10 nov. 2009

Claphaminstitutet läser kvalitetslitteratur

Ibland blir man förvånad. Nu har Claphaminstitutet kommit ut med en artikel som har sin utgångspunkt i en artikel i Humanisten skriven av Christer Sturmark. Visserligen var Sturmarks artikel från 2005, men ändå. (Fortsätter man läsa kanske institutet kommer ifatt samtiden? Förlåt, billigt skämt.)

Clapham"fellowsen" skriver om en vetenskaplig studie som visar att "religiös tro ger positiva effekter för fysisk och mental hälsa". De undrar sedan om "Humanisterna och Sturmark [är] alltför fastlåsta i sin religionskritiska grundsyn, eller är man beredda att omvärdera sin inställning till gudstron utifrån vetenskapens rön?"

Det är en högst väsentlig fråga. Dock måste man nog be om lite mer information för att kunna svara. Går det bra med vilken religion som helst eller har vissa religioner bättre effekt än andra? Det är inte helt klart utifrån "fellowsens" (varför har de gett sig själva en så fånig titel på utländska?) sammanfattning om det ger bättre effekt att offra en get till Kali eller gå runt Kaba-stenen i Mecca. Innan vi ska förändra vårdsystemet måste vi nog faktiskt veta det.

Sen är det ju det här lilla problemet med vetenskap och religion. Det finns ju inget vetenskapligt stöd för att religion är sann, så om man ska basera vården på vetenskap (vilket var deras förslag) så får ju inte religionen vara med i alla fall. Släpper man på sanningskravet blir fältet annars fritt för alla virrläror som gör att människor känner sig bättre. Smeka enhörningshorn utklädd till Bamse? Ja, bara det funkar för dig så betalar landstinget.

Nej, det var nog inte en av de mer genomtänkta artiklarna från Claphaminstitutet.

7 kommentarer:

JemyM sa...

Undersökningen är utförd i Missouri's universitet. Missouri har 77% kristna, 2% andra religioner samt 15% ickereligiösa.

Om någon ber mig be till en sektledare från bronsåldern om förlåtelse då jag mår dåligt så skulle jag känna mig mycket kränkt. Det är förmodligen också det resultat en liknande undersökning skulle få i Svenska sjukhus.

Problemet med tro(genhet) är att den inte bygger på vilja, varför t.ex. Pascals Bägare inte fungerar. Har du redan tillräcklig kunskap kring religionen är dess betydelse för andra lika meningslös för dig som erbjudandet om terapihjälp på ett språk du inte kan.

Jämför statistiken "lyckligast land" med "flest ickereligiösa" för att få lite perspektiv.

Per Ewert sa...

Men Patrik - om vi ska vara goda pragmatiker, som jag förstår det som att ateister generellt vill vara, så måste det väl vara helt i sin ordning att smeka horn i Bamsekostym. Eller gäller bara nyttprincipen när den används av icke-religiösa?
Om religionen faktiskt får goda konsekvenser borde den väl ändå vara värd att prövas, åtminstone i just det fall den gör uppenbar nytta? Annars tycks det som att det ligger en sanning i artikelns tes att Humanisterna är så fastlåsta i sin religionskritiska grundsyn att man inte är beredd att omvärdera den.
Utöver detta tror jag bara det var Tube Skånberg och inga fler fellows som undertecknade artikeln.

JemyM sa...

Som sagt, en jämförelse mellan statistiken "lyckligast land" med "flest ickereligiösa" gör artikeln null. Undersökningen är inte utförd i Sverige utan i Missouri där faktorerna är helt annorlunda från det Svenska samhället.

JemyM sa...

De skriver dessutom rent ut i en av sina senare undersökningar (2009) att religion, prästhjälp eller bön inte hjälper patienter med hjärnskador:

"Conclusions: The physical health of individuals with TBI is associated with spiritual beliefs
BUT NOT RELIGIOUS PRACTICES OR CONGREGATIONAL SUPPORT. Better mental health is associated with increasing congregationally based social support for persons with TBI. Religious practises (i.e. praying, etc.) are NOT related to either physical or mental health, as some persons with TBI may increase prayer with declining health status."

JemyM sa...

För att krångla till det ännu mera säger artikeln att det är positivt att stödja patienters redan existerande trosuppfattning. Det är alltså inte mission som gäller utan att utnyttja det som redan finns. Inte heller särskiljer den "kristen tro" som det tycks genom Claphaminstitutets artikel, blandannat föreslås Yoga.

Någon effekt av bön eller healing är det inte tal om.

Det känns som det är dags att sätta upp en blogg som uteslutande behandlar Claphaminstitutets artiklar, blandannat verifiera källor, påståenden med mera med verkligheten.

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Om landstinget ska börja sponsra allt som gör att man mår bra så kommer det att bli en dyr verksamhet. Jag mår bra av att resa och se världen - kan jag dra av för det? Nej, för att det offentliga ska sponsra verksamhet så måste det till andra kvalitetskrav - och det är här vetenskapen kommer in för att testa medicinska åtgärder.

För att sponsra en metod som ger ökat välbefinnande krävs allmängiltiga resultat. Bara för att religion har positiva effekter för troende så betyder inte det att religion skulle ha positiva effekter för alla. Detta visar inte heller studien som CI referade till. Så det finns ännu inget vetenskapligt resultat som visar på allmänt positiva effekter av religion.

Men gräv gärna fram ett sådant resultat så får vi vackert tänka om. Kraven är enkla: I en dubbelblind test (varken den som utför experimentet eller den som blir utsatt för det ska veta vilken behandling som administreras) ska den föregivna behandlingen visa konsekventa resultat. Kör hårt!

Biggles sa...

[...] eller är man beredda att omvärdera sin inställning till gudstron utifrån vetenskapens rön?

Jag tycker att vi ska fråga fellowsen samma fråga. Är dom beredda att omvärdera sin tro när vetenskapen visar på alla problem med deras religion? Självklart är dom inte det.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se