18 nov. 2009

Kenyansk homofobi riktas mot svensk biskop

Den Evangelisk-lutherska kyrkan i mitt gamla hemland Kenya har inte samma åsikt som den svenska vad gäller homosexualitet. Nu när Sverige fått en öppet homosexuell biskop skickar de inget gratulationstelegram, utan ett uttalande. De skräder inte orden.

Så här lyder valda delar ur fördömandet (jag har fetstilat centrala passager):
Vi i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya tar med chock, avsky och besvikelse emot nyheterna om den nuvarande utvecklingen i vad vi kan kalla världens stora kyrkosamfund, när de så hårt och outtröttligt verkar för att leda världen mot ett religionslöst samhälle (för att inte tala om kristendomen). [...]
1. att vi i starkast möjliga ordalag fördömer denna olyckliga och obibliska utveckling i ett kyrkosamfund som bär den store reformatorn Martin Luthers namn;
2. att dessa kyrkosamfund har avvisat den tro som kristendomen har bekänt allt sedan apostlarna och kyrkofäderna och som än i dag bekänns i de tre ekumeniska trosbekännelserna;
3. att dessa kyrkosamfund fullständigt har avvisat Skriftens auktoritet som Guds Ord;
4. för lutheranerna förde Martin Luther kyrkan ut från att vara under mänsklig auktoritet och mänsklig filosofisk spekulation till att vara under Skriftens auktoritet;
5. att vi vill påminna dessa lutherska kyrkor och andra som viger kvinnor till Ordets och sakramentens ämbete att denna olyckliga ordning är en nyhet som infördes för endast omkring femtio år sedan och verkligen är central för den andliga lesbianismen i dagens kyrka;
6. att vi fördömer sexuella avarter i alla former;
7. att likakönad äktenskaplig gemenskap inte endast är mot Guds vilja, som den tydligt kommer till uttryck i den Heliga Skrift, utan också är frånstötande enligt den naturligt skapade sociala ordningen;
8. att Guds vilja och mening med äktenskapet fullföljs endast i heterosexuell (en man – en kvinna) livslång ansvarsfull gemenskap;
9. att Svenska kyrkan genom denna handling kärlekslöst och kallsinnigt bortser från det andliga läget för dem som hamnat i homosexuell bundenhet;
10. att det, mest allvarligt, inte innebär något mindre än ett förnekande av den omvandlande kraft som finns i den kärlek som vi känner i vår Frälsare Jesus Kristus, som söker syndare för att återföra dem till gemenskapen med Fadern genom den Helige Andes verkan i Ord och sakrament.
[...] I vår korsfäste och uppståndne Herres Jesu Kristi namn uppmanar vi Svenska kyrkan att göra bot för sitt avfall från sanningen. Vi känner medlidande med dem bland oss som har hamnat i homosexuell bundenhet och önskar att de lär känna Guds förlåtelses och kärleks omvandlande kraft.

Det här är förstås inget annat än homofobi förklädd till kristendom. Till skillnad från Svenska kyrkan som mest verkar vara ängslig agnosticism förklädd till kristendom.

Läs mer i Dagen. Läs hela uttalandet hos Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna vänner.

14 kommentarer:

JemyM sa...

Jadu, jag vidhåller att det är dags för Svenska Kyrkan att komma ut ur garderoben och erkänna att de inte är kristna. Om de nu erkänner att det är dags att plocka ner de kristna symbolerna och slänga ut bibeln, då i förmån för humanismens universiella ideal och människovärde, så skulle jag nog gå med igen.

Stefan Pehrson sa...

ELCK beskriver (ELM-BV-länken) träffande Guds kärlek, till lärdom för kristendomens förnekare - öppet eller dolt:
"10. att det, mest allvarligt, inte innebär något mindre än ett förnekande av den omvandlande kraft som finns i den kärlek som vi känner i vår Frälsare Jesus Kristus, som söker syndare för att återföra dem till gemenskapen med Fadern genom den Helige Andes verkan i Ord och sakrament."

Anonym sa...

Herregud, folk är upppenbarligen inte kloka. Det är en sak att säga att man inte kan acceptera samkönad kärlek eftersom det är ens uppfattning att det inte är vad Gud vill. Samma sak kan man säga om kärlek mellan personer av olika folkslag. Det är på samma nivå. Hemskt, men man kan säga så, i lugn, samtalande ton.

Men att, som Obare, häva ur sig såna här anstötligheter, såna här kärlekslösheter, det är inget annat än – svagsint.

Stefan Pehrson sa...

Signaturen "ankjakt":
Kristndomens lära är ju att vi alla är syndare, men att man kan ta emot förlåtelse för Jesu försoningsoffers på korset skull. Kärleken är att Gud sände sin Son till försoningsoffer för våra synder (1 Joh 4:9f).
Men då måste man bekänna sina synder och inte försvara dem. Annars fortsätter synden att skilja människan från Gud, som innan. Vid en människas död upphör hennes möjlighet till omvändelse, och som oomvänd kommer man till helvetet.

Bibeln säger också att så (som homosexuella, giriga m m) har vissa i församlingen levt, men nu helgats genom Jesu Kristi namn och Guds Ande (1 Kor 6:11).
Därmed säger Guds ord att man kan ändra sig. Detta är den kristna läran. Om någon framställer den på ett annat sätt så bygger man en "straw man", en självvald bild av motståndaren.

Stefan Pehrson sa...

ThSt, Bibeln säger att "sådana var en del av er". Det som åstadkommer ändringen hos människan är, precis som ELCK i Kenya säger, "den omvandlande kraft som finns i den kärlek som vi känner i vår Frälsare Jesus Kristus".
- Därmed är det inte kärlekslöst. Kristendomen går ut på att man ska få förlåtelse för sina synder och efter ett liv som bekännande och förlåten syndare få ärva Guds rike och leva med honom.
Om man förnekar sin synd går man miste om detta. Att få förlåtelse för sina synder är möjligt så länge man lever, men förnekandet av synderna leder till förhärdelse och förnekelse av Guds kärlek som blockerar processen.

När du skriver: "den dar Guden att forst uppfinna sexuella preferenser" så är det en felaktig framställning av Bibeln och kristendomen.

Beträffande vetenskap, så är väl den rådande principiella synen att den inte handlar om om sanning utan om senaste forskningsresultat.
Att forskningsresultat på det här området inte skulle vara politiskt motiverade är moraliskt svårt att hävda.

Linda sa...

Thst:
Förutsatt att forskningen om att det inte går att ändra är korekt. Men det vet ju inte inte. Eftersom forskningsresultat idag lika gärna kan vara skrot om något år. Det är bara en teori av många.

Så finns det förstås som mycket annat bra många åsikter och tolkningar om vad som menas med det syndiga i homosexualitet. att vara homosexuell eller homosexuella handlingar. Bara för att gud skulle ha skapat något betyder det inte automatiskt att det skall missbrukas eller överhuvudtaget brukas av människan. Gud skapade isåfall tex giftiga växter, men nog inte för oss att äta.

Stefan Pehrson sa...

ThSt, Bibeln säger INTE att Gud skapade homosexualitet. Den säger att människan föll i synd och ville bestämma själv. Ett resultat av synden är upproriskhet och avguderi, själviskhet och på det sexuella området homosexualitet och otrohet. - Det är det som Bibeln säger och om man vill diskutera kristendomen - i Kenya eller här - så måste man hålla sig till det verkliga innehållet. Annars bygger man en egen bild av motståndaren, en "strawman".
Pga synden sände Gud sin Son för att försona våra synder - i Jesu lidande ser vi Guds kärlek. Vi tillräknas Jesu rättfärdighet om vi tror på honom, men förblir oförlåtna om vi förnekar hans verk och förnekar synderna, som han dog för att vi skulle få förlåtna. Alla är syndare, enligt kristendomen, men vissa tar emot förlåtelsen och vissa står emot den.
Att homosexualitet förekommer beror alltså inte på Guds skapelse utan på synden som berodde på djävulens lögn och förledande av människan. Även idag ska vi "skilja mellan andarna" och "akta oss för de falska profeterna". "Djävulen är lögnens fader."
Frågan är om man talar om kristendomen. I Bibeln står det som sagt att "sådana var en del av er", men att de helgats genom Jesu namn och Guds Ande (1 Kor 6:9-11). Den förutsätter alltså att man kan ändra sig, som också ELCK renlärigt och ansvarsfullt tar upp. Som de säger är det mycket allvarligt att människor, som lever i synd genom en falsk lära under sken av Jesu namn, går miste om att "ärva Guds rike". Det är det som kärleken handlar om. De kristna tar emot Guds kärlek och för den vidare (1 Joh.brev 4:7ff).

Linda: Som du skriver är forskning bara de senaste resultaten. Synen på forskning har ändrats, så att det nu inte kallas för sanning, utan bara är en nyhetsrapport.
Tillståndet i ett land brukar ju inte heller rättfärdigas med hur man måste rapportera att det är just för tillfället.

JemyM sa...

Vilken patetisk Gud har man om man tror att denne skapade hela världen och sen är rädd för homosexuella?

Vi vet att homosexualitet är medfött, är människan skapad av något kommer homosexualiteten från denna. De två som inte gillar homosexuella i bibeln är i övrigt Moses och Paulus.

Stefan Pehrson sa...

Fast, JemyM, nu har jag ju påpekat att vad kristendomen lär ut är att synden kom efter att Gud skapade världen. Därför sände Gud sin Son för att rädda oss syndare genom att själv uppfylla Moselagen, men dödas och ta med sig synden in i döden. Därmed står tvärtom klart att kristendomens Gud inte är rädd för syndare. Han vågade dö för dem.
Det är alltså detta vi lär ut och den kärlek från Gud som vi ger vidare.

Jesus hänvisar till Moselagen (inklusive 3 Mose 18 och 20) när han säger:
"Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han skall kallas den minste i himmelriket. Men den som håller dem och lär människorna dem, han skall kallas stor i himmelriket."
(Matt 5:17-19)
Jesus talar även på andra ställen om att Mose talat om honom: "Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit." (Joh 5:46)
"Och han sade till dem: 'Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.'" (Luk 24:44)

JemyM sa...

Tolkningar om Jesus död varierar. Läser jag innantill ser jag en domedagsprofet som blir dödad pågrund av blasfemi. Det är först Paulus som tolkar det som frälsning, men de har väldigt olika åsikter. Det är Paulus, inte Jesus som säger att gamla lagen inte gäller, medan Jesus konsistent följer och propagerar för att hålla lagen.

Paulus säger även att du inte får ha kvinnor talandes i kyrkan, vilket de flesta idag har överseende med. Han säger en hel del annat kristna gärna hoppar över, även de mest bokstavstroende.

Så man väljer och vrakar lite som bäst passar en själv, vilket gör kristendomen moralrelativ. Vissa bibeltolkare finner inget konstigt med homosexuella, andra gör det. I regel ser jag att den människa som försöker rätta andra människors leverne gör så för att de vill leka gudar själva och begränsa andra människors liv i tron att man har guds makt bakom ryggen.

När man gör detta litar man inte på Gud utan man tror att Gud behöver hjälp och precis som jag ovan sa, när man tjatar om att Gud tycker homosexualitet är "synd" målar man upp en mycket patetisk Gud för man tror att Guds ideal motsvarar en nomadsekt från mellanösterns bronsålder.

Bara för att krångla till det... många menar att bibeln skall läsas i ljuset av den helige anden. Det kan betyda två saker, antingen är ens omedelbara tolkning av Bibeln rätt, för det säger Gud, även om den skiljer sig från generell tolkning. Eller så är ens tolkning baserat på egna erfarenheter något man tror är Guds makt. Med det i minnet fungerar inte någon bibeltolkning överhuvudtaget.

Dessutom är inte Paulus brev nödvändigtvis utandat av Gud, som han säger i 2 Tim 3:16. Han kan nämnligen vara den falske profet Jesus varnar för. Betänk att Bibeln sattes samman av romare 300 år efter Jesus bortgång, inte av Jesus följeslagare eller någon som sett Jesus.
Kalvin ansåg även att 2 Tim skulle plockas bort som uppenbar förfalskning.
Dessutom vet vi att sentida bibelöversättningar ofta är fel. Det är översättningar gjorda av människor, tryckta av människor, på skrifter skrivna av människor och avskrivna av människor. Människor gör misstag. Människor tycker om att leka Gudar därför är det inte konstigt om alla säger att de är Guds budbärare, från Moses, till Jesus, till Paulus till Muhammed. Vem Guds budbärare är har vi ingen chans att veta.

Allt vi vet är att en hörsägen från mellanöstern nått oss. Det är upp till oss om vi vill lita på de människor som gav oss den eller inte. För tro är ju inte en tro på Gud utan en tro på den som berättade för oss om Gud. Eller hur?

Stefan Pehrson sa...

Men måste man ändå inte förstå ELCK:s eget sätt att se på saken på det sätt som jag beskrivit här?

JemyM sa...

Vad man förstår är att folk gärna utger sig för att ha rätt tro, när det inte går. ELCK's tolkning berättar alltså mer om deras mentalitet än om kristendomen.

Stefan Pehrson sa...

Du verkar ha en annan syn på vad kristendomen är i ditt första inlägg här:
"jag vidhåller att det är dags för Svenska Kyrkan att komma ut ur garderoben och erkänna att de inte är kristna. Om de nu erkänner att det är dags att plocka ner de kristna symbolerna och slänga ut bibeln, då i förmån för humanismens universiella ideal och människovärde, så skulle jag nog gå med igen."

JemyM sa...

Vad jag menar där är att Svenska Kyrkan har en stort sett humanistisk hållning till det mesta. Det enda man lånar från kristna källor idag är vissa symboler och uttryck. Om man slutade göra sig besväret med att behålla dessa symboler/karaktärer så kan man öppna upp för så mycket mera och verkligen bli en universiell "kyrka".

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se