9 nov. 2009

It was 20 years ago today...

Det är idag på dagen 20 år sedan Berlinmuren rasade. Historiens lektion till oss alla en sådan här dag är att det går att vinna över totalitära läror, att diktatur är ett svagare alternativ än demokrati, att det går att vinna frihet.Människor tillsammans är en ostoppbar kraft.

6 kommentarer:

MIKA sa...

Hej Hampus! Du använder dig av mycket engelska. Som rubrik angående Berlinmurens fall skriver du inte på tyska; Das war zwanzig jahre zeit heute eller hur nu den riktiga meningen skall skrivas. Skulle du skriva med en tysk rubrik om en amerikansk händelse?

MIKA sa...

Twenty years ago today Sergent Peppar told the band to play......

Lennart W sa...

Absolut. Verkligen en sak att fira! :-)

Per Ewert sa...

En annan lektion är förstås vilket förtryck som kan följa av att genomföra sekularismen som statsreligion. Det går knappast heller att ignorera vilken avgörande roll påven och kyrkan spelade i frigörelsen.

Patrik Lindenfors sa...

Per Ewert,
Det var efter vänliga påpekanden från Lennart som jag avstod att knipa en sekulär poäng på murens fall. Jag tycker händelsen är större än så - den tillhör alla, inte bara er och inte bara oss. Som Lennart också har påpekat i en annan tråd.

Men ok, tillbaka till skyttegravarna :-)

Vad gäller påvens och kyrkans roll i frigörelsen från kommunismen så kom ihåg att Stalin och kommunismen hjälpte befria oss ifrån Hitler och nazismen. Det gör på intet sätt Stalin och kommunismen godare. Likaså gör inte påvens och kyrkans roll i Berlinmurens fall påven och katolska kyrkan till företrädare för godhet och moral. De är fortfarande ansvariga för mycket elände runt världen.

Janne A sa...

Nej, det "följer" inget som helst förtryck av att utropa sekularism som "statsreligion".
Sekularism kan aldrig vara en religion till att börja med! Att skriva in sekularismens princip i grundlagen (dvs göra staten neutral i trosfrågor) är dock bevisligen ett av de bästa konstitutionella recepten som människan hittills kommit på för att stävja åsiktsförtryck.

Förmodligen syftar Per Ewert i inlägget ovan på sk "ateistiska" regimer som de kommunistiska (ett vanligt grepp bland religiösa debattörer)..... Sambandet mellan kommunismens IDÉER och de konkreta (och moraliskt vedervärdiga) resultaten av alla kommunistiska samhällsbyggen är väl genomdiskuterat och utrett av forskare och tänkare som ex.vis. Hayek, Popper, samt vår svenske Tingsten. Ateismen är dock ingen ideologi utan en STÅNDPUNKT i en konkret fråga (om guds existens), och den har egentligen inga som helst moraliska implikationer (förutom att moralen inte har dikterats av någon gud förstås)....
Om man gör tankeexperimentet att vi hade kunnat "ta bort" ateismen ur det kommunistiska idégalleriet så hade förtrycket sett tämligen precis likadant ut i realiteten, därför att varje dogmatisk lära (som kommunismen) MÅSTE definitionsmässigt motarbeta alla konkurrerande uppfattningar och ideologier, religiösa såväl som sekulära.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se