31 jan. 2010

30 jan. 2010

Spektakulärt massjälvmord misslyckas kapitalt

Idag kan ni skänka en tanke åt de fler än 300 personer som klockan 10:23 försökte begå kollektivt självmord. Detta genom att svälja kopiösa mängder av tabletter och lösningar som i Storbritannien säljs under namnet "medicin" men som rättare borde gå under namnet kvacksalveri. Eller homeopati, som medlen också kallas.

Det spektakulära massjälvmordet misslyckades kapitalt. Som förväntat.

Om ni undrar över den konstiga tidpunkten så är den tänkt att påminna om Avogadros konstant (6,02 x 1023), en fysikalisk konstant som anger antalet atomer eller molekyler i en mol av en substans. Späder man ut sitt ämne för mycket så kan man via konstanten räkna ut när man passerar gränsen för att förvänta sig att hitta en enda molekyl av substansen i sin vätska.

Homeopater späder regelmässigt ut sina mediciner långt bortom denna gräns. De säljer alltså vatten och sockerpiller till ovetande eller lurade människor för dyra pengar.

Mr Deity och det förlovade landet

29 jan. 2010

28 jan. 2010

Jordbävning i Haiti? Gud har annat att göra

Om gud vill ta bort ondska och lidande men inte kan? Då kan han inte göra allt.
Om gud kan ta bort ondska och lidande men inte vill? Då är han inte god.
Om han både kan och vill? Varifrån kommer då ondska och lidande?
Om han varken kan eller vill? Varför ska vi då kalla honom gud?
Epikuros (341– 270 före vår tideräkning)

27 jan. 2010

Fler charlataner till Haitis nödställda

Som vi tidigare rapporterat här på bloggen drar alla möjliga religiösa organisationer nytta av katastrofen på Haiti för att propagera för sin egen agenda. Dummast hittils har varit Scientologernas frivilliga predikanter och "The Proclaimer" - en ljudbibel med högtalare som läser Bibeln för upp till 300 nödställda Haitier åt gången.

Kan det bli värre? Svaret är tyvärr ja.

Nu skickar "Akupunktörer Utan Gränser" och "Homeopater Utan Gränser" sin personal till Haiti för att - ja, för att vadå? Kan ni tänka er situationen? Någon riktigt skadad eller sjuk människa som kanske förlorat sitt hem eller någon familjemedlem hamnar på ett ställe som utlovar lindring. Så blir han eller hon behandlad med nålar i öronen, eller sockerpiller och vatten?

Några lagliga gränser borde man faktiskt sätta för dessa charlataner. Ok att man kanske kan tillåtas skinna rika västerlänningar som borde fatta bättre på deras pengar - tveksamt redan där - men att lura nödställda på vård? Att bedra desperat fattiga människor som hamnat i en fasansfull situation?

Fy fan.
_____________________
Edit: Genom zooey får jag veta att även antroposoferna skickar sina experter. Är det en galenskapskonferens på gång i Port-au-Prince, eller var är det frågan om? Om ni tyckte Pat Robertsons kommentarer var smaklösa, vad tycker ni då om Rudolf Steiners tankar om jordbävningsoffer? (Via zooey):

… in human beings who perish as a result of earthquakes or volcanic eruptions one notices, during their next incarnation, inner qualities which are quite different. They bring from birth great spiritual pre-dispositions because, through their death, they were brought in touch with forces which showed them the true nature of reality and the illusion of material life.Steiner, lecture June 12, 1906.

En vädjan från Simon Singh

Läs bakgrundsinformationen här.

Dear Friends,
Can we ask for your help?

You know we joined up with free speech organisations to form the Libel Reform Coalition* in December and that we have been working hard with many of you to highlight the impact of England's libel laws from my own and Peter Wilmshurst's cases to the chilling effect on medical journals and science blogs and other writing. This has begun to focus political and legal minds on the problem but we now have very little time to go before election manifestos are published. We need a commitment in those manifestos. Many of the politicians we've met don't dispute that the libel laws are unfair and against the public interest, but they won't commit to changing them.

There is a new joint petition calling for action at www.libelreform.org, separate to the Keep Libel Laws out of Science petition, and where you can also send a letter urging your MP to support libel law reform.

There were a few teething problems at the launch of this site but progress has been made in fixing these. If you haven't already signed this petition please do it now, and please do sign even if you don't live in the UK. Get your organisation, friends, colleagues and clubs to sign up and email their members; if you haven't written, blogged and Tweeted, could you?

We need your help to get 100,000 signatures before manifestos are published. It will help us to get a strong show of support before members of the coalition meet Jack Straw on Thursday 28th January.

Best
Simon and Síle

P.S. Do you have any clever suggestions about how to advance the campaign to stop the libel laws being the tools of rich bullies? How do we get 100,000 signatures? Email me or give me a call, Síle

*The Coalition for Libel Reform is made up of the registered charities English PEN, Index on Censorship and Sense About Science, with a wide and growing group of affiliated NGOs, professional and community organizations. See the list of affiliate organizations here: www.libelreform.org/who-supports-us and lots more are considering it. If your organisation should be among them let Síle know at slane@senseaboutscience.org

Síle Lane
Public Liaison
Sense About Science
25 Shaftesbury Avenue
London W1D 7EG
Reg. Charity No. 1101114
Tel: +44 (0)20 7478 4380
www.senseaboutscience.org

Sense About Science is a small charity that equips people to make sense of science and evidence. We depend on donations, large and small, from people who support our work. You can donate, or find out more, at www.senseaboutscience.org/donate

Siewert Öholm och asatron

Religionsfrihet är viktigt. I och för sig inte så viktigt att det behöver en egen "frihet" - religionsfrihet ryms egentligen bra under allmän åsiktsfrihet - men alla ska få tro vad de vill och få praktisera denna tro på lika villkor.

Självklart? För de flesta. Dock har jag blivit tipsad om en klassisk debattartikel av Siewert Öholm som inte riktigt går i den andan. En artikel som jag inte kan undanhålla er läsare.

Det här utspelade sig under den tid då Humanistbloggen ännu inte existerade. Sveriges Radios religionsredaktion hade dristat sig till att låta Svenska Asatrossamfundet ge lyssnarna ”tankar för dagen”. Siewert Öholm blev skogstokig. Det går riktigt att se hur fradgan flyger när man läser artikeln. Mycket nöje.

Hjärnsläppet på Sveriges Radios religionsredaktion

Oden och Frej i stället för Gud och Jesus. Offerblot och gudaskräck i stället för försoning och nåd. Vidskepelse, underkastelse och avhumanisering i stället för insikt, öppenhet och människovärde.

Redan Ansgar gav svenskarna erbjudandet att befrias från vidskepelsen och skräcken för nyckfulla gudaväsen.

Därför kan man inte annat än häpna när Sveriges Radio på sin livsåskådningstid en lördags- och söndagsmorgon släpper in Svenska Asatrossamfundet (!) och dess förkunnare Carl Johan Rehbinder att ge lyssnarna ”tankar för dagen”.

Men det ska väl lyssnarna tåla? Numera är vi ju liberala, frigjorda och värdeneutrala. Alla har ju ändå rätt! Eller?

Man kan kanske börja med tankeexperimentet att låta representanter för Sveriges nazister förmedla sina tankar för dagen. Att just nazisterna gärna flörtar med asatron gör dem ju ändå mera spännande. Jag kan bara tänka mig reaktionen. Kungens grodor i Brunei skulle framstå som milda västanfläktar.

Men SR:s religionsredaktion tycks ha fått tillfälligt hjärnsläpp och trott att alla ideologier förtjänar att bli tankar för dagen, även gammal asatro i 2000-talsförpackning. Förklaringen kan bara vara en oreflekterad och naiv värdenivellering, möjligen också en brist på insikt att mycket av New Age i själva verket är Old Trash (gammalt skräp).

Beslutet att ge mikrofonen till asaförkunnelse är att förskingra förtroendet för det som varit en radiotid som gett lyssnarna samling och hopp inför dagen.

Någon i radiohuset har drabbats av ren hybris, trott att det handlar om vidsynthet och storsinne, när det i verkligheten bara är hänsynslöst och idiotiskt.
”Gud visar sig på det sätt som passar din tro…i sinnesvidgande droger …en intensiv extatisk kärleksakt… gudar och gudinnor…den sexuella skaparkraften är nödvändig för att nå Gud.. nya och spännande gudsmöten…” är några formuleringar ur den förvirring som förkunnades.

Tänker man på uppståndelsen kring Kristi brud i Knutby, älskarinnor, pastorer, mord och kärleksmejl måste man fundera igen.

I Knutby reagerar vi för det osunda, det vansinniga, det manipulativa. Men asatro med samma budskap i annan tappning blir tankar för dagen i Sveriges Radio!

Skam, kulturchefen Mattias Berg. Skam, producentansvarig Jerker Jansson (enligt hemsidan).

Skam, därför att asatro är inte kultur, det är barbari.

Skam, därför att asatro i radio inte är mångfald, utan idioti.

Skam, därför att asatroförkunnelse inte är demokrati, utan hänsynslöst hån.

Skam, därför att asatro i religionsmikrofonerna inte är public service, utan publikförakt och intellektuellt förfall.

Ansgar skulle gråta om han hör i sin grav. Olaus Petri och till och med Gustaf Wasa gråter.

Frykman och Waldenström gråter. Lewi Pethrus gråter, och Natan Söderblom. KG Hammar borde gråta. Likgiltighet inför dumhet måste i alla fall vara en synd.

Från tidningen Dagen 2004-02-18. Artikeln sparas med illa dold glädje hos Sveriges Asatrossamfund.

26 jan. 2010

25 jan. 2010

Daniel Dennett om problemet med ondska i världen

Question: Many have criticized Pat Robertson's suggestion that the catastrophic earthquake in Haiti was the work of the devil or a form of divine punishment. But if one believes God is good and intervenes in the world, why does God allow innocents to suffer? What is the best scriptural text or explanation of that problem you've ever read?

Dennett: One of the striking differences between modern, "organized" religion and tribal or folk religions - religions without seminaries and theologians and official books - is that in tribal religions they have no double standard! They thank their gods for the good stuff that happens and blame them for the bad. The idea that God is a worthy recipient of our gratitude for the blessings of life but should not be held accountable for the disasters is a transparently disingenuous innovation of the theologians. And of course it doesn't work all that well. The Problem of Evil, capital letters and all, is the central enigma confronting theists. There is no solution. Isn't that obvious? All the holy texts and interpretations that contrive ways of getting around the problem read like the fine print in a fraudulent contract--and for the same reason: they are desperate attempts to conceal the implications of the double standard they have invented.

Från The Washington Post

Diskriminering

The Daily Show har gjort ett inslag apropå frågan om homosexuella äktenskap. Det avslöjar obönhörligt ihåligheten i motståndarnas argument. Häcklande upphöjt till skön konst - var finns de här inslagen i svensk TV?

24 jan. 2010

Robert Sapolsky on vad som gör människan unik

Lite populärvetenskap kanske passar som helgnöje? Här ett föredrag av en av världens främsta nu aktiva forskare i biologi, Robert Sapolsky. Föredraget är intressant för Humanister inte bara för sitt vetenskapliga innehåll utan även för att han, mot slutet, plockar ut den mänskliga förmågan att få styrka ur omöjligheter, religion, som en av de definierande egenskaperna för människan.
Cristian faith requires that faith persists in the face of the impossible, and that humans have the capacity to simultaneously believe in two contradictory things.
Sören Kirkegaard
(varför är inte fler kristna som Kirkegaard?)

Detta är den officiella presentationen av föredraget:
On June 13, 2009, Robert Sapolsky, world renowned professor of neurology, neurological sciences, neurosurgery and biological sciences gave the class day lecture in association with commencement weekend 2009. Having been selected to talk by the Stanford University graduating class, Sapolsky spoke about the uniqueness of humans in relation to the rest of the animal world. A few of the topics he spoke on include aggression, theory of mind, the golden rule and pleasure.

Föredraget är 37 minuter, på engelska, otextat. Det är en rätt lång presentation av Sapolsky först, själva föredraget börjar fem minuter in.

22 jan. 2010

Humanistisk hjälp till Haiti

Humanisterna uttrycker sitt djupa deltagande för jordbävningens offer i Haiti. Ingen kan råda över de naturkrafter som skapade katastrofen. Men vi kan alla hjälpas åt att påverka nuet och framtiden för de överlevande. Eftersom Humanisterna saknar egna kontakter i Haiti väljer vi att ge vårt stöd genom American Humanist Association (AHA) och dess humanitära program Humanist Charities.

På deras webbplats kan du som humanist ge ekonomiskt stöd och vara säker på att det används i humanistisk anda. Humanist Charities har skapat en särskild fond för insamlingen, Haiti Earthquake Relief Fund. På plats i Haiti har man humanistmedlemmen och biologen Sebastian Velez. Den konkreta hjälpen består i att distribuera mat och utrustning till jordbävningsoffren.Mer information och länkar finner du här

Lite uträkningar om Homeopati

Text av Matt Parker översatt från Times Online

Jag har precis köpt ett paket Boots 84 arnica homeopatiska 30C piller för 5,09 pund. Boots hävdar stolt att det bara blir 6,1 pence per piller. Rådet de gav i affären var att arnica är bra för att behandla "blåmärken och skador" vilket onekligen förmedlar intrycket att det här är väldigt billig hälsovård.

Tvärtemot vanlig medicin så står inte den faktiska dosen av den aktiva ingrediensen angiven, så jag kontrollerade på Brittiska Homeopatförbundets hemsida. Där står det att för att göra ett homeopatiskt läkemedel så startar de med den aktiva ingrediensen för att sedan späda ut den till en koncentration på 1 procent. Sen spär de ut den igen, så att lösningen bara innehåller 0,01 procent av originalingrediensen. För mina 30C-piller så gör de om den här processen trettio gånger, vilket betyder att arnican nu finns i en del per en miljon miljarder miljarder miljarder miljarder miljarder miljarder.

Arnican är nu så utspädd att det bara finns en molekyl per 7 miljoner miljarder miljarder miljarder miljarder piller.

Det är svårt att förstå sig på så stora tal. Om du skulle köpa det antalet piller från Boots så skulle det kosta mer än Storbritanniens bruttonationalprodukt. Faktiskt mer än hela världens bruttonationalprodukt. Sen civilisationens ursprung. Om varje människa sedan tidens början hade sparat varje öre, dinar och snäcka så skulle vi fortfarande inte ha sparat ihop tillräckligt med pengar för att köpa en enda arnicamolekyl från Boots.

Men processen att få i sig tillräckligt med piller för att få i sig denna enda molekyl svindlar också. Försök föreställa dig Wembley helt fylld med folk, alla drickandes ”pints” av medicin i takten två ”pints” per timme. För att bara en av dessa människor till slut ska få i sig en molekyl så behöver man fylla en miljon Wembley med människor och låta dem dricka ”pints” sedan jorden formades för 4,5 miljarder år sedan. Javisst ja, sen behöver du 737 miljoner sådana jordar.

Detta för en molekyl. Molekyler är små: det krävs ungefär en miljard molekyler för att täcka en vanlig punkt i en text. Eller om man vill jämföra homeopati med vanlig medicin. Tänk dig att du skulle vilja få i dig en vanlig 500mg paracetamol-tablett. Då skulle du behöva äta tio miljoner miljarder homeopatiska piller. Om varje piller hade varit samma massa som Vintergatan. Det finns faktiskt inte tillräckligt med materia i hela det kända universum för att tillverka den homeopatiska motsvarigheten till en paracetamol-tablett.

Så varför sätter Boots sitt pålitliga varumärke på piller som är märkta som medicin men inte innehåller någonting annat än socker? Ja, de har sagt att det inte finns något stöd för att pillren skulle fungera, men att de säljer dem så länge människor tror att de fungerar.

Homeopati är baserat på önsketänkande från 1700-talet om att vatten på något sätt kommer ihåg ämnen som det har haft kontakt med (men glömt allt avfall det passerat). Att en 10 miljarder år gammal vattenmolekyl skulle komma ihåg allt som den har rört är en tro helt på tvärs med all vetenskaplig kunskap och är en förolämpning mot varje tänkande person. Vanliga människor med medicinska behov köper homeopatiska läkemedel enbart för att de är förklädda till något mer än bara sockerpiller.

Dessa läkemedel är en förolämpning mot naturläkemedlen på hyllan bredvid hos Boots; ormolja har i alla fall hederligheten att innehålla lite orm.

Matt Parker arbetar på School of Mathematical Sciences hos Queen Mary, University of London. Han har ingen som helst förbindelse med läkemedelsindustrin eller någon person som arbetar där. Hans uträkningar finns att begrunda här.

21 jan. 2010

Nej, man får inte vägra andra vård på grund av egna villfarelser

Två kristdemokratiska riksdagsledamöter och en professor i historia i Lund föreslår i dag i en debattartikel i tidningen Dagen att man ska införa en samvetsklausul i vården.
I flera länder har man [...] infört en så kallad samvetsklausul inom vården, vars syfte är att värna vårdpersonalens samvetsfrihet. Konkret innebär detta en rätt att vägra medverka vid vissa kirurgiska ingrepp och behandlingar som står i strid med den egna etiska övertygelsen. Detta kan gälla allt från abort till plågsamma djurförsök, transplantationer av djurorgan till människor eller könsbytesoperationer.
Förslaget exemplifieras av att en kvinna  velat ha abort eftersom fostren var flickor. Hur smaklöst det enskilda fallet än är så har vi dock fri abort här i Sverige. Man har rätt att avsluta sin graviditet av vilken anledning som helst (så länge det är tidigt nog). Ingen har något med orsaken att göra - det är ett privat beslut - ofta traumatiskt nog, även utan moraliserande vårdpersonal.

Men det är synd att förneka att en samvetsklausul skulle kunna ha en del underhållande konsekvenser.
 • Jehovas Vittnen skulle kunna vägra att medverka till blodtransfusioner, även i de mest akuta situationer.
 • Scientologer skulle kunna utbilda sig till psykologer bara för att sen vägra vård.
 • Antroposofer skulle kunna vägra administrera verksam medicinering.
Och varför ska samvetsklausulen bara gälla inom vården?
 • Hinduer som tar arbete som slaktare borde väl ha rätt att vägra att slakta kor?
 • Muslimer som tar arbete som fotomodeller borde väl kunna kräva att få ha på sig niqab?
 • Pacifister som tar arbete som militärer borde väl kunna vägra använda vapen?

Eller ni kanske tycker det vore bättre att människor som håller sig till egna regler som inte delas av resten av samhället inte skulle ta arbete där de skulle kunna bli tvungna att agera mot sitt samvete?

Exakt.

Det är nog fel på Haitierna ändå...

Hur extrema åsikter finns egentligen representerade hos den svenska kristenheten? Här en ledarkommentar från tidningen Världen Idag apropå Pat Robertsons uttalande att Haitierna får skylla sig själva eftersom deras förfäder för 200 år sedan "slöt ett förbund med djävulen" (i verkligheten utövade de en voudoun-ceremoni). Frågan ledaren ställer är - på fullt allvar - "Straffade Gud Haiti?"
Denna tidning har ingen anledning att försvara Robertson och man kan ifrågasätta ordval och tidpunkten för hans uttalande. Men Robertsons frågor är väl värda att beakta. Och de borde inte vara främmande för dem som har en bibliskt rotad världsbild.
[...]
Kulturer, med inslag av ödestro, rädsla för andar i naturen och cykliskt tänkande, har rent generellt svårt att utveckla samhällsstrukturer som leder till ekonomisk, social och demokratisk utveckling. Allt detta är viktigt för att en jordbävning ska få begränsade effekter.
Även New York Times tog upp detta på sin ledarsida den 15 januari. Man beskriver hur fattiga länder, likt Haiti, ofta har en uppsjö av kulturella influenser som motverkar utveckling, och i Haitis fall är voodoo en sådan negativ influens.
[...]
Det är en djupt bibliskt rotad tanke att hjälpa medmänniskor i nöd. Men det är lika bibliskt att inse att varje kultur har både goda och dåliga inslag, även den svenska och den haitiska.
Det är också en välgrundad kristen övertygelse att det finns en andlig värld och att det finns konsekvenser för olika ageranden.
Jag tror han menar att Robertson har fel, fast rätt, fast fel, men ändå rätt.

20 jan. 2010

Magi, religion och naturdyrkan

Det är komplicerat att vara katolik. Man tror ju på någon egen sorts magi (t.ex. transsubstination: att nattvardsvin och bröd blir till Jesus blod och kött) samtidigt som man inte tror på andras magi. Så när Vatikanen uttrycker sig ogillande om filmen Avatar - för att den inspirerar till naturdyrkan och nyhedendom - så går man en fin balansgång.

Här kommer ett underhållande avsnitt ur en längre förklaring på Newsmill av Vatikanens ställningstagande mot Avatar. Författat av pressansvarig hos Katolska kyrkan i Sverige, Maria Hasselgren.
Kyrkan har alltid kämpat mot vad hon betraktar som magiska föreställningar. Nu kan säkert någon säga att kristna tror också på någon form av magi. Men det finns en klar skillnad mellan magi och religion. Magi handlar om att människan försöker påverka det gudomliga, medan religion handlar om att människan låter sig påverkas av Gud.
Hasselgren gör ett storartat försök att hålla tungan rätt i mun, tycker ni inte? Men argumentet "vår magi är inte magi" håller inte riktigt hela vägen i mål.

(Jag tycker för övrigt att Hasselgren ska sluta att hela tiden påtala hur "missförstådd" Katolska kyrkan är i Sverige och i världen. Vatikanen får berättigad kritik för sina många klavertramp. Ta tag i dem istället.)

Dagen-läsare arga [nej, glada??] på ateistisk hjälp till Haiti

Dags att lyfta upp ett tips från kommentarerna (tack ThSt!).

Som vi tidigare rapporterat här på Humanistbloggen har Richard Dawkins organiserat en speciell hjälpinsats från icke-troende: Non Believers Giving Aid. Detta dels för att hjälpa de nödställda i Haiti, men också för att samtidigt visa på det felaktiga i villfarelsen att ateister är omänskliga egoister som inte lyfter ett finger för andra (något jag trodde var onödigt i Sverige).

Även tidningen Dagen har rapporterat om detta. Man skulle kunna anta att den ökade hjälpen till Haiti skulle göra kristna glada - särkilt som hjälpen inte innebär ateistisk mission (till skillnad från viss kristen "hjälp"), utan är rent humanitär i sin inriktning.

Det intressanta med Dagen är dock att man kan rösta på vilken känsla man får av artikeln. Och rapporten om Dawkins initiativ gör 68% av Dagens läsare - arga (78% då ThSt ursprungligen kommenterade).

Som jämförelse gör Pat Robertson's uttalande att folket i Haiti har sig själva att skylla eftersom de är i pakt med djävulen bara 28% arga (33% då ThSt ursprungligen kommenterade).

Som ThSt påpekar "Den kristna tidningen Dagens läsare upprörs alltså mer - betydligt mer - över att ateister samlar in pengar till oberoende hjälporgan än over åsikten att offren har sig själva att skylla då de inte är kristna."

"Medkänsla nej tack! Inte utan en rejäl dos Jesus."
 ______________________________
Edit: Det tog fyra timmar för Dagen att putsa till resultatet. Mellan det att jag ursprungligen publicerade inlägget (20:11) och ThSt var inne nästa gång fyra timmar senare och kollade hur det gick så hade Dagens läsare (närmast mirakulöst) ändrat sig. Då var plötsligt 82% glada över den ateistiska hjälpen till Haiti. Däremot gör Robertson plötsligen 55% av Dagens läsare i alla fall lite småsura.

Det finns bara en tänkbar förklaring. Goda kristna läser inte tidningen förrän på natten.

Kritik av Dakinws Haiti-hjälp

Nu kritiseras Richard Dawkins initiativ "Non-believers giving aid". Inte för att den inte gör gott (kampanjen fungerar otroligt bra) utan för att han inte förstår att han i och med sitt initiativ visar på Guds existens. Från National Catholic Register:
While Dawkins argues that he can be good without God, I think he’s actually only proving that Richard Dawkins can be good while not acknowledging God.
I have to wonder from what philosophical grounding does Dawkins’ altruism emanate? Why is other human life worth anything if there is no God? From what philosophical groundwork is he basing his good works on? Dawkins, it would seem to me, hasn’t defined his terms and is only borrowing our definition of “good.” Because without our definitions he’d have to ask the question, “What is good without God?” And that’s something I haven’t seen answered yet.
In fact, I think Dawkin’s efforts to do good is one of the best arguments for innate knowledge of right and wrong.
I almost hate to inform Mr. Dawkins that his little plot is actually helpful to believers as we believe that no matter what you espouse verbally each man has written on his soul the ability to tell right from wrong. And while Dawkins denies it, his actions indicate otherwise. There is a moral sense which you can ignore but your choosing to ignore or embrace it has no effect on its existence, much like God Himself.
Om det inte finns någon Gud så finns det inget begrepp man kan kalla "godhet"? Hmm.

Prova samma resonemang på ett annat begrepp: Utan Gud finns inget begrepp man kan kalla "hjälpsamhet". Fast hjälpsamhet kan man ju definiera, människor emellan, som när man gör något som medför en kostnad (en ansträngning, t.ex.) för att ge någon annan en fördel (slippa en ansträngning, t.ex.).

"Godhet" går förstås även det att definiera, fast det blir en längre historia. En av komponenterna bör vara just hjälpsamhet, men man kan även lägga in andra egenskaper som lojalitet, eftertänksamhet och så vidare. Vad som ingår i begreppet "god" är dock en diskussionsfråga, beroende på överenskommelser mellan människor. Etik, kallas den filosofiska gren som sysslar med sådant.

Om man försöker hänga upp "godhet" på en Gud uppstår istället ett klassiskt teologiskt problem.
1. Är något gott bara för att Gud gör det? I så fall är godhet ett gotyckligt begrepp bortkopplat från mänskligt lidande (vilket man lätt får för sig när man läser Bibeln).
2. Eller finns godhet redan från början och Gud väljer att agera i enlighet med det? I så fall existerar godhet utan Gud (vilket man lätt får för sig när man ser människors ageranden - oavsett religiös tillhörighet).

Nej, det var ingen lyckad filosofisk utvikning att försöka hävda att Dawkins inte vet vad han gör. Snarare ett mått av desperation.

Mer "hjälp" till Haiti

Enligt the Australian skickar nu en kristen grupp i USA den bästa hjälp som Haiti (inte) behöver. Biblar. Men inte vilka biblar som helst, utan "the Proclaimer": soldrivna ljudbiblar "som kan förkunna Guds ord på Haitisk kreol till 300 personer åt gången".


Här välsignas en av apparaterna genom handpåläggning

(Via Pharyngula)

Om ni vill hjälpa till på riktigt rekommenderas istället de här hjälporganisationerna:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

19 jan. 2010

Scientologerna skickar frivilliga predikanter till Haiti

Kanske inspirerad av kommentarerna här på bloggen (av typen "Här är det jättebra med alla som drar sitt strå till stacken oavsett religiösa eller ickereligiösa") har nu John Travolta beslutat att även Scientologerna har något att bidra med i Haiti.
"I have arranged for a plane to take down some volunteer ministers and some supplies and some medics."
Känns skönt. Äntligen kommer scientologernas frivilliga predikanter! Backa undan alla ni andra.

Vad kan de då bidra med? Här är vad de gjort vid tidigare katastrofer:
Anywhere people are suffering, Scientology's yellow-shirted "volunteer ministers" can be found lurking near news cameras and claiming to help people with their bullshit technology. They performed "purification rundowns" on recovery workers sifting through the ruins of the World Trade Center after 9/11, administered "touch assists" to victims of the tsunami, distributed literature after the Virginia Tech shooting, and are on the ground in Haiti right now warning the starving, dehydrated populace about the dangers of psychiatry.
Läs en mer noggrann genomgång av Scientologernas hjälpverksamhet hos Gawker. Här är min personliga favorit:
 • "Locational Assists": After traumas, people sometime's forget where they are maybe? To remind earthquake victims that they are still stuck in Haiti, volunteer ministers will be performing this vital medical procedure, quoted here verbatim from the Scientology Handbook:
5. Continue giving the command, directing the person's attention to different objects in the environment. Be sure to acknowledge the person each time after he has complied. For instance, you say, "Look at that tree." "Thank you." "Look at that building." "Good." "Look at that street." "All right." "Look at that lawn." "Very good." You point each time to the object.
6. Keep this up until the person has good indicators and a cognition. You can end the assist at this point. Tell the person, "End of assist."
Om ni vill hjälpa till på riktigt rekommenderas istället de här hjälporganisationerna:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

18 jan. 2010

Kreationistisk avhandling vid svenskt universitet

Är du i Umeå på fredag (22:a januari) så kan du roa dig med att gå på en doktorsdisputation i religionsvetenskap. Enligt pressmeddelandet är det något unikt som respondenten, Mats Wahlberg, är på väg att presentera. Han "argumenterar för att det genom att iaktta naturen kan vara möjligt att få kunskap om existensen av en skapare."

Wow. Har William Paley återuppstått, eller är det någon sentida lärljunge vi har att göra med?

Nej. Det är värre.

Det går att läsa en sammanfattning på nätet (dock inte hela avhandlingen, som enligt en replikväxling på Vetenskap och Folkbildnings diskussionsforum istället ska ges ut på förlag så småningom - så du kan få betala för den). Sammanfattningen är "intressant" läsning. Vilka egenskaper hos naturen tror du Wahlberg tittar på? Vilka kriterier använder han?
Knowledge of a creator is perceptually available if nature has some perceivable properties. Consider, as an analogy, the property of being an artwork. If this is a perceivable property (so that we can see that X is an artwork rather than merely infer that it is an artwork from seeing that X has some other properties), then there exists a perceivable property the instantiation of which logically entails the existence of a creator (an artist). If one knows that X is an artwork by seeing that it is, one thereby knows that an artist exists.
Hängde ni med? Så här uttrycks samma tankar på svenska i pressmeddelandet:
I sin avhandling [...] argumenterar [Wahlberg] för att det skulle kunna vara möjligt att se (direkt, utan slutledning) naturliga strukturer som uttryck för en tanke eller avsikt, på liknande sätt som vi tycks kunna se (direkt, utan slutledning) mänskligt beteende och mänskliga konstverk som uttryck för avsikter, känslor, attityder, och andra medvetandetillstånd.
Det är alltså inte fråga om egenskaper och kriterier. Det handlar om att avskaffa det sättet att se på naturen och bara "se" (direkt, utan slutledning) att skaparen finns. Fantastisk! Att inte fler forskare använder den metoden?
- "Hur kom ni fram till att vita är mindre intelligenta än svarta?"

- "Äh, det var ingen konst! Det "ser" man ju."

Här är avhandlingens slutsats:
The argument of this dissertation will end in the following conclusion: If the way that open-mindedness pictures our cognitive relation to the world is correct, then it is possible that people like me – people who spontaneously react to nature in the way described above – actually know that a creator of biological structures exists. The evidence that supports this knowledge is, then, perceptions of expressive properties in nature.
Spontant öppna människor som "reagerar" på naturen på "rätt" sätt kan på så sätt "veta" att en skapare finns? Jag vet inte var ni tycker, men för mig känns det som att det här resonemanget inte ens kvalar in som postmodern teologi - jag tycker mer det liknar New Age.

Sista meningen lyder så här:
Further methodological remarks will be made as we proceed.
Så vi kanske har mer övertygande argumentation att hoppas på? Den som betalar får se.

En pikant detalj återstår faktiskt. För vem tror ni har finansierat Wahlberg?
This book would not have been written had not the Church of Sweden offered me a four year scholarship. I want to express my heartfelt gratitude to the Church of Sweden for having given me this opportunity.
Oljebolag finansierar lobbyister som förnekar växthuseffekten. Tobaksbolag finansierar forskning som "visar" att cigaretter inte är farliga. Svenska kyrkan finansierar forskning som "visar" att Gud finns.

Smakfullt.

(Tack till Jonas Förare för tips om avhandlingen.)

Icke-troende ger hjälp till Haiti


Spurred by the horrific suffering in Haiti, the Richard Dawkins Foundation for Reason and Science (RDFRS) has joined forces with 13 other freethought groups or associates, to collect donations to non-religious relief organizations. Those participating are Atheist Alliance International, Atheists Helping the Homeless, Atheists United, The British Humanist Association, James Randi Educational Foundation, Military Association of Atheists and Freethinkers, New Humanist magazine, Pharyngula, Rationalist Association, Reasonable New York, The Reason Project, The Richard Dawkins Foundation for Reason and Science, The Skeptics Society and Unreasonable Faith.
Om du ger donationer via PayPal på den här hemsidan står Richard Dawkins personligen för avgiften som PayPal tar ut. Pengarna går sedan oavkortat till Röda Korset och Läkare Utan Gränser.

Orsaken att dessa humanistorganisationer går ut med den här kampanjen är dubbel:
 1. 100% av din donation kommer att gå till hjälporganisationen. Dawkins bidrag innebör att inte ens PayPals avgift försvinner. Mer pengar når således de nödställda.
 2. När du donerar via hemsidan hjälper du till att visa andra falskheten i tron att bara religiösa människor bryr sig om sina medmänniskor (finns det någon svensk som tror så här?? måste främst gälla amerikaner...) .

15 jan. 2010

Haitis ambassadör svarar Pat RobertsonHjälp Haiti:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Haitis "pakt med djävulen"

Vad är bakgrunden till historien om Haitis pakt med djävulen? Mer spännande än man kan tro. Här är beättelsen, översatt från hemsidan Haitian Bicentennial Cite:

En man med namn Boukman, en houngan (manlig voodoo-präst), organiserade 14 augusti 1791 ett möte med slavarna i de norra bergstrakterna. Mötet tog sig formen av en voodoo-ceremoni och hölls i Bois Caïman i bergen på norra sidan av ön. Det regnade och himlen var fylld med mörka moln. Slavarna var rädda. En kvinna i publiken började dansa, besatt av loa-andar. Med en kniv i handen skar hon halsen av en gris och delade ut blodet till de närvarande som svor att döda alla vita på ön. Den 22 augusti 1791 gjorde de svarta i norr uppror, dödade alla vita de träffade på och stack plantagerna i kolonin i brand. De franska kolonialisterna fångade dock snabbt in  Boukman och halshögg honom. På så sätt fick de stopp på upproret. Eftersom Boukman hade påstått att han var oövervinnerlig visade fransmännen upp hans huvud på ett torg för att övertyga slavarna om att han verkligen var död.

Boukman blev senare upphöjd till loa-ande själv.

Hjälp Haiti:
Röda Korset
Rädda Barnen
Läkare Utan Gränser

Bön

Det har diskuterats en del här på bloggen om nyttan med bön. Ingen ifrågasätter att stilla meditation och kontemplation kan fungera som en kraftsamling när man till exempel arbetar mitt inne i en katastrof. Men det är inte bön, det är meditation och kontemplation. Det som ifrågasätts är nyttan med just bön.

Jag har hävdat att bön är att "mumla önskemål ut i tomma luften" och då blivit kallad respektlös. Problemet är bara att om man inte tror att det finns någon Gud så är det exakt vad bön är, förutom att det inte alltid gäller önskemål utan ibland bara gäller att kommunicera med något övernaturligt. Så jag är ledsen, respektlöst eller inte, jag står vid min beskrivning.

Vad är då bön? Här följer Nationalencyklopedins förklaring.

Den religiösa människans omedelbara form för gudsumgänge eller förbindelse med den eller de högre makter som styr hennes liv och bestämmer hennes öde. Bönen är ofta verbalt formulerad men kan också vara ordlös, t.ex. vid kontemplation. Den kan frambäras av många samtidigt eller i privat avskildhet, den kan ges en liturgisk form och förbindas med olika riter och sakrament eller framföras omärkligt i vardagslivet. I denna mångfald av uttrycksformer framstår bönen som det mest typiskt religiösa förhållningssättet.

Böner till den högste guden eller till olika gudar och högre väsen är kända från de äldsta högkulturerna (Egypten, Babylonien, Indien). Detsamma finner vi hos olika naturfolk världen över. Här finns alla de typiska formerna för bön: lovprisning, tillbedjan, klagan, begäran, förbön, tacksägelse. Bönerna uttrycker tron att människorna är beroende av gudens eller gudarnas vilja, att dessa tar emot bönerna och hjälper den som ber.

Varierande gudsföreställningar och samhällsförhållanden påverkar bönens innehåll. En väsentlig förändring sker då förbindelsen med Gud blir bönens huvudsyfte, då man inte i första hand ber om yttre förmåner utan om att få förbli i Guds (gudarnas) nåd eller närhet, och då bönen blir till stilla tillbedjan inför det gudomliga. Detta öppnar vägen till meditation och kontemplation. En långvarig och koncentrerad bön kan också leda till förändrade medvetandetillstånd. Denna typ av andlig aktivitet kan försiggå utan att man egentligen riktar sig mot en gud (t.ex. inom buddhismen eller jainismen).

Vanligen förutsätter bönen någon form av personligt gudsbegrepp och utgör en dialog mellan vårt jag och ett Du. Vi finner detta i utpräglad form inom judendomen, kristendomen och islam. Psaltaren innehåller ett brett spektrum av böneformer och har också blivit den viktigaste bönesamlingen inom kristendomen.

Både inom judendom och kristendom är gränsen mellan välsignelse och bön flytande. Judiska välsignelser sker genom att man prisar Gud för det man vill välsigna. Samma mönster följer den kristna eukaristibönen (tacksägelsen över brödet och vinet vid nattvardsfirandet). I kristna liturgier riktade sig från början alla böner till Fadern genom Jesus Kristus, så som fortfarande är det vanliga bruket. En direkt åkallan av Jesus förekom i kortare formler (t.ex. Apg. 7:59), men liturgiska böner till Kristus är kända först från 300-talet.

Fasta liturgiska formulär för bönerna finns från mycket gammal tid. Inom låg- och frikyrklighet är den fria bönen under Andens ledning ett ideal, och inom karismatiska rörelser är den förbunden med tungomålstalande. Det judiska bruket att be flera gånger om dagen övertogs av den kristna kyrkan och utbildades särskilt inom klostrens tidegärd. Inom islam utgör de fem dagliga tidebönerna (salat) en obligatorisk del av gudstjänsten (se bönetider). De kan utföras i hemmet eller på arbetsplatsen, men fredagens middagsbön bör helst utföras tillsammans med andra i moskén, där själva böneritualen föregås av en predikan (khutba). Paulus ord om att man ständigt skall be (1 Thess. 5:17) har ibland tolkats bokstavligt, som hos 300-400-talens euchiter eller messalianer, som enbart ägnade sig åt bön. De munkar i Konstantinopel som kallade sig akoimetoi (grek., 'icke-sovande'), ville likna änglarna i ständig bön, som de förrättade i skift. En motsvarighet på västligt håll kallas laus perennis (lat., 'ständig lovsång'). Vissa kloster har ständig tillbedjan av sakramentet.

Också särskilda platser brukar avsättas för bönen, i naturen (jfr Apg. 16:13) eller i särskilda bönehus (oratorier); de första synagogorna kallades ofta "böneställen". Bilder i tempel, kyrkor och helgedomar i det fria ger riktning åt bönen. Ibland är den geografiska riktpunkten väsentlig: judarna är vända mot Jerusalem, muslimerna mot Mekka, de kristna i äldre tid mot öster. Fortfarande är det vanligt att man bygger kyrkor med koret i öster. För bönen söker man sig också till heliga platser, till helgonens gravar och reliker.

Bönen är i många kulturer förbunden med olika gester och förberedelser. Särskilda kroppsställningar och rörelser, andningsövningar, fasta och vaka underlättar bönen. En vanlig form är den repetitiva bönen, då samma formel upprepas gång på gång: de tidiga kristna munkarnas böneformler (jfr Jesusbönen), upprepandet av gudsnamnet inom islamisk sufism (jfr dhikr), den katolska rosenkransläsningen, där man mediterar över olika teman medan man ber. Annars är den böneritual som utförs i samband med de fem tidebönerna (salat) inom islam ett bra exempel på bön förbunden med kultiskt fixerade och föreskrivna gester och kroppsrörelser. Vid sidan av denna i princip obligatoriska procedur finns det inom islam böner eller "supplikationer" (dua, plur. diya) för andra, mindre formella tillfällen. Dit hör t.ex. böner om beskydd inför en resa eller förbön för någon som är sjuk eller befinner sig i en svår situation.

Förbönen är en speciell form av bön, då man, ofta på någons anmodan, ber för dennes räkning. Tron att somliga människor står närmare Gud och att deras bön därför har större verkningskraft är vida utbredd. Inom den romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna ber man till Maria och helgonen om att de skall bära fram bönen till Gud. Ett särskilt intresse för bönen finner man i nutiden bl.a. i frikyrkliga eller karismatiska bönegrupper och i meditationsrörelserna.

14 jan. 2010

Jordbävning i Haiti och en skadeglad Pat Robertson

Det har inträffat en fruktansvärd jordbävning i Haiti. Mellan 30-50 000 människor beräknas ha dött. En katastrof med fullständigt naturlig orsak men med hemska konsekvenser.

Ingen misär är dock för djup för att inte någon religiös fåne ska utnyttja den för sina egna syften. Vems är felet till jordbävningen? Enligt den amerikanske TV-evangelisten Pat Robertson har det Haitiska folket sig själva att skylla eftersom de en gång i tiden slöt en pakt med djävulen för att bli fria från det franska kolonialstyret. Se inslaget:

Om ni vill hjälpa det Haitiska folket i sin nöd så kan ni skicka pengar till organisationer som arbetar med katastrofbistånd. De allra flesta organisationer som gör sådant är faktiskt sekulära, de avlönar inte människor för att stå och mumla önskemål ut i tomma luften eller sticka nålar i voodoo-dockor, utan pengarna går till de nödställda och till organisationernas anställda som arbetar med att hjälpa de nödställda. Här är några bra alternativ:_____________________________
Edit: Nu har det kommit en dementi från Pat Robertsons organisation. Han menade givetvis inte att låta som en skadeglad skitstövel utan ville mer framstå som en snäll gammal vis man.
If you watch the entire video segment, Dr. Robertson’s compassion for the people of Haiti is clear. He called for prayer for them.
Robertsons organisation kommer nu att skicka hjälp till Haiti. Jag tror eventuella donationer gör mer nytta i andra organisationer.

13 jan. 2010

Teologi

Teologi är inte alltid helt lätt att förstå sig på alla gånger. Prästen Ewa Lindqvist Hotz har skrivit en krönika hos Seglora smedja om Teologi fri från betong. Väl värd att läsa. Det är vackra ord, men betyder de någonting? Läs till exempel den här passagen:
Teologi måste ta sin utgångspunkt i våra liv, i vår kultur och i vår samtid. Det är våra erfarenheter som är det teologiska grundmaterialet. I våra relationer och genom våra erfarenheter lär vi känna Gud. I takt med den ständiga förändringen lär vi känna nya sidor av allt som finns. Ny kunskap och nya erfarenheter bidrar till nya teologiska insikter. Det finns ingen sanning med stort ”S”. Inte ens i teologin. Gud är sanningen, och vårt uppdrag som kristna är att ständigt utforska djupen i de skärvor av sanningen som vi just nu har i vår hand, men som vi vet kommer att förändras.
Det låter fint på något sätt. Men är det sant? "Det är våra erfarenheter som är det teologiska grundmaterialet"? Det behövs väl något mer, ändå? "I våra relationer och genom våra erfarenheter lär vi känna Gud." Hur vet Lindqvist Hotz det? Och vad betyder en sådan här passage: "Det finns ingen sanning med stort ”S”. Inte ens i teologin. Gud är sanningen." Har hon kommit fram till att Gud inte finns?

Här är en passage till:
Idag kan vara en besvärlig tidpunkt. Den stora berättelsen från förr som vi som kristna har att förvalta, ter sig ofta viktigare, verkligare och av större värde än de motsägelsefulla berättelserna från våra egna liv. Det ligger så nära till hands att fly in i historien, in i de sanningar som gällde där och då. Det är så lätt att ägna sig åt att drömma om en framtid, men att avstå från att vara med och skapa den. [...] Idag skrämmer. Idag är konkret. Idag kräver handling.
Vackra ord återigen, men de ger ingen vägledning alls om hur man ska förhålla sig till det historiska arvet eller frågan om Guds existens (den senare kanske förväntas tas för given?). Lev idag! Jaha - men hur då?

Här är mer: "Teologi är inte ett instrument för att stänga av känslor och tankar, utan ett verktyg för att öppna upp och för att vidga vår tanke och känsla mot egna inre djup och medmänniskans behov." Ett sällsynt dåligt verktyg i så fall.

Läs hela texten. Jag tror det går att författa något liknande genom att vända sig till The Postmodernism Generator. Lutheranism i sitt zenit: Sola scriptura = allt är bara text?

Hedenius och Humanisterna sågade i UNT

Bokförlaget Fri Tanke har nyligen gett ut Hedenius "Tro och vetande" i nyutgåva. Den finns till och med gratis att läsa på nätet.

- Hedenius verk är så pass viktig att vi vill sprida den till andra och nya målgrupper, dels genom att ge ut den i nyutgåva och dels genom att göra den läsbar på nätet. Nu kan den också rekommenderas till studenter, utan att belasta deras budget, säger Christer Sturmark, förlagschef på Fri Tanke.

En viktig bok? Nu kan du avgöra själv.

Någon som har gjort en nyläsning av boken är Magnus Alkarp, arkeolog, författare, musiker, etc. Han resencerar boken - och Humanisterna - i Uppsala Nya Tidning. Alkarp gillar varken bok eller förbund.
Som filosofiskt verk var det visserligen mediokert och kritiken var i första hand inomakademisk, men dess stora popularitet hade sin naturliga förklaring: Hedenius gav röst åt något som det svenska folket hade gått och retat upp sig på sedan Botolf från Gottröras dagar. Verket var en svidande kritik mot den organiserade kristendomen, med skärpa pekade han på den uppenbara klyftan mellan sekulär humanism och religiös dogmatik, mellan förnuftet och de religiösa föreställningar som tycktes hålla mänskligheten i ett vidskepligt mörker.
Ett mediokert filosofiskt verk minsann. Varför då? För att Hedenius skriver något självklart? I så fall har budskapet ännu inte nått fram i samhället, självklart eller inte. Eller menar Alkarp att Hedenius har fel?
Hedenius budskap var väldigt enkelt - han hävdade att ingen bör tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att tro på. Även om slagfärdigheten i en sådan enkel maxim gör den näst intill oemotståndlig är den naturligtvis långt ifrån oproblematisk: Det kan ju finnas fullt förnuftiga skäl att tro på sådant som vi inte med säkerhet kan veta.
Men vad nu då? Alkarp är akademiker. Nog ser han skillnad på dessa två meningar:
 • Ingen bör tro på något som det inte finns förnuftiga skäl att tro på.
 • Ingen bör tro på något som inte med säkerhet går att veta.
Hedenius poäng är den första. Alkarp kritiserar den andra. Ser han inte felet? Jodå:
Om [människan] aldrig hade föreställt sig att det kunde finnas något där på andra sidan havet och om hon inte hade hoppats på att förfädernas andar beskyddade henne under resan dit så hade hon aldrig vågat sätta sig i båten. Något annat påstod inte heller Ingemar Hedenius, ändå är det vad hans efterföljare tror sig veta att han har sagt.
Aha! Det är inte Hedenius fel att hans verk är filosofiskt mediokert. Det är hans efterföljares!

På slutet av recensionen blir det klart varför texten inte hänger ihop. Alkarp tycker så hjärtligt illa om Humanisterna att han fullkomligt tappat bort all analysförmåga:
Vad säger oss Hedenius verk i dag? Tja, för det första säger det oss en hel del om 1900-talets kyrkohistoria och för det andra säger den oss något om det stora intellektuella bråddjupet mellan filosofiprofessorn Hedenius och de som i dag påstår sig följa honom men som i brist på annat än fragmentariska historisk-filosofiska kunskaper blandat samman försvaret av det sekulära samhället och vetenskapen med ett murket förakt för den tänkande, undersökande och skapande människan.
Hedenius angrepp på de kvasifilosofiska jönsigheter och klockrena pekoral som kyrkans "tänkare" helt oförskräckt levererade, skulle lika gärna gälla de nutida så kallade humanisterna. [...] Att jubileumsutgåvan av Tro och Vetande skulle hamna i så dåligt sällskap hade gjort den allt annat än intolerante eller religiöst likgiltige Hedenius fruktansvärt olycklig.
Jag tror Hedenius hade blivit olyckligare av att få sin bok resencerad av någon som egentligen hade velat skriva om något annat. Alkarps avfärdande av Humanisterna är dock för kort för att hinna bli intressant. Det blir bara slentrianinvektiv och nedvärderande tillmälen av det.

Hedenius bok "Tro och vetande" är knivskarp. Tror ni mig inte (finns det förnuftiga skäl...?) så läs den själva. Här till exempel.

Humanisterna retar upp en del. Står man rakryggat för upplysning och förnuft så blir det oundvikligen så. Håller du med oss så varför inte bli medlem?

12 jan. 2010

Äktenskap för homosexuella hot mot skapelsen

I alla fall enligt påve Benedict XVI.

Påven gjorde nyligen sin sammanfattning av årets världshändelser inför en församlad skara diplomater. Huvudtemat var miljöproblemen och hur man bäst skyddar skapelsen - nog så viktiga frågor. Här är en del av påvens analys.
"För att reflektera vidare måste vi komma ihåg att miljöproblemen är komplexa; som en mångfacetterad prisma. Djur skiljer sig från varandra och kan bli skyddade, eller hotade, på olika sätt. En sådan attack kommer från lagar eller förslag som, för att slåss mot diskriminering, slår mot den biologiska grunden för skillnaden mellan könen. Jag tänker till exempel på vissa länder i Europa och Nord- och Sydamerika."

Det märkligaste i den här historien är att det står ett antal högt avlönade diplomater utsända från jordens alla hörn och lyssnar på honom.

Läs mer hos t.ex. Reuters.

Mr Deity funderar över människans design

11 jan. 2010

Varför dela med sig?

Den amerikanska religiösa högern är ond. Det finns inget annat bättre ord för att beskriva dem.Om ni hade direktkontakt med en Gud, skulle ni inte välja något viktigare att be för än att motsätta er allmän sjukvård? Typ stoppa världssvälten eller något?

Svenska kyrkan krymper

Om 10 år räknar Svenska kyrkan med att ha en miljon färre medlemmar.

Föräldrar arresterade för att ha tatuerat sina barn med kors

Enligt the Atlanta Journal-Constitution har ett par i nordvästra Georgia blivit arresterade för att ha tatuerat sina barn. Med hjälp av en begagnad tatueringsmakskin och avklippta gitarrsträngar som nålar tatuerade de sex av sina sju barn (10-17 år gamla) med kors.
Jag är deras mamma. Skulle inte jag få bestämma om de får ett eller inte?
Inte enligt den amerikanska polisen, uppenbarligen. Det ska bli intressant att följa den här rättegången, för varför skulle man inte få tatuera barn med kors när man får skära av dem förhuden?

Dessutom är det ju en fråga om kulturell bakgrund, för i exempelvis Etiopien, bland de koptiska kristna, är intatuerade kors inte alls ovanliga. Inte ens koptiska kors är dock oproblematiska. Här kan ni läsa om en etiopisk judisk kvinna med intatuerat kors.

Genom blodet har han fräst mig

Apropå Ashura har jag fått tips om att korsfästelserna på Filippinerna tydligen inte går av för hackor vad det gäller blodighet. Och så måste man ju nämna blodskulten i kristendomen. Här ska det inte bara blödas, utan även drickas blod. Han sade: "Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många (Mark 14:24). Det är något religiöst med blod.


Putäll på er grevar och baroner!
Vi katoliker spottar inte i glaset.
(Av lätt insedda skäl.)

8 jan. 2010

Världens blodigaste festival?

Vi som inte är shiiter har precis missat att fira den shiitiska högtiden Ashura som inföll 28-29 december. Vill ni läsa om högtiden så har tidskriften Foreign Policy en bra fotoessä. Wikipedia har också en artikel, men mer information finns som vanligt på den engelskspråkiga versionen.

Är det här den blodigaste religiösa högtiden som finns, eller känner ni till någon annan? Jag har bevittnat djuroffer till gudinnan Kali i Calcutta, men Ashura är snäppet blodigare. Tipsa i kommentarerna.


Extra intressant var Ahura i år eftersom den Iranska oppositionen utnyttjade högtiden till demonstrationer. Även en sådan här blodig högtid kan vändas till något positivt. Och även en så harmlös sak som en predikan kan användas till något negativt. Religion är ett vapen.

Varför vill Södertörns högskola ha en vetenskapsfientlig rektor?

Styrelsen för Södertörns högskola har till regeringen föreslagit att som deras nya rektor tillsätta en person med dokumenterat vetenskapsfientlig kunskapssyn. Sören Holst, doktor i teoretisk fysik, och Olle Häggström, professor i matematisk statistik och tillika styrelsemedlem i Humanisterna, undrar varför i en debattartikel på Newsmill.

7 jan. 2010

Vilken religion skulle vara bäst för Tiger Woods?

En kristen i USA har i nyheterna påstått att Tiger Woods måste byta ut sin buddhism mot kristendom för att få den förlåtelse han behöver för sin otrohet. Men olika religioner har förstås olika fördelar och nackdelar. The Daily Show går igenom alternativen.


2009 års bästa bilder från rymden

Året som gick gav oss några fantastiska bilder från rymden. The Telegraph har lagt ut de tio som tidningen anser vara de bästa. Väl värt en titt.


Krabbnebulosan

5 jan. 2010

Sam Harris mot Karen Armstrong

Karen Armstrong var en gång för inte alltför länge sedan en högt respekterad författare. Nu arbetar hon istället frenetiskt med att försköna bilden av religion till något oigenkännligt rosaskimrande. Under vägs kritiserar hon blint alla ateister för att vara illasinnade fundamentalister. Detta har gjort Sam Harris arg; läsvärt arg.
Do Richard [Dawkins] and Christopher [Hitchens] really hold religion responsible for "all human cruelty"? That is a surprise. I hadn't realized that they were idiots.
Läs resten hos Foreign Policy.
 ______________________________
Edit: Janne A har i kommentarerna tipsat om en längre [länk borttagen] av Karen Armstrongs senaste bok "The Case for God". Boken är recenserad av en filosofiprofessor och has text är mycket läsvärd. Några citat:
This is mysticism and metaphysical hand-waving raised to a truly objectionable level.
According to [Armstrong], Einstein’s theories of relativity implied that science was “unable to provide us with definitive proof [and that] its findings are inherently limited and provisional”; Karl Popper argued that all scientific hypotheses “could never be perfectly verified and were no more reliable than any other ‘belief,’ because testing could only show that a hypothesis was not false”; and Heisenberg’s uncertainty principle showed “that it was impossible for scientists to achieve an objective result because the act of observation itself affected their understanding of the object of their investigation” and somehow implied “the deep interconnectedness of all reality.” All quite wrong, of course.

4 jan. 2010

Bakgrunden till lagförslaget om dödsstraff för homosexualitet i Uganda

I mars 2009 åkte tre evangeliska kristna från USA till Uganda för att prata om hur man "botar" homosexualitet enligt en starkt kritiserad amerikansk metod. I tre dagar pratade dessa missionärer för tusentals människor, inklusive poliser, lärare och politiker (delar finns att lyssna på för den som så önskar). De talade om hur man gör homosexuella till straigtha och hur målet med gay-rörelsen är att "bekämpa det äktenskapsbaserade samhället och ersätta det med en promiskuös kultur."

Nu har de tre amerikanerna gått i försvarsställning och säger att de inte menade att elda på den sorts ilska som följde: ett lagförslag med dödsstraff för homosexualitet.

Läs mer om kampen på liv och död för Ugandas homosexuella och historien som ledde upp till lagförslaget hos The New York Times.

Gud har samma moral som du själv

Vad är den gudomligt givna etiken? Av någon anledning brukar den stämma väldigt väl överrens med personlig övertygelse. Är du konservativ? Då är din Gud också konservativ. Är du tillåtande och liberal? Då är även din Gud det.

Fast det "visste" vi ju redan? Förvisso, men nu finns det även vetenskapliga data att styrka tesen. Dessa redovisas i en studie i Proceedings of the National Academy of Sciences of the Unites States of America (PNAS).

Forskarna fann att människors etiska ställningstaganden var signifikant mer korrelerade med vad de beskrev som sina gudars etiska åsikter än de åsikter som de beskrev att deras medmänniskor hade. När forskarna manipulerade människors etiska ställningstaganden så ändrade sig även deras gudars åsikter, men inte det som de beskrev som sina medmänniskors åsikter. Slutligen fann forskarna att samma regioner aktiverades när försökspersoner resonerade om sina egna etiska övertygelser som när de resonerade om sina gudars regler, men inte när de resonerade om andra människors övertygelser. De regioner som aktiverades när försökspersonerna resonerade om gudomliga regler var sådana regioner som aktiveras då man reflekterar över sig själv.

Forskarna som gjorde studien drar slutsatsen att "Troende använder ofta sin tro om Guds regler som moralisk kompass, men denna kompass verkar vara beroende på redan existerande etiska ställningstaganden."

Där ser man. Kan vi lägga ner religionerna nu och börja resonera om etik istället? Javisst ja, det gör vi redan - även religiösa debatterar. Inte så konstigt eftersom det inte finns några enhetliga etiska regler att hålla sig till (och även när reglerna är tydliga ignoreras de allt som oftast). Nog är det väl dags att kapa de sista banden till det som brukar kallas den "judeo-kristna etiken". Enligt den här forskningen finns den ju inte ens.

3 jan. 2010

Exploderande ankpenisar

Nej, titeln är inget skämt utan rör RIKTIG vetenskap! Läs rapporten i Discover och se videoklippen. Eller kan ni komma på en mer kinky början på det nya året själva?

Varför kommer inte Judarnas messias?

Enligt två av Israels chefsrabbiner beror det på det stora antalet aborter i landet. I alla fall om man ska tro the Telegraph.

2 jan. 2010

Hädelse? Inte på Irland

Den första januari 2010 trädde den nya irländska hädelselagen i kraft. Hädelse på Irland är nu ett brott straffbart med 25 000 pund i böter. Lagen definierar hädelse som "publicering eller yttrande av något som är starkt förolämpande i förhållande till sådant som hålls för heligt av någon religion, och som därigenom med avsikt skapar ilska hos ett stort antal bekännare av denna religion, med några undantag."

För att visa på det absurda med lagen publicerade föreningen Atheist Irland därför den 1:a januari 25 hädiska citat av Jesus, Muhammed, Mark Twain, Tom Lehrer, Randy Newman, James Kirkup, Monty Python, Ian Paisley, Conor Cruise O’Brien, Frank Zappa, Salman Rushdie, Björk, Amanda Donohoe, George Carlin, Paul Woodfull, operan Jerry Springer, Tim Minchin, Richard Dawkins, påve Benedict XVI, Christopher Hitchens, PZ Myers, Ian O’Doherty, Cardinal Cormac Murphy-O’Connor och Dermot Ahern.

Hädare? I alla fall om man frågar judarna.

Läs mer här: http://blasphemy.ie/2010/01/01/atheist-ireland-publishes-25-blasphemous-quotes

Dunkelt sagt och dunkelt tänkt

Hur mystisk är Gud? Så mystisk att han inte ens kan sägas existera. Detta tankesprång tillskriver the Guardians kolumnist Mark Vernon Thomas av Aquino. Detta i en betraktelse häromsistens. Jag har ingen aning om det är Thomas tankar eller inte, men röran som beskrivs i artikeln "Gud är Frågan" - som annars handlar om ett öppet brev till ärkebiskopen av Canterbury som hävdar att Gud inte är svaret, utan frågan - gör att man tappar andan. För sådan teologi kan man bara känna förakt. Är det att undra på att de flesta människor numera skyr ämnet? Men lita inte på mig utan läs själv.

Esias Tegnér har ett passande citat:
Vad du ej klart kan säga, vet du ej;
med tanken ordet föds på mannens läppar:
det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.
Esaias Tegnér (1782-1846), ur Epilog vid Magister-promotionen i Lund 1820.

1 jan. 2010

Horoskop för 2010

Ifall i undrar hur det ska bli i år kommer här några astrologiska förutsägelser. USA är "fött" i kräftans tecken, vilket förstås innebär en hel del...Från CBS News(!).

(Personlig parentes: Annars huserar min personliga favoritastrolog på bloggen Sideriska siktet ("Ockulta ögats specialblogg"). Han har gjort sig omaket att göra två horoskop på mitt födelsedatum. Eller rättare sagt, först på ett annat födelsedatum, sen på mitt. Men det spelade ingen roll - ond var jag i alla fall:
I biolog Lindenfors fall är situationen därtill extrem: här befinner sig mondänitetens Saturnus hemma i härskarläge i Stenbocken. Därifrån kastar den sitt "onda öga" 60° framåt mot psyket/Månen i Fiskarnas tecken. Detta leder, enkelt uttryckt, till ett välstrukturerat om än trångsynt sinne ("bigotry"). Fantasin, vanligen Fiskarnas forte, är satt på undantag. Världsligheten kräver att få sista ordet!

Det okända kaos (Fiskarna) som inte kan "systematiseras" (Saturnus) inom ramen för naiv reealism (Jordelementet), det avförs helt sonika från dagordningen. Tänk om livet vore lika simpelt som dessa näranog imbecilla ateister gjort det för sig själva!

Ord saknas för att beskriva hur avtrubbad själen som illustreras av ovanstående karta var redan vid ankomsten till jordelivet. Hur skulle hans första möte med en eller två religioner kunna ha lett till något positivt? Det här horoskopet är öronmärkt för Satans regim!
Låter oroväckande på något sätt.)

Gott Nytt År!

Gott Nytt År! Här kommer ett klipp med en meningsfrände med meriter, om man säger så. Filosofen Bertrand Russel om varför han var ateist, från 1959.Från AtheistMediaBlog.
 
Religion Blogg listad på Bloggtoppen.se