12 nov. 2009

Urkund för Medlidande

Så har den nu kommit, Karen Armstrongs "Urkund för medlidande" (jag ansvarar inte för den styltiga översättningen, den är gjord av någon annan). Så här lyder texten i sin helhet:
Medlidande som princip finns i grunden för alla religiösa, spirituella och etiska traditioner, och uppmanar oss att ständigt behandla andra såsom vi själva vill bli behandlade. Medlidande förmår oss att oupphörligt sträva för att bistå i våra medmänniskors strävan, att avsäga oss en central position i våra egna liv och istället sätta någon annan först, och att ständigt ära varje individs okränkbarhet genom att behandla alla, utan undantag, med absolut rättvisa, rättfärdighet och respekt.

Det är även nödvändigt att konsekvent, privat såväl som i samhället, undvika att åsamka andra skada. Att agera eller tala häftigt av illvilja, chauvinism eller egoism, att förneka, exploatera eller förneka någon person grundläggande mänskliga rättigheter, eller att uppmana till hat genom nedsättande beteende – även mot våra fiender – är ett förnekande av vår gemensamma mänsklighet. Vi erkänner att vi har misslyckats med att visa medlidande och att vissa individer rent av har intensifierat det mänskliga lidandet i religionens namn.


Därför vill vi uppmana alla män och kvinnor ~ att återupprätta medlidande som det centrala i religion och moralitet ~ att återgå till den uråldriga principen att alla tolkningar av religiösa skrifter som uppmanar till våld, hat och avsky är illegitima ~ att se till att ungdomar får ta del av sanningsenlig information som respekterar andra traditioner, religioner och kulturer ~ att uppskatta kulturell och religiös mångfald ~ att kultivera en upplyst empati för mänskligt lidande, även för de människor som kan kallas våra fiender.


Vi behöver omedelbart göra medlidande till en klar, vidsynt och dynamisk kraft i vår polariserade värld, Om grundat i en strävan för att överkomma själviskhet kan medlidande överkomma politiska, dogmatiska, ideologiska och religiösa avgränsningar. Medlidande är absolut nödvändigt i förhållanden mellan människor, och tvunget för en fulländad medmänsklighet. Medlidande är vägen till ett upplyst leverne och vitalt i skapandet av en rättvis ekonomi och därmed en fridfull global gemenskap.
Fagert tal, nästan så man vill skriva under. Förutom att den öppnar med ett falsk faktautlåtande. "Medlidande som princip" finns inte alls "i grunden för alla religiösa, spirituella och etiska traditioner". Vissa religiösa önskar att det vore så, men andra religiösa önskar sig helt andra, mindre trevliga, saker.

Detta, att inte stå för svagheten i den egna ursprungspunkten, är tankefällan i Armstrongs dokument. Att basera hela sin världsbild på ett önsketänkande om verkligheten istället för ett faktautlåtande eller en överenskommen startpunkt gör att hela "urkunden" faller platt.

Det finns redan ett bättre dokument för mänskligheten att organisera sig efter. Det är ett så starkt dokument att Armstrong till och med refererar till det.

Deklarationen om de mänskliga rättigheterna är ett mer opartiskt alternativ. Ingången är ingen sanning, utan en en överenskommelse: Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. Utifrån en så enkel utgångspunkt formuleras sedan mänsklighetens mest imponerande urkund så här långt. Läs den istället. Där finns en verklig utmaning för oss alla och en uppmaning om vad som behöver göras.

5 kommentarer:

Lennart W sa...

Hmm.. Är det inte BRA ju fler olika grupper det är som gör MR-frågan till sin?

Tycker det här blogginlägget tyder på att MR är en sekundär fråga för dig, Patrik, och huvudfrågan istället handlar om att peka finger mot religiösa. Trist.

En personlig favorit om ämnet:

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness."

Mäktiga, historiskt viktiga ord, från USA:s självständighetsförklaring, 1776. Trots att författaren själv, Thomas Jefferson, hade slavar, trots att slaveriet inte förbjöds i USA förrän 1865 efter ett inbördeskrig, och trots annat man kan beskylla USA för genom åren.

Patrik Lindenfors sa...

Lennart,
Jag tycker MR är för alla, inte bara för religiösa. Det är därför jag (och många med mig) reagerat hårt mot Armstrongs ansats. Det ursprungliga MR-dokumentet är just inte exkluderande.

Ett roligt Jefferson-citat: "Question with boldness even the existence of a God; because, if there be one, he must more approve of the homage of reason, than that of blind-folded fear." Jag antar att du vet vad han gjorde med sin Bibel...?

Lennart W sa...

Patrik, Armstrong påstår inte alls att MR bara är en religiös idé. Var får du det ifrån?

Nytt för mig om Jefferson. Skulle kanske vara intressant att läsa.

Patrik Lindenfors sa...

Förlåt, det blev en felsyftning där. MR är förstås för alla. Det är däför den är överlägsen Armstrongs "Charter for Compassion" som är religiös. Det var hela min poäng, faktiskt. Synd på en så vacker ansats.

Patrik Lindenfors sa...

Här kan du förresten läsa om Jeffersons bibel: http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson%27s_Bible. Han hade en del problem med kristendomen och var något som nog bättre kan beskrivas som deist.

 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se