan var både motsträvig och pådrivande.
  • Upplysningstiden som vi Humanister vurmar lite extra för. Orsakades av naturvetenskapliga framsteg. Kyrkan var både för och emot.
  • Den industriella revolutionen var ej heller den kristendomens verk, utan orsakades av tekniska framsteg. Kyrkan stod återigen inte helt ivägen.
  • Slutligen kommer vi då till nutiden då kyrkornas makt äntligen bröts. I och med detta kunde en skola för alla förverkligas. Men inte på grund av kristendomen.
Hade kyrkorna skolor under de här epokerna? Givetvis, det hade de det. De var den maktfaktor som människor som var intresserade av lärdom var tvingade att vända sig till. Men hade kristendom varit orsaken till skolväsendet hade vi haft en skola för alla för 1500 år sedan. Det hade vi inte. Skolan har sitt ursprung i den grekiska idétraditionen och omvandlades till allmän skola först då kyrkornas makt avtog. Historien visar på något annat än vad Alf Svensson påstår.

16 kommentarer:

Per-Olof Hermansson sa...

du får nog sätta dig ner och läsa lite om västerlandets historia, (och sen kan du fortsätta och läsa mycket), då kommer du se att Alf har rätt.

Skolväsende, sjukvård, biblioteksväsendet kommer från kyrkans verksamheter.

Eller menar du att det är först de senaste 50 åren som vi fått skolväsende, sjukvård, mm?

Då är du ännu mer okunnig än jag trodde.

Patrik Lindenfors sa...

Nej, jag menar att bara för att kristendomen inträffade samtidigt som utvecklingen av skolväsende, sjukvård, bibliotek etc, så betyder det inte att det att alla dessa saker är kristendomens förtjänst. Det är ett logiskt felslut. Slutpunkten för det önsketänkandet är att kristendomen är ansvarig för *all* västerlandets historia, och det tror väl inte ens du?

Korrektare historieskrivning är att påpeka att ett fungerande skolväsende *för alla*, en sjukvård *som faktiskt kunde bota*, och ett biblioteksväsende som inte bara handlade om att kopiera biblar - allt detta fick vi först när kyrkans makt började luckras upp.

Tack för din bedömning av min okunnighet, för övrigt. Du verkar vara väl kvalificerad att bedöma den.

Anonym sa...

Ja snälla läs på. Ni humanister måste läsa på mer.

Kristendomen är den religion vi bygger hela vårt samhälle på och har gjort i historien. De värderingar som samhället i historien vilar på kommer från den judekristna ideologin.

Det som nu sker är en nedmontering av samhällets grundvalar. Den nedmonteringen bygger på en historielöshet och ett förakt mot den kristna tron. Varför ska vi i Sverige påstå att värderingar som funnits i många tusen år ska bytas ut mot konstigheter för att den nutida vinden blåser lite hit och dit?

JemyM sa...

När sånt här händer brukar jag påminna mig om att kyrkan före 94 inte hade krav på sig att vara ickekonfessionell och att kristna skolor har en mycket annorlunda historieuppfattning. Många har aldrig haft möjligheter att läsa om historia i senare tid, utan bär kvar den äldre historian. Vissa yngre med lägre historieintresse har i sin tur färgats av föräldrar i den äldre traditionen.

Påståendet att Skolväsende, sjukvård, biblioteksväsende och "Respekt för människors integritet" kommer från kyrkans verksamheter är såvitt jag vet en del av den kristna tron, men inte traditionell historiekanon. Jag håller med Patrik här, att även om dessa blivit en naturlig del av många exkristna demokratier, är de inte inspirerade ur kristna idékällor.

Jag skriver följande inlägg ur huvudet under morgonrus och har inte tid att dubbelverifiera mina böcker...

JemyM sa...

Rent idéhistoriskt tänker jag på Platons akademi då jag tänker på skola. När universiteten uppstod i Europa handlade de om prästskolning, inte om aktivt lärande/kunnande. Faktum är att majoriteten av de viktiga upptäckterna som gjordes ända fram till 15-1600 tal gjordes utanför universiteten i akademier ofta inrättade av rika borgare. De vetenskapliga universiteten kom ända in på 1800-talet. Folkutbildning förespråkades av Erasmus, men då för att lära pojkar bli renässanshumanister. Martin Luther föreslog förvisso en indoktrineringsskola, men den som verkligen betonar undervisning på ett sätt relevant för nutida pedagoger är Rousseau. Där följt ansåg de flesta västerländska filosofer, kristna som okristna, att utbildning var viktigt, för både män och kvinnor. Det var först 1800-talets filosofer som John Stuart Mill (råateist) som gjorde ett genombrott på den punkten och verkligen tryckte på folkutbildning som vesäntlig del i en fungerande fri demokrati. Den liberala/socialistiska vågen förde med sig folkutbildningen till Sverige, dessförinnan handlade det bara om att lära sig läsa bibeln.

När det gäller sjukvård tänker jag på Hippokrates, ur antikens grekland. Hans läkared svär läkare fortfarande 2000 år senare. Medan sjukvård funnits sen mänsklighetens början och forntidens Egypten gjorde viktiga anatomiska landvinningar, så är det först Hippokrates som etablerar hur läkarvård bör gå till.
Bibelns medicinska råd är rent dödliga och det är ett antal barn per år som stryker med för att man väljt att följa bibeln före vetenskaplig läkarvård. Mycket av kontroversen kring epilepsi, autism, diabetes och andra obotliga tillstånd uppstår genom kristna löften.
Under lång tid var medicin en farlig verksamhet utanför kyrkan. Många av de "häxor" och "trollkarlar" som brändes på bål genom Europa var medicinkvinnor som i hednisk tradition botade åkommor med naturens mediciner. Många läkemedel vi idag använder har sina rötter i Europeiska förkristna kunskaper. Så sent som 1800-talet trodde man fortfarande över lag att andar och demoner var sjukdomsorsak, något som styrks av ca 20-30 talet bibelpassager i Nya Testamentet. Det var istället vetenskapen som skulle spåra upp baciller och virus under 1800-talet, vilket fick medicinska vetenskapen att explodera. Idag hänger många mediciner på utvecklingsläran vilket kristendomen hade enormt svårt med redan från början. Med det sagt, läkarvård har alltid haft ett behov. Det finns läkarvård inom Islamistiska länder, i Israel, i Kina och i Indien, var och en av dessa har delat med sig av sina kunskaper. Grejjen med vetenskap är att den är oberoende av kultur och tradition, en upptäckt som gjorts på andra sidan jorden är lika aktuell för oss som för dem.

JemyM sa...

Social välfärd... jadu. Det är främst Islam som har sådan som en av sina fem grundpelare (Zakat), men här i västeuropa motiveras social välfärd på idén om positiva rättigheter, något upplysningsfilosoferna vurmade för. Både socialliberalismen och Socialismen har starkt påverkat införandet av sådana. Går man bara 100 år tillbaka var situationen för t.ex. kvinnor rent ut sagt vidrig. Hade du t.ex. fått barn utanför äktenskapet var barnet en oäkting, en horunge som helt frystes ut. Någon hjälp fanns varesig intresse eller resurser att ge. Kalvinismen och predestinationsläran har i synnerhet en mörk syn på att hjälpa andra och berättar att det är dumt, då de fattiga inte är utvalda av Gud. I bibeln förekommer en scen i vilket Jesus hyllar en utfattig kvinna som skänker sina sista slantar till templet. Att det borde vara templet som skänker till henne nämns aldrig. Mycket lång tid var det praxis att betala till kyrkan, inte tvärt om.

Bibliotek... här börjar det bli riktigt fånigt. Ordet Bibliotek och Bibeln härstammar från Biblos, en stad där papper tillverkades. Bibliotek är som mycket annat en produkt av antikens grekland. Det är få rörelser i Europa som stått för lika många bokbål som kristendomen och de flesta betydelsefulla idéhistoriska verk förbjöds i sitt ifrågasättande av kyrkans maktställning. Naturligtvis är det sant att böcker och läs/skrivkonst överlevde inom kristna kloster efter Roms fall, men att allmänheten skulle få chans att läsa allt det där var inte tal om. Katolska Kyrkan införde sin svarta lista bara ett par generationer efter boktryckarkonsten uppkom.

"Respekt för människors integritet", jadu... jag rekommenderar en läsning av John Locke och John Stuart Mill för att se var den idén kommer ifrån. Jag rekommenderar en studie i kyrkans historia här i Sverige för att se var den idén INTE kommer ifrån.

Isidor sa...

Eftersom Alf Svensson, trots sin anmärkningsvärda ålder, och sina enorma möjligheter till akademiska erfarenheter ännu inte lärt sig, befarar jag att en historiebok inte hjälper honom.

Får jag föreslå att vi istället förser honom med röster på någon bättre i nästa val, vad det än månde vara vi röstar om? Kanske vi kan skramla till hans pension? I sann Kristen Medmänsklig anda?

Realisten sa...

Kyrkan var ju starkt emot mediciner till svåra sjukdomar, det skulle ju gud se till istället att människorna vart friska. Men det var tur att vetenskapen vann med tanke på att gud inte verkar bry sig om de sjuka.
Det är ju bättre att visa sig på rostat bröd i Usa eller låta folk vinna på en lott.

Eric Wadenius sa...

Det är rätt lätt att inse att kristendomen inte direkt genererar sjukvård (som fungerar!), skola eller välfärd. Historiskt sett hade kristendomen dominerat Europa i 1000 år utan att så blev fallet.

De första 1000 åren visar att kristendom i alla fall inte är tillräckligt för att förmå denna förändring. Och det är inte svårt att förstå. Jesus predikade inte precis skepticism och upplysning, snarare det motsatta (han spelade ann på befintlig vidskeplighet kring andar och demoner och uppmanade sina följare att inte tänka på morgondagen utan istället bli som barn).

Jag kan inte tillräckligt för att kunna precisera den kristna kyrkans roll i förändringen. Möjligen spelade den till sist en stor roll i utvecklingen av skola och sjukvård (dock hävdar jag bestämt att kyrkan hämmat tankens frihet och utveckling då som nu).

Men jag vågar i alla fall hävda att hade Europa byggts Epikuros humanistiska idéer och tankar så hade denna positiva utvecklingen kommit 1000 år tidigare.

Lennart W sa...

I dagens SvD recenseras en ny bok av Sigurdson som har en lite annorlunda version än "Humanisterna".

Religionen märks igen

"Huvuddelen av boken går ut på att visa hur moderna honnörsord som frihet och tolerans har en religiös bakgrund, vilket också gäller idéer som universalism och de mänskliga rättigheterna. Här baxnar säkert många humanistiska ateister och upplysta liberaler."

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Tack för länken. Här är ett autentiskt citat:

"Visst har kyrkan bevisligen motverkat den emanciperande rörelsen, också med tänger och bål, men det innebär inte att munkar, skolastiker och kristna filosofer höll tillbaka tänkandet."

...?

Lennart W sa...

Patrik, detta är ju en recension, och som sådan en andrahandsbeskrivning. Du får nog läsa boken.

Iofs lite lajbans med er historiebeskrivning också, som aldrig kan någon kyrka ens det allra minsta erkännande för någonting alls. Alla har ju påverkats genom historien, både religion och ickereligion. Fanns inga humanister för 2000 år sen heller, lika lite som det fanns kristna av samma sort som idag. Tror inte det är rätt av någon modern rörelse att försöka hävda ett monopol på alla bra tankar under all historisk tid.

Men ska man nu bestämt hävda att det är EN rörelse som stått för allt gott i mänsklighetens historia så har ni fel ändå. Det väl alla att det är Sossarna som vi ska tacka för allt? :-)

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Det här citatet, från dig, är det jag försöker säga i kondensat:
"Tror inte det är rätt av någon modern rörelse att försöka hävda ett monopol på alla bra tankar under all historisk tid."

JemyM sa...

Den historiska dialektiken leder till utveckling. En ensamstående ideologi förhärsknar och slås ut. En kristen upphör inte att vara människa, då och då ser vi kristna som försöker förena sin mänsklighet med trogenheten, då uppstår förändringar om han lyckas få gehör. Trogenheten är dock aldrig den utlösande faktorn till förändring. Allt som ofta kommer framgång till förlust av tradition och norm.

Anonym sa...

"Det är främst Islam som har sådan(Social välfärd) som en av sina fem grundpelare (Zakat),"

Rent skitsnack. Zakat är enbart menat mellan muslimer. Du menar att detta skulle vara social välfärd? Underbart att höra sådant från personer som verkar hysa agg mot religioner och likställa alla religioner vart annat.

Bara för att man är humanist behöver man inte vara dum och ljuga. Kristendomens budskap i nya testamentet är entydig, att hjälpa människor i nöd.

JemyM sa...

Tony, du behöver religionskunskap på grundläggande nivå. Du tycks ha mindre insikt i kristendomen än Islam.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se