19 nov. 2009

TV-programmet Existens om Humanisterna

Hela TV-programmet Existens från den 19 november handlade om Humanisterna. Ni kan se programmet till och med den 16 januari på SVT Play. Programmet är intressant eftersom det tar upp den ena sidan av kritiken som riktas mot Humanisternas nuvarande framtoning, men inte den andra.

De som kommer till tals i programmet tycker att Humanisterna för närvarande ägnar sig för mycket åt religionskritik och för lite åt att presentera Humanismen som livsåskådning. De tycker att Humanisterna är för dogmatiska och för lite lyhörda. De tycker att man inte bör argumentera så att det verkar som att religion är det mindre förnuftiga alternativet - något som inte minst den här bloggen är skyldig till.

De kritiker som inte kommer till tals i programmet tycker att Humanisterna går alldeles för mjukt fram mot religionen. Det är ofta - men inte alltid - fråga om medlemmar som råkat mycket illa ut i olika religiösa sammanhang, t.ex. sektmedlemmar som hoppat av, människor som växt upp i olika frikyrkor, eller flyktingar från religiöst förtryck. De här kritikerna tycker att man aldrig ska backa en millimeter vad gäller individens rättigheter gentemot kollektivet och barns rättigheter att själva få välja sin egen livsåskådning.

Mellan dessa kritiker har Humanisterna som förbund att navigera. För båda synvinklarna är förstås riktiga. Och båda måste få rymmas i förbundet. Det går att vara principfast religionskritiker och samtidigt framföra sin egen livsåskådning. Det är också det Humanisterna försöker göra, men en förbättring får väl bli utmaningen att ta med sig från programmet - det går ju alltid att bli bättre.

Att hävda - som man gör i programmet - att det inte går att framföra kritik inom Humanisterna är dock tack och lov felinformerat. Tvärtom är diskussionens vågor ofta vilda inom förbundet, vilket både gör det roligt och jobbigt att vara aktiv medlem. Men påståendet baseras på en enstaka kommentar från den avhoppade medlemmen Rolf Hersson - och den grundar sig på att han inte fick med en artikel i Humanisten.

Hersson bedriver av någon anledning en personlig kampanj mot Humanisterna, okänt av vilken anledning. Den som tycker det är roligt med sådana kampanjer kan själv följa det hela (och göra sin egen bedömning) på Newsmill. Här är länkarna till Herssons alla inlägg och Sturmarks svar (och mer). För att "inte lyssna på kritik" lägger Sturmark ner väldigt stor möda på att svara.

Christer Sturmark skriver för övrigt om programmet själv på Newsmill. Han kommenterar jämförelsen med norska Humanisterna så här:
De norska humanisternas framgångar kan främst tillskrivas det faktum att de sedan 80-talet har fått statsbidrag på samma villkor som gudstroende livsåskådningar i Norge. Det innebär idag ett statligt stöd på över 60 miljoner norska kronor per år. Det har möjliggjort en utveckling av omfattande verksamhet runt om i Norge, samt en stor projekt­ledande och administrativ stab i Oslo. De norska humanisterna gör ett fantastiskt jobb under ledning av den norske ordföranden Åse Kleveland.
I Sverige, där den svenska regeringen fortfarande diskriminerar den humanistiska livsåskådningen i förhållande till andra livsåskådningar, får vi inget stöd för vår verksamhet. Vi driver förbundet Humanisterna med i stort sett enbart ideella krafter.

Norska och svenska Humanisterna är inte riktigt jämförbara storheter helt enkelt, vilket gör den nuvarande medlemsutvecklingen i Sverige än mer makalös.

6 kommentarer:

Unknown sa...

Dödsänglar!

- Peter Ingestad, Solna

P-B sa...

Även om Christer var författare till artikeln så är jag intresserad av att veta om Humanisterna tycker att det statliga bidraget för livsåskådningar ska försvinna helt, eller enbart att de också får vara med och dela kakan?

JemyM sa...

Lika för alla är min åsikt. Jag ser helst att goda skäl ges till bidragen om de nu skall delas ut, annars känns det mest som lagen är inlagd för att folk skall mjölka staten på pengar.

Pederpax sa...

Jag kan se en vits med bidraget, i och med att samfunden fyller en viktig social funktion. Det skulle Humanisterna också kunna göra, precis som i vårt avlängre grannland. Men det bör inte delas ut till samfund som inte delar samhällets grundläggande värderingar. Till exempel samfund som verkar för religiös lagstiftning eller som diskriminerar utifrån de lagligen erkända diskrimineringsgrunderna (exempelvis kön och sexuell läggning).

/lasse sa...

Vad menas egentligen med att "dela samhällets grundläggande värderingar", innebär det att de interna religiösa reglerna måste överensstämma med dessa värderingar?

Om samfundet säger att man inte får gifta sig med annan än andra av samma religion är det i linje med "samhällets grundläggande värderingar"?

Pederpax sa...

Engeln - nej, det är det inte. När man gifter sig i Sverige ansöker man om hindersprövning. Religion ingår mig veterligen inte i giltiga hinder. Detta är en tillämpning av vårt samhälles grundläggande värderingar, där individens frihet är en central del.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se